Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Ders Listesi

      Evolutionary Computation    
      Gelişmiş İşlemci Mimarileri    
      Advanced Topics in Computer Science    
      Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım    
      Veri Madenciliği
      Advanced Analysis of Algorithms    
      Optical Netvvorks
      Uzmanlık Alan Dersi    
      Pattern Recognition
      Adaptive Network Protocols
      Paralel Algoritmalar
      Advanced Topics in Computer Engineering
      Web Mining
      Grid Computing
      Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Evolutionary Computation (Evrimsel Hesaplama)
  Introduction. Major approaches: genetic algorithms, genetic programming, evolutionary strategies. Introduction to genetic algorithms: a simple genetic algorithm, comparisons with similar approaches. Mathematical foundations: schema theorem, building block hypothesis, encoding, fitness functions, Fitness scaling. Genetic operators: crossing-over, mutation, reproduction, selection techniques. Advanced operators: diploidy, domination and abeyance, inversion and other reordering operators, niching and speciation, sharing and crowding. Parallel genetic algorithms. Island models. Application of statistical methods used in population genetics. Major application areas. Current areas of research.

  Gelişmiş İşlemci Mimarileri
  Bellek sistemleri: gecikme, band genişliği, kuyruklar. Ön bellek organizasyonu. Ön bellek başarım modelleri. Sanal bellek organizasyonu, Kestirme dönüşüm tamponu, erişim kuralları. İş hatlı işlemcilerin başarım modelleri. Dallanma: öngörü, komut işleme sırasını değiştirme teknikleri. Komut almada çoklu yol izleme stratejisi. Veri bağımlılığı. Yapısal bağımlılık. Hassas kesme kotarma. Süper iş hatlı işlemciler. Süperskaler işlemciler. Başarım karşılaştırması. Çok uzun komut sözcüklü işlemciler. Çok işlemcili sistemlerde ön bellek tutarlılığı. Çok işlemcili sistemlerde senkronizasyon mekanizmaları. Çok işlemcili sistemlerde arabağlaşım mimarileri.

  Advanced Topics in Computer Science (Bilgisayar Bilimlerinde Yeni Konular)


  Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım
  Yazılım geliştirme aşamaları. Tümleştirilmiş süreç (UP). Nesneye dayalı programlama kavramları. Nesneye dayalı analiz. Kullanım senaryoları. Nesneye dayalı modelleme. Tümleştirilmiş modelleme dili (UML). Tasarım kalıpları. Nesneye dayalı tasarım kavramları. Tasarımlarda tekrar kullanılabilirlik kavramı. Nesneye dayalı kodlama. Yazılımların sınanması. Yazılım bakımı ve güncellenmesi.

  Veri Madenciliği
  Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma, bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, demetleme, yapay sinir ağları.

  Advanced Analysis of Algorithms
  Review of fundementals. Asymptotic notations and measures of complexity. Graph and game algorithms: graph coloring, minmax principle. Pattern matching. Computational geomerty algorithms. Probabilistic algorithms: pseudorandom generation, MonteCarlo and Las Vegas approaches. Computational complexity and introduction to NP-completness. Heuristic algorithms: the travelling salesperson. NP-hard approximation algorithms: bin packing and knapsack problems.

  Optical Networks
  Enabling optical technologies, WDM networks, opaque and transparent optical switches (clos, crossbar, MEMS ete), IP over WDM, point-to-point WDM systems, local optical WDM networks, optical access netvvorks, wide-area optical networks, routing and wavelength assignment algorithms, virtual topology design and reconfıguration, control and management of optical networks, optical network protocols, wavelength conversion, converter placement problem, traffic grooming, protection and restoration methods and algorithms in optical networks, multicasting and light-trees, related graph problems.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Pattern Recognition (Örüntü Tanıma)
  Giriş, Matematiksel Önbilgiler; Ayırtaç Çözümlemesi; Demetleme Yöntemleri; Öğrenme Algoritmelerının Değerlendirilmesi ve Karşılaştırılması; Öğrenme Algoritmalarının Birlikte Kullanılması; Özellik Çıkartma ve Seçme, Temel Bileşim Analizi (PCA), Bağımsız Bileşen Analizi (ICA); Eksik Veriler, Etiketsiz Verilerin Performansı Artırmak için Kullanılması; Örüntü Önişleme ve Artişleme; Sözdizimsel Örüntü Tanıma; Güncel Uygulamalar: Karakter Tanıma, Zaman Serisi Tanıma.

  Adaptive Network Protocols (Uyarlanabilir Ağ Protokolleri)
  İletim ortamları, iletim ortamlarının her katmandaki protokollere etki eden önemli özellikleri, çoğul ortam iletişimi, hizmet kalitesi (QoS), hizmet derecesi (GoS), hizmet kalitesi ve hizmet derecesinin garantisi, uydu haberleşmesi, karasal gezgin ağlar ve Internet'te kullanılan protokol kümeleri, uyarlanabilir protokol kümeleri.

  Paralel Algoritmalar
  Paralel programlama modelleri, paralel algoritma başarımı. Temel yöntemler: dengeli ağaçlar, işaretçiler, bölmeleme, ardışık düzen, basamaklı düzen. Liste ve ağaçlar. Seçme (selection) problemi ve paralel seçme algoritması. Kaynaştırma problemi, "eş anlı okuma dışlamalı yazma" (CREW) ve "dışlamalı okuma dışlamalı yazma" (EREW) modellerinde paralel kaynaştırma algoritmaları. Sıralama problemi, "eş anlı okuma eş anlı yazma" (CRCW) ve EREW modellerinde paralel sıralama algoritmaları . Arama problemi, EREW, CREW ve CRCW modellerinde sıralı/sırasız diziler üzerinde paralel arama algoritmaları. Ağaç yapılarında arama algoritmaları. Matris işlemleri. Çizge algoritmaları. Katar algoritmaları.

  Advanced Topics in Computer Engineering (Bilgisayar Mühendisliğinde Yeni Konular )

  Web Mining (Ağ Madenciliği)
  Ağ madenciliğine giriş; Ağ verisi ön işleme ve arıtma; Ağ kullanımı madenciliği; Ağ erişimi kayıtlarını inceleme; Ağ madenciliğinde kullnılan ölçme teknikleri; Ağ kullanıcıları içinistatistiksel davranış modellemesi; Otomatik öneri sistemleri; kişiselleştirme; Ağ içeriği madenciliği; Metin çözümlemesi; İçeriğe göre derecelendirme; Belge demetleme; Ağ yapısı madenciliği; Bağ incelemesi; Ağ örümceği teknikleri.

  Grid Computing (Bilgisayar Şebekesinde Bilgi İşleme)
  Bilgisayar şebekelerine giriş, 'çözümü büyük zorluk içeren' bilimsel uygulamaları, yüksek başarımlı hesaplama, kavramlar ve teknolojiler, donanım ve ağlar, bilgisayar şebeke mimarileri, şebeke uygulamaları, güvenlik, izleme, kaynak yönetimi, şebekede iş sıralama, veri yönetimi, yaygın-ağ ve şebeke hizmetleri, açık şebeke servis mimarisi, şebeke gerçekleştirme.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |