Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans programı Türkçe yürütülen, tezli ve tezsiz seçenekleri olan bir programdır. Toplam 30 kredilik 10 ders ile proje çalışmasından oluşan tezsiz program iki yarıyılda, toplam 21 kredilik 7 ders ile seminer ve tez çalışmasından oluşan tezli program ise iki yarıyıl ve bir yaz dönemi sonunda tamamlanabilir. Programlar ortalama olarak normal koşullarda üç yarıyılda tamamlanabilmektedir. Firmalarda çalışan öğrencilere, geniş bir alanda bilgi birikimi edinmelerini sağlamak amacıyla tezsiz program, akademik çalışma yapmak ve belirli konularda derinleşmek isteyen öğrencilere ise tezli program önerilmektedir.

  PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ

  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yüksek Lisans Programı, günümüzde küreselleşmenin de etkisiyle önemi giderek artan lojistik ve daha ötesinde işletmeleri birbirlerine bağlayan her türlü mal, hizmet, bilgi ve para akışlarını tek elden yönetmeyi planlayan tedarik zinciri kavramını, sektörde bu alanda çalışmak isteyenlere ilk elden aktarmayı planlayan ve bu anlamda sektörün gereksinimlerine yanıt vermeyi hedefleyen bir programdır. Klasik olarak dağıtım ve nakliye işlemleri ifade eden, çoğu kez işletmeler arasındaki faaliyetlere yönelen lojistik kavramı, günümüzde işletmelerin kendi iç faaliyetlerini de kapsayan ve rekabetin firmalar değil tedarik zincirleri arasında gerçekleştiği bir ortamda tedarik zinciri yönetimi boyutuna taşınmıştır. Program, hem tedarik zinciri üzerinde yer alan firmaların hem de bu zincirin çalışmasına katkıda bulunan lojistik firmalarının ihtiyaç duyacağı niteliklere yönelik olarak tasarlanmış bir programdır

  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yüksek Lisans Programı ana disiplinleri ne olursa olsun, belli bir alanda lisans derecesi olan yeni mezunlara ve lojistik ile ilişkili sektörlerde halen çalışan ancak uzmanlıklarını akademik altyapıyla güçlendirip kendilerine katma değer yaratmak isteyenlere dinamik ve modüler bir program yapısı ile üst düzey eğitim olanağı sunmaktadır. Zorunlu program derslerinin yanı sıra seçmeli dersler ile adaylar istedikleri konuda akademik bilgilerini artırabilmektedirler.

  Program dersleri Enstitümüz kadrosunda bulunan akademik öğretim üyelerinin yanı sıra endüstride çalışan ve akademik olan uzman kişilere de yer vermektedir. Böylece gerçek uygulama ile akademik bilgiler bir araya getirilmiş olup adaylara daha yararlı olunmaya çalışılmaktadır.

  Programın hedef kitlesini her sahada tedarik ve lojistik ile ilgili aktivitesi olan firmalarda çalışan veya çalışmak isteyenler, tedarik ve lojistik konusunda yöneticilik ve planlama yapanlar oluşturmaktadırlar. Adayların bilgisayar programlarını kullanabilmeleri, temel matematik ve endüstri mühendisliği derslerini almaları bir avantaj sağlayacaktır ama olmazsa olmaz koşulu değildir.

  PROGRAM YAPISI

  Tezli program, beş tanesi kısıtlı seçmeli ders grubundan olmak üzere yedi tane kısıtlı veya teknik seçmeli ders ile zorunlu tez ve seminerden; tezsiz program ise altısı kısıtlı ve ikisi teknik seçmeli ders grubundan olmak üzere on ders ile zorunlu proje çalışmasından oluşur. Teknik seçmeli veya serbest seçmeli dersler başvuranın uzmanlık tercihi, altyapısı ve ilgi alanlarına bağlı olarak program koordinatörü tarafından belirlenmektedir.

  Ders Listesi

  Mühendislikte Proje Yönetimi     
  İstatistik Veri analizi & Karar Alma    
  Lojistik Kalite Yönetimi    
  İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma    
  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi    
  Üretim ve İşlemler Yönetimi    
  Lojistik ve Üretim Bilişim Sistemleri Yönetimi    
  Lojistik Uygulamalarının Yasal Çerçevesi    
  Satınalma Yönetimi    
  Tedarik Zinciri Tesis Planlama ve Ağ Tasarımı    
  Hizmet Operasyonlarının Yönetimi    
  Lojistik Sözleşmelerinde Uluslararası Tahkim    
  Nakliye ve Dağıtım İşlemlerinin Yönetimi    
  Lojistik Sözleşme Yönetimi    
  Tedarik Zinciri için Tasarım    
  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yön.Özel Konuları    
  Yöneylem Araştırması    
  Seminer    
  Tez    
  Proje

  Ders Tanımları


  Mühendislikte Proje Yönetimi
  Project organization, leadership, engineering design, network techniques. CPM and PERT methods, project budget, cost analysis, fund management, project application and control.

  İstatistik Veri analizi & Karar Alma

  Statistical analysis techniques, numerical decision making models, modeling decision problems, hypothesis testing, probability distributions, decision trees, linear programming.

  Lojistik Kalite Yönetimi
  Concept of quality, total quality management, 7 tools of quality, quality control in logistics systems, and statistical quality control in logistics are some of the issues to be discussed.

  İstatistik Veri Analizi ve Karar Alma
  The purpose is to equip the participants with analytical modeling and statistical analysis techniques to aid the managerial decision making process via computer software. The discussed decisions include different applications from business, production and service sectors. To be able to model a decision problem from the given information, to solve this problem via computer, to comment the computer output and to apply the solution are some of the expectations anticipated from the participants. Main topics to be discussed in the course are decision analysis, statistical decision making, regression analysis, linear programming and simulation.

  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
  Meaning and importance of the term logistics, basic logistics decisions, strategic logistics planning, determination of customer service level, logistics costs, total cost in logistics and systems approach will be discussed and the course will be enriched with a logistics game. Supply chain concept will be highlighted and the primary work areas will be introduced.

  Üretim ve İşlemler Yönetimi
  Commodity and service production oriented strategic and tactical matters, which are demanded by the customers in today?s globalizing world with increasing competition, form the contents of this course. Main topics to be discussed during the course are design, forecast, facility location decision, facility planning, capacity and production planning, inventory planning, quality and supply chain management. Most important goal is the coordination of the resources in order to decrease the costs, and improve quality and customer relations.

  Lojistik ve Üretim Bilişim Sistemleri Yönetimi
  JIT, MRP, ERP, OPT, and the informative and technological infrastructures for these concepts to perform well will be investigated. Purposes of, and the infrastructure for information technologies used in the supply chain, global positioning systems and e-commerce are some of the topics of this course.

  Lojistik Uygulamalarının Yasal Çerçevesi
  Main topics to be discussed during the course are Turkish Constitution and general code of laws, logistics related laws, arbitrage within the Turkish legal system, transportation regulations, foreign exchange regime, foreign trade regulations, customs regulations, legal sanctions and related associations.

  Satınalma Yönetimi
  Almost in every business sector commodity and service purchases constitute an important portion of the expenses. From this point of view for an effective cost control and strong competition potential an efficient working purchasing process is critically important. For this purpose ISO 9000 standards will be covered within the body of this course. From the moment of generation of the purchasing demand until the moment of meeting that demand all the activities will be analyzed and how to accomplish the 5 rights of purchasing (right time, right amount, right price, right quality and right source) will be discussed. Furthermore within the course period contract management process, performance follow-up and control and need for subsequent change management will be handled.

  Tedarik Zinciri Tesis Planlama ve Ağ Tasarımı
  Selection of the storage place, storehouse design, storehouse management, arranging the storehouse, material carrying equipments and storage systems will be emphasized and models necessary for the effective usage of the systems will be discussed. Supply chain network design, verification and management of the distribution channels will be accentuated.
  Hizmet Operasyonlarının Yönetimi
  In this course; analysis, management and design of the efficiency and effectiveness of the operations in the service industry will be emphasized. Turkish models and sectors of the service industry (which constitutes 70% of the world economy) in Turkey, will be explained. Definition of service, determination and measurement of its strategies, quality assessment and its supply and demand conditions will also be emphasized.

  Lojistik Sözleşmelerinde Uluslararası Tahkim
  Disputes in Logistics Agreements and alternative methods for dispute solutions, international arbitration concept, national legislation on arbitration and changes made on those legislations, international arrangements on arbitration (Geneva Convention), international arbitration institutions and procedures ( ICC and UNCITRAL); arbitration agreements on logistics contracts, related risks and components of a valid arbitration agreement, formation of board of arbitration, exercise of jurisdiction of the arbiter and the decision making, recognition and execution of international arbiter decisions, New York Convention and its application area will be covered.

  Nakliye ve Dağıtım İşlemlerinin Yönetimi
  Some of the topics to be covered are Introduction to Transportation Management, distribution and transportation within the logistics process, transportation costs, transport operators and intermediaries, transportation systems, modes and intermodal transportation, transportation regulations, transport operations and documentation, transportation modeling via commercial transportation software.

  Lojistik Sözleşme Yönetimi
  Contract and contract management, outsourcing agreements, preparation of a contract, management of the existing contracts and possible refinement methods, contract risk management, contract performance management, support subjects for the contract management, deliberation management, disagreement management are the topics to be included. Some examples and case studies will also be given.

  Tedarik Zinciri için Tasarım
  Management of the whole process from the design of the new product to product supply chain network design, determination and examination of the distribution channels.

  Tedarik Zinciri ve Lojistik Yön.Özel Konuları
  In this course, analytical and strategic information on design and management of advanced and broad logistics systems will be given. Also, design of advanced supply chain models, control of those models and their interaction with the environment will be examined.

  Yöneylem Araştırması
  Introduction to modeling, introduction to linear programming, graphic solutions, simplex algorithm, transportation models, assignment models, introduction to integer programming, traveling salesman problem, network models.

  Seminer

  This seminar which is included within the thesis program in general aims at preparing the participants for the graduation thesis and inform them on what an academic study must entail. Being not mandatory, the participants will be expected research on their possible topics of graduation thesis and present it at the end of the term.

  Tez
  With the consultation of the academic advisor, the graduation thesis will include a thorough literature research together with a detailed application on the subjects related to Supply Chain and Logistics Management.

  Proje
  With the consultation of the academic advisor, the graduation project will basically rely on a literature research which is supported with a simple application on Supply Chain and Logistics Management.

Lojistik yönetimi ve ulaştırma ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |