Yapı Fiziği ve Malzemesi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Fiziği ve Malzemesi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YAPI FİZİĞİ VE MALZEME YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Yapı Fiziği ve Malzeme Yüksek Lisans Program’ında mimarîde yapı kabuğu oluşumu ve yapısal konfor sağlamada ekoloji ve yapı fiziği koşulları açısından bilgi ve araştırma etkinliğinin kazandırılması amaçlanmıştır.

  ÖĞRETİM ELEMANLARI

  TAM ZAMANLI

  Prof. Dr. Kemal Çorapçıoğlu

  Lisans: D.G.S.A, 1976; Y. Lisans: D.G.S.A, 1979; Doktora: MSÜ, 1983.

   
  Yard. Doç. Dr. Cüneyt Diri

  Lisans: MSÜ, 1991; Y. Lisans: MSÜ, 1996; Doktora: MSÜ, 2001.
   

  Yard. Doç. Dr. Çiğdem Tekin

  Lisans: YTÜ, 1995; Y. Lisans: Çukurova Üniversitesi, 1999; Doktora: İTÜ, 2004.

   
  YARI ZAMANLI

   
  Prof. Dr. Murat Eriç

  Lisans/Y. Lisans: D.G.S.A 1967; Doktora: ITÜ 1972.

   
  Prof. Dr. Halit Yaşa Ersoy

  Lisans/Y. Lisans: D.G.S.A 1979; Doktora: İTÜ 1985.

   
  Doç. Dr. Ahmet Güleç

  Yard. Doç. Dr. Genco Berkin

   
  Yard. Doç. Dr. Ali Çiçek

   

  Öğr. Gör. Dr. Ünver Anıl        

  Lisans:   D.G.S.A 1970.


  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Proje
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Proje
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER

  2 saat/hafta, kredisiz, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapı fiziği alanında uzmanlaşmış kişilerin katılımı ve öğrencilerin de aktif katılımı sağlanarak programdaki ders alanlarında eğitim çalışmaları yapılacaktır.

  Ön koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav /ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Eriç, M. , “Geleneksel Türk Mimarisinde malzeme seçim ve kullanımı”, Yapı Dergisi, 33,   s.42-45, 1979.

  Eriç, M. , “Yapılarda mimari planlama ve yapı elemanlarıaçısından yangın sorunları”, Yapı Dergisi, 79, 41-43, 1988.

  Eriç, M., Ersoy, H. Y.   “Yapı biyolojisi, ekolojik denge ve yapı malzemesi ilişkisi”, Yapı Dergisi, 163, s.83-86, 1995.

  Eriç, M. , “Mimariye yansıyan toplumsal kimlik ve malzeme kullanımı”, Yapı Malzemesi- Teknoloji , 1, TMMOB yayını, s.39-41, 1998.

  Eriç, M. , “Eski Eserlerin korunmasında önemli bir malzeme sorunu –Suda çözünür tuzlar”, Yapı Dergisi, 246, s.101-103, 2002.

  Dersi Veren: Prof.Dr.Murat ERİÇ

  PROJE

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapı fiziği kriterlerini de dikkate alacak şekilde öğrencinin mimarî tasarım yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Murat ERİÇ, Prof. Dr. Halit Yaşa ERSOY, Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU

  PROJE

  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapı fiziği kriterlerini de dikkate alacak şekilde öğrencinin mimarî tasarım yeteneğinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul:-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Murat ERİÇ, Prof. Dr. Halit Yaşa ERSOY, Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU  

  SEÇMELİ DERSLER

  YAPI FİZİĞİ AÇISINDAN ÇEVRESEL ETKİLER

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapı fiziği açısından çevresel etkilerin neden olduğu sorunların incelenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Eriç, M. “Dış duvarlarda yapı fiziği sorunları”, Şantiye dergisi, 7, s.36-38, 1998.

  Eriç, M., Gürdal, E., Toydemir, N.,   Ersoy, H. Y.   “Yapı fiziği açısından cephe kaplamaları sorunları ve çözüm yolları I”, Dizayn Konstrüksiyon Dergisi, 47, s.37-42, 1989.

  Eriç, M., Gürdal, E., Toydemir, N.,   Ersoy, H. Y.   “Yapı fiziği açısından cephe kaplamaları sorunları ve çözüm yolları II”, Dizayn Konstrüksiyon Dergisi, 48, s.18-22, 1989.

  Eriç, M., Ersoy, H. Y.   “Yapı biyolojisi, ekolojik denge ve yapı malzemesi ilişkisi”, Yapı Dergisi, 163, s.83-86, 1995.

  Eriç, M. ,   “Mimariye yansıyan toplumsal kimlik ve malzeme kullanımı”, Yapı Malzemesi- Teknoloji , 1, TMMOB yayını, s.39-41, 1998.

  Dersi Veren: Prof.Dr.Murat ERİÇ

  YAPI BİYOLOJİSİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Günümüzde çok yeni bir konu olan yapı biyolojisi, iç konforu zedeleyen elektromanyetik, toksik ve elektrostatik alanların hesaplanması ve rasyonel malzeme seçim kriterlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynaklar Listesi: Eriç, M. , “Yapı Malzemeleri Seçimi ve Konut Sağlığı”, Yeni Kent Gazete, 10. 1988.

  Eriç, M., Ersoy, H. Y., “ Yapı Biyolojisi, Ekolojik Denge ve Yapı Malzemesi İlişkisi”, Yapı Dergisi, 163, s.83-86, 1995.

  Eriç M. ,   Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayınları,376s.

  Ersoy, H. Y. , “Yapı Biyolojisi, İnsan, Yapı ve Çevre” ,Yapı Dergisi, 146, 1994.

  Şenyiğit, A. , “Son Altı Yılda Teşhiis Edilen Malign Mezotelyomalı Vakalarımızın Değerlendirilmesi”, Yayınlanmış Uzmanlık Tezi, Diyarbakır Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Tbc. ABD, 75s., 1996.

  Dersi Veren: Prof. Dr.Murat ERİÇ

  YAPI KABUĞUNDA ISISAL SORUNLAR VE ISI KORUNUMU

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapılarda ısı korunumunun temel kavramları, ısı kayıp ve kazançlarına etki eden parametrelerin araştırılması, dış sıcaklığın yapı kabuğuna fiziksel etkisi, yapı kabuğunda ısıya bağlı olayların incelenmesi, yapı kabuğunda buhar geçişi ve yoğuşma gibi konuların ilgili standarta bağlı olarak incelenmesi amaçlanmaktadır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: TS 825.

  ERİÇ Murat, Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayınları, İstanbul.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Cüneyt DİRİ

  MALZEME YÜZEY ÖZELLİKLERİ VE KORUNUM TEKNİKLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Derse katılan öğrencinin malzeme yüzey özelliklerini etkileyen faktörler ve malzeme yüzey korunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ÇORAPÇIOĞLU, K.,    Malzeme Yüzey Özelikleri ve Koruma Teknikleri, Yayınlanmamış ders notları, 2002.
  MELLOR, B.G. (ed), Surface Coatings For Protection Against Wear, University of Southampton, UK.
  Dersi Veren: Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU

  YAPIDA AKUSTİK

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Sesle ilgili temel kavramlar ve tanımlamalar hatırlatarak çeşitli hacimlerde akustik konforu etkileyen parametrelerin, mimarî ve malzemeyle ilişkisi kurularak incelenmesi, çeşitli mekân tiplerinde akustik konforu düzenlemek için alınabilecek tedbirlerin araştırılması amaçlanmaktadır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ERİÇ Murat, Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayınları, İstanbul.

  William J.Cavanaugh , Joseph A.Wilkes , Architectural Acoustics / Principles And Practice , Wiley-Academy , 1999

  TSE, TS EN, TS ISO, ASTM, DIN.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Halit Yaşa ERSOY

  ÖZEL BETONLAR VE TEKNOLOJİSİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans öğretiminde beton malzemeyi ana hatları ile tanımış/öğrenmiş olan lisansüstü seviyedeki öğrencilere beton malzemenin değişik amaçlı uygulamalarda yararlanılan özel türlerini tanıtmak, bunların bileşenleri, üretimi, özelikleri ve kullanımı konularında bilgilenmeyi sağlayarak tasarım ve uygulama aşamalarında genel değerlendirmeleri yapabilecek bir birikim kazandırmaktır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: NEVILLE, A.M., Properties of concrete, Prentice Hall, Essex, 1995.

  POSTACIOĞLU, B., Yapı Malzemesi Dersleri, Bağlayıcı Maddeler, Agrega, Beton, İTÜ Yayınları, Sayı:1011.

  AKMAN, M.S., Yapı Malzemeleri, İTÜ Yayınları, Sayı:1408.

  ERSOY, H. Y., Hafif Beton Ders Notları” Basılmamış Ders Notları, MSGSÜ

  TSE,   EN,   DIN,   ASTM,   BS.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Halit Yaşa ERSOY

  YAPIDA SU ETKİLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredi

  Amaç / İçerik: Lisansüstü öğrencilerinin suyun hareketi, yapı malzemesi ve elemanlarının nemlenmesine neden olan faktörler, yapı kabuğu ile ıslak mekanlarda su sorunlarının meydana getirdiği yapısal hasarlar, hasarları önlemeye yönelik alınan tedbirler, su yalıtım malzemelerinin türleri, malzemelerin iç yapısı ve performans özellikleri, yalıtım malzemelerinin kullanım yerleri hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: . KUMARAN, M.K., vd., “Fundamentals of Transport and Storage of Moisture in Building Materials and Components in Buildings”, ASTM Manual Series: MNL 18, 1994.

  ROSEN, H.J., Architectural materials for construction, McGraw-Hill Inc., 1996.

  RANSOM, W. H., Building Failures, E&FN Spon Ltd, London 1987.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU

  YAPI FİZİĞİ AÇISINDAN YANGIN

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Öğrencinin yapıda yangın yükünün hesaplanması, yangın karşısında yapının davranışları, yangına karşı alınacak aktif ve pasif önlemler konusunda bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ARPACIOĞLU, Ü., Yangın Olgusu Ve   Yüksek Yapılarda Yangın Güvenliği, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbu 2004.

  BUTCHER, E.G.,PARNELL, A.C., Smoke Control in Fire Safety Design, Londra 1979.

  ERİÇ, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayınları, 376s.

  HALL, J.R., “High-Rise Building Fires”, Fire Analysis & Research Division NFPA, www.nfpa.org , 2001.

  KILIÇ, A., “Kapalı Büyük Mekanlarda Duman Kontrolü” Yangın ve Güvenlik Dergisi, Sayı 75, İstanbul, s.13., 2003.

  Dersi Veren: Prof.Dr.Halit Yaşa ERSOY

  YAPIDA KOROZYON

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisansüstü öğrencilerinin metal, seramik, organik ve kompozitlerden oluşan malzemeleri ve özelliklerini tanıması ve bu malzemelerin yapısal özellikleri ile mekanik, fiziksel ve kimyasal özellikleri arasındaki ilişkileri tanıyarak korozif etkiler altındaki davranışlar ve alınabilecek önlemler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: SHACKELFORD, J.F., McMillan Pub.Co., : Introduction to Materials Science for Engineers, 1998.

  CALLISTER, W. D., Materials Science and Engineering-An Introduction, John Wiley & Sons, 2000.

  ASKELAND, D.R.,    The Science and Engineering of Materials,   PWS Pub. Co., 199.4

  ONARAN, K., Malzeme Bilimi (ve Problemleri), Bilim Teknik Kitabevi, 1993.

  DORUK, M. Korozyon ve Önlenmesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Metalurji Mühendisliği,

  Dersi Veren: Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU

   
  DENEY ve ÖLÇÜM TEKNİKLERİ


  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans üstü çalışmalarda yapacağı laboratuar deneyleri için öğrenciye gerekli olan deney yöntemleri, ölçüm teknikleri ve istatistiksel değerlendirme esasları hususunda gerekli bilgilerin verilmesi ve uygulama becerisinin kazandırılması amaçlandırılmıştır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Kocataşkın F .,” Yapı Malzemesi Bilimi, Özellikler ve Deneyler”, Birsen Yayınları, İstanbul 2000.

  Akmar G.,” The Applicability of Sonreb Method on Demaged Concrete”, 1. Ulusal Beton Kongresi,1989.

  LIndgmIst, E.F .,” İstatisteğe Giriş” Çev: Tan, H., TANER, T., MEB Yayınları, 1989.

  TS 2630 “İstatistik-Verilerin İstatistiksel Yorumu – Ortalama ve Varyasyonlara İlişkin Tahmin Teknikleri ve Testler”.

  Ersoy H.Y., “ Tahribatsız Deney Yöntemleri Ders Notları” (Yayınlanmamış).

  Dersi Veren: Prof. Dr. Halit Yaşa ERSOY

  TARİHİ HARÇ VE SIVA ANALİZLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisansüstü öğrencilerine tarihi harçlar, sıvalar ve analiz yöntemleri hakkında bilgi verilmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: GÜLEÇ, A., TULUN, T., “Physico Chemical and Petrographical Studies of Old Mortars and Plasters of   Anatolia ”, Cement and Concrete Research, 27.2, pp. 227-234, 1997.

  GÜLEÇ, A., “Characterization of Mortars and Plasters from Historic Monuments in Turkey ”, Conservation of Historic Brick Structures, Case Studies and Reports of Research, Edited by; Baer , N.S. , Fitz,S. and   Livingston, R.A., Donhead, Padstow / UK ,   pp. 209-221, 1998.

  GÜLEÇ, A., Tulun, T., “Studies of Old Mortars and Plasters from the Roman, Byzantine and Ottoman Period of Anatolia”, Architectural Science Review, 39.1, pp. 3-13, 1996.

  GÜLEÇ, A., ERSEN, A., “Characterization of Ancient Mortars, Evaluation of the Simple and Sophisticated Methods”, Journal of Architectural Conservation, pp. 56-67, 1998.

  GÜLEÇ, A., “Characterization of Mortars and Plasters from Historic Monuments in Turkey”, Conservation of Historic Brick Structures, Case Studies and Reports of Research, Edited by; Baer, N.S., Fitz,S. and   Livingston, R.A., Donhead, Padstow/UK, pp. 209-221, 1998.

  Dersi Veren: Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ

   AHŞAP KORUMA

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Doç. Dr. Ahmet GÜLEÇ

  METALLER VE ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisans öğretiminde metal malzemeyi ana hatları ile tanımış/öğrenmiş olan lisansüstü seviyedeki öğrencileri demirli ve demir dışı metallerin üretimi, özellikleri, ısı altındaki davranışları ve kullanımı konularında bilgilendirip tasarım ve uygulama aşamalarında genel değerlendirmeleri yapabilecek birikimi kazandırmaktır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav /ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ZAHNER , L. W., , Architectural Metal Surfaces , Wiley-Academy, 2005.

  UKUENGİN, B., Mimari Metaller, Birsen Yayınevi, 2006.

  ERİÇ, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, 2. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2002.

  HONEYCOMBE, R. and BHADESHIA, H.K.D.H., Steels: Microstructure and Properties, London : Arnold; New York : Halsted Press, 1996.

  TSE,   EN, DIN, ASTM, BS.

  Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Ünver ANIL

  MALZEMEDE VERİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapıda kullanılan malzemelerin kullanım yeri ve fonksiyonuna göre kendinden beklenenleri ne derece yerine getireceğini belirlemek amacıyla malzemeyle ilgili verilerin toplanması, organize edilmesi, özetlenmesi, sunulması, tahlil edilmesi ve bu verilerden bir sonuca varılabilmesi için kullanılan bilimsel yöntemlerin öğrenciye aktarılması amaçlanmıştır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ZIEMAR, R., Elements of Engineering Probability and Statistics, Pearson Education, 1997.

  ROSENKRANTZ, W.,  Introduction to Probability and Statistics for Scientists and Engineers, Mc Graw-Hill, 1997.

  ÜNVER, Ö., GAMGAM, H., Temel İstatistik Yöntemler, Seçkin Yayıncılık, 2006.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Cüneyt DİRİ

  LİF, DONATI VE DOKUMALAR
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Öğrencinin; özellikle kompozit malzemede kullanılan liflerin özellikleri, çeşitleri, üretim teknolojileri, malzemede yer alış biçimleri, uygulama şekilleri, malzemeye katkısı konusunda bilgilendirilmesi, malzeme üretim ve kullanımının bu bilgilendirme doğrultusunda yapılması amaçlanmıştır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ERİÇ, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, 2002.

  HORROCKS, A.R., ANAND, S. (eds),   Teknik tekstiller el kitabı, İstanbul: Türk Tekstil Vakfı, 2003.

  ERSOY, H. Y., Kompozit Malzeme, Literatür Yayıncılık, 2001.

  ERSOY, H. Y., Alçı sünger taşı cam lifi Kompoziti, Doktora Tezi, İstanbul : İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, 1985.

  CHOU, T. W., Microstructural Design of Fiber Composites (Cambridge Solid State Science Series), Cambridge University Press, 1992.    

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Çiğdem TEKİN

  MİMARİDE CAM YAPI MALZEMESİ KULLANIMI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Mimaride geçmişte ve günümüzde kullanılan cam yapı malzemesinin genel özellikleri, cam endüstrisindeki türleri, teknolojik imkânlar doğrultusunda geliştirilmesi ve yapıda kullanım şekli konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: HARPER, A. C. (ed),   Handbook of Ceramics, Glasses & Diamonds Mc Graw-Hill 2001.

  WIGGINTON, M.,   Glass in Architecture   Phaidon Press 1996.

  PLUMAT, E. R., Cam Teknolojisinin Temel İlkeleri. Türkiye Şişecam Fabrikaları A.Ş. Araştırma Müdürlüğü Teknik Yayınları No.10, 1986.

  KITCHEN , C.A. , The Manufacture Of High Quality Space Glass,   Society Of Glass Technology. Feb. 1992.

  TILLEY, R., Color And The Optical Properties Of Materials Wiley, 2000.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Genco BERKİN


  EKOLOJİK MALZEMELER

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisansüstü eğitim sürecinde, yapı malzemelerinin geri dönüştürülebilen malzemelerden seçilebilmesi, zararlı kimyasallar yerine çevre dostu malzemeler kullanılması, yeniden kullanılabilir malzemelerle yapı elemanları tasarlanması ve yapı malzemeleri alternatifleri, yani yapı malzemesinin sürdürülebilirlik ve ekoloji bakış açısından değerlendirilmesi ve ekolojik açıdan rasyonel malzeme seçim kriterlerinin belirlenmesi konusunda öğrencinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Ön koşul : -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: EDWARDS, B., Sustainable Architecture : European Directives and Building Design, Oxford, Architectural Press, 1999.

  ÇEPEL, N., Ekolojik Sorunlar ve Çözümleri, Ankara, TÜBİTAK, 2003.

  SAATÇIOĞLU, N. Ö.,   Ekolojik Yapı Sistemleri Saman Yapılar, Y. Lisans Tezi, İTÜ Fen Bil. Enst., 2000.

  SMITH, F.S., Architecture in a Climate of Change, Architectural Press, 2006.  

  BERGE, B., Ecology of Building Materials , Architectural Press, 2005.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU

   
  YAPI KABUĞU PERFORMANS ÖLÇÜM TEKNİKLERİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:   Değişken çevresel koşullar ile iç ortam konfor koşullarının denge unsuru olan yapı kabuğunun ölçüm ve denetiminin sağlanması ve yapı kabuğu bileşenlerine bağlı olarak çeşitli ölçüm tekniklerinin tanıtılması amaçlanmaktadır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Çiçek, a., Yapı Düşey Dış Kabuk Bileşenlerinin Performans Belirlenmesi Sürecinde Isı ve Nem Geçişi Ölçümünde Kullanılabilecek Bir Yöntem Önerisi, Doktora Tezi, 2002.

  TEZCAN,Y., Sıcak Yapı Elemanlarının Kondansasyon Kontrolü Hesaplarında Kullanılacak Dış Sınır Şartları ve Peryotlarının Belirlenmesi İçin Yeni Bir Metod, İTÜ Mim Fak, 1970.

  ZEREN,L., New Bioclimatic Chart for Environmental Design, Proc. of International Congress on Building Energy Management, Portugal, 1980.

  ASHRAE, Handbook of Fundamentals, Atlanta: American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, 1993.

  YILMAZ,A.Z., İklimsel Konfor Sağlanması ve Yoğuşma Kontrolünde Optimum Performans Gösteren Yapı Kabuğunun Hacim Konumuna ve Boyutlarına Bağlı Olarak Belirlenmesinde Kullanılabileck Bir Yaklaşım, Doktora Tezi, İTÜ, 1983.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ali ÇİÇEK

   
  YÜZEY KAPLAMALARI

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapıda kullanım süreci içinde dış ortamla karşı karşıya bulunan ve atmosfer etkilerine maruz kalan yüzey kaplamalarının tanınması, performanslarının araştırılması ve içinde bulundukları fiziksel çevre şartları karşısında bozulma sebeplerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: LAMBOURNE , R.,   STRIVENS, T.A.,   P aint and Surface Coatings, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England 1999.

  SCHMID, E. V., Exterior Durability of Organic Coatings, Fmj International Publications Ltd. England 1998.

  PHILIP, A., SCHWEITZER, P. E., Atmospheric Degredation and Corrosion Control, Marcel Dekker Inc, USA 1999.

  TSE, TS EN, TS ISO, ASTM, DIN, Teknik şartnameler.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Cüneyt DİRİ


  YAPIDA DOĞAL TAŞLAR VE KORUNUMU

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi


  Amaç / İçerik: Lisansüstü öğrencilerinin doğal taşlar, çeşitleri, doğal taşlar üzerindeki ayrışmalar, problemler ve doğal taşları korumaya yönelik yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ÇORAPÇIOĞLU, K., Taş Türleri ve Özellikleri, Yayımlanmamış Eser, 1992.

  ÇORAPÇIOĞLU, K., Taş Ayrışmasının Nedenleri ve Koruma Teknikleri, Yayımlanmamış Eser, 1993.

  ÇORAPÇIOĞLU, K, Taş Kültür ve Teknikleri, Yayınlanmamış Eser, 1995.

  ASHURST, J., DIMES, F., Sone in Building,The Architectural Press Ltd., London 1977.

  BÜRKÜT, Y., Uygulamalı Jeokimya, İTÜ Matbaası, Gümüşsuyu, İstanbul, 1975.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU

  PLASTİK YAPI MALZEMESİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik:   Öğrencinin plastik malzemenin özellikleri, çeşitleri, üretim teknolojileri, yapıdaki kullanım yerleri, uygulama şekilleri konusunda bilgilendirilmesi; mimarî tasarımda plastik malzemenin sağladığı olanakların ve uygulamalarda kullanılma biçimlerinin, detay çözümlerinin tanıtılması amaçlanmıştır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:   STRONG, A. B.,   Plastics : Materials and Processing, Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2000.  

  ERİÇ, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, 2. Baskı, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2002.

  BURRIS, J. W., Plastics As Building Construction Materials, Structural Plastics Associates, 1960.

  CHANDA , M., SALIL, K.R., Plastics Technology Handbook, Plastics Technology Handbook, Fourth Edition (Plastics Engineering), CRC, 2006.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Çiğdem TEKİN

   BAĞLAYICI MALZEMELER

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 3 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Lisansüstü öğrencilerinin, yapı malzemeleri ile bağlayıcılar arasındaki ilişki, yapışma kavramı, teknolojik gelişim, bağlayıcı malzemelerin türleri, özellikleri ve yapıda kullanım alanları ile uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.

  Ön koşul :-

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav/ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: PIZZI, A., MITTAL, K.L, Handbook of Adhesive Technology, Marcel Dekker Inc New York, 2003.

  ERİÇ, M., Yapı Fiziği ve Malzemesi, Literatür Yayıncılık, 2002.

  Museums and Galleries Comission, Adhesives and Coatings, NewYork, 1992

  KLEINER-MASSCHELEIN, L., Ancient Binding Media, Varnishes and Adhesives, ICCROM, Rome, 1995.

  Dersi Veren: Prof. Dr. Kemal ÇORAPÇIOĞLU

   

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |