Farmakognozi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Farmakognozi Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Farmakognozi Doktora Programı

  Programın amacı:
   
  Farmakognozi biyolojik kaynaklı ilaç hammadde ve yardımcı maddelerini inceleyen bir bilim dalıdır. Biyolojik kaynaklı ilaç hammaddeleri olarak ise başta bitkiler olmak üzere, hayvanlar, mikroorganizmalar ve deniz canlıları Farmakognozi Anabilim dalının araştırma alanlarını oluşturmaktadır.

  Günümüzde kullanılmakta olan ilaçlara bakıldığında bunların önemli bir kısmının kaynağını biyolojik materyaller oluşturduğu görülmektedir. Doğadan elde edilen saf biyoaktif moleküller, doğrudan ilaç olarak kullanılabileceği gibi, yarısentez yoluyla daha etkili ve düşük yan etkiye sahip bileşiklere dönüştürülebilmekte veya sentetik ilaçlara model oluşturabilmektedir. Hiç şüphesiz ki yeni ilaç keşfinde başta bitkiler olmak üzere doğal kaynaklar çok büyük bir potansiyel oluşturmaktadır.
  Bu programın başlıca amacı, doğanın zengin kimyasal çeşitliliğinden yararlanılarak sağlığın korunması ve hastalıkların tedavisi amacıyla ilaç moleküllerinin geliştirilmesi ve yeni moleküllerinin keşfine yönelik yöntemlerin öğrenilmesidir. Bu amaçla,
  • Araştırmaların planlanması ve yürütülmesinde uygulanacak temel bilimsel yöntemlerin aktarılması,
  • İlaca yönelik çalışmalarda kaynak oluşturan, doğal kaynaklara ait halk tedavi kültürlerindeki kullanılışları ile ilgili bilgilerin derlenmesi,
  • Doğal kaynaklardan hareketle kimyasal ve biyolojik yöntemler ile etken bileşenlerin ayırımı ve spektroskopik yöntemlerle yapısal analizi,
  • İlaça olarak yararlanılan dal ürünlerde kalitatif ve kantitatif analiz yöntemleri
  gibi temel konularda izlenecek yöntemler verilerek bu konularda geliştirmiş araştırmacılar yetiştirmektir.
   

Eczacılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |