Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Endüstri Ve Örgüt Psikolojisi

  İnsanın son derece önemli bir kaynak olarak ele alındığı günümüz işletmelerinde, psikolojinin sunduğu bilgilere her zamankinden çok daha fazla gereksinim duyulmaktadır. İnsan davranışının her yönüyle mercek altına alındığı günümüz dünyasında, özellikle çalışanların davranışlarını ölçmeye ya da belirlemeye ve belki de değiştirmeye yönelik araştırmalar ve bunun sonucunda elde edilen bilgiler, insanın temel varlık koşullarından biri olan çalışma yaşamında büyük rol oynamakta, her şeyi değiştirivermektedir. Küreselleşmeyle birlikte gittikçe hızlanan ve dünyayı birdenbire küçülten son gelişmeler, psikolojinin elde ettiği sonuçların uygulamadaki önemini iyice arttırmıştır. Farklı alışkanlıklardaki ve farklı kültürel yapıdaki insanların bir araya geldiği işletmelerde ortak bir kurum kültürü oluşturmak, iş verimini çoğaltmak, iş dünyasında kişisel gelişimi sağlamak son derece önemlidir. Endüstri ve Örgüt Psikolojisi bu bağlamda psikolojinin bir alt dalı olarak, çalışma eksenli insan davranışına yönelmiştir.     

  Güçlü bir Psikoloji Bölümü olan Maltepe Üniversitesi, öğrenenlerin hizmetine sunduğu Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programıyla, iş dünyasının gereksinim duyduğu, üst düzey bilgilerle donatılmış uzman psikologlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program, gerek personel alımında bireyin yeteneklerinin işe uygunluğunun sınanması, gerek bireyin daha verimli olabileceği başka bir iş konumuna geçirilmesi ve daha verimli   çalışabilmesi amacıyla gerekli eğitimlerin verilmesi, gerekse bireylerin ihtiyacı olan psikolojik desteğin sağlanması gibi konularda yapılan çalışmaları kapsamaktadır.  

  Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olanlar, psikolojik ilkeleri iş yaşamını iyileştirme ve üretimi arttırmak amacına yönelik bilgi ve beceriler edinmektedirler.  Bu alanda yetişmiş olan psikologların çoğu insan kaynakları uzmanı olarak görev yapabilmektedirler. Ayrıca, iş ortamında plan yapma, kalite yönetimi, örgütsel değişim gibi alanlarda ve personel eğitimi, seçimi ve performans değerlendirme konularında örgüt yönetimine katkıda bulunabilmektedirler. Bunlara ek olarak, örgütsel yapı, iş verimi, iş doyumu, tüketici davranışı, personelin geliştirilmesi gibi konularda çalışabilmektedirler.  Uzman Örgüt Psikologları, ticarette, endüstride, kamu kurumlarında ve üniversitelerde çalışabilirler ve firmalara danışmanlık yapabilirler.

  DERS PROGRAMI

  I.Yarıyıl (GÜZ)Araştırma Yöntemleri     
  İnsan İlişkileri ve Kurumsal İletişim
  Mülakat Teknikleri
  Personel Seçimi ve İş Analizi
  Kültürel Psikoloji
  Çağdaş Felsefede Ana Eğilimler
     
  II. Yarıyıl (BAHAR)
  İleri İstatistik
  Liderlik-Motivasyon
  Seminer
  Endüstride Yönetim Oyunları
  İnsan Kaynaklarında Yeni Gelişmeler
  Kültür Bilimleri ve Kültür Felsefesi

  Akademik Kadro:
  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN       
  Prof. Dr. Sevgi İYİ                           
  Prof. Dr. Nursel TELMAN                                 
  Doç. Dr. İlyas GÖZ                                                                
  Yrd. Doç. Dr. Levent ÖNEN                  
      

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |