Üretim Yönetimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Üretim Yönetimi Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   ÜRETİM YÖNETİMİ BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Necdet ÖZÇAKAR
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       İLERİ STOK KONTROL SİSTEMİ

  Ders İçeriği:
  v      Stok yönetiminin esasları  
  v      Ekonomik sipariş miktarı sistemleri
  v      Sabit talebe ve değişen talebe göre karar sistemleri
  v      A sınıfı stok kalemleri için stok sistemleri
  v      B sınıfı stok kalemleri için stok sistemleri   
  v      C sınıfı stok kalemleri için stok sistemleri   
  v      Çok düzeyli stok sistemleri.
   
  2.       TOPLAM KALİTE KONTROL
   
  Ders İçeriği:
  v      Kaliteyi etkileyen faktörler
  v      Toplam Kalite kontrolünün elemanları
  v      Yeni tasarım kontrolü
  v      Gelen malzeme kontrolü
  v      Ürün kontrolü
  v      Özel süreç etütleri
  v      Kalite kontrolünün organizasyonu
  v      ISO 9000 standartları
   
   
  3.       PROJE YÖNETİM TEKNİKLERİ
   
  Ders İçeriği:
  v      Planlama ve programlama şebekeleri
  v      PERT modeli  
  v      CPM modeli  
  v      Doğrusal Z aman- maliyet dengesi
  v      Maliyet optimizasyonunda doğrusal programlama
  v      Eğrisel zaman-maliyet dengesi  
  v      Proje maliyetlerinin kontrolü
  v      Kısıtlı kaynaklarla şebeke programlama.
   
   
  4.       ÇOK AMAÇLI ÜRETİM YÖNETİMİ PROBLEMLERİ
   
  Ders İçeriği:
  v      Temel optimizasyon bilgileri
  v      Optimizasyon problemlerinin ve modellerinin sınıflandırılması
  v      Matemetik   programlama ve stokastik /heuristik metotlar
  v      Çok amaçlı üretim optimizasyonu  
  v      Amaçların ağırlıklandırılması
  v      Pareto optimizasyonu
  v      Çok amaçlı genetik algoritma
  v      Hedef programlama
   
  5.       ÜRETİM YÖNETİMİNDE ÖZEL PROBLEMLER
   
  Ders İçeriği:
  v      Yapay zeka ve uzun sistemler
  v      Bilgi mühendisliği
  v      Bilgi yönetimi
  v      Çıkarsama makinesi
  v      Sinir ağları  
  v      Bulanık mantık
  v      Uzman sistemler için kabuklar
  v      Uzman sistem uygulamaları.
   
   
  6.       ÜRETİM SİSTEMLERİNİN TASARIMI
   
  Ders İçeriği:
  v      Pazar araştırması ile ihtiyacın belirlenmesi
  v      Proje planlama
  v      Üretim hammaddelerinin ve üretim yöntemlerinin belirlenmesi
  v      İşyeri düzenleme
  v      Kaynak planlaması
  v      Ürün yaşam eğrileri ve proses tasarımı
  v      Takım çalışmasının ilkeleri
  v      Başa baş analizi
  v      Güvenirlilik değerlemesi
   
   
  7.       SİSTEM SİMÜLASYONU
   
  Ders İçeriği:
  v      Sistemler, kararlar ve modeller  
  v      Dinamik sistemlerin simülasyonu  
  v      Simülasyon me­todolojisi
  v      Simülasyon modelinin geliştirilmesi
  v      Model tasarımı
  v      Deneysel optimizasyon
  v      Simülasyon uygulamaları  
  v      Üretim araştırmaları  
  v      Kuruluş yeri uygulama­ları
  v      İşyeri düzenleme uygulamaları
  v      Stok kontrol uygulamaları  
  v      Kalite kontrol uy­gulamaları  
  v      Üretim planlama uygulamaları
  v      İş etüdü uygulamaları  
  v      Üretim prog ramlama uygulamaları.
   
  8.       UYGULAMALI ARAŞTIRMA
   
  Ders İçeriği:
  v      Kuruluş yeri seçimi vakaları
  v      Yerleşim düzenleme vakaları
  v      Stok kontrol vakaları
  v      Kalite kontrol vakaları
  v      Üretim planlama vakaları
  v      Üretim çizelgeleme vakaları
  v      İş etüdü vakaları.
   
   
  9.       SEMİNER

Üretim yönetimi ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |