Información


Akademi İstanbul'un Kuruluş Tarihçesi


Akademi İstanbul'un temellerini oluşturan American School of languages and Art (ALSKİ. 1911 yılında Türk kadınını sosyal yasama ve is dünyasına kazandırmak amacıyla kuruldu.

Cumhuriyetin ilanı ile birlikte MEB tarafından resmen tanındı.


1945-1969 yıllan arasında gelişimini hızla devam ettirerek, birçok uluslararası eğilim ödülüne layık görüldü.

1970-1980 yıllarında ülkenin İhtiyaç duyduğu çağdaş eğitim programlan geliştirerek gelişimini sürdürdü.


1995 yılında Akademi İstanbul İsmini aldı ve üniversite eğitimine alternatif olmak üzere sertifikalı sistemle eğitim veren bir eğitim-öğretim kurumu olma misyonunu üstlendi,


2005 yılında yapılan reorganizasyon çalışmalarıyla. İdari açıdan yeniden yapılanan kurum, bugün de değişen dünya düzeni ve tam anlamıyla Avrupa Birliği standartlarında bir eğitim kurumu olma yolunda devam etmekledir.

Neden Akademi İstanbul?

"Seçtiğiniz meslek ne olursa olsun, aldığınız eğitimin içinde "sanat" olsun. Olsun ki farklılıkları kolay algılayabilesiniz."


Akademi İstanbul sanat ve iletişimde sektörlerin  ihtiyacı olan kalifiye ara elemanı -profesyonelce yetiştiren, üniversite alternatifi  tam zamanlı bir meslek okuludur.


AKİ usta ve çırak ilişkisini eğitime taşırken önce nitelikli insan sonra nitelikli profesyonel yetiştirmenin gereğine inanan bir eğitim kurumudur.


AKİ öğrencilerine, mesleğin ustalarıyla  sektörlerdeki gerçek çalışma ortamlarına  paralellik gösteren, teknolojik altyapının kullanıldığı atölyelerde uygulama  olanağı tanıyarak üretime dayalı bir eğitim planı uygular.


AKİ, düzenlendiği seminer ve konferanslarla öğrencilerinin genel kültürlerini, mesleki bilgi dağarcıklarını zenginleştirmelerine ve sektörel bağlantılarını oluşturmalarına destek verir.


AKİ, mezuniyet sonrası öğrencilerine ilgili sektörlerin öncü platformlarında referans olur.


AKİ sektöre nitelikli eleman yetiştirirken fakültelerden farklı olarak, teori ve pratiği profesyonelce birleştirenuygulamalı programlarıyla, fikirden üretime hızla geçişi hedeflemiş bir kurumdur.


AKİ, kurumsallaşmış alt yapısı sayesinde tüm aileyi aynı çatı altında toplayan "Mezunlar Klubü" ile öğrencilerimizin meslek hayatlarında edindikleri deneyimleri paylaşmalarını koordine eder.


AKİ, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanan sertifikayla verdiği eğilimi geçerli kılar

Vizyon

Akademi İstanbul'un eğitim felsefesinin temeli sanatın ve üretimin iç içe olduğu, mesleki bilgilenmenin yanı sıra ayrıntıların farkına varılıp, yaşamsal niteliklerin yükseltildiği dinamik bir çevre yaratmak üzerine kurulmuştur.

Misyon

Gelişmiş loplumlar karar verme yetisine sahip, fikirlerini ürelime dönüştürebilen, yaratma becerileri gelişmiş bireylere ihtiyaç duyarlar. Akademi İstanbul "Tesadüfen seçilen mesleklerin kişiye yaşamsal başarı getirmediği gibi, geleceğe dair umutları da kıracağını düşünmekledir. Bu felsefeden hareketle üretken ve bulunduğu ortamda mutlu olan bireyler yetiştirme misyonunu üstlenir.


Hedef
  • Kendini ifade edebilen, karar verme yetisine sahip, nitelikli ve profesyonel,
  • Yaratıcı, paylaşımcı, fikirlerini üretime dönüştürebilen, ürettiklerini sorgulayabilen ve pozitif düşünebilen.
  • Atatürk İlkelerine ve ülke değerlerine sahip çıkabilen,
  • Sanatsal ve enlellektüel bakışı olan,
  • 21.yy'ın İhtiyaçlarına cevap verebilecek bireyler yetiştirmeyi, hedefler.
Eğitim teklifi

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |