Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Avcılar Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Avcılar - İstanbul

 • Program tanımları
  Yönetim ve Organizasyon Yüksek Lisans Programı

  Programın Amacı

  Programın amacı, özel ve kamu sektörü için, çağdaş işletmeciliğin temel ilkelerine, stratejilerine ve tekniklerine vakıf, yönetim ve organizasyon sistemi içerisindeki aksaklıkları ve ihtiyaçları analiz edebilecek, yorumlayacak, sorunlara ilişkin somut çözümler üretebilecek alt yapıya sahip, donanımlı insan kaynağı yetiştirmeyi hedeflemektedir.

  Programın Süresi ve Yeri

  Program üç yarıyılda tamamlanacak şekilde ve toplam 30 kredi olarak düzenlenmiştir. Bir yarıyıl 14 haftadan oluşur ve her dersin kredi değeri 3 saattir Program, İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar Kampüsü'nde İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nde hafta içi 19:00 - 22:00 saatleri arasında yapılır.

  Programa Kabul

  Adayların programa kabulü için Lisans diplomasına sahip ve Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) girmiş olmaları gerekir. İlan edilmiş kontenjanlara göre adayların programa yerleştirilmeleri, Enstitü tarafından yapılan giriş sınavları sonucu gerçekleştirilir.

  Öğretim Yöntemleri

  Programda, katılımcıların uygulamada karşılaşılan sorunlara çözüm bulma, gerekli bilgileri araştırma, sistematik ve analitik düşünme, başkalarını dinleme, onların fikir ve görüşlerinden yararlanma, bir arada çalışma, etkili konuşma ve ikna etme gibi iş hayatında başarı için vazgeçilmez nitelik ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik olarak, teorik ve uygulamalı bilgilerin yanısıra, başta örnek olay (vak'a) tartışması olmak üzere, çoklu ortam sunumları, bilgisayar uygulamaları, grup ve proje çalışmaları, konferanslar ve benzeri değişik eğitim yöntem ve tekniklerinden yararlanılır.

  Öğretim Kadrosu

  Program aşağıda adları yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir akademik kadro tarafından yürütülür.
  • Prof.Dr. Hayri ÜLGEN
  • Prof.Dr. Işıl PEKDEMİR
  • Doç.Dr. Recep İbrahim PINAR
  • Doç.Dr. Fatih SEMERCİÖZ
  • Yrd.Doç.Dr. Muhteşem BARAN
  • Yrd.Doç.Dr. Arzu ÜLGEN AYDINLIK
  • Yrd.Doç.Dr. Aykut BERBER
  • Yard.Doç.Dr. Cüneyt ARSLANTAŞ

  İş hayatından üst düzey yönetici ve konularında uzman kişiler de ders ve konferanslara davet edilir.

  Diploma

  Programdaki derslerini ve dönem projesini yönetmelikte belirtilen başarı koşullarına göre tamamlamış öğrencilere İstanbul Üniversitesi Rektörü ve İşletme İktisadı Enstitüsü Müdürü tarafından imzalanan "Yüksek Lisans" diploması verilir.

  Programda Yer Alan Dersler

  1. Yarıyıl
  Yönetim ve Organizasyona Giriş
  Girişimcilik ve Aile İşletmeleri Yönetimi
  Yönetim Düşüncesinin Evrimi
  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi

  2. Yarıyıl
  Uluslararası İşletmecilik
  Çağdaş Yönetim Yaklaşımları
  İş Etiği
  Stratejik Yönetim ve Uygulamaları

  3. Yarıyıl
  Bilgi Yönetimi ve Bilgi Temelli Organizasyonlar
  Kurumsal Yönetim
  Proje

Yönetim ve organizasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |