Kurumlara Özel Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kurumlara Özel Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Okan Üniversitesi kurulduğundan beri iş dünyasıyla çok yakın bir ilişki sürdürmektedir bu sayede iş dünyasının gereksinimlerini çok iyi tartabilmekte ve anlayabilmektedir. Bu sebeple, lisans düzeyinde iş yaşamına hazırlık programlarının yanı sıra yüksek lisans düzeyinde de önemli bir gereksinim olan kurumlara özel yüksek lisans programları düzenlenmektedir.

  Günümüzde İstanbul'da yoğun bir iş ve trafik ortamında yüksek lisans yapmak isteyip de zamanım yok, yoğun çalışıyorum diyen bir çok kurum çalışanı kendi kariyerlerini geliştirmek istemektedir. Buna yönelik olarak yüksek lisans programlarımız akşam ve hafta sonu kampüsümüzde düzenlen derslerin yanı sıra kurumlara giderek sürdürülebilmektedir. Okan Üniversitesi bu ihtiyacı dikkate alarak adaylara kendi zamanlarını planlayarak kariyer yapma fırsatını sağlamakta kurumların insan gücünü geliştirmelerinde bir aracı rolü üstlenmektedir. Okan Üniversitesi, Şirket ve Çalışan üçgeninde yürüyen kurumlara özel yüksek lisans programlarında özellikle şirketler için çalışan personelin kariyerinin yükseltmenin yanı sıra  personel kalitesini arttırmak ve olaylara daha bilimsel bakış açısıyla bakılmasını sağlamak ön plandadır.

  Yapılan programlarda eğitim öğretim planımızda yer alan zorunlu dersler yanında yönetim tarafından kurumsal olarak ihtiyaç duyulan konular üzerinde verilebilecek dersler belirlenerek öğrenciye sunulmaktadır. Kurumlara özel yüksek lisans programları minimum 10 öğrenci olarak düzenlenmektedir. Bir yüksek lisans programında her dönem en az üç, en fazla dört ders alınması gerekir. Program derslerinin tamamı kurum içi ve eğer gerekiyorsa bilimsel hazırlık dersleri Okan Üniversitesi'nde verilmektedir. Bir adayın kurumlara özel yüksek lisans programına kabul edilebilmesi için , lisans öğrenimini başarıyla tamamlamış olması, Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) en az eşit ağırlıklı 55 puan almış olması gerekir. ALES puanı olmayan öğrenciler, sonraki dönemde ilk ALES sınavına girerek gerekli puanı almak şartıyla, özel öğrenci statüsünde kabul edilebilirler.

  Kurumlara özel yüksek lisans programları, kurum ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak katılımcı profiline uygun derslerden  ve mesai dışı esnek eğitim saatlerinden oluşur. Programın toplam ücreti, kurum ve katılımcı payı ve ödemelerin taksitlendirilmesi ile ilgili konular, Okan Üniversitesi ve Kurumun arasında yapılacak bir protokol ile belirlenir.

  "İş dünyasına en yakın üniversite" olma hedefi ile yola çıkan Okan Üniversitesi, Kurumların sorunlarını daha yakından bilen, sorunlara akılcı ve ekonomik çözümler üretebilen yöneticileri eğitmeyi amaçlayan, en iyi ve en uygun şartlarda Kurumlara Özel Yüksek Lisans Programları hazırlamada bir öncüdür.

  Ders Programı

  GENEL İŞLETME DERSLERİ
  Finansal Muhasebe
  Pazarlama Yönetimi
  Yönetim ve Organizasyon
  İşletme Ekonomisi
  Finansal Yönetim
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  İstatistiksel Analiz ve Karar Verme
  Stratejik Yönetim
     
  UZMANLIK DERSLERİ

  Muhasebe ve Denetim

  Uluslararası Muhasebe
  Finansal Raporlama ve Denetim
  Bilgi Sistemleri
  Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Finansal Tahminleme Teknikleri

  Bankacılık
  Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Banka Muhasebesi ve Raporlama
  Finansal Tahminleme Teknikleri
  Bankacılıkta Risk Yönetimi
  Banka Operasyonları ve Hizmetleri
  Portföy Yönetimi
     
  Finans

  Finansal Piyasalar ve Kurumlar
  Finansal Tahminleme Teknikleri
  Portföy Yönetimi
  Uluslararası Finansal Yönetim
  Finansal Türevler
  Proje Değerleme ve Finansmanı
  Uluslararası İşletme Finansı
  Birleşme, Satınalma ve Yeniden Yapılanmalar
     
  Pazarlama
  Küresel Pazarlama Yönetimi
  Satış Yönetimi
  Pazarlama Araştırmaları
  Müşteri İlişkileri
  Bütünleşik İletişim Yönetimi
  Tüketici Davranışı

  Yönetim
  Bilgi Teknolojileri Yönetimi
  Organizasyonel Değişim Yönetimi   
  Organizasyonel Davranış ve Yönetim Becerileri
  Şirket Yönetişimi
  İşletme Etiği

  İşletme Hukuku
  İşletme ve Ticaret Hukuku
  Sermaye Piyasaları Hukuku
  AB ve Rekabet Hukuku
  Sınai ve Fikri Haklar Hukuku
  Türk Vergi Hukuku

  Turizm
  Kavram ve Politikalarla Turizm Yönetimi
  Turizm Pazarlama
  E-Turizm
  Turist Davr. ve Turizmde Pazar Araştırmaları
  Turizm Sektöründe Yönetim

  Uluslararası Lojistik ve Ticaret
  Taşıma ve Lojistik Yönetimi
  Uluslarrası Lojistik
  Tedarik Zinciri Yönetimi
  İthalat-ihracat Yönetimi
  Gümrük ve Ticaret

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |