Adli Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Adli Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Adli Psikoloji, son yıllarda insan dünyasındaki ilişkilerin çeşitlenmesine paralel olarak her geçen gün biraz daha gelişen psikolojinin ürettiği kuramsal bilgilerin, oluşturduğu beceri ve değerlendirme süreçlerinin, yasaların uygulanmasında ve adaletin sağlanmasında ne denli işlevsel olduğunu gösteren bir bilgi dalı olarak ortaya çıkmaktadır.
   
  Toplumumuzun kamuya dönüşmesinde etkin olan yeni kurumsallaşmalar, sorunlu durumlarda çözüm üreten ve adaleti sağlamaya çalışan kurumlar artık tek başına çalışmamakta, başka disiplinlerin elde ettiği bilgilerden de yararlanmaktadırlar. Adli psikoloji tam da bu noktada doğmuş olan bir bilgi dalı ya da başka bir deyişle, bir uzmanlık alanıdır. Ülkemizde son yıllarda yeni bir anlayışla hizmet veren  aile ve çocuk mahkemeleri, ceza ve infaz kurumları, “denetimli serbestlik” kavramı altında toplanan çalışmalarla, bilirkişilik çalışmaları, psikologların da içinde yer almaları gereken başlıca alanlardır.

  Bünyesinde güçlü bir Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi ve güçlü bir Psikoloji Bölümü  olan Maltepe Üniversitesi, adli psikolojinin bir öğretim alanı ve aynı zamanda bir araştırma alanı olarak kendini gösterebileceği en iyi ortamlardan biridir. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bu bağlamdaki gereksinimi öngörüsüyle fark etmiş ve bu gereksinimi karşılamak üzere harekete geçmiştir. Bulunduğu bölgede kamu kurumlarıyla ve yerel yönetimlerle birlikte birçok toplumsal sorumluluk projesini yürüten ve ceza infaz kurumlarında da eğitim çalışmalarını sürdüren Psikoloji Bölümü edindiği her türlü deneyimi, meslek mensuplarına aktarmaya hazırdır. Yıllardan beri güçlü kadrosuyla lisans ve yüksek lisans çalışmalarını yürüten Psikoloji Bölümü, Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programıyla daha da güçlenmiştir.
   
  Tıp, hukuk ve ağırlıklı olarak psikoloji ortak paydasında somutlaşan Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programına, psikoloji lisans diplomasına sahip olanlar kabul edilmektedir. Yüksek Lisans Programına kabul koşulları Lisansüstü Yönetmeliğimizde yazıldığı gibidir. Programda son derece zengin bir ders havuzu yer almaktadır ve bu dersler, alanlarında en yetkin kişilerce verilecektir. Derslere ek olarak, öğrencilerimize, Adalet Bakanlığına bağlı kurumlarda staj yapma olanağı da sağlanacaktır. Kuramsal olanla uygulamalı olanın dengeli bir biçimde örgütlendiği Adli Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanların ülkemizde insan haklarının korunmasında ve geliştirilmesinde büyük payı olacağı açıktır; hakların korunması ve geliştirilmesi de kamu düzeninin sağlam temellere oturmasını sağlayacaktır.

  Tez çalışmasını da tamamlayarak programdan mezun olanlar, adli tıp kurumunda, aile ve çocuk mahkemelerinde, ceza ve infaz kurumlarında, denetimli serbestlik merkezlerinde çalışabilecekleri gibi, bilirkişi olarak da görev yapabilirler.    
   
  DERS PROGRAMLARI

  I.Yarıyıl (GÜZ)


  Araştırma Yöntemleri (z)
  Adli Tıp (z)
  Adli Psikiyatri, Bilirkişilik, Raporlama (s)
  Kriminoloji ve Adli Psikoloji (s)
  Çocuk Suçluluğu ve Çocukla Görüşme Teknikleri(s)
  Adli Psikolojide Travma ve Şiddet Süreçleri (s)
  Yetişkin Psikopatolojisi I (s)
  İnsan Hakları Sorunları (s)

  II. Yarıyıl (BAHAR)

  İleri İstatistik (z)
  Seminer (z)
  Adli Psikolojide Ceza Hukuku ve Medeni Hukuk (z)
  Yetişkin Psikopatolojisi II (s)       
  Hukuki Süreçlerde Aile Dinamikleri (s)
  Suç Analizi ve Profilleme (s)       
  Adli Psikolojide Rehabilitasyon (s)
  Adli Psikolojide Klinik Uygulamalar (s)

  Akademik Kadro:  
        
  Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ   
  Prof. Dr. Oğuz  POLAT
  Prof. Dr. Ertan TEZCAN
  Doç. Dr. İlyas GÖZ                                                                                      
  Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖNGİDER                                                              
  Yard. Doç. Dr. Bayhan ÜGE                                          
  Dr. Yalçın ERGEZER*                                                        
  Öğr. Gör. Asiye Selcen ATAÇ
  Uzm. Psi. Selin MÜDERRİSOĞLU*         
   
  * Görevlendirmeyle gelen öğretim elemanları

Adli Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |