Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Kimya Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın amacı:
   
  Kimya ve biyolojik bilimlerin kombinasyonu olan Medisinal Kimya, terapötik olarak kullanılan ilaçlar, doğal ürünler ve toksinler gibi biyolojik aktif madde araştırmalarında kimyasal yöntemleri uygulayan multidisipliner bir alandır. Başka bir deyişle Medisinal Kimya, organik kimya, biyokimya, farmakoloji, moleküler biyoloji ve farmasötik kimyanın birleştiği interdisipliner bir araştırma alanıdır.
   
  Farmasötik ve medisinal kimya etken madde olabilecek organik bileşiklerin biyolojik etki mekanizmasının tanımlanması, rasyonel ilaç tasarımı ve sentezi, metabolizma çalışmaları, farmakolojik çalışmaların belirlenmesi ya da bu çalışmaları uygulayabilmek için gerekli tekniklerin geliştirilmesi konularına odaklıdır.
   
  Bu programın amacı, organik sentez ve biyolojik bilimlerde en gelişmiş araştırmaları içeren çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla yüksek lisans öğrencilerini yetiştirmektir.
   
  Yüksek lisans programı, hem teorik hem de laboratuvar deneyimleri ile kimyasal ve biyolojik alanlarda uzmanlık sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin eğitim ve uygulamalarının onlara akademik, endüstriyel ve resmi makamlarda, yaratıcı ve bağımsız araştırıcılar olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
   
  Programın tipi: Tezli / Tezsiz
   
  Programın süresi: En az 4 yarıyıl (2 yıl)
   
  Pratik çalışmalara ilave olarak, program zorunlu dersler ve seçmeli dersleri kapsar. Tüm yüksek lisans öğrencileri zorunlu dersleri tamamlamalı ve ilerideki araştırmaları ya da kariyer hedefleri doğrultusunda yüksek lisanslarının uzmanlaşacağı alanlara göre bir grup seçmeli dersi almalıdırlar.
  Tavsiye edilen ders yükü her yarıyıl için 12 kredidir (4 ders).
   
  Toplam program saati: 
  Yüksek lisans programı (Tezli): En az 24 kredi + Tez çalışması (4 yarıyıl)
  12 kredi x 14 hafta x I. yarıyıl = 168 saat
  12 kredi x 14 hafta x II. yarıyıl = 168 saat
  Tez çalışması III. Ve IV. yarıyıl
                                    
  Yüksek lisans programı (Tezsiz): En az 36 kredi + Bitirme projesi *(4 yarıyıl)
  12 kredi x 14 hafta x I. yarıyıl = 168 saat
  12 kredi x 14 hafta x II. yarıyıl = 168 saat
  12 kredi x 14 hafta x III. yarıyıl = 168 saat
  Bitirme Projesi           IV. yarıyıl
   
  * Öğrenci danışmanının uygun gördüğü bir konu üzerinde bir çalışma yapılarak tez izleme komitesine sunulur.

Eczacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |