Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Dersleri

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Dersleri - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  PROGRAMIN AMACI

  Küreselleşmenin hakim olduğu yüzyılımızda,  gelişen teknoloji  ülkeleri birbirlerine daha da yaklaştırmaktadır Bu bağlamda, dış ticaret  vizyonuna  da, içerisinde ekonomik ve ticari ilişkilerden iş kültürlerine,  ulaşım ve lojistikten, markalaşmaya, kalite ve standartlardan ambalajlamaya kadar bir dizi bileşenin  yer aldığı çok daha geniş bir çerçeveden bakılması gerektiğini bize göstermektedir. Dünya ticaretinde başarı kazananların öyküleri incelendiğinde tam odaklanmanın temel alındığı ve olaya bütün olarak bakılarak gerekli stratejik planlamanın yapıldığı görülmektedir. Başarının diğer bir ölçütü de dış ticaret konusunda bilgili ve donanımlı, uluslararası  ticaret kurallarının farkında, değişimleri ve gelişmeleri yakından izleyen, bunu da işlerine adapte edebilen nitelikli insan gücünün varlığıdır.

  Bu gücün yaratılmasına olanak sağlayacak bir açılım olan yüksek lisans programımızda temel amaç dış ticarete yönelik iş yapan kurum ve kuruluşlarda görev alan ya da dış ticarete açılmak isteyen kuruluşlarda konu ile ilgilenenlerin bu konuda gereksinim duyduğu bilgi eksikliklerini gidermek, yapılacak uygulamalarla konuyu pekiştirmek, yazılacak tezler ile de alanın gereksindiği konuları açığa çıkarmak ve genişleyen sayıdaki öğretim üyesi açığını kapatmaktır.

  Bu konulara ilgi duyuyorsanız, kendinize uluslararası ticaretin derinliklerinde yer vermek istiyorsanız sizleri bu programa davet ediyoruz.
   
  Tezsiz program, toplam 30 kredilik ders yükü (10 ders) ve kredisiz bitirme projesinden oluşur. Tezli program, toplam 24 kredilik ders yükü (8 ders) ve kredisiz yüksek lisans tezinden oluşur.

  DERS PROGRAMI


  1. YARIYIL
  Dış Ticaret Temelleri
  Pazarlama Yönetimi
  Lojistik Yönetimi
  İşletme Ekonomisi

  2. YARIYIL
  İthalat ve İhracat Yönetimi
  Gümrük İşlem ve Uygulamaları
  İstat. Analiz ve Karar Verme

  3. YARIYIL
  Dış Ticaretin Finansmanı
  Seçimlik I *
  Seçimlik II *
  Tez **
  Bitirme Projesi *

  * Tezsiz programı seçenler için
  ** Tezli programı seçenler için

  SEÇİMLİK DERSLER
  Tedarik Zinciri Yönetimi
  Yöneticiler için Yabancı Dil*
  E-Ticaret
  Dış Tic. Str. Ve Kambiyo Rejimleri
  Dış Ticarette Kalite ve Standartlar
  Dış Ticarette Ambalaj ve Çevre
  Dış Ticarette Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
     
  * Yöneticiler için yabancı dil Rusça-Çince-Almanca dillerinden biridir.
   
  DERS İÇERİKLERİ


  DMBA 515 Dış Ticaretin Temelleri
  Dış Ticarette Teslim Şekilleri INCOTERMS 2000 / Dış Ticarette Ödeme Şekilleri / Dış Ticarete konu olan belgeler ICC500-600 / 522 / 525 / Opinions & Docdex kuralları

  TMBA 513 Pazarlama Yönetimi
  Pazarlama Yönetimi Kavramları / Pazar odaklı stratejik yönetim / Tüketici kavramı ve işletme piyasaları / Piyasa bölümlendirmesi ve konumlanma / Piyasa bilgi sistemleri / Piyasa bilgi sistemleri / Yeni ürün geliştirme ve ürün karması yönetimi / Ürün ve hizmet kararları / Fiyatlama ve Dağıtım / IMS - Promosyon Stratejisi / Talep Yönetimi ve Müşteri Hizmet Politikaları / Satış Yönetimi

  LMBA 511 Lojistik Yönetimi
  Lojistik Kavramı ve Lojistik Yönetimi / Lojistiğin Evrimi / Lojistikte Amaçlar / Stratejik Lojistik Yönetimi / Uluslararası Lojistik / Lojistikte Kalite / Lojistik Maliyetler / Lojistik ve Taşımacılık / Taşımacılık Yönetimi / Karayolu Taşımacılığı / Denizyolu Taşımacılığı / Demiryolu Taşımacılığı / Havayolu Taşımacılığı / Boru Hattı Taşımacılığı / Intermodal Taşımacılık / Taşıma Türü Seçimi / Malzeme Elleçleme ve Paketleme / Dış Kaynak Kullanımı ve 3PL Kavramları / 3PL Organizasyonu / Lojistik Sektörü / Kentsel Lojistik / Yeşil Lojistik / Tersine Lojistik / Lojistik Sistemlerin Analizi ve Tasarımı

  TMBA 517  İşletme Ekonomisi
  Piyasalar/ Tüketici Teorisi I: Bütce Kısıtı, Tercihler, Fayda /Tüketici Teorisi II: Seçim; Talep ve Cevredeki Değişmeler/ Tüketici Teorisi III: Tüketici Rantı, Bireysel ve Piyasa Talebi / Tüketici Teorisi IV: Zamanlararası Seçim, Belirsizlik ve Bilgi / Firma Teorisi I: Teknoloji, Üreticinin Sorunu: Kar maksimizasyonu- Maliyet Minimizasyonu / Firma Teorisi II: Maliyet Eğrileri, Firma Arzı / Eksik Rekabet I:  Tekel ve Tekelci Rekabet / Eksik Rekabet II: Oligopol ve yarışmacı Piyasalar/ Oyun Teorisi / Genel Denge: Takas Ekonomisi/ Dışsallıklar ve Mülkiyet Hakları, Kamu Malları

  DMBA 521  İthalat İhracat Yönetimi
  İthalatçı Olma Koşulları / İthalat Türleri / İthalat Mevzuatı / İthalat Bedellerinin Transferi / İthalatta Zorunlu Standartlar / İthali Yasak Ürünler / İthalat Listeleri / İhracatçı Olma Koşulları / İhracat Türleri / Özelliği Olan İhracat / İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesi / İhracatta Zorunlu Standartlar / Terkin / İhracat Bedellerinin İskontosu / İhracat Mevzuatı / İhracı Yasak Ürünler

  DMBA 523  Gümrük İşlem ve Uygulamaları
  Gümrük Rejimleri / Gümrük İşlemleri / Gümrük Beyannamesi / Gümrükleme / EDI (Elektronik Veri Değişimi) Sistemi (BİLGE SİSTEMİ) / Gümrük Tarifeleri / GATT / Kaçakçılıkla mücadele

  TMBA 525  İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
  Fonksiyonlar / Olasılık / Olasılık Dağılımları / Tesadüfi Değişkenler / Birleşik Olasılık Dağılımları / Örnekleme Dağılımları / Tahminleme / Hipotez Testleri / Ulaştırma Problemleri / Simplex Methodu

  DMBA 580  Dış Ticaretin Finansmanı
  Dış Ticarette Teşvik Sistemleri / Dış Ticarette Devlet Yardımları / Dış Ticaretin Finansmanında Kullandırılan Krediler / TürkEximbank Yapısı Görevi / Eximbank Kaynaklı Krediler / Alıcı Kredileri / Sermaye Hareketleri / Forfaiting / Factoring / Leasing

  SEÇMELİ DERSLER

  LMBA 521  Tedarik Zinciri Yönetimi
  Tedarik Zinciri Kavramı / Kamçı Etkisi / Tedarik Zincirinde Karmaşıklık / Tedarik Zinciri Yönetimi / Tedarik Zinciri Stratejileri / SCOR Modeli / Tedarik Zinciri Yönetiminde Organizasyon / Performans Yönetimi ve Kıyaslama / Ağ Tasarımı / Tedarikçi Yönetimli Envanter / Ortaklaşa Tahmin Planlama ve İkmal / Tedarik Zinciri Yönetimi Yazılımları / 4 PL Kavramı

  TMBA 589  E-Ticaret
  E-Ticaretin Teorisi ve Pratiği / Ağ Piyasasında E-Ticaret Prensipleri Nasıl Uygulanır / E-Ticaret Stratejisi / E-Ticaret İş Modelleri / Müşteri İlişkileri Yönetimi / Risk Sermayesi / Kuluçka Finansmanı / Dijital Medya / İçerik Yönetimi / Vergi / Telif Hakları / Güvenlik / E-Ticaret ve Kümeleme / Karlılık / Türkiye'de E-Ticaret ve E-Ticaretin Geleceği / Dış Ticarete Yön Veren E-Ticaret Siteleri / E-Ticaret Teşvikleri

  DMBA 585 Dış Ticarette Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
  İhracat işlemleri / İthalat İşlemleri / Yabancı Banka Kont-Garantisi Gereğince Düzenlenen Teminat Mektupları / Harici Garanti İşlemleri / Görünmeyen Kalemler ile İlgili İşlemler / Dış Ticarete Yönelik Kullandırılan Krediler / Döviz Kredileri / Prefinansman Kredileri / ECA Kredileri

  DMBA 583 Dış Ticarette Kalite ve Standartlar
  Kalite Nedir / Standart Nedir / Kaliteye Ulaşmada Aşamalar: Kalite Çemberi / Satınalma / Üretim / Denetim / Pazarlama / Kalite Kontrol / Metroloji / Kalibrasyon / Türkiyede Kalite ve Standartlarla İlgili Kuruluşlar / Sektörel Kalite - Standardizasyon Örnekleri / Kalite Belgeleri / Endüstriyel Tasarım - Faydalı Model / Marka ve Patent / AB ve Dünya'da Standartlara Yön Veren Kuruluşlar ve Önemli Standartlar

  DMBA 584 Dış Ticarette Ambalaj ve Çevre
  Ambalaj / Ambalaj Türleri / Metal Ambalajlar / Oluklu Mukavva Ambalajlar / Ağaç Ambalajlar / Plastik Ambalajlar / Cam Ambalajlar / Kağıt Ambalajlar / Tekstil ve Ekoteks / Yeşil Nokta / Ambalajlama ile ilgili Ulusal Standartlar / Ambalajlama ile ilgili Uluslar arası Standartlar / Ambalaj ve Çevre Boyutu

  DMBA 582 Dış Ticaret Str ve Kambiyo Rejimleri
  Dış Ticaretin Bileşenleri / DTÖ / İthalat Rejimi / İhracat Rejimi / Dahilde İşleme Rejimi / Hariçte İşleme Rejimi / Serbest Bölgeler / Görünmeyen Kalemler / Sınır Ticareti / Bavul Ticareti

Uluslararası Ticaret ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |