Farmasötik Kimya Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmasötik Kimya Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Farmasötik Kimya Doktora Programı

  Programın amacı:

  Farmasötik Kimya sentetik organik kimya, biyokimya, farmakoloji, moleküler biyoloji, bilgisayar destekli ilaç geliştirme, farmakoloji ve farmasötik kimyanın birleştiği interdisipliner bir araştırma alanıdır.
   
  Farmasötik Kimya programı, terapötik olarak kullanılan ilaçlar, doğal ürünler ve toksinler gibi biyolojik aktif madde araştırmalarında kimyasal ve biyolojik bilimleri uygulayan multidisipliner bir alan olma özelliği taşımaktadır. Araştırmalar, biyolojik etki mekanizmalarının tanımlanması, rasyonel ilaç tasarımı ve sentezi, metabolizma çalışmaları, farmakolojik çalışmaların belirlenmesi ya da bu çalışmaları uygulayabilmek için gerekli tekniklerin geliştirilmesi konularına odaklanmaktadır.
   
  Bu programın amacı, organik sentez ve biyolojik bilimlerde en gelişmiş araştırmaları içeren çeşitli disiplinlerde bütünleştirilmiş geniş tabanlı uygulamalarla doktora öğrencilerini yetiştirmektir. Program, öğrencilerin eğitim ve uygulamalarının onlara akademik, endüstriyel ve kamu kuruluşlarında, yaratıcı ve bağımsız araştırıcılar olmalarını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.
   
  Kısaca özetlersek, günümüzde genler de dahil olmak üzere molekülllerin üç boyutlu yapısının bulunması ve kompleks moleküllerin yapılarının aydınlatılması büyük önem taşımaktadır. Farmasötik Kimya programı bütün bu bilgileri kullanılarak örneğin kanser, diabet, sıtma, ve AIDS gibi günümüz hastalıkları için yeni, daha az toksik ve daha etkili ilaç aktif moleküllerini geliştiren, metabolik ilaç çalışmaları ve farmakolojik tarama testlerine hakim bilim insanları yetiştirmek amacıyla kurulmaktadır.
   
  Programın tipi: Tezli
   
  Programın süresi: En az 6 yarıyıl (3 yıl)
   
  Pratik çalışmalara ilave olarak, program zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Tüm doktora öğrencileri zorunlu dersleri tamamlamalı ve ilerideki araştırmaları ya da kariyer hedefleri doğrultusunda doktoralarında uzmanlaşacağı ilgilerine göre bir grup seçmeli dersi almalıdırlar.
  Tavsiye edilen ders yükü her yarıyıl için 12 kredidir (4 ders).
   
  Toplam program saati: 
   
  Doktora programı: En az 48 kredi + Tez çalışması (en az 6 yarıyıl)
   
  12 kredi x 14 hafta x I. yarıyıl =   168 saat
  12 kredi x 14 hafta x II. yarıyıl =  168 saat
  12 kredi x 14 hafta x III. yarıyıl = 168 saat
  12 kredi x 14 hafta x IV. yarıyıl = 168 saat

Eczacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |