Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Galatasaray Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Mühendislik Yönetimi Programına kayıt olabilmek için adayların LES sınavından sayısal puan türünde en az 45 puan almış olmaları gerekmektedir. Mühendislik Yönetimi programına kayıt olabilmek için adayların, aşağıda belirtilen İngilizce Yabancı Dil koşullarından en az bir tanesini sağlaması gerekmektedir. - TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550, bilgisayarlı sisteminden ise en az 213 almış olmak, - Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenecek İngilizce Yabancı Dil Sınavında yeterli başarıyı sağlamış olmak. Mühendislik Yönetimi programı için 20 öğrenci kontenjanı mevcut olup, minimum 12 öğrenci kaydı ile program açılabilecektir. Mühendislik Yönetimi programına "mühendis" unvanına sahip adaylar başvurabileceklerdir.
 • Program tanımları
  Genel Bilgiler:

  Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, ürün, süreç ve bilgi yönetimine bütünleşik bir yaklaşımı esas almaktadır. Mühendislik Yönetimi programının amacı, mühendislik ve teknoloji yönetiminde operasyonel ve stratejik düzeydeki karar verme ve uygulama aşamalarında gerekli bilgi birikimini öğrencilere aktarmaktır. Mühendislik Yönetimi programının içeriği, günümüzde yaygın teknoloji kullanımı olan organizasyonlarda karşılaşılan artan karmaşıklıktaki yönetim problemlerinin çözümüne olanak sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Öğrencilere, problem çözmeye odaklanmış bir yapı içerisinde, yönetimin temelleri ve kantitatif yöntemler arasında dengeli bir içerik sunulmaktadır.

  * Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, Galatasaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen esaslara uygun olarak yürütülecektir.

  * Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı, toplam 30 kredilik 10 adet dersten ve kredisiz bir dönem projesinden oluşmaktadır.

  * Tezsiz Yüksek Lisans Programı, birbirini izleyen 3 dönem içinde tamamlanacak şekilde tasarlanmıştır. Herbir dönem 11 haftadır. Öğrenciler birinci dönem 4 dersten, ikinci dönem 3 dersten, son dönem ise 3 ders ve dönem projesinden sorumlu olacaklardır. Dersler hafta içi 4 gün 18:30-22:00 saatleri arasında yapılacaktır.

  * Her öğrenci, programın tanımlanan amaç ve içeriğine uygun olan ve danışmanının uygun göreceği bir konuda dönem projesi hazırlayacaktır. Projeyi yöneten öğretim üyesi başkanlığında, tezsiz yüksek lisans programında ders verenler arasından seçilecek diğer iki öğretim üyesinin katılımıyla oluşturulan jüri tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak değerlendirilecek dönem projesinin, kredisi yoktur.


  Ders Programı

  Ders Adı                                                    Kredi      Seçmeli/Zorunlu      Dönem

  Mühendislik Yönetimine Giriş
                   3+0             Zorunlu           1. Dönem

  Mathematical programming                     3+0             Zorunlu           1. Dönem

  S
  tatistical methods in engineering          3+0             Zorunlu           1. Dönem

  Yönetim Bilişim Sistemleri                       3+0             Zorunlu           1. Dönem

  Mühendislik Ekonomisi                             3+0             Zorunlu            2. Dönem
   
  Üretim Yönetimi                                       3+0             Zorunlu            2. Dönem

  Project management                               3+0              Zorunlu            2. Dönem

  İnsan Kaynakları Yönetimi                     3+0              Zorunlu            3. Dönem

  Managerial Finance
                                  3+0              Zorunlu            3. Dönem

  Dönem Projesi                                         0+0              Zorunlu            3 .Dönem

  Technology management   
                      3+0              Seçmeli            3. Dönem

  Lojistik Yönetimi
                                      3+0              Seçmeli            3. Dönem


Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |