Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Taşkışla Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  ALES Sayısal Puanı minimum 60 olmalıdır. Minimum lisans mezuniyet not ortalaması 2.5/4.0 (75/100) olmalıdır. Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Bölge Planlama mezunları ve Makina, İnşaat, Elektrik Mühendisliği mezunları başvurabilirler.
 • Program tanımları
  Ders Listesi

  Zorunlu  Dersler
  • Güz Dönemi
  Advanced Mathematics    
  Proje II
  Proje I
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  • Bahar Dönemi
  Users' Requirements and Built Environment Standards
  Proje II
  Proje I
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi

  Seçmeli Dersler
  Sound Insulation in Buildings
  Sunlighting in Architecture
  Computer Aided Energy Efficient Building Design
  Performance Requirements for Building Elements
  Endüstri Yapılarında ve Tesisat Sistemlerinde Gürültü Kontrolü    
  Belirli Yapı Tiplerinde Sağlık Donatımı Uygulamaları    
  Bina Tipolojisine Bağlı Akustik Sorunlar    
  Binalarda Sağlık Donatımı Dizaynı    
  Güneş Enerjisinden Yararlanmada Pasif ve Aktif Sistemler        
  Yapı Elemanı Tasarımı    
  Çevre Gürültüsü Kirliliği ve Kontrolü    
  Mimari Aydınlatma    
  Yapı Hasarları ve Yapı Koruma İlkeleri
  Yapıda Malzemenin Performansı    
  Enerji Maliyeti Düşük Bina Tasarımı    
  Bina Tipolojisine Bağlı Aydınlatma Sorunları    
  Yapma Çevrede Enerji Korunumu    
  Kentsel Mekanların Aydınlatılması    
  Gürültü Kontrolu Açısından Yapı Elemanları Tasarımı    
  Yapı Sistemleri Analizi    
  Çevre ve Yapı Tasarımında Ses Kontrolu Yöntemleri    
  Arıtma Tesisleri Dizaynı    
  Mimarlıkta Geleneksel Yapı Malzemeleri    
  Mimarlıkta Bitirme Malzemeleri ve Uygulamaları    
  Yapı Sistemlerinde Malzeme Seçimi Yöntemleri    
  Climate and Building Envelope Design
  Acoustical Design of Halls For Speech and Music
  Building Subsystems Interactions
  Building Element Alternatives
  Ecological Building Materials

  Ders İçerikleri

  Advanced Mathematics (İleri Matematik)

  Matrisler ve lineer denklemler; adi diferansiyel denklemler; kısmi diferansiyel denklemler; integral; lineer programlama., karakteristikler yöntemi.

  Proje II
  Tez konusuna bağlı olarak belirlenen bir araştırma çalışmasıdır.

  Proje I
  Tez konusuna bağlı olarak belirlenen bir araştırma çalışmasıdır.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Users' Requirements and Built Environment Standards
  Kullanıcı ihtiyaçları, yapma çevrenin performans istekleri, yapma çevre standardları, tez konusu ile ilgili standardların ve araştırmaların irdelenmesi. Bu programda tez yapacak öğrenciler için, tez konularına bağlı olarak, danışmanlarıyla karar verecekleri ilgi alanında yapılacaktır.

  Proje II
  Tez konusuna bağlı olarak belirlenen bir araştırma çalışmasıdır.

  Proje I
  Tez konusuna bağlı olarak belirlenen bir araştırma çalışmasıdır.

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Sound Insulation in Buildings (Yapılarda Ses Yalıtımı)
  Yapılarda gürültü kontrolu ilkeleri, gürültünün kaynağında, iletim yolunda kontrolu ve kullanıcının korunumu. Ses iletim kayıplarının bilgisayar yöntemleri ile hesaplanması: Geleneksel yöntemler, istatistiksel enerji analizi ve çok tabakalı elemanlar için empedans metodu. Modern bina konstrüksiyonlarında karşılaşılan özel akustik sorunların analizi ve yalıtım ilkeleri: lamine camlar, metal pencere konstrüksiyonları, çelik çatılar, giydirme cepheler,hafif katlanır veya sürülebilir duvar bölmeleri,yüzer döşemeler gibi. Çeşitli yapılarda (okullar, hastaneler, açık planlı bürolar gibi) alan çalışmaları: Akustik ölçümler, değerlendirmeler ve yalıtım iyileştirme yöntemleri konusunda uygulamalar.

  Sunlighting in Architecture (Mimarlıkta Güneş Işığı)
  Güneşin ışıksal etkisine ait temel bilgiler, güneşin gün içindeki ve yıl içindeki hareketlerine bağlı olarak güneş açıları, konuyla ilgili meteorolojik verilerin tanıtılması, güneşin etkisini göz önüne alan günışığı hesap yöntemlerinin tanıtılması, bina ve hacim ölçeğinde güneşin ışıksal etkisini
  olumlu ve olumsuz yönleriyle ele alınması, güneş ışığının kamaşma etkisi ve kamaşma hesap yöntemleri, güneş kontrol elemenlarının ve güneş kontrol camlarının görsel konfor açısından ele alınması, pencereler ve tepe açıklıklarının tasarlanmasında direct güneş ışığının ele alınması, avlulu
  binaların tasarlanmsında güneş ışığının ele alınması.

  Computer Aided Energy Efficient Building Design(Bilgisayar Destekli Enerji Etkin Bina Tasarımı)
  Bina tasarımında iklimlendirme enerjisi tasarrufu açısından etkili olan mimari tasarım parametrelerinin optimum değerlerinin belirlenmesinde kullanılan matematiksel yöntemlerin ve bu yöntemlerin uygulanmasında yararlanılan bilgisayar modellerinin tanıtılması, enerji etkin örnek bina tasarımı için tanıtılan bilgisayarla çözüm modellerinin uygulatılması.

  Performance Requirements for Building Elements (Yapı Elemanı Performans Gereksinimleri )
  • Yapı sistemi hiyerarşisi bağlamında performans kavramı;
  • Kavramsal performans gereksinim modeli:
  • Yaşam döngüsü (yatırım, tasarım, yapım, kullanım ve geri dönüşüm evreleri),
  • Katılımcılar (demografik özellikler, kişisel ve kurumsal beklentiler, öncelikler),
  • Alanlar (güvenlik, sağlık, konfor, estetik,ekonomi),
  • Sınırlayıcılar (arsa, çevre, teknoloji, kaynaklar, yasal düzenlemeler).
  • Gösterim türleri (liste ve matrisler); Etkileşim matrisi ve ilişki türleri; Gereksinimlerin nitel ve nicel özellikleri, toleranslar, alt ve üst limit değerleri;
  • Uygulamalar (gerçek ve sanal senaryo düzenleme, gereksinim veritabanı oluşturma)

  Endüstri Yapılarında ve Tesisat Sistemlerinde Gürültü Kontrolü
  Endüstri yapılarında gürültü ve titreşim kontrolu ilke ve kriterleri, mekenik sistemlerin gürültü ve titreşim üretimleri, tesisat hacimlerinde, havalandırma kanallarında ve yapı elemanlarında alınacak yalıtım önlemleri, çeşitli ülkelerdeki konu ile ilgili yönetmelik ve standartların incelenmesi.    

  Belirli Yapı Tiplerinde Sağlık Donatımı Uygulamaları

  Farklı yapılarda merkezi su sağlama ve atım donatımı ortak noktalarının belirlenmesi; Hastane sağlık döşemi (fizik tedavi bölümleri), saunalar, yüzme havuzları; Büyük mutfaklar; Çamaşırhaneler; Oteller; Dezenfeksiyon maddeleri sağlanması; Uygulanması; Bitmiş yapılardaki uygulamaların
  incelenmesi.

  Bina Tipolojisine Bağlı Akustik Sorunlar
  Otel ve moteller (yapı elemanlarının ses yalıtımı, mekanların çınlama süreleri); hastaneler (iç ve dış gürültü sorunları); ofisler (iç ve dış gürültü sorunları, düşey ve yatay ses yalıtımları); okullar (yer seçimi ve planlama, sınıf ve salonların akustik dizaynı, yapı elemanlarının ses yalıtımı), bina biçimleri;
  bina içi ve dışı gürültü kaynakları; ses yalıtımı, yer seçimleri için yerleşme kriterleri.

  Binalarda Sağlık Donatımı Dizaynı  
   
  - Tanımlamalar
  - Temiz su gereksinmesinin belirlenmesi (sıcak su gereksinmesi, soğuk su gereksinmesi) - Gereksinmeyi etkileyen faktörler
  - Sıcak ve soğuk su donatılarının incelenmesi
  - Sıcak su gereksinmesinin sağlanmasında enerji sorunu
  - Donatım elemanlarıyla ilgili planlama esasları
  - Boyutlandırma
  - Detaylandırma.

  Güneş Enerjisinden Yararlanmada Pasif ve Aktif Sistemler    
  Güneş enerjisi, güneş ışınımı ve açılarıyla ilgili temel bilgiler, güneş enerjisinden yararlanmada pasif sistemler ve aktif sistemlerin tanıtılması, örnek bina (güneş evi) tasarımına ilişkin uygulama.

  Yapı Elemanı Tasarımı
  Çatı, dış duvar, iç duvar, doğrama, döşeme ve merdiven gibi yapı elemanları, yapı bileşenleri tasarlanması ve bunların bina bütününü oluşturacak biçimde diğer bina alt sistemleri ile bütünlenmesi.
  Yapı elemanları tasarımının, tüm bina tasarım süreci içindeki yeri. Yapı elemanları tasarımında kullanılabilecek tasarlama metodları. Yapı elemanları tasarımı kapsamında kullanıcı/çevre/işlev etkileşiminin ortaya koyulması. Sistemler yaklaşımı ve performans yaklaşımı ile yapı elemanları tasarlanması. Kullanıcı gereksinmeleri ve çevresel etmenlerin tanımlanması, tasarım ölçütlerine dönüştürülmesi ve kullanılması. Yapı elemanlarının bina bütününda gösterdiği performansın değerlendirilmesi. Bütün/detay ilişkisi çerçevesinde tasarım. İşlev/ yapılabilirlik/estetik ölçütlerinin öncelikli olarak yapı elemanları tasarımında kullanımı. Üst sistemlerin ve alt sistemlerin getirdiği zorunluluklar ve olanaklar ile tasarım. Kuramsal bilgi aktarımı ve kuramsal bilginin kullanılabilir hale gelebilmesi için hedef konularda uygulamalar yapılması.

  Çevre Gürültüsü Kirliliği ve Kontrolü    
  Çevresel gürültü kaynakları: Karayolu, demiryolu, uçak ve hava alanları, sanayi tesisleri, yol ve bina yapım şantiyeleri. Gürültü türleri ve çevrede yayılımı. Düzeyleri etkileyen fiziksel çevre elemanlarının inclenmesi. Gürültü ölçüm teknik ve yöntemleri. Çeşitli gürültü kaynakları için gürültü düzeylerinin hesaplama ve tahmin yöntemleri. Bilgisayar yardımıyla gürültü konturlarının elde edilmesi. Kaynakta ve çevrede gürültü kontrolü teknikleri. Ses perdeleri tasarımı. etkilenme analizleri. Konunun hukuki yönü. Standartlar ve yönetmelikler.

  Mimari Aydınlatma
  Görsel konfor, görsel konfor değişkenleri; Görme hızı, görüş keskinliği,
  kontrast duyarlılığı; Kamaşma; Renk ve rekn teorileri; Görsel açıdan konforlu
  bir çevrenin oluşmasında etkili olan tasar parametreleri; Doğal, yapma ve
  bütünleşik aydınlatma kavramları, sistemleri ve bu sistemlerin dizaynında
  etkili olan parametrelerin optimum performens gösterecek değerlerinin
  belirlenmesi; Doğal, yapma ve bütünleşik aydınlatma sistemlerine ilişkin hesap
  teknikleri ve sistem dizayn yöntemleri. Çeşitli mimari uygulama örnekleri.

  Yapı Hasarları ve Yapı Koruma İlkeleri
  Yapıda tasarımdan, uygulamadan, çevreden ve kullanılmadan ileri gelen bozulmalar, yapıda taşıyıcı ve bitirici elemanlardaki hasarların oluşması, bozulma ve hasarların araştırılması, yapı elemanında ısı, nem ve suyun hareketleri, yapıda hidrolojik bilanço, bilançonun değiştirilmesi olanakları, hasarsız yapı için bozulmaları önleme ilkeleri, hasar olan yapılarda bozucu etkilerin önlenmesi ve sağlamlaştırma yöntemleri ve bu amaçla kullanılan malzemeler

  Yapıda Malzemenin Performansı    
  Yapıda kullanılan malzemenin kullanıldığı yerlerde karşı karşıya kaldığı fiziksel, kimyasal ve mekanik etkenlerle, beraber kullanıldığı diğer malzemelere karşı davranışı incelenmektedir. Malzemede ısıl etkenler, yangın, rütubet, suyun yayılması, kapilarite, suyla gelen korozyon, ultraviyole ve enfraruj ışınların etkisi, mekanik etkenlerin incelenmesi, yapı elemanlarının mekanik etkenlere karşı davranışı analiz edilmektedir.

  Enerji Maliyeti Düşük Bina Tasarımı    
  Binaların, tasarım sürecinde gerçek atmosfer koşullarına dayanan hesap yöntemleriyle ısıtma ve iklimlendirm enerjisini minimize edecek pasif sistem alternatiflerinin belirlenmesi, ortalama gök modeli hesaplamalarına dayanarak yapma aydınlatma giderlerinin minimize edecek alternatiflerin belirlenmesi, bu yöntemler sonucunda elde edilen alternatiflerin optimizasyonunun yapılarak binaların ısıtma, iklimlendirme ve aydınlatma enerjisi giderlerini minimize edecek sistemler olarak tasarlanması.

  Bina Tipolojisine Bağlı Aydınlatma Sorunları
  Farklı fonksiyonel mekanlardeaki görsel eylemler için gerekli görsel konfor koşulları, bu gerekinmelerin karşılanmasında en uygun aydınlatma sistem(ler)inin seçimi, bu sistem(ler)in yapıyı oluşturan diğer alt sistemlerle(taşıyıcı sistem, ısıtma, havalandırma, akustik, yangınv.b.) entegrasyon modellerinin incelenmesi, gereksinmeleri karşılayacak nitelik ve nicelikte aydınlatmayı sağlayacak sistem ve elemanlarının belirlenmesi ve dizayn ilkeleri ve süreci.    

  Yapma Çevrede Enerji Korunumu    
  Enerji Korunumu kavramı, yapma çevrenin optimal pasif ısıtma-iklimlendirme sistemi olarak dizaynlanması, ısıtma ve iklimlendirmede etkili olan dizayn parametreleri, ısıtma ve iklimlendirme işlevi açısından dizayn parametreleri için optimum değerlerin belirlenmesi, yapma çevrenin optimal doğal aydınlatma sistemi olarak dizaynlanmasıyla enerji korunumu, doğal aydınlatmada etkili olan dizayn parametreleri, doğal aydınlatma işlevi açısından dizayn parametreleri için optimum değerlerin belirlenmesi, kullanılmakta olan (yapımı bitmiş) yapılarda enerji korunumu artırımı (ısı izolasyonu, hava sızıntılarını önlenmesi vb).

  Kentsel Mekanların Aydınlatılması
  Farklı fonksiyonel mekanlardeaki görsel eylemler için gerekli görsel konfor koşulları, bu gerekinmelerin karşılanmasında en uygun aydınlatma sistem(ler)inin seçimi, bu sistem(ler)in yapıyı oluşturan diğer alt sistemlerle(taşıyıcı sistem, ısıtma, havalandırma, akustik, yangınv.b.) entegrasyon modellerinin incelenmesi, gereksinmeleri karşılayacak nitelik ve nicelikte aydınlatmayı sağlayacak sistem ve elemanlarının belirlenmesi ve dizayn ilkeleri ve süreci.    

  Gürültü Kontrolu Açısından Yapı Elemanları Tasarımı
  Hava doğuşlu seslerin yapı elemanlarından (duvar,tavan, döşeme) iletim yolları, ses yalıtım ölçütleri ve standarları (ISO ve TSE), yalıtım değerlendirme metodları, farklı malzeme , bileşen ve elemanların ses geçiş kayıplarının saptanmasına ilişkin hesap ve deneysel yöntemler, istenen ses azaltımına bağlı olarak pencereli ve dolu kısımların tasarlanması, konstrüktif ilkeler, kapılarda ses yalıtımı yönünden tasarım ilkeleri, giydirme cephelerde gürültü kontrolu yapılması, darbe gürültüsü ve iletim yolları, ölçütler ve çeşitli döşeme örneklerinde darbe gürültüsü kontrolu. Uygulama detay örneklerinde konunun incelenmesi

  Yapı Sistemleri Analizi

  Mimarların gelecekteki çalışmaları çevreyi göz önünde bulunduran "sürdürülebilir mimari"yi geliştirecektir. Yapısal tasarım aşamasında yapı teknolojisinden kaynaklanan ileriye dönük çevre maliyeti riskini aza indirmelidir. Yatırımcı, mimar, yapı sektörü çalışanları, inşaat malzemesi üretenler ve kanun koyucu bir an önce imar edilen bölgeden kaynaklanan çevre problemlerini kavramalıdırlar. Dersin alanı, yapı sektöründeki teknolojik gelişmelere göre malzeme ve metod yaklaşımı ile tasarım ve uygulamanın etkilemesini, diğer yandan yapının standartlaşması, endüstrileşmesi ve prefabrikasyonunu kapsar. Bilgi seviyesi analiz raporu ve uygulanır proje ile kanıtlanır.

  Çevre ve Yapı Tasarımında Ses Kontrolu Yöntemleri
  Gürültü ve gürültü kaynakları; içeride ve dışarıda gürültünün yayılımı; gürültü düzeylerini etkileyen fiziksel çevre faktörleri; gürültü kontrolü kriter ve standartları; yer seçiminde gürültü prensipleri; binaların planları; mekanların yönlendirilmesi; konstrüksiyon ve malzeme seçimi.

  Arıtma Tesisleri Dizaynı
  Tanımlamalar - Ritm Donatısı - Yağış suları ve zemin drenajı - Geri tepme kontrolü - Toprakaltı döşem - Kanalizasyon sistemleri - Uygulama yerinin fizyolojik özelliklerinin incelenmesi - Arıtma sistemleri ve seçimi - Boyutlandırma esasları - Detaylandırma

  Mimarlıkta Geleneksel Yapı Malzemeleri    
  Eski eser niteliğindeki yapılarda ve anıtlarda kullanılan geleneksel yapı malzemelerinin özellikleri, eskime ve dayanım durumları, ahşap tuğla, doğal ve yapay yapı taşları, sıvalar ve harçlar, Horasan harcı, puzolanik malzemeler, kerpiç, alçı, cam ve çeşitli metaller gibi malzemelerin nitelikleri, eskime ve dayanım deneyleri, bu malzemeler arasında seçim ve uygulama koşullarının belirlenmesi yanında çağdaş malzemelerin kullanım olanakları ve sınırlarının belirlenmesi

  Mimarlıkta Bitirme Malzemeleri ve Uygulamaları

  Bitirme malzemelerinin yapıdaki yerine, işlevine göre tanımlanarak sınıflandırılması. Her bir sınıfın ayırt edici özellikleri, birlikte kullanıldığı diğer malzemelerle olan ilişkileri, uygulamada sıkça görülen hataların malzeme türü ve işçilik açısından analizi, doğru kullanıma yönelik uygulama detayları. Yapıda iç ve dış mekanlarda kullanılan değişik kökenli kaplamalar (düşey-yatay) ve bunlara uygun altlık malzemeleri ile uygulama yöntemleri incelenecektir.

  Yapı Sistemlerinde Malzeme Seçimi Yöntemleri
  "Sistemler Yaklaşımı" çerçevesinde yapı bir sistem olarak ele alınmaktadır. Alt ve üst sistemleri tanımlanmaktadır. Buna bağlı olarak, malzeme seçim sistemi oluşturulmaktadır. Sistem açılım düzeyi ve sistem bileşenleri belirlenmektedir. Tasarım sürecinin aşamaları ile ilişkisi kurulmaktadır. Ülkemizdeki malzeme seçim kararlarının tasarım süreci içindeki yeri, karar süreci analiz edilmektedir. Dış ülkelerde geliştirilmiş malzeme seçim yöntemleri tanıtılmaktadır. Yapıda kullanılan malzemeler, eleman, bileşen, parça ve gereç düzeylerinde ele alınarak performans gereksinmeleri ve seçim kriterleri belirlenmektedir. Bu kriterler bilgi yapraklarına dönüştürülmektedir.

  Climate and Building Envelope Design (İklim ve Yapı Kabuğu Dizaynı)
  Bina kabuğunun enerji tasrrufunda etkili olan termofiziksel özellikleri,
  kabuktan ısı geçişi, termofiziksel özelliklerin optimum değerlerinin
  belirlenmesinde kullanılan yeni yöntemler, enerji tasarrufunda bina kabuğunu
  ele alan yönetmeliklerin irdelenmesi, uygulama.

  Acoustical Design of Halls For Speech and Music (Konuşma ve Müzik Salonlarının Akustik Tasarımı)
  Ses ve işitme mekanizması, konuşma ve müzik seslerinin fiziksel özellikleri, gürültünün anlaşılabilirliğe etkisi. Müzik sesleri için salonun kalitesinin değerlendirilmesi teknikleri. Hacimlerde ses dağılımı, konuşma ve müzik dinlemeyi etkileyen salon biçim ve form tipleri, Geometrik akustik analiz teknikleri. reverberasyon zamanı: tanımı ve hesap yöntemleri. Ses yutulması olayı ve yutucu malzemeler, konstrüksiyon tipleri. Salonların akustik tasarımı. Mevcut salonların değerlendirilmesi ve iyileştirme çalışmaları.

  Building Subsystems Interactions (Yapı Alt Sistemleri Etkileşimi)

  • Performans ve Sistem yaklaşımları.
  • Yapı-alt sistemleri.
  • Yapı taşıyıcı eleman ve bileşenleri.
  • İşlevsel yapı elemanları: dış kabuk (çatı sistemleri, dış duvar sistemleri: opak ve saydam bileşenler, dış ortam ile ilişkili döşeme sistemleri), iç bölmeler (iç duvar sistemleri, döşeme sistemleri).
  • Hizmet elemanları: Mekanik, elektronik, optik
  • Düşey dolaşım araçları: Sabit, hareketli
  • Yapı alt sistemlerinin bütünlenmesi kavramı, kavrama ilişkin tanımlayıcı modeller ve uygulama teknikleri.
  Building Element Alternatives (Yapı Elemanı Seçenekleri)
  • Performans istekleri modeli (Yaşam döngüsü evreleri, katılımcılar, ilgi alanları, çevre koşulları).
  • Eleman modeli ( Bina makro sistemi, nesneye yönelik eleman özellikleri: hiyerarşi ve kalıtım).
  • Bileşenler : İsteklere bağlı olarak elemana ait asal bileşenlerin seçilmesi ve herbirine ait seçeneklerin ortaya konması.
  • Eleman seçenekleri: Bileşen özelliklerini değiştirerek eleman seçeneklerinin oluşturulması ve görselleştirilmesi.
  • Ölçütler: Elemanları nicel yönden değerlendirecek ölçütler ile eleman özellikleri arasındaki ilişkilerin kurulması.
  • Değerlendirme: Ölçüt değerlerinin göreceli duruma getirilmesi ve istatistiksel dağılım şeklini gözönünde bulundurarak herbir seçeneğe ait yaşam döngüsündeki toplam fayda değerinin elde edilmesi.
  Ecological Building Materials (Ekolojik Yapı Malzemeleri)
  Sürdürülebilir, yeşil, çevresel, ekolojik gibi kavramların açıklanması; Bu kavramların ortaya çıkış nedenlerinin irdelenmesi; Yapı-çevre ilişkisi; Yapı malzemesinin bu ilişki içindeki yeri ve önemi; Ekolojik yapı malzemesinin tanımlanmasındaki sorunlar; Konu ile ilgili değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve standartlar; Mevcut ve alternatif enerji kaynaklarının tanıtımı; Yalıtım malzemesi, duvar malzemesi, ahşap, ahşap koruyucuları, kompozit malzeme, boyalar ve yapıştırıcılar, çatı kaplama malzemesi, halı ve döşeme kaplama malzemesi, pencere doğrama sistemleri ve camları, yapıştırıcılar gibi farklı malzemelerin Üretim, Kullanım ve Yokoluşları sırasındaki çevre üzerindeki etkisinin; enerji kullanımı, yenilenebilen ve yanilenemeyen kaynak kullanımı, küresel ısınmada etkisi, ozon tabakasına etkisi, toksik emisyonu, asit yağmuru, malzeme dürabilitesi, bakım şartları, geri dönüşüm olanağı, canlı sağlığına etkisi gibi parametreler açısından değerlendirilmesi. Çevreye saygılı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi.

Mimarlık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |