İşletme Yönetimi ve Organizasyon Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yönetimi ve Organizasyon Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   İŞLETME YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hayri ÜLGEN
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Hayri ÜLGEN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR

  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       BİLGİ TEMELLİ ORGANİZASYONLAR

  Ders İçeriği:
  v      Bilginin Tanımı, Önemi ve Sınıflandırılması
  v      Farklı Organizasyon Modelleri
  v      Bilgi Teknolojisi ve Organizasyon Arasındaki İlişki
  v      Öğrenen Organizasyonlar
  v      Otomasyon ve Bilgisayar Temelli Uygulamalar
  v      Çevre ve Bilgi
  v      Çevresel Belirsizlik ve Teknoloji
  v      Teknolojik Değişim
  v      Bilgisayar Temelli   Yeni Teknolojik Uygulamalar
  v      Teknoloji -Yapı İlişkisi
  v      Bilgi Temelli Organizasyonlar
   
  2.       ÇAĞDAŞ YÖNETİM UYGULAMALARI

  Ders İçeriği: Aşağıda listede yer alan kitaplar derslerde tartışma malzemesi olarak kullanılmaktadır. Ayrıca dönem sonunda, öğrencilerin dönem içerisinde yapmış oldukları araştırma sonuçlarına ilişkin sunumları gerçekleştirilmektedir.
   
   
  v       Taiichi OHNO: Toyota Ruhu: Toyota Üretim Sistemi'nin Doğuşu ve Evrimi
  v       James P. WOMACK- Daniel T. JONES: Yalın Düşünce
  v       Ricardo SEMLER: Maverick: Dünyanın En Sıradışı İşyerinin Perde Arkasındaki Başarı Öyküsü
  v       Robert SLATER: Jack Welch ve General Electric'in Yolu
  v       Arie de GEUS: Yaşayan Şirket: İş Dünyasında Büyüme, Öğrenme ve Uzun Ömür
  v       Peter M. SENGE: Beşinci Disiplin
  v       Stanley S. Gryskiewicz: Pozitif Dalga
   
   
  3.       İLERİ ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
   
  Ders İçeriği:
  v        Bilimin ve bilimsel yaklaşımların tanımı
  v      Araştırma yöntemleri ve araştırma türleri
  v      Araştırma planı, araştırma modelleri
  v      Küçük işletmelerin avantajları ve dezavantajları
  v      Geçersiz kaynaklar ve deneysel araştırma
  v      Örnekleme
  v      Hipotez geliştirme
  v      Parametrik ve parametric olmayan testler (t-test, Mann Whitney U test )
  v      Araştırma bulgularının değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması
  Geçerlilik ve güvenilirlik analizleri
   

  4.      STRATEJİK YÖNETİM UYGULAMALARI 

  Ders İçeriği:
  v      Stratejik Yönetim'de Araştırma Metodolojileri
  v      Proje Planlama Süreci
  v      Proje Uygulamları
  v      Örnek Olaylar
   
  5.       STRATEJİK YÖNETİM

  Ders İçeriği:

  v      Stratejik Yönetim ile ilgili terim ve kavramlar
  v      Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları
  v      Dış Çevre Analizi
  v      İşletme Analizi
  v      Çevre Unsurlarının Ölçülmesi ve Durum Belirleme Matrisleri
  v      Stratejik Yönlendirme
  v      Temel Stratejiler ve Alt Grupları
  v      Üst Yönetim Stratejileri
  v      Rekabet Stratejileri
  v      Fonksiyonel Stratejiler
  v      Yönetim Stratejilerinin uygulanmasında kullanılan teknikler
  v      Stratejilerin Uygulanması
  v      Stratejik Değerleme ve Kontrol
  v      Kurumsal Yönetişim ve Etik
   
  6.       ÇAĞDAŞ ORGANİZASYON YAPILARI VE GÜVEN

  Ders İçeriği:
  v      Giriş ve işletmeler arası ilişkilere genel bir bakış
  v      Şebeke organizasyonlar: tanım, açıklamalar ve şebeke organizasyonların oluşumuna yol açan faktörler
  v      Yapısal açıdan şebeke organizasyon türleri: dahili, dinamik ve dengeli şebeke organizasyonlar
  v      İşletmeler arası işbirliği açısından şebeke organizasyon türleri: araştırma ve geliştirme şebekeleri, işletme grupları, stratejik ittifaklar, endüstriyel bölgeler
  v      Aracılar ve rolleri
  v      Şebeke organizasyon kurmanın faydaları, sakıncaları ve maliyetleri
  v      Endüstriyel bölgeler: tanım ve geniş açıklamalar
  v      Türkiye ve Avrupa'dan endüstriyel bölge örnekleri
  v      Endüstriyel bölgelerdeki şebeke organizasyon yapıları
  v      İşletmeler arası ilişkilerde güven ve güven türleri
  v      Şebeke organizasyon yapılarında güven ilişkisi
  v      Şebeke organizasyon yapılarında güven süreci
  v      Endüstriyel bölgelerde güven ve güveni etkileyen faktörler
  v      Sözleşmeye dayalı olmayan iş ilişkileri
     
  7.       GİRİŞİMCİLİK VE KÜÇÜK İŞLETMELER YÖNETİMİ
   
  Ders İçeriği:
  v      Girişimcilik ve girişimci özellikleri
  v      İş planı
  v      Yenilik, yaratıcılık ve girişimcilik
  v      Küçük işletmelerin avantajları ve dezavantajları
  v      Yeni bir iş kurmadaki problemler
  v      Franchising
  v      Küçük işletmelerdeki fonksiyonlar
  v      Küçük işletmelerde büyüme
  v      Kadın girişimciler
  v      Aile işletmeleri ve girişimcilik
   
   
  8.       BİLİM FELSEFESİ
   
  9.       SEMİNER

Yönetim ve organizasyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |