İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İletişim Stratejileri ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından, Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  Bu programın amacı, iletişim çağı olarak nitelendirilen günümüz koşullarında, halkla ilişkiler alanında “etkili iletişim stratejileri” üretilebilen; iletişim ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip edebilen ve globalizasyon sürecinin gerektirdiği donanıma sahip uzman kişiler yetiştirmektir.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Özden CANKAYA

  Program Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Nazlı ÜLBAY AYTUNA

  Öğretim Üyeleri
  Prof..Dr.Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER
  Prof.Dr.Merih ZILLIOĞLU 
  Prof.Dr.Özden CANKAYA
  Doç .Dr. Hülya UĞUR TANRIÖVER
  Yrd.Doç.Dr.Banu BAKSAN KARSAK
  Yrd.Doç.Dr.Halime YÜCEL BOURSE
  Yrd.Doç.Dr.İnci ÇINARLI
  Yrd.Doç.Dr.Kerem RIZVANOĞLU
  Yrd.Doç.Dr.Nazlı AYTUNA
  Yrd.Doç.Dr.Özlem DANACI YÜCE


  Ders Adı                                                                     Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Halkla İlişkiler Stratejileri ve Uygulamaları           3+0             Zorunlu           1. Dönem

  İkna Edici İletişim                                                    3+0             Zorunlu           1. Dönem

  Araştırma, Değerlendirme ve Sunum Teknikleri    2+0             Zorunlu           1. Dönem

  Medya Uygulamaları
                                                 2+0             Zorunlu           1. Dönem

  İletişim Hukuku                                                        2+0            Zorunlu            1. Dönem

  Halkla İlişkiler Kuramları ve Etiği                           3+0             Zorunlu           1. Dönem

  Kültür ve İletişim                                                     3+0             Zorunlu           2. Dönem

  Yeni İletişim Teknolojileri                                       3+0             Zorunlu          2. Dönem

  Proje                                                                         0+0             Zorunlu          2. Dönem

  Siyasal İletişim Stratejileri                                     3+0             Zorunlu          2. Dönem

  Reklam Stratejileri                                                  3+0             Zorunlu          2. Dönem
   
  Yazılı ve Görsel İleti Tasarımı                                3+0             Zorunlu          2. Dönem

Halkla i̇lişkiler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |