Finansman Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Finansman Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   FİNANSMAN BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Orhan GÖKER
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Orhan GÖKER
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       İŞLETME KARARLARINDA FİNANSAL ANALİZ
        ( Prof. Dr.   Orhan GÖKER )
   
  Ders İçeriği:
  v      Finansal Matematik
  v      Faiz Kavramı, Faiz Oranı ve Bileşenleri
  v      Şirket Değerlemesi Kavramı
  o        Geleneksel Yaklaşım
  o        Modern Yaklaşım
  v      Özsermayeye ve Firmaya Sağlanan Serbest Nakit Akımlarının Belirlenmesi
  v      İskonto Oranının Belirlenmesi
  o        Geleneksel yaklaşım
  o        Modern Yaklaşım
  v      Şirket Değerlemede Tartışmalı Konular ve Çözümleri
  v      Kaldıraçlı Satın alma
  v      Sermaye Maliyeti Teorisi
  v      Risk Sermayesi
   
  2.       FİNANS KURAMI
        ( Prof. Dr. Belkıs SEVAL )
   
  Ders İçeriği:
  v      Risk ve Getiri Teorileri
  v      Finansal Kararlar
  v      Etkin Pazar Hipotezi
  v      Sermaye Yapısı   Teorileri
  v      Karpayı Politikaları
  v      Borçla Finanslama
  v      Özkaynaklarla Finanslama
  v      Finansal Planlama  

    3.       ULUSLARARASI FİNANSAL PAZARLAR
         (Prof. Dr. İhsan ERSAN )
   
  Ders İçeriği:
  v      Uluslararası Finansal Sistem [Sabit Kurlardan (Bretton Wood Sistemi) Dalgalı (Floating) Kurlara, Para Kurulu ve Tam Dolarizasyon]
  v      Ödemeler Dengesi
  v      Döviz Pazarları (Organizasyon, Spot ve Forward İşlemler)
  v      Uluslararası Finansta Parite ve Kur Tahmini (Arbitraj, Satın Alma Gücü Paritesi (PPP) Fisher ve Uluslararası Fisher Etkileri, Faiz Parite Kuramı, Kur Tahmini)
  v      Uluslararası Kredi ve Tahvil (Syndicated Credit and Eurobond) Pazarları
  v      Dış Ticaret Finansmanı
  v      Uluslararası Finansta Özel Konular (Avrupa Para Sistemi ve Euro, Finansal Krizler: Güney Asya, Rusya, Arjantin ve Türkiye v.b.)
   
  4.       VARLIK FİYATLAMA STRATEJİLERİ
         ( Prof. Dr. M. Şükrü TEKBAŞ )
   
              Ders İçeriği:
  v      Sermaye Varlıklarını Fiyatlama Modelleri (CAPM)
  v      Faktör Modelleri
  v      Etkin Pazar Hipotezi
  v      Anomaliler
  v      Firma Değerlemesi
  v      Portföy Risk ve Getiri
  v      Portföy Yönetim Stratejileri
   
  5.       FİNANSTA YENİ KONULAR
        ( Yard. Doç. Dr. Tülin AKKUM )
   
  Ders İçeriği:
              Dersler anlatım/sunum şeklinde olup, konular iki grupta toplanmıştır.
              1. Grup kuramsal olarak temel finans konularının,
              2. Grup ise ileri finans konularının kuramsal ve Türkiye uygulamaları ve/veya modellemeleri şeklinde işlenişini içermektedir.
              Her iki grupta yer alan konularda yapılmış olan belli başlı ampirik çalışmalara yönelik literatür taramasının yapılması gerekmektedir.
              Doktora öğrencileri birinci grup konulardan 1 adet ve ikinci grup konulardan 1 adet olmak üzere toplam 2 konu seçecek ve bu konular anlatım/sunum şeklinde işlenecektir. Sunumlarda özellikle literatür taraması ve Türkiye kısmı önem taşımaktadır. Bunlara ek olarak dönem sonunda tüm konuları içeren bir final sınavı yapılacaktır.
   
   
  1.       Grup Konular:
   
              Finansal Tablolar, Analizi ve Proforma Finansal Tabloların Oluşturulması
  Risk ve Getiri
  Menkul Kıymet Değerleme
  Sermaye Maliyeti, Sermaye Bütçeleme ve Riskli Projelerin Değerlendirilmesi
  Finansman Kararları, Sermaye Yapısı ve Temettü Politikaları
   
  2.       Grup Konular:
   
              Değere Dayalı Yönetim, Firma Değerleme, EVA, MVA ve Entelektüel Sermaye
  Opsiyonlar, Opsiyon Fiyatlama Modelleri, Reel Opsiyonlar ve Reel Opsiyonlar Yaklaşımıyla Hisse Senedi Değerleme
  CAPM, Faktör Modeller ve APT
  Risk Sermayesi
  Riske Maruz Değer (VaR)
  Şirketlerin Yeniden Yapılandırılması: Birleşmeler, Devralmalar, Borçlanarak Satın Almalar
  Kurumsal Yönetişim
  Derecelendirme
  Davranışsal Finans
  Türkiye'deki Para ve Sermaye Piyasası'nda İşlem Gören Finansal Enstrümanların Tanıtılması, Değerlemesi ve Örnek Uygulamalar.
   
  6.       STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM
        ( Yard. Doç. Dr. Ahmet KÖSE )
   
  Ders İçeriği:
  v      Stratejik Yönetim Süreci
  v      Finansal Yönetim ve Finansal Amaç
  v      Stratejik Finansal Yönetim
  v      Değer Esaslı Yönetim ve Değeri Belirleyen Faktörler
  v      Performans ölçmede karşılaşılan sorunlar ve performans ölçüm yöntemleri
  v      Nakit Akışı ve Serbest Nakit Akışı
  v      EBIT, EBITDA, ROIC, CFPOIC
  v      EVA, MVA, CVA
   
  7.       RİSK YÖNETİMİ VE TÜREV ÜRÜNLER
        ( Prof. Dr. İhsan ERSAN )
   
  Ders İçeriği:
  v      Risk Kavramı ve Türleri
  v      Riskin Ölçüm ve Değerlemesi
  v      Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar
  v      Emtia(Commodity) ve Finansal Futures ( Financial Future)
  v      Döviz-Faiz ve Endeks Futures
  v      Forward ve Future Fiyatlama
  v      Future Hedging ve Spekülasyon
  v      Opsiyon ( Fiziksel ve Finansal Opsiyonlar: FX, Faiz ve Endeks Opsiyonları )
  v      Opsiyon Değerleme Modelleri ( Black Sholes, Binominal v.b.)
  v      Alım - Satım Stratejileri
  v      Exzotik Opsiyon
  v      Swap
  v      Yeni Nesil Türevler ( FRA, Swaptions, Rainbow, Barrier v.b. )
  v      VİP ( İstanbul )
  v      VOB ( İzmir )
  o        Emtia ( Pamuk, Buğday )
  v      Finansal ( Döviz, Faiz, İMKB 30) Uygulama ve Senaryo Çalışmaları
   
  8.       BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
        ( Yard. Doç. Dr. Murat KIYILAR )
   
   
  9.       SEMİNER

               

Finansman ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |