Pazarlama İletişimi Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Pazarlama İletişimi Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  “Pazarlama İletişimi Yönetimi” Tezsiz Yüksek Lisans Programı reklam ve halkla ilişkiler alanlarının gelişen ve onları kapsayan bir dalı olan pazarlama iletişimi sektörüne nitelikli insan kaynağı sağlama amacını taşımaktadır. Program, değişen ve gelişen dünya ekonomisi koşulları gözönüne alınarak pazarlama iletişiminin bilimsel altyapısını hazırlamak amacıyla ülkemizin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bu amaçla programda işletme yönetimi konusunda temel bilgiler verilerek, pazarlama iletişiminin tüm öğeleri kitle iletişimini ilgilendiren tüm disiplinlerle ilişkilendirilerek, toplumsal koşullarla ve gelişen teknolojilerle değerlendirilip ayrıntılarıyla incelenerek, stratejik pazarlama iletişim planlaması konusunda yetkinleştirici bilgiler sunulmaktadır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Özden CANKAYA

  Program Koordinatörü
  Yrd.Doç.Dr.Banu BASKAN KARSAK
  .
  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr.Yasemin GİRİTLİ İNCEOĞLU
  Doç.Dr. Hülya UĞUR TANRIÖVER
  Doç.Dr.Mete ÇAMDERELİ
  Doç.Dr. Nilgün TUTAL CHEVİRON
  Doç.Dr. Nurhan BABÜR TOSUN
  Yrd.Doç.Dr.Banu BASKAN KARSAK
  Yrd.Doç.Dr.Esra ALBAYRAK
  Yrd.Doç.Dr. İnci ÇINARLI
  Yrd.Doç.Dr. Kemal SÜHER
  Yrd.Doç.Dr.Kerem RIZVANOĞLU


  Ders Adı                                            Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Medya Uygulamaları                         2+0             Zorunlu           1. Dönem

  Kitle İletişimine Giriş ve Medya       2+0             Zorunlu           1. Dönem

  Kurumsal İletişim                              3+0             Zorunlu           1. Dönem

  Pazarlama İlkeleri                            3+0              Zorunlu           1. Dönem

  İnovasyon ve Yaratıcılık
                    2+0              Zorunlu          1. Dönem

  Reklam ve Kampanya Analizleri       3+0              Zorunlu          1. Dönem

  Marka Yönetimi
                                  3+0              Zorunlu          2. Dönem

  Bütünleşik Pazarlama İletişimi         2+0              Zorunlu          2. Dönem

  Kriz İletişimi Yönetimi                       2+0              Zorunlu          2. Dönem

  Pazar Araştırmaları
                             3+0             Zorunlu           2. Dönem

  İş Yönetimi İletişimi                           2+0             Zorunlu           2. Dönem
   
  Dönem Projesi                                    0+0             Zorunlu           2. Dönem

  İletişim Hukuku ve Fikri Haklar         3+0             Zorunlu           2. Dönem

Pazarlama i̇letişimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |