Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Radyo ve Televizyon Yayıncılığı Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  BAŞVURU KOŞULLARI 1- Mezuniyet Koşulu Yüksek Lisans giriş sınavına kabul edilmek için adayların, başvuracakları anabilim dallarının uygun gördüğü dört yıllık bir yükseköğretim kurumundan mezun olması gerekir. 2- ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Koşulu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), başvuracakları programın öngördüğü türde yeterli puanı veya ilanda belirtilen uluslararası sınavlardan birinden, muadil bir puanı almış olmak gereklidir. 3-Yeterli Yabancı Dil Bilgisi Koşulu Adayların Enstitü tarafından yapılacak, programın gerektirdiği Yabancı Dil Yeterlik Sınavından en az 55 puan almaları gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) en az 50 puan alanlar ile Uluslararası kabul gören ve Senato tarafından uygun görülen bir sınavdan eş değer puan alanlar ilgili yabancı dil sınavından,Galatasaray Üniversitesi mezunları da Fransızca yabancı dil yeterlik sınavından muaftır.
 • Program tanımları
  Radyo ve televizyon, toplum içinde, halen yaygın kitle iletişim araçları olarak egemenliğini sürdürmektedir. Toplum bilgi edinme, haber ve eğlence ihtiyacını radyo ve televizyon yayınlarıyla gidermektedir. Ancak, radyo ve televizyon yayıncılığının nitelikli bir biçimde yapılabilmesi ve topluma katkı sağlayabilmesi, bilgili ve deneyimli uzman yayıncıların yetişmesiyle mümkündür.

  Ülkemizde, özellikle radyo, televizyon yayınları hem içerik hem de biçim açısından istenen düzeyde değildir. Toplumda, kültür ve eğitim düzeyi açısından nitelikli yayıncılığın gerçekleştirilmesi, bu alanda eğitimli bireylerin yetiştirilmesine bağlıdır. Uygulamada görev yapacak yayıncıların, görsel ve işitsel yayıncılık konusunda eğitilmiş olmaları bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır.

  Bu program, konuya ilgi duyanları kuramsal açıdan yetiştireceği gibi, bu alanda çalışmak isteyenlere uygulama açısından da yeterli bilgiyi ve donanımı aktaracak; deneyim kazandıracaktır.

  Anabilim Dalı Başkanı
  Prof.Dr.Özden CANKAYA

  Program Koordinatörü
  Doç.Dr.Nilgün TUTAL CHEVİRON

  Öğretim Üyeleri
  Prof.Dr.Özden CANKAYA
  Doç.Dr. M.Cem PEKMAN
  Doç.Dr.Nilgün TUTAL CHEVIRON
  Doç.Dr.Serpil KIREL
  Doç.Dr.Hülya UĞUR TANRIÖVER
  Yrd.Doç.Dr. Kerem RIZVANOĞLU
  Yrd.Doç.Dr. Nesrin TAN AKBULUT
  Yrd.Doç.Dr.Melike BATUR YAMANER


  Ders Programı

  Ders Adı                                                                     Kredi         Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  İletişim Hukuku ve Sorunları
                                      2+0                Zorunlu        1. Dönem

  Televizyon Araştırmaları                                            2+0                Zorunlu        1. Dönem

  Sayısal Radyo Yayıncılığı
  ve Prodüksiyonu
                                                          3+0                Zorunlu        1. Dönem

  Kamera ve Uygulamaları                                            3+0                Zorunlu        1. Dönem

  Kurgu ve Uygulamaları                                               3+0                Zorunlu        1. Dönem

  Sayısal İletişim Platformları                                       2+0                Zorunlu        1. Dönem

  Televizyonda Format Programcılığı
  ve Prodüksiyonu
                                                           3+0                Zorunlu       2. Dönem

  Televizyon Haberciliği ve Uygulamaları
                      3+0                Zorunlu       2. Dönem

  Televizyon Reklam Prodüksiyonu                               3+0                Zorunlu       2. Dönem

  İnternet Ortamında Radyo-Televizyon Yayıncılığı     4+0                Zorunlu       2. Dönem

  Postmodernlik ve Ekran Kültürü                                  2+0               Zorunlu        2. Dönem

  Proje                                                                             0+0               Zorunlu        2. Dönem

Radyo,televizyon,sinema ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |