Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Program tanımları
  Tekstil Mühendisliği Programı Yüksek Lisans Dersleri
   
  Zorunlu Dersler

  I.Dönem
  Textile Quality
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi
  Mühendislik Matematiği

  2.Dönem
  Advanced Fibre Science
  Dokuma Mekaniği
  Seminer
  Uzmanlık Alan Dersi    

  Seçmeli Dersler
  Textile Printing
  Application of Mechatronics and Image Processing in Textile Engineering    
  Yarn Geometry    
  Tekstil Makinalarının Tasarım ve İmalat Esasları
  Teknik Testler
  Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü
  Specific Structures and Processes in the Textile Industry    
      
  Clothing Production Management    
  İleri Örme Kumaş Yöntemleri  
  Tekstil Makinalarında Yürek Mekanizmalarının Analizi ve Sentezi
  Özel Dokumalar


  DERS İÇERİKLERİ
   
  Textile Quality
  Kalite kavramı ve tekstildeki önemi, kalite sistemleri ve tekstil endüstrisinde kullanımları, denetleme, ürün ve proses kontrolunda test yöntemleri, test sonuçlarının değerlendirilmesi, tekstil malzemelerinin teknik spesifikasyonları, etiketlendirme

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Mühendislik Matematiği
  Giriş; mühendislik problemlerinin formülasyonu; lineer denklemler: matris ve determinantlar, lineer sistemler, lineer olmayan denklem sistemleri, sayısal yöntemler; adi diferansiyel denklemler: birinci dereceden, ikinci dereceden, yüksek dereceden diferansiyel denklemler, adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri, Laplace dönüşümleri, adi diferansiyel denklem sistemleri; sayısal yöntemler: başlangıç değer problemleri, sınır değer problemleri; kısmı diferansiyel denklemler: karakteristikler yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi, değişkenlerin birleştirilmesi yöntemi; integral dönüşüm, sayısal yöntemler.

  Advanced Fibre Science
  Elyaf bilgisine giriş, polimer liflerin kimyasal yapısı, liflerin mikro ve makro yapıları, liflerin mekanik özellikleri (mukavemet, mukavemet üzerine zaman ve sıcaklık etkisi), liflerin fiziksel özellikleri (optik özellikler, termal özellikler, sürtünme, elektrik iletkenliği, statik elektrik etkileri)

  DOKUMA MEKANİĞİ
  Dokuma kumaş yapılarının sınıflandırması. Kumaş yapısal özellikleri. Sıklık teorileri ve dokunabilirlik limitleri. Dokunmuş kumaş yapıları ile ilgili geometrik ve mekanik modeller. Dokunmuş kumaşların kuvvet etkisi altında davranışları

  Seminer
  Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Seçmeli     
  Textile Printing (Tekstil Baskıcılığı)
  Blok baskı, şablon baskı, transfer baskı, aşındırma baskı, baskı patı özellikleri ve üretimi, fikse ve son işlemler hakkında endüstriyel uygulamalar.

  Application of Mechatronics and Image Processing in Textile Engineering    (Mekatronik ve Görüntü İşlemenin Tekstil Mühendisliğinde Uygulamaları)
  Fiziksel Sistemlerin Modellenmesi ve Simülasyonu, Sensor - Transduserler ve Aktuatör, Mekatronikde Hardware , Görüntü, Görüntü Geliştirme, İstatistiksel Desen Tanıma, Akıllı Tekstil Makinaları ve Sistemleri, Tekstil Makinalarında Mekatronik Uygulamaları, Tekstilde Görüntü İşleme Uygulamaları

  Yarn Geometry (İplik Geometrisi)
  Önemli lif özellikleri. İplik yapısı ve özellikleri. Bükümlü ipliklerin temel geometrisi. İplikte liflerin yerleşimi. Lif göçü. Kumaşta iplik eğilmesi ve kıvrımlanması.

  Tekstil Makinalarının Tasarım ve İmalat Esasları
  Tekstil makinalarının tanımı ve sınıflandırılması. Tekstil makinalarının tasarım ve imalatında ortak özellikler. Yapısal Analizi, Tasarım ve imalat yöntemleri tahrik sistemleri. Enerji ve güç kaynakları. Tasarım ve imalat kullanılan mekanizmaların sınıflandırılması ve sistematiği . Yardımcı elemanları ve özellikleri ( miller, yaylar,frenler, kilitleme tertibatları, gerdirme , gerginlik ayarı mekanizmaları). Dişli çarklar, zincirli tahrik mekanizmaları, kayış-kasnak mekanizmaları. Kollu mekanizmaların kinematik analizi ve sentezi. Doğrusal hareket mekanizmaları. Yürek mekanizmalarının analizi. Duraklama hareket mekanizmaları. Planet mekanizmaları. Tekstil makinalarında titreşim analizi. Tekstil makinalarının yerleşim planları. Tekstil makinalarında bilgisayar destekli tasarım ve imalat esaslar .

  Teknik Testiller
  Teknik tekstil üretiminde kullanılan tekstil prosesleri. Kullanım alanları. Teknik lifler, teknik iplikler, teknik kumaşlar. Teknik tekstillerin boya, terbiye, kaplama işlemleri. Jeotekstiller, kompozitler, tıbbi tekstiller, koruyucu giysiler, filtrasyon.

  Tekstil Endüstrisinde Renk Ölçümü
  Tekstil materyallerinin optik özellikleri. Işık ve ışık kaynakları. Renkli görme mekanizması. Renk koleksiyonları ve sistemleri. Bilgisayarlı renk ölçümünde kullanılan softwareler. Renk ölçümünün tekstilde kullanımı ve uygulama alanları

  Specific Structures and Processes in the Textile Industry     (Tekstil Sanayiinde Kullanılan Özel Yapılar ve İşlemler)
  - Giriş - Tafting işlemi ve makinaları. Taftingde kullanılan malzemeler   Tafting yapılar. Türkiye de ve dünyada tafting halı kullanımı ve pazarı. - Örgü işlemi ve makinaları. Örgüde kullanılan malzemeler   Saç örgü yapılar. Türkiye de ve dünya da örgü kullanımı ve pazarı.   Tekstil kompozitleri: Tekstil kompozitleri, kaplama ve laminasyona teknik bakış.   Kaplama ve laminasyonda kullanılan kumaşlar: Dokunmamış ve dokunmuş kumaşlar vb. Kumaşların hazırlanması. Kaplama ve laminasyonda kullanılan malzemeler   2 boyutlu , 3 boyutlu dokuma kompozitler.   Kaplamanın üretim yöntemleri.   Laminasyonun üretim yöntemleri   Kaplama ve lamine tekstil ürünler   Deney, ürün değerlendirme ve kalite   Kompozitlerden mamul akıllı malzeme ve yapılara giriş   Yeni ve gelişen yapıların gelecekteki gelişimi ve durumu.
      
  Clothing Production Management (Konfeksiyon Üretim Yöntemi)
  Konfeksiyon işletmelerinde organizasyon.Üretim planlama ve yönetim.Konfeksiyon mühendisliği.Satın alma ve pazarlama stratejileri.Konfeksiyonda ürün geliştirme analizi.Ürün standartları ve özelikleri. Kalite yönetimi.Maliyet,fiyatlandırma.Üretim kaynaklarının planlaması.
      
  İLERİ ÖRME KUMAŞ YÖNTEMLERİ
  Atkılı örme teknolojisine ait temel prensipler, özel uygulamalara yönelik yuvarlak ve düz örme teknolojileri, karmaşık örme kumaş yapılarının analizi, örme kumaş üretiminde verimliliği iyileştirme yöntemleri, atkılı örme kumaş geometrisi, atkılı örme kumaşların boyutsal ve fiziksel özellikleri ve bunlara etki eden parametreler, örme kumaşlarda kalite kontrol

  TEKSTİL MAKİNALARINDA YÜREK MEKANİZMALARININ ANALİZİ VE SENTEZİ
  Yürek mekanizmalarının sistematiği. Temel hareket kanunları. İyileştirilmiş ve birleştirilmiş hareket kanunları. Yürek mekanizmalarında geometrik büyüklüklerin tespiti . Yürek mekanizmalarında geometrik ve imalat profilinin bulunması. Yürek mekanizmalarının Kinetostatik analizi ve dinamiği. Tasarım ve imalat esasları.

  ÖZEL DOKUMALAR
  Dokumada kullanılan çok kat örgüler. fitilli kadife örgüleri. Tel çubuklu sistem örgüleri .Yüzyüze dokunan kadife örgüleri. Yüzyüze dokunan makine halıları . Bu dokumaların analizi ve tasarımı

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |