Üstün Zekalılar Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Üstün Zekalılar Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • Programın Adı  
       ÜSTÜN ZEKALILAR EĞİTİMİ BİLİM DALI / ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI
   
  • Programın Türü        
        YÜKSEK LİSANS
   
  • Programın Yürütücüsü
             
              Bilim Dalı Başkanı          : Prof. Dr. Ümit Davaslıgil
              Anabilim Dalı Başkanı   : Prof. Dr. Ümit Davaslıgil
   
  • Programın İlişkili Olduğu Bölüm ve Fakülte  
   
  ÖZEL EĞİTİM ANABİLİM DALI / HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı    :    Prof. Dr. Ümit Davaslıgil
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Yusuf Avcı
   
  • Okutulan Dersler
  1. ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE YENİ   PERSPEKTİFLER   
  2. ÜSTÜN ZEKALILARIN EĞİTİMİNDE YÖNETİMSEL ÖNLEMLER     
  3. ÜSTÜNLERDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ VE Y ARATICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
  4 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ      
  5. SEMİNER   
  6. ÜSTÜNLERDE KİŞİSEL EĞİTSEL VE MESLEKİREHBERLİK 
  7. ÜSTÜN ZEKÂLILARDA ÖĞRENME PROBLEMLERİ  
  8. ÖZEL EĞİTİME KURAMSAL VE UYGULAMALI YAKLAŞIMLAR         
  9. İSTATİSTİK                                                                                            

Üstün çocukların eğitimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |