Gazetecilik Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Gazetecilik Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   GAZETECİLİK ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ 
   YÜKSEK LİSANS 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı :
    ---
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   GAZETECİLİK BÖLÜMÜ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
  • DERSLER VE İÇERİKLERİ

  1. ÇAĞDAŞ İLETİŞİM ORTAMLARI
  (Prof. Dr. Nurdoğan RİGEL) 

  Ders İçeriği:
  Derste ele alınan temel kavramlar; panoptik yapılar, büyük birader, büyük öteki, güç, bilgi, sanal gerçeklik, sanal cemaatler, sanal ortam ve enformasyon otoyollarıdır. Tartışılan temel soru ise, sanal dünyamızdaki enformasyon filtresi kimdir veya profesyonel enformasyon filtresine ihtiyaç duyulup duyulmayacağıdır.   

  2. BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
  (Prof. Dr. Murat ÖZGEN) 

  Ders İçeriği:    Genel olarakbilimlerin geleneksel bir sınıflaması yapılarak sosyal bilimler alanında kullanılan veri toplama teknikleri ile araç ve yöntemler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

  3. DERGİ YAYINCILIĞINDA TÜRKİYE VE DÜNYA'DAKİ GELİŞMELER
  (Doç. Dr. Aslı YAPAR GÖNENÇ) 

  Ders İçeriği:
  Ülkemizde ve dünyada dergicilik alanında yaşanan gelişmeler konusunda öğrencilere genel bilgiler sunmak ve dergi yayıncılığı konusundaki gelişmelerden haberdar olmalarını sağlamak.


  4. KÜRESELLEŞME VE BASIN
  (Yrd. Doç. Dr. Ceyda ILGAZ BÜYÜKBAYKAL) 

  Ders İçeriği:
  Küreselleşmenin tarihsel gelişimi ve nedenleri ele alınarak, küreselleşme süreci iletişim ve medya konuları açısından ele değerlendirilecektir.  


  5. GAZETECİLİK SEMİNERİ
  (Doç Dr. Özgür GÖNENÇ) 

  Ders İçeriği:
  Bu ders kapsamında gazete organizasyonu içinde, yazı işleri, gazetecilik eğitimi ve gazeteci, muhabir, haber sekreterliği, basın ve hukuk, devlet medya ilişkileri ele alınacaktır. Yine bu derste enformatik dünyada tarihsel süreçten gelen ilk ileti tasarımcılığı alanlarından biri olan gazeteciliğin yakın tarihi örneklerle anlatılır. Ayrıca teknolojik gelişmelerin getirdiği yeniliklerle gazeteciliğin değişen boyutları incelenmektedir.

  6. BASIN İŞLETMECİLİĞİ
  (Yrd. Doç. Dr. Güven N. BÜYÜKBAYKAL) 

  Ders İçeriği
  Basın işletmeciliğinde meydana gelen gelişmeler, basın işletmelerinin temel özellikleri ve günümüzdeki basın işletmeciliğinde tekelleşme olgusu ve yaşanılan sorunlar ele alınacaktır.

  7. KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM
  (Yrd. Doç. Dr. Candan ÇELİK) 
  Ders İçeriği
  Globalleşen dünyanın ana konularından bir tanesidir. Günümüz bilgi çağında insanlar geçmişten çok daha fazla birbirleriyle etkileşim içindeler ve bugün farklı kültürlerden insanlar arasında sağlıklı ilişkiler kurmak çok daha önemli. Günümüzde her uluslararası şirkette farklı ülkelerden insanlar birarada çalışıyorlar ve bu noktada kültürler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri görmek açısından kültürlerarası iletişim çok daha önem kazanıyor. Kültürlerarası iletişim dersinin temel konuları; Kültür nedir? İnsan davranışlarını nasıl etkiler? Diğer kültürlerle ilişkiler, Kültürler arası farklılıklar ve benzerlikler, kültürlerarası iletişimde sorun çözme yöntemleri. Kültürlerarası iletişimin hem teorik hem de pratik dersleri vardır. Global Understanding projesi kültürlerarası iletişim dersinin bir parçasıdır. Global Understanding dünyanın 14 ülkesinin katılımının olduğu uluslararası bir projedir. (Hindistan, İsviçre, Gambiya, ABD, Çin vb.) Projenin amacı kültürlerarası iletişimin uygulanışını diğer ülkelerle video konferans sistemi ile kurulan linklerle görmektir. Her dönem Türkiye üç farkly ülkenin örencileri ile biraraya gelir ve öğretim üyeleri tarafından belirlenen konuları tartışırlar. Yaşamın anlamı, aile yaşamı, üniversite yaşamı, din ve sterotipler konulardan bazılarıdır. Böylece öğrenciler interactive derslerde teorik bilgilerini sınama şansını ve diğer kültürleri tanıma şansını elde ederler.

  8. TÜRK BASINININ İLK YÜZ YILI
  (Doç. Dr. Belkıs ULUSOY NALCIOĞLU)

  9. AVRUPA BİRLİĞİ VE MEDYA
  (Doç. Dr. Arzu KİHTİR)

  10. MEDYA VE TOPLUM
  (Prof. Dr. Suat GEZGİN)   
  Ders İçeriği
  Bu dersin amacı, iletişim olgusunun tarihsel süreç içinde geçirdiği aşamaları, topluma ve kültüre getirdiği yenilikler doğrultusunda incelemek, bu üç gerçekliğin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunun altını çizebilmektir. Derslerde, değişen iletişim biçiminin basına nasıl yansıdığı da özellikle Türk basın tarihi açısından  incelenmektedir.

  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ

  Süreli yayınlarda; haberin toplanmasından basım aşamasına kadar her evresinde çalışabilecek bilgi ve beceri düzeyine sahip eleman ve ayrıca, iletişim bilimlerine her bakımdan hakim, iletişime bilimsel perspektifle bakabilme yetisine sahip uzman eleman yetiştirilmesini amaçlanmaktadır.
  Kurulduğu 1950 yılından 1980'e kadar Enstitü statüsüyle eğitim veren fakültemiz, 1980 yılından itibaren Yüksekokul statüsüne kavuşmuş, 1980-1982 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu adını almış, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'ndan sonra 1982  yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu  adı ile faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren eğitim süresi dört yıla çıkmıştır. 1983-1984 eğitim öğretim yılında basın-yayın alanında lisans üstü öğretime de başlanmış, böylelikle kendi öğretim elemanlarını yetiştirme imkanına sahip olmuştur.

  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI

  Bu bölümün mezunları etik kuralları çerçevesinde toplumu bilgilendirmek amacıyla, yazılı medya kuruluşlarında olduğu kadar görsel ve işitsel medya kuruluşlarında da, özellikle haber merkezlerinde, görev üstlenebilecek düzeyde eğitim almaktadırlar. Sektörde eğitimli ve kaliteli eleman sayısının az oluşu, fakültemiz öğrencilerine duyulan gereksinimi arttırmaktadır. Gazetecilik bölümü mezunlarımız ayrıca çeşitli kurum ve kuruluşlarda basın danışmanı olarak da görev yapabilmektedirler.

Gazetecilik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |