İşletme Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Ticaret Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İşletme Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  İşletme Yüksek Lisans Programı, lisans eğitimlerini İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında yapmış olanların yanı sıra farklı lisans alanlarında eğitilmiş olanlara da iş dünyasının kapılarını açacak ve onların iş yaşamını etkileyecek bilgi ve becerilerle donanmasını sağlayacak çağdaş ve uygulamalı bir program tasarımıdır.

  Bu program, Proaktif düşünce yapısına sahip, diğer bir deyişle, problemleri ortaya çıkmadan önleyebilecek tedbirleri düşünen ve alan; Karşılaştığı sorunları çözmek için sistematik ve hızlı düşünebilen; İş yapma kapasitesini sürekli geliştiren; İşinde insiyatif kullanabilen; Fikir geliştiren ve Fikir alış-verişinde bulunan, katılımcı niteliklere sahip insan gücünü ülke ekonomisine kazandırmayı amaç edinmiştir.

  • Lisans derecesini, başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır.

  Tezli Yüksek Lisans programları
  Programlar 14 hafta / yarıyıl süresince toplam 10 kredili ders , seminer dersi ve tez çalışması olarak uygulanmaktadır. Yüksek lisans programlarına kabul edilen her öğrenci, 1 kredilik "Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri" dersini ilk kayıt yaptıkları yarıyılda almak zorundadır. Seminer dersi en erken 3. yarıyılda alınabilmektedir. Öğrenci, alması gereken bilimsel hazırlık derslerini, tüm kredili derslerini ve Seminer dersini başarıyla tamamlamış ise, tez savunmasına alınabilir. Öğrenci tez savunmasına girebilmek için ancak 4. yarıyılın başında Enstitü'ye başvurabilir.

  Yüksek lisans programlarının uygulama gün ve saati :
  Tüm yüksek lisans programlarında dersler Pazartesi-Cuma günleri yürütülmektedir. Hafta içi her gün üç kredi saati üzerinden yürütülen dersler, 18:30-19:20, 19:25-20:15 ve 20:20-21:10 saatleri arasında gerçekleştirilmektedir.’


  DERS PROGRAMI


  BİLİMSEL HAZIRLIK DERSLERİ
  İstatistik
  İşletme Yönetimine Giriş
  Ekonomiye Giriş
  Finansal Muhasebe

  ZORUNLU DERSLER
  Finans Yönetimi
  Üretim Planlaması ve Kontrol
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Pazarlama Yönetimi
  Maliyet Analizi ve Yönetim Muhasebesi
  Stratejik Yönetim
  Satış Yönetimi
  İstatistiksel Araştırma Teknikleri
  Seminer
  Bilimsel Araştırma ve Yazım Teknikleri

İşletme ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |