Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mimarlık Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Mimarlık Anabilim Dalındaki yüksek lisans eğitiminin amacı öncelikle Mimarlık lisans eğitim-öğretimi almış olan mimarlara mimarlık alanlarından birinde uzmanlık kazandırmaktır. Anabilim Dalında halen sadece bir yüksek lisans programı olmakla birlikte tezli ve tezsiz olarak Bina Bilgisi, Mimarlık Tarihi, Restorasyon ve Yapı Bilgisi alanlarında uzmanlık kazandıran bir eğitim-öğretim verilmektedir.

  DERS LİSTESİ


  I. DÖNEM
  Seminer
  Mimari Bilimsel Çalışma Yöntemleri ve Teknikleri
  Mimari Proje I
  Yapı Teknolojisi
  Yapı Tesisatındaki Teknolojik Değişiklikler
  Strüktür Tarihi
  Spor Yapıları ve Tesisleri
  Tarihi Çevre İçinde Yeni Yapılaşma
  Büyük Alışveriş Merkezleri
  20. Yüzyılda Mimarlık Ortamına Bakış
  Büro – Ofis Binaları
  Restorasyon ve Teknikleri
  Arkeo – Mimari Bağlaşımı
  Fiziki ve Ekolojik Çevre Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri
  Kentsel Dönüşüm Planlama İlkeleri
  Kompozit (Plastik esaslı) Yapılar ve Projelendirme
  YÜKSEK LİSANS TEZİ
  DÖNEM PROJESİ

  II. DÖNEM
  Seminer
  Mimari Proje II
  Tarihi Yapıları Koruma Kurum ve Kriterleri
  Mimaride Aydınlatma Sorunları ve Çözümleri
  Çelik Yapıların Strüktürel Tasarım İlkeleri
  Tasarım Göstergebilim (Semioloji)
  Turizm Yapıları
  Toplu Konutlarında Planlama İlkeleri
  Yapılarda Isı ve Nem Sorunları
  Geleneksel Yapılara Güncel İşlev Verilmesi
  Binalarda Çephe Kaplama Teknikleri
  Geleneksel Türk Evinde İnsan
  Anadolu Yerleşmelerinde Konut
  Geometri ve Mimari
  Çevre Bilinci Mimarlık Bağlamında Çevre Hukuku
  Çevre Ekonomisi ve Makro Planlama
  Evrensel Tasarım İlkeleri
  Kentsel Mekan ve Kimlik
  Kent Sorunlarının Teknik ve Hukuki Yönleri
  Konutlarda Herkes İçin Tasarım
  YÜKSEK LİSANS TEZİ

  TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  Proje III
  DÖNEM PROJESİ

  DERS İÇERİKLERİ

  ZORUNLU DERSLER

  MİM 500 Seminer
  Program alanında öğretim üyelerinin katılımıyla öğrencinin de aktif katılımıyla değişik fonksiyonlardaki yapıların açıklama ve görsel anlatımları yapılacaktır.

  MİM 503 Mimari Proje I -II
  Öğrencinin danışmanı ile müşterek olarak tespit etmiş olduğu tez konusunu işleyen bir mimari tasarımın gerçekleştirilmesidir.

  SEÇMELİ DERSLER

  MİM 501 Mimari Bilimsel Çalışma Yöntemleri ve Teknikleri
  Yükseköğrenimde ödev, seminer, rapor v.d. çalışmalar, yüksek lisans, doktora araştırmalarının yazımında veya makale, kitap gibi yayınların hazırlanması aşamasında konu seçiminden itibaren sonuna kadar tüm aşamalar boyunca yapılacak işlem ve takip edilecek yöntemin sırayla açıklanması üzerinde durulur.

  Konu başlıklarından;
  Konunun belirlenmesi – sınırlandırılması- geçici planlar yapmak – kaynak saptamak, notlar almak – müsvette yazmak – üslubun gözden geçirilmesi – başlık – önsöz – içindekiler- tablolar – giriş – bölümler – sonuç – ekler – bibliyografya (yararlanılan kaynaklar) – indeks – yazım kurallarına uyum sağlama – kaynak derlenmesi – dipnotlar – metin aktarmaları – tablo ve resimler – bibliyografya.

  MİM 511 Yapı Teknolojisi
  Taşıyıcı sistem malzemesi olarak kagir, ahşap, betonarme ve çeliğin binalarda kullanılmasının geçirdiği evreler, Bu evrelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilişkisi, toplumsal ve ekonomik sorunları, Ulaştırma akarsu ve deniz yapılarının evreleri, bu evrelerin bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilişkisi, sosyal ve ekonomik sonuçları

  MİM 513 Yapı Tesisatındaki Teknolojik Değişiklikler
  Günümüz ileri teknolojisine göre inşa edilmiş yapılardaki tesisat sorunlarının incelenmesi, tesisatın bu gibi yapıların planlanmasına etkileri.

  MİM 515 Strüktür Tarihi
  Strüktür Kavramının taşıyıcı sistem olarak tanımı ve açıklanması, strüktür mekaniği ile malzeme teknoloji ve optimizasyon ( maliyet ) parametreleri arasındaki ilişkiler. Geleneksel yapı malzemelerinin reolojik modelleri ve bağımlı olduğu strüktürel formlar: Kemer, tonoz ve kubbelerde yükün taşınma tarzı.

  Örneklerle strüktürlerin antik çağı : Mısır (pramitler), Grek (Parthenon), Roma (Pantheon, Pont du Gard), Bizans (Ayasofya), Osmanlı (Süleymaniye/Selimiye) dönemleri. Kagir yapıların deprem etkisinde davranışları ve depreme karşı sağlamlaştırılması.

  Strüktür tarihinin Orta Çağı olarak Demir Strüktürler Dönemi : Abraham Darby ve Severn Köprüsü, Thomas Telford ve Craigellachie Köprüsü, Robert Stephenson ve Britannia Köprüsü; Gustava Eiffel ve Garabit Viyadüğü, Eiffel Kulesi, Demir kubbeler dönemi. Çeliğin endüstriyel üretimi ile başlayan Strüktür Mühendisliği ve 19. Yüzyılın ikincisi, 20. Yüzyılın ilk yarısı: John Roebling ve Brooklyn Köprüsü. Çelik gökdelenler dönemi: Birinci Chicago Okulu, Empire State ve Chrysler Binaları. Betonarmenin altın çağı: Robert Maillart, Eugene Freyssinet, Franz Dischinger, Ulrich Finsterwalder, Pier Luigi Nervi, Eduardo Torroja, Felix Candela ve Christian Menn’in en önemli eserlerinden örneklerle betonarme ve öngörülmeli beton strüktürdür.

  MİM 517 Spor Yapıları ve Tesisleri

  MİM 521 Tarihi Çevre İçinde Yeni Yapılaşma
  Tarihi çevre içinde yeni yapılaşmalar örneklerle ve analizlerle irdelenmektedir.

  MİM 523 Büyük Alışveriş Merkezleri

  MİM 525 20. Yüzyılda Mimarlık Ortamına Bakış

  MİM 529 Büro – Ofis Binaları

  MİM 531 Restorasyon ve Teknikleri

  MİM 535 Arkeo – Mimari Bağlaşımı

  MİM 555 Fiziki ve Ekolojik Çevre Sorunlarına Bakış ve Çözüm Önerileri

  MİM 563 Kentsel Dönüşüm Planlama İlkeleri

  MİM 571 Kompozit (Plastik esaslı) Yapılar ve Projelendirme

  MİM 500 Seminer

  MİM 506 Tarihi Yapıları Koruma Kurum ve Kriterleri

  MİM 514 Mimaride Aydınlatma Sorunları ve Çözümleri
  Aydınlatmanın genel prensipleri, aydınlatma şekil ve sistemleri, gerekli hesaplamaların yapılması. Aydınlatma eleman ve armatürlerinin hakkında bilgileri vermek. Mekanın nitelik ve özelliklerinden hareketle aydınlatma – mekan ilişkilerini belirlemek, aydınlatma cinsi, şekli ve armatürlerin seçim kriterlerini irdelemek.

  MİM 516 Çelik Yapıların Strüktürel Tasarım İlkeleri
  Örneklerle 21. Yüzyılın 2. yarısında strüktürel tasarımın iki ana kriteri olarak şeffaflık ve hafiflik, çağdaş malzemeler: Yüksek dayanımlı çelikler, kablolar, membranlar, cam ve plekgiglas. Çağdaş strüktürel formlar ve teknolojiler: Uzay Kafes Strüktürler, Asmalı, Germeli Strüktürler, Pnömatik Membranlar: Split Stadyumu (1980), Tokyo Kubbesi (1988), Atlanta Georgia Dome (1992), Stuttgart Gottlieb-Daimler Stadyumu (1992), Stocholm Globe Arena (1992), Roma Olimpiyat Stadı (1993), Nagoya Kubbesi (1997), Ankara Bilkent Amfi Tiyatrosu (1999).

  MİM 522 Tasarım Göstergebilim (Semioloji)

  MİM 526 Turizm Yapıları

  MİM 528 Toplu Konutlarında Planlama İlkeleri
  Toplu konutların planlama ilkeleri belirtilmektedir.

  MİM 530 Yapılarda Isı ve Nem Sorunları
  Mevsimlere göre ısı etkilenmesi genleşmeye karşı alınacak önlemler. Konfor koşulları. Bölgelere göre optimum dış duvar kalınlıklarının belirlenmesi. Isı kaybı yalıtım katmanı yeri ilişkisi / Nem etkisi konfor koşulları / Nem etkisi ile yapı Gereçlerindeki Deplasman ve deformasyonları.

  MİM 532 Geleneksel Yapılara Güncel İşlev Verilmesi
  Geleneksel yöntemlerle yapılmış yapıların tekrar ele alınarak, güncel işlev verilmesi örneklerle incelenmektedir.

  MİM 534 Binalarda Çephe Kaplama Teknikleri

  MİM 542 Geleneksel Türk Evinde İnsan
  Yaşayan tarihi binalarımızda yapılacak mekan düzenlemelerine ait ön kavramların verilmesi ve geleneksel Türk evinde bir günün yaşantısı içinde oda içinde bulunan ekipmanların çok amaçlılığı ve mekana etkilerinin araştırılması.

  MİM 544 Anadolu Yerleşmelerinde Konut

  MİM 560 Geometri ve Mimari
  Mimaride kullanılan geometri ile tasarım ilkelerinin öğretilmesi. Altın oran ile tasarımın esasları. Oransal estetik arayış konularının irdelenmesi. Mimaride görsel gramerin oluşturulması.

  MİM 562 Çevre Bilinci Mimarlık Bağlamında Çevre Hukuku

  MİM 564 Çevre Ekonomisi ve Makro Planlama

  MİM 566 Evrensel Tasarım İlkeleri
  Bugünün toplumundaki önemli değişimler, ürünlerin ve çevrelerin evrensel olarak daha kullanılabilir olmasını sağlayan tasarım yaklaşımının gerekliliğini ortaya koymaktadır. İnsana sunulan hizmet konusunda ayrımcılık yapmak ve imkanlardan eşit ölçüde yararlanılmasını önlemek çağımızın anlayışı ile bağdaşmamaktadır.

  Ayrımcılığa ve eşitsizliğe engel olmada “evrensel tasarım kavramı” bir çözüm olarak karşımıza çıkmaktadır. Evrensel tasarım kavramının amacı yapıların, ürünlerin ve çevrenin kullanımında farklı ölçülere ve yeteneklere sahip engelli olan veya olmayan bütün kullanıcı gruplarının mümkün olduğu kadar aynı fiziksel çözümleri kullanmalarına imkan veren teori, prensipler ve çözümlerin gelişimini sağlamaktır. Bu ders kullanıcılar arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği ortadan kaldıran evrensel tasarım kavramının anlaşılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

  MİM 568 Kentsel Mekan ve Kimlik

  MİM 570 Kent Sorunlarının Teknik ve Hukuki Yönleri
  Çevre bilinci ve felsefesi, çevrenin hukuktaki yeri, Türk Hukuku ile Avrupa Hukuku arasındaki farklar, Türk Hukukunun çevreye bakışı, Çevreyi oluşturan unsurlar, çevre sorunlarının nedenleri; çevre koruma önerileri ve hukukla ilişkileri, sağlıklı ve düzenli yaşama hakları, çevre suçlarına genel bakış, ceza hukukunun çevre ile ilgili uygulamaları (Korumada Ceza Hukuku), tüzel kişilerin suç faili sayılması konusundaki görüşler, somut ve soyut örnekler, zararın karşılanması, ortak illiyet konusu.

  MİM 572 Konutlarda Herkes İçin Tasarım
  1980li yıllarla birlikte bazı tasarımcılar ve sayıları çok az da olsa onları destekleyenler, yaşa veya yeteneğe bakmaksızın herkes için daha kullanılabilir ürünler ve çevreler tasarlamanın önemini kavramaya başlamışlardır. Bu sayede son yıllarda yapılarda ve dış mekânlarda fonksiyonellik adına devam eden gelişimler yaşanmıştır.

  Yaşam ve sağlık standartları geliştikçe, insanlar daha uzun süre yaşayabilmekte ve çeşitli bedensel engellerin üstesinden gelebilmektedirler. Toplumsal araştırmalar, demografik yapıda değişimler meydana geldiğini ve nüfus içerisinde yaşlı insanların ve engellilerin sayısında artış olduğunu göstermektedir. Bunun sonucunda yaşam alanlarının özellikle konutların her bireyin özel koşullarını sağlama özelliğinden başka, her durumda insanın konforu ve rahat yaşaması için pek çok genel koşulu da yerine getiriyor olması önem kazanmaktadır.

  Yaşlılıkla birlikte ortaya çıkması muhtemel mafsal iltihabı, romatizma, felç gibi sorunlar yaşayan insanlar için döndürme işlemine gerek kalmadan açılan kapı kolları; tekerlekli sandalye kullanan insanları da düşünerek tasarlanmış kapı ve geçiş boyutları; her boydaki insanın rahatlıkla kullanabileceği yükseklikte düşünülmüş elektrik kumandaları ve diğer ekipman; her boyda insana hitap eden değişik yükseklikte tasarlanmış çalışma tezgahlarına sahip mutfaklar; ayağını sürüyen, baston kullanan kişiler dikkate alınarak düzenlenmiş eşiksiz tasarımlar; banyolarda her insanın kaymasını önleyecek şekilde seçilmiş malzemeler ve yardımcı detaylar ve daha pek çok faktör bu bakış açısı içinde önem kazanmaktadır. Yeni konut alanlarının oluşturulmasında çağdaş tasarım anlayışı olarak büyük yer bulan “herkes için tasarım kavramı”, bu ders kapsamında anlatılacaktır.

  MİM 590 YÜKSEK LİSANS TEZİ

  MİM 505 Proje III
  Öğrencinin danışmanı ile müşterek olarak tespit etmiş olduğu Dönem Projesi konusuna hazırlayan bir mimari tasarımın gerçekleştirilmesidir.

  MİM 595 DÖNEM PROJESİ

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |