Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uygulamalı Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   UYGULAMALI PSİKOLOJİ BİLİM DALI
    
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YÜKSEK LİSANS
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Pınar ÜNSAL
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sibel ARKONAÇ
    
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI / EDEBİYAT FAKÜLTESİ
    
   Anabilim Dalı Başkanı:
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Korkut TUNA

  • 2007 - 2008 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
   
  BİRİNCİ DÖNEM
   
  1. PROJEKTİF TESTLER I (RORSCHACH ve TAT)
      (Doç. Dr. TEVFİKA TUNABOYLU İKİZ, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü)
      3 Kredi

  Freudyen kuramda yansıtma (projection) nedir, yansıtmalı testlerin tarihi çeşitliliği anlatılacaktır. Ayrıca bu dönemde Rorschach ve Tat testlerinin kodlanması, kartların gizil içerikleri anlatılacaktır. Her iki testin psikanalitik psikopatoloji sınıflamalarını aydınlatması açısından nasıl yorumlanacağı gösterilecektir.  
   
  2. PSİKANALİTİK PSİKOPATOLOJİ I
     (Doç. Dr. TALAT PARMAN,  İ.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü)

  Bu derste psikanaliz kuramı açısından ruhsal yapı kavramı üzerinde durulacaktır. Freud'un kuramı genetik, dinamik ve ekonomik olarak ele alınacak ve semptom gelişimi yine psikanalitik kuram açısından açıklanacaktır. Psikanaliz açısından normalite ve gelişimsel süreçte patolojik eğilimlerin ortaya çıkışının nedenleri üzerinde durulacaktır. 

  Kuramlarına gönderme yapılacak psikanalistler: Freud, Laplanche, Green, Bion, Lacan, Winnicott, Brusset, Ferenczi, Bergeret
     
   
  3. GELİŞİM PSİKOPATOLOJİSİ I
      3 Kredi
   
  İKİNCİ DÖNEM
   
  1. PROJEKTİF TESTLER II (UYGULAMA)
      3 Kredi
  Paris Rorschach Okulu kodlamalarını öğrenen öğrencilerin bu derste her iki testin uygulamalarını yapmaları ve rapor yazmaları öğretilecektir. Bu dersin sonunda da katılımcılar Rorschach ve TAT testlerini uygulayıp teşhis koyma için gerekli bilgilere sahip olacaklardır.   
   
   
  2. FREUD VE POST FREUDYEN METİN OKUMALARI
      3 Kredi
  J.Quinodoz'un "Freud'u Okumak" (Reading Freud) kitabı temel alınacak olan bu derste klasik psikanalizin doğuşundan günümüze kadar olan gelişimi ile Freudyen kurama getirilen Post Freudyen yaklaşımlar Andre Green, Christopher Bollas gibi son dönem psikanalistlerin metinleri ile ele alınacaktır. Dersin hedefi psikanaliz kuramını tümüyle ela alarak kuramsal olarak psikanalitik psikopatolojiyi öğretmektir. 
   
   
  3. GELİŞİM PSiKOPATOLOJİSİ  II
      (Prof. Dr. M. Levent KAYAALP, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları ABD)
      3 Kredi

  İki yarıyıla yayılacak olan bu ders programında ruhsal gelişime ilişkin değişik kuramsal yaklaşımlar ışığında, doğumdan yetişkinliğe normal gelişim işlendikten sonra çocukluk ve ergenlikte ortaya çıkan ruhsal hastalıkların etyopatogenezi konu alınacaktır. Normal ruhsal gelişim M.Klein, W.Bion, D.Winnicott'un yapıtlarının belirlediği kuramsal çerçevede incelenirken, etyopatogenez konusunda güncel yaklaşımlar da ele alınacaktır.
   
   
  4. PSİKANALİTİK PSİKOPATOLOJİ II-
     (İ.Ü. Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Enstitüsü)
  3 Kredi

  Bu derste önce genel semiyoloji üzerinde durulacaktır. Psikanalizin genel psikopatolojiye katkıları ve nevrotik, psikotik, psikosomatik ve sınırda yapılanmalar klinik örneklere yer verilerek ele alınacaktır. Freud ve sonrası dönemin önemli psikanaliz kuramcılarının yapıtları bu derste ele alınacak ve klinik yaklaşımlar arasındaki farklar ortaya konmaya çalışılacaktır.
   
  Kuramlarına gönderme yapılacak psikanalistler: Freud, Laplanche, Green, Bion, Lacan, Winnicott, Brusset, Ferenczi, BergeretUygulamalı psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |