Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yapı Bilgisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  YAPI BİLGİSİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Yapı Bilgisi lisansüstü programı, öğrenciye yapı sistemlerini tanıtacak, gelecekte özgün ve çağdaş tasarımlar yapabilme becerisi ve bilgisi kazandıracak şekilde hazırlanmıştır.

  ÖĞRETİM ELEMANLARI


  TAM ZAMANLI

  Prof. Aydan Özgen

  Lisans / Y. Lisans: İTÜ, 1967.  

   
  Yard. Doç. Dr.   Suat Çakır      

  Lisans /Y. Lisans: D.G.S.A.   1981; Doktora: MSÜ, 2000.


  Yard. Doç. Dr İlkay Koman

  Lisans: MSÜ, 1992;Y. Lisans: MSÜ, 1997; Doktora: MSÜ, 2002.

   
  Yard. Doç. Dr.   Özlem Eren

  Lisans: MSÜ, 1992; Y. Lisans: MSÜ, 1997; Doktora: MSÜ, 2002.

   
  Yard. Doç. Dr.   Ayşin Sev

  Lisans: MSÜ, 1994; Y. Lisans: MSÜ, 1997; Doktora: MSÜ, 2001.

   
  Yard. Doç. Dr.   Berrin Şahin

  Lisans: MSÜ, 1994; Y. Lisans: MSÜ, 1997; Doktora: MSÜ, 2002.

   
  Öğr. Gör. Dr. Ömer Deniz

  Lisans: MSÜ, 1984; Y. Lisans: MSÜ, 1987; Doktora: MSÜ, 2000.

   
  YARI ZAMANLI


  Prof. Dr. Özer Erenman

  Lisans/Y. Lisans: D.G.S.A. 1964; Doktora: D.G.S.A. 1973.

   

  YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  1. YARIYIL
  Seminer
  Proje
  Seçmeli Dersler

  2. YARIYIL
  Proje
  Seçmeli Dersler

  3. YARIYIL
  Tez Çalışma Raporu

  4. YARIYIL
  Tez Sunum


  DERS İÇERİKLERİ


  ZORUNLU DERSLER

  SEMİNER
  2 saat/hafta, teori, kredisiz, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapı teknolojileri alanında uzmanlaşmış kişilerin ve öğrencilerin katılımıyla programdaki ders alanlarında eğitim çalışmaları yapılacaktır.

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Özer ERENMAN, Prof. Aydan ÖZGEN, Yard. Doç. Dr. Suat ÇAKIR, Yard.Doç. Dr. Özlem EREN, Yard.Doç. Dr. İlkay Mert KOMAN, Yard. Doç. Dr. Ayşin SEV, Yard.Doç. Dr. Berrin ŞAHİN, Öğr. Gör. Dr. Ömer DENİZ

  PROJE
  6 saat/hafta, uygulama, 3 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Öğrencinin danışmanı ile müştereken tespit etmiş olduğu tez konusunu işleyen bir araştırmayı gerçekleştirmesidir.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: proje

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Özer ERENMAN, Prof. Aydan ÖZGEN, Yard. Doç. Dr. Suat ÇAKIR, Yrd.Doç. Dr. Özlem EREN, Yrd.Doç. Dr. İlkay Mert KOMAN, Yard. Doç. Dr. Ayşin SEV, Yrd.Doç. Dr. Berrin ŞAHİN, Öğr. Gör. Dr. Ömer DENİZ

  PROJE
  6 saat/hafta, uygulama, 3 kredi, 10 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Öğrencinin danışmanı ile müştereken tespit etmiş olduğu tez konusunu işleyen bir araştırmayı gerçekleştirmesidir.  

  Ön koşul: -

  Değerlendirme Yöntemleri: proje

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Prof. Dr. Özer ERENMAN, Prof. Aydan ÖZGEN, Yard. Doç. Dr. Suat ÇAKIR, Yrd.Doç. Dr. Özlem EREN, Yrd.Doç. Dr. İlkay Mert KOMAN, Yard. Doç. Dr. Ayşin SEV, Yard. Doç. Dr. Berrin ŞAHİN, Öğr. Gör. Dr. Ömer DENİZ

  SEÇMELİ DERSLER

  AHŞAP PREFABRİKE SİSTEMLER
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Geliştirilmiş ahşap yapı sistemlerinin prefabrikasyonda ulaştığı en son aşama olan ve hafif prefabrikasyonun önemli ürünlerini oluşturan prefabrike ahşap sistemler hakkında genel prensipler, ahşap prefabrikasyonun gelişimi, prefabrike ahşap yapı elemanlar, prefabrike ahşap yapı elemanlarının konstrüktif prensipleri, fiziksel sorunlar, mekanik sorunlar, ahşap pano sistemlerinin stabilitesi, prefabrike ahşap elemanlarda sistem kuruluşu,   prefabrike ahşap sistemlerde tesisat elemanları gibi konular ele alınacaktır.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Suat ÇAKIR

   
  BETONARME YAPIMDA PREFABRİKASYON
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin temel içeriğini yapımda endüstrileşme kavramının açıklanması, betonarme prefabrike yapı eleman ve bileşenlerinin tasarım ve üretim ilkeleri ile betonarme prefabrike yapım sistemlerinin irdelenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda betonarme prefabrike yapım sistemlerin tasarıma getirdiği olanak ve kısıtlamalar, pazarlama ve proje geliştirme yaklaşımları ve betonarme yapım teknolojisinde bilişim ve robot teknolojileri uygulamaları da irdelenerek bu konularda seminer çalışmaları yürütülecektir.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Mert , İ., Yarı Açık Prefabrike Taşıyıcılı Bir Konut Sistemine Uyarlanabilen Cephe Panelleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 1996.

  Ayaydın , Y., Taşıyıcı Duvar Perdeli Prefabrike Betonarme Yapılar, Yılmaz Ofset Matbaası, İstanbul 1987.

  Ayaydın , Y., Betonarme Çok Katlı Prefabrike İskelet Sistemler – Değerlendirme Önerileri, (cilt 2), Kurtiş Matbaası, İstanbul 1992.

  GIbb , A. G. F., Off-site Fabrication, John Wiley & Sons, Inc., J. W. Arrowsmith Ltd., Bristol, 1999.

  NIssen , H., “Industrialized Building and Modular Design”, Cement and Concrete Association, London 1972.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. İlkay Mert KOMAN

   
  İLERİ TEKNOLOJİ YAPILARINDA ÇELİK YAPIM SİSTEMLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi
   
  Amaç / İçerik: Gerektiğinde kolayca kontrol ve müdehale edilebilir olmasından dolayı çelik taşıyıcı sistemler birçok yapı türünde kullanılmaktadır. Çelik yapım sistemleri; kafes kiriş çelik yapılar, kablo taşıyıcı sistemler, kafes kirişler, uzay çerçeveler, jeodezik kubbeler, çerçeve sistemler, hücre sistemleri, feniculer sistemler, katenarya sistemleri, kemerler şeklinde sınıflandırılarak değerlendirilecektir.
  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Eşsiz , Ö., “İleri Teknoloji Yapılarının Alt Sistemlerinin Bütünleştirilmesi”, Doktora Tezi, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2002.

  Hart , F., HENN, W., SONTAG, H., “Multistory Building in Steel”, Collins, Londra 1985.

  Taranath , B., “Steel, Concrete and Composite Design of Tall Buildings”, McGraw Hill, New York 1997.

  MacDonald , A., “Structural Design for Architecture”, Architectura Press, Oxford, 1997.

  PatrIck , J., Knowles, P., Owens, W. Graham, “Structural Steel Design”, The Steel Construction Institute, 1988.

  Dersi Veren: Yrd.Doç. Dr. Özlem EREN
   
  BETONARME PREFABRİKE YAPIM SİSTEMLERİNİN BİNA TİPOLOJİLERİNE UYARLANABİLİRLİĞİ

  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Dersin temel içeriğini betonarme prefabrike yapılarda tasarım, yapım ve kullaım süreçlerini yönlendiren etmenler ile betonarme prefabrike yapılarda planlama ve kullanım esnekliğinin bina tipolojilerine göre irdelenmesi oluşturmaktadır. Bu bağlamda teknolojik olanaklar, planlama ve kitlesel düzenleme imkanları, alt sistemler irdelenerek bu konularda seminer çalışmaları yürütülecektir.
  Ön koşul:   --
  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Ayaydın , Y., Betonarme Çok Katlı Prefabrike İskelet Sistemler -Değerlendirme Önerileri (cilt 2), Kurtiş Matbaası, İstanbul 1992.

  Ayaydın , Y., “Betonarme Çok Katlı Prefabrike İskelet Sistemler – Sistemlerin Tanıtımı” (cilt 1), Kurtiş Matbaası, İstanbul 1992.

  Ayaydın , Y., Deniz, Ö. Ş., ve Mert, İ., “Toplu Konut Üretimine Yönelik, Betonarme Önüretimli Bir Yapısal Mekano Önerisi”, TÜBİTAK, İNTAG-TOKİ 525, İstanbul 1996

  Mert , İ., Betonarme Prefabrike Yapım Sistemlerinin İlköğretim Binalarına Uyabilirlik Olanaklarının Değerlendirilmesine Yönelik Kriterler, Doktora Tezi, MSÜ,FBE, İstanbul 2001.

  GIbb , A. G. F., Off-site Fabrication, John Wiley & Sons, Inc., J. W. Arrowsmith Ltd., Bristol 1999.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. İlkay Mert KOMAN
   
  YAPI ALT SİSTEMLERİNİN BÜTÜNLEŞTİRİLMESİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bütünleştirme, bütünü oluşturan parçaların bütün ile olan ilişkisidir. Bütünleştirmede geleneksel sistem ile yapılan yapıların aksine bütün alt sistemlerin taşıyıcı sistem ile olan ilişkisinin göz önünde bulundurulması amaçlanır. Bütünleştirmenin amacı, birbirleri ile uyum içerisinde işlev gösteren çeşitli bina alt sistem alternatiflerini bina performans kriterlerine, zaman, malzeme ve enerji korunumuna maksimum düzeyde katkıda bulunarak uygun bütünleştirme seviyelerinde bütünleştirmektir. Bu doğrultuda bütünleştirme yöntemleri ve uygulamalar irdelenecektir.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Eşsiz , Ö., İleri Teknoloji Yapılarının Alt Sistemlerinin Bütünleştirilmesi, Doktora Tezi, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2002.

  Rush , R., The Building Systems Integration Handbook, AIA, Butterworth Architecture, Boston 1986.

  MerrIt , F., Ambros, J., Building Engineering and System Design, Van der Nostrand Reinhold, New York 1990.

  Gras , F.K., ARMER, G.S., CLARKE, S.C., Building in the Future, Innovation Design Materials and Construction, EF&Spon, Londra 1994.

  Dersi Veren: Yard.Doç. Dr. Özlem EREN

  TÜNEL KALIP İLE YAPIM TEKNOLOJİSİNİN TANITILMASI
  2 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Söz konusu yapım teknolojilerinin tanıtılması, mimarî tasarımda karşılaşılan olanak ve kısıtlamaların ortaya konulması ve diğer yapım yöntemleri arasındaki yerinin değerlendirilmesidir. Yapım yöntemlerinin sınıflandırılması, yapımda endüstrileşmenin önemi ve hazır kalıpların yapımda rasyonelleşme ve endüstrileşmeye katkısı, hazır kalıp tekniklerinin tanıtılması ve ne tür yapıların yapımında kullanıldıkları da dersin kapsamındadır.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:   ŞAHİN, B., Tünel Kalıplı Teknolojilerin Getirdiği Olanak ve Kısıtlamaların Ataşehir Örneği Üzerinde İrdelenmesi, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 1997.

  ALTAN, M., Betonarme Elemanlarda Kalıp, İTÜ İnş. Fak. Matbaası, İstanbul 1992.

  OBERLENDER, G. D., Petrifoy, R.L., Formwork for Concrete Structures, Roetledge mot, EF&Spon, 1997.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Berrin ŞAHİN
   
  GAYRİMENKUL GELİŞTİRME SÜRECİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Bir projenin geliştirilmesi sürecinin – yatırım kararının alınması yatırımcı veya arsa bulunması, fizibilite çalışmalarının yapılması …vb.- tanıtılması ve çeşitli yönleri ile değerlendirilmesidir.

  Öncelikle yatırım araçları tanıtılacak ve bunların arasında gayrimenkulün yeri, önemi ve özellikleri ortaya konacaktır. Ülkemizde gayrimenkul yatırımı yapan kişi ve kurumların tanıtılması ve yatırım amaçlarının ortaya konulmasından sonra gayrimenkul geliştirme süreci aşamaları irdelenecektir. Bu aşamalar; yatırım kararının şehir, bölge ve ülke açısından değerlendirilerek verilmesi süreci fizibilite çalışmaları, gelir ve maliye tahminleri, projenin ekonomik açıdan değerlendirilmesi çalışmalarıdır.

  Ders bu sürece ait aşamaların bir proje üzerinde uygulanması ve elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ile sona erecektir.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Şahin , B., Alışveriş Merkezi Yatırımlarının Türkiye Koşullarında İrdelenmesi ve Antalya Örneği, Doktora Tezi, MSÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul 2001.

  Çavlı , M., Yatırım Projelerinin Hazırlanması ve Değerlendirilmesi. İTO, Yayın No. 21, 1995.

  Isaac , D., Property Development: Appraisal and Finance. Macmillan Press Ltd., London 1996.

  HoeslI , M., MACGREGOR, B.D., Property Investment. England: Pearson Education Limited, 2000.

  RatclIffe , J., Stubbs, M., “Urban Planning and Real Estate Development”, The Natural Built Environment, 1999.
  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Berrin ŞAHİN
   
  KOMPOZİT YAPI SİSTEMLERİ
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Ders kapsamında öncelikli olarak, genel bir tanıtım amacıyla, yatay yüke dayanıklı çok katlı yapı sistemleri tanıtılacaktır. Daha sonra, kompozit yapı sistemlerine giriş yapılarak, bu konuya ilişkin çeşitli kavram ve tanımlara değinilecektir. Kompozit yapı sistemlerinin tarihsel gelişimi, çok genel hatlarıyla anlatıldıktan sonra, kompozit yapı elemanları (perde duvarları, kolonlar, kirişler...) hakkında bilgi verilecek, kompozit taşıyıcı sistemler ve uygulama örnekleri tanıtılacaktır. Bu doğrultuda, kompozit yapı sistemlerin mimarî tasarıma etkisinden söz edilecektir. Son olarak yüksek etkinlikli sistemler ve geleceğe ilişkin yaklaşımlardan söz edilerek bu bilgilerden senteze gidilmesi istenecektir.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: Taranath , B.S., Steel, Concrete and Composite Design of Tall Buildings, McGraw Hill, Inc., 1997.

  Özgen , A., SEV, A.,Çok Katlı Yüksek Yapılarda Taşıyıcı Sistemler, Birsen Yayınevi, İstanbul 2000.

  AlI , M.M., ARMSTRONG, P.J., Architecture of Tall Buildings, CTBUH, McGraw Hill Inc., New York 1995.

  Sev , A., Türkiye’de ve Dünyadaki Yüksek Yapıların Mimari ve Taşıyıcı Sistem Açısından Analizi, Doktora Tezi, MSÜ, Fen Bilimleri Entitüsü, İstanbul 2001.

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Ayşin SEV

  AHŞAP YAPIM SİSTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ VE DEĞERLENDİRME KRİTERLER
  3 saat/hafta, teori, 3 kredi, 4 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Genel bilgiler ve değerlendirme kriterleri, İngiltere geleneksel ahşap yapım sistemi, Bölgelere göre yapısal farklılıklar, Japonya geleneksel ahşap yapı sistemi, Orta ve Kuzey Avrupa ahşap yapı sistemi, karşılaştırmalı analiz gibi konular bu dersin kapsamındadır.    

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi:

  Dersi Veren: Yard. Doç. Dr. Suat ÇAKIR

  DEĞİŞİME AÇIK YAPI
  2 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Değişime Açık Yapı (Open Building), değişkenlik (flexibility) ve sürdürülebilirlik (sustainability) amacıyla, bir yapının ve yapıya ilişkin teknik ve karar-verme süreçlerinin (tasarım, yapım ve kullanım süreçlerinin) düzeylere dayalı olarak organizasyonuna yönelik uluslar arası bir yaklaşımdır. Bu derste, değişime açık yapı yöntem ürün ve projeleri tanıtılarak bu yaklaşımı esas alan inceleme ve irdelemeler yapılacaktır.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: BEISI, J., “Housing Adaptability Design”, ETH Zurich, Post-doctoral Thesis, Zurich 1994.
  BRAND, S.,“How Building Learn: What happens after they’re built”,Viking, New York 1994.

  DENİZ, Ş.Ö., “ Çok Katlı Konutlarda Değişebilirlik Sağlama Stratejisi:Yapı Elemanlarının

  Hiyerarşik Organizasyonu Yaklaşımı”,Tasarım ve Kuram Dergisi,No.3,MSÜ, İstanbul 2003.

  HABRAKEN , N.J. , “Variations: The Systematic Design of Supports”, MIT, Cambridge 1976.
  HABRAKEN , N.J. , “The Structure of the Ordinary , Form and Control in the Built Environment”, MIT Press, Cambridge and London 1998.
  Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Ömer DENİZ

  MEKAN ÇEVRELEME ELEMANLARI
  3 saat/hafta, teori, 2 kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Yapıda sürdürülebilirlik kaygıları, yapıların temel ihtiyaçlarını dikkate almamızı ve güncel mekân oluşturma yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmemizi gerektirmektedir. Birçok araştırıcı, mevcut yaklaşımlar sonucunda doğaya yabancılaştığımızı ve zarar verdiğimizi belirtmektedir. “Mekân Çevreleme Elemanları”, mimarî tasarımda mekânı ortaya çıkaran, tanımlayan esas yapıyı temsil eder. Eğer mimarlık sürdürülebilirliği amaçlıyorsa, “Yapının Mekân Çevreleme Elemanları” önem kazanır. Çünkü bu elemanlar, yapılarda performans parametrelerinin en fazla kullanıldığı, mimarî estetik, fonksiyon ve strüktür araçlarıdır.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: ALLEN, W., “ Envelope Design for Buildings” , Oxford 1997.
  CHRISTIAN, S., “ Glass Construction Manual” , Birkhauser 1999.
  DICKINSON, D.,” Expressive Details:Materials,Selection,Use”, McGraw Hill,1996.
  DUO, D., “ Expressive Details: Materials, Selection, Use” , McGraw Hill, 1996.
  GRIFFIN, C. W. and FRICKLAS, R., “Manual of Low-Slope Roof Systems”, Third Edition. McGraw-Hill, 1996.
  Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Ömer DENİZ

  YAPI ELEMANI TASARIMI
  3 saat/hafta, teori, 2   kredi, 2 AKTS kredisi

  Amaç / İçerik: Çoğu yapı hatası, bilinen elemanlar arasındaki bilinmeyen etkileşimlerden ortaya çıkar. Yapının ve elemanlarının tasarımında bu olgu unutulmamalıdır. Nitelikli bir yapı oluşturabilmek için, yapı elemanı tasarım prensiplerine uyulması ve farklı fonksiyonlara sahip yapı elemanlarının sistemli biçimde bütünlenmesi gerekir. Bu derste, yapı elemanı tasarımına yönelik temel prensipler öğretilecek, yapı elemanı tasarımı, yapı sistemlerinin bütünlenmesi, tasarımda değerlendirme ve karar verme konularında öğrenciye bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

  Ön koşul:   --

  Değerlendirme Yöntemleri: yazılı sınav / ödev

  Önerilen Kaynak Listesi: BACHMAN, L. R., “Integrated Buildings: The Systems Basis of Architecture”, John Wiley & Sons, 2002.
  BAYAZIT, N., “Endüstri Ürünlerinde ve Mimarlıkta Tasarlama Metodlarına Giriş”, Literatür, 1994.
  CHRISTIAN, S., “ Glass Construction Manual” , Birkhauser 1999.
  DUO, D., “ Expressive Details: Materials, Selection, Use” , McGraw Hill, 1996.
  GRIFFIN , C. W. and Fricklas, R., “Manual of Low-Slope Roof Systems”, Third Edition. McGraw-Hill, 1996.
  Dersi Veren: Öğr. Gör. Dr. Ömer DENİZ

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |