Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Üretim Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   YĞKSEK LİSANS
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       ÜRETİM SİSTEMLERİNİN YÖNETİMİ

  Ders İçeriği:
  v      Üretim Sistemlerinin Sınıflandırması  
  v      Üretim Planlama ve Kontrol   fonksiyonları
  v      Proje tipi üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri
  v      Kesikli tip üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri
  v      Parti tipi üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri
  v      Sürekli tip üretim sistemi ve planlama ve kontrol teknikleri
  v      Esnek üretim sistemi ve tam zamanında üretim sistemi
   
  2.       KALİTE YÖNETİMİ

   
  Ders İçeriği:
  v      Kaliteyi etkileyen faktörler
  v      Toplam Kalite kontrolünün elemanları
  v      Yeni tasarım kontrolü
  v      Gelen malzeme kontrolü
  v      Ürün kontrolü
  v      Özel süreç etütleri
  v      Kalite kontrolünün organizasyonu
  v      ISO 9000 standartları
   
   
  3.       ÜRETİM ARAŞTIRMALARI

   
  Ders İçeriği:
  v      Simülasyon
  v      Dinamik programlama
  v      Proje yönetimi
  v      Non- lineer programlama
  v      Veri madenciliği
  v      Modern üretim sistemleri
  v      Esnek imalat sistemleri
  v      Bulanık ortamlarda kara verme
  v      İlgili uygulama ve proje çalışmaları
   
  4.       ÜRETİMDE OPTİMİZASYON

   
  Ders İçeriği:
  v      Doğrusal programlamaya giriş
  v      Model oluşturma
  v      Simplex yöntem
  v      Duyarlılık analizi
  v      Dual simplex yöntem
  v      Tam sayılı programlama
  v      Transportasyon Modelleri
  v      Simülasyon
  v      Şebeke analizi
   
  5.       MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ
   
  Ders İçeriği:
  v      Ekonomik analiz ile ilgili kavramlar
  v      Faiz formülleri ve ödeme türleri
  v      Yıpranma ve yıpranma hesabı yatırım kararları analizi   
  v      Yapılabilirlik etüdü
  v      Yapılabilirlik uygulamaları
   
  6.       STOK VE DEPO YÖNETİMİ
   
  Ders İçeriği:
  v         Depo Yönetimine Giriş
  v       Yerleşim Alternatiflerini Değerlendirme Metotları
  v       Faktör sınıflandırma Metodu
  v       Ağırlık merkez Yöntemi
  v       Depo Büyüklüğünün Belirlenmesi
  v       Depo Yerleşimi
  v       Depo operasyonları yönetimi
  v       Raf Sistemleri
  v       Taşıma ve elleçleme ekipmanı
  v       Depo Yönetim Sistemleri
  v       Stok Yönetimi
  v      Stok Modelleri
   
  7.       LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ

  Ders İçeriği:
  v        Tedarik zinciri yönetimi bileşenleri
  v      Tedarik zinciri yönetimi stratejileri
  v      Tedarik zinciri planlaması ve uygulaması ile e-lojistik
  v      E-müşteri ilişkilerinde yönetim
  v      Bilgi yönetimi
  v      Depolama ve taşıma zinciri
  v      Lojistik modelleme
   
  8.       YALIN ÜRETİM
   
  Ders İçeriği:
  v      Yalın üretim kavramına giriş
  v      Japon yönetim anlayışı ve gelişimi
  v      Yalın üretim felsefesi
  v      Yalın üretim araç ve teknikleri
  v      Tam Zamanında Üretim ve Kanban
  v      Grup teknolojileri ve hücresel imalat
  v      Toplam verimli bakım
   
   
  9.       SEMİNER
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
   
  Türkiye'nin ilk İşletme Fakültesi olarak 1968 yılında kurulmuş ve İstanbul Üniversitesi'nin Beyazıt Kampüsünde eğitim öğretime başlamıştır. 1983'de Hisarüstü'ndeki yeni binaya taşınmıştır. 1989 yılında Avcılar Kampüsü'ne taşınmıştır.

  Üretim Anabilim Dalı, İşletme Fakültesi bünyesindeki sekiz anabilim dalından biridir. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri olmak üzere üç seviyede akademik eğitim verilmektedir.
  Öğrencilerine, işletmelerdeki mal ve hizmet üretimi problemlerinin gerek planlama, gerek uygulama, gerekse kontrol durumlarına uygun çözümler getirebilme yeteneğini kazandırmayı amaçlayan program bu bilgileri modern sayısal ve yönetsel tekniklerle desteklemektedir.  
   
   
  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
   
  Her yüksek lisans ve doktora programı gibi Üretim Yönetimi Yüksek Lisans ve Doktora programlarında da akademisyen yetiştirmeyi birincil amaç olarak benimsemiştir. Programlardan başarı ile mezun olan öğrenciler her türlü mal veya hizmet üretimi yapan sektörlerde:
  o        Üretim yöneticiliği
  o        Planlama ve Lojistik yöneticiliği
  o        Proje yöneticisi
  o        Kalite yöneticiliği
  o        Operasyon yöneticisi
  o        Tedarik Zinciri yöneticiliği
  o        Stok ve Depo yöneticiliği
  o        Koordinatörlük
  gibi değişik pozisyonlarda uzman olarak çalışabilme imkanlarına sahiptirler.

Üretim yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |