Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  Küreselleşme sürecindeki dünya ekonomisinde, uluslarüstü şirketlerin uluslararası ve bölgesel faaliyetleri artmakta ve Türk şirketlerinin dünyaya açılma süreçleri hızlanmaktadır. Artık ulusal sınırlarlarla kısıtlı olmayan işletmelerimiz kendilerine has problemler ile karşılaşmakta ve bunların çözümü için farklı modeller oluşturmaktadırlar. Ülkemizdeki işletmelerin de rakip ülkelerle rekabet yarışında öne geçmesini mümkün kılabilecek en önemli faktörlerden bir tanesi gerekli bilgi ve donanıma sahip insan gücünün yetiştirilmesidir. Bu nedenle, uluslararası işletme konusunda uzman, varolan sorunlara çözüm üretebilecek ve bu çözümleri hayata geçirebilecek insan gücüne ihtiyaç her geçen gün biraz daha artmaktadır.

  Uluslararası İşletme Yüksek Lisans Programı, ortaya çıkan bu insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere, lisans eğitimlerini İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanların yanı sıra farklı lisans alanlarında eğitilmiş olanlara da iş dünyasının kapılarını açacak ve onların Çok Uluslu Şirketlerin bu zorlu rekabet ortamında ayakta kalmalarını sağlayacak bilgi ve becerilerle donatacak çağdaş ve uygulamalı bir program tasarımıdır.

  Tümü zorunlu derslerden oluşan bu program, yeni mezunların ve bilgi birikimlerini arttırmak isteyen katılımcıların, proaktif düşünce yapısına sahip, diğer bir deyişle, problemleri ortaya çıkmadan önleyebilecek tedbirleri düşünen ve alan; karşılaştığı sorunları çözmek için sistematik ve hızlı düşünebilen; iş yapma kapasitesini sürekli geliştiren; işinde insiyatif kullanabilen; fikir geliştiren ve fikir alış-verişinde bulunan, katılımcı niteliklere sahip insan gücünü ülke ekonomisine kazandırmayı amaç edinmiştir. Program, özellikle üniversitelerin lisans bölümlerinden yeni mezun olmuş ve iş hayatının rekabet ortamına daha yoğun hazırlanmak arzusunda olan katılımcıları hedeflemektedir.

  İleriki dönemlerde zorunlu/seçimlik derslerde değişmeler olabilir. Ancak, mezuniyet için öğrencinin programa kayıt yaptırdığı ilk dönemindeki zorunlu/seçimlik ders sayıları esas alınır.
  Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

  Tezli Yüksek Lisans programları

  Programlar 14 hafta / yarıyıl süresince toplam 10 kredili ders , seminer dersi ve tez çalışması olarak uygulanmaktadır. Yüksek lisans programlarına kabul edilen her öğrenci, 1 kredilik "Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri" dersini ilk kayıt yaptıkları yarıyılda almak zorundadır. Seminer dersi en erken 3. yarıyılda alınabilmektedir. Öğrenci, alması gereken bilimsel hazırlık derslerini, tüm kredili derslerini ve Seminer dersini başarıyla tamamlamış ise, tez savunmasına alınabilir. Öğrenci tez savunmasına girebilmek için ancak 4. yarıyılın başında Enstitü'ye başvurabilir.

  Öğretim Kadrosu

  PROF.DR.CANAN ÇETİN
  PROF.DR.KEREM ALKİN
  PROF.DR.SABRİ ORMAN
  PROF.DR.YAMAN ÖZTEK
  DOÇ.DR.ŞADUMAN OKUMUŞ
  YRD.DOÇ.DR.ASIM SALDAMLI
  YRD.DOÇ.DR.DİCLE TAŞPINAR CENGİZ
  YRD.DOÇ.DR.ENGİN YARBAŞI


  DERS PROGRAMI

  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
  İstatistik
  İşletme Yönetimine Giriş
  Ekonomiye Giriş
  Finansal Muhasebe

  ZORUNLU DERSLER
  Finans Yönetimi
  Pazarlama Yönetimi
  İstatiksel Araştırma Yöntemleri
  Uluslararası Finans
  Finans Yönetimi
  Uluslararası Pazarlama
  Pazarlama Yönetimi
  Stratejik Yönetim
  Uluslar arası İşletme
  Uluslararası Ekonomi ve Küreselleşme
  Seminer
  Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |