Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul - İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü - I99

Home>Yüksek Lisans Programları>Mühendislik>Şişli>Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul
 
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı
Metod: Kurumda
Yerleşim yeri:
Program ücreti: İsteğe Bağlı
Sponsor Linkler
Loading...

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir
İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul

Ad
Soyad
E-posta adresi
Telefon Numarası
Yerleşim Yeri
Cep telefonu numarası
Yorumlar/ Sorular
İsteği göndermek için gizlilik politikasını kabul etmelisiniz
* Zorunlu Alanlar

İlgili Kurum’dan bir yetkili en kısa zamanda konuyla ilgili daha çok bilgi vermek amacıyla sizinle iletişime geçecek.
Lütfen her alanı doğru bir şekilde doldurunuz
Bu sayfayı paylaş - Mühendislik Yüksek Lisans Programları:
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Şişli - İstanbul
Program Tanımları:
Ders Listesi

Zorunlu Dersler  

    Ayrık Matematik   
    Paralel Programlama   
    Doğal Dil İşleme   
    Distributed Operating Systems
    Image Analysis
    Performance Analysis of Computer Networks   
    Advanced Artificial Intelligence
    Machine Learnin
    Seminer   
    Uzmanlık Alan Dersi   
    Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
    Two - Dimensional Digital Filters   
    Bilgisayar Ağları Temel Protokolleri
    Microprocessor Based Digital System Design
    Data Compression
    Seminer
    Uzmanlık Alan Dersi   

Seçmeli Dersler

    Bilgi Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı
    Interconnection Protocols   
    E-Commerce
    Neural Networks and Fuzzy Logic
    Wireless Network Protocols
    Nature-Inspired Computing
    Computer Vision   
    High Capacity Computer Networks
    Bilgisayar Ağlarında Güvenlik
    Bilgisayarla Grafikte İleri Konular
    Expert Systems   
    Wireless Network Protocols
    Cryptograph

Ders İçerikleri

Zorunlu Dersler

Ayrık Matematik
Tamsayılar sistemi: Peano aksiyomları. Noether sırası. Tümevarım ilkesi. Bölünebilirlik. Asallar. Göreli asallık. ?mod? kongrüans bağıntısı. Fermat ve Çinli kalanlar teoremi. Genel permütasyon ve kombinezonlar. Stirling sayıları. Üreteç fonksiyonlar: Rekürans bağıntıları ve çözüm yöntemleri. Cebirsel yapılar: Gruplar. Yapı benzerlikleri. Grup kodları. Polya sayma yöntemi. Halkalar. Galois cisimleri. Çevrimli kodlar.

Paralel Programlama
Paralel programlamanın tanıtımı ve uygulama alanları. Paralel programlamaya ilişkin problemler: senkronizasyon, haberleşme, kritik bolumler. Senkronizasyon mekanizmaları: semaforlar, monitörler ve diğerleri. Gerçekleme yolları ve uygulamaları. Mesaj aktarımına dayalı haberleşme ilkelleri. Buluşma (rendez-vous) yapısı. Paralel programlama dilleri: CSP, Occam ve Ada. Klasik paralel algoritma örneklerinin tasarımı ve incelenmesi.

Doğal Dil İşleme
Doğal dil işleme uygulamalarının genel tanıtımı. Gramerler ve parçalama. Morfolojik işleme. Anlamsal gösterimler, mantık formları, bağıntılar ve durumlar. Özellikler ve birleştirilmiş gramerler. Fonksiyonel sözlüksel gramer. Anlatım yapısı, bağlamı ve referansı. Metin üretimi. Anlatım işaretleme ve analizi. Sözlüksel veritabanı oluşturma. Anlam belirsizliğinin çözümü. Etkin parçalama. İstatistiksel yaklaşımlar ve makine öğrenimi. Bilgisayar destekli öğretim. Veritabanları ve işletim sistemleri için doğal dil arayüzleri. Bilgi erişimi. Makine çevirisi.

Dağıtılmış İşletim Sistemleri
Dağıtılmış sistemlere giriş, dağıtılmış sistemlerde haberleşme, istekçi-hizmetli modeli, uzaktan yordam çağırma, dağıtılmış sistemlerde senkronizasyon, saat senkronizasyonu, dağıtılmış sistemlerde karşılıklı dışlama, Lamport algoritması, Ricart ve Agrawala algoritması, Goscinski dağıtılmış senkronizasyon algoritmaları, dağıtılmış sistem modelleri, adlandırma hizmetleri, adlar, güzergahlar, adresler, dağıtılmış sistemlerde süreç yönetimi, süreçler üzerinde uzaktan işlemler, süreçlerin göç ettirilmesi, Demos/MP de süreç göç ettirme mekanizması özkaynak atama, özkaynak yöneticileri, yük paylaşma algoritmaları, yük dengeleme algoritmaları, ömek dağıtılmış işletim sistemleri.

Görüntü Analizi
Giriş, görüntü iyileştirme; kontrast ve dinamik sınır değişimi, yumuşatma; görüntü onarma; gürültü ve bulanıklaşmanın azaltılması; görüntü kodlama; nicemleme, kayıpsız kodlama yöntemleri, Huffman kodlama, öngörüsel kodlama, kayıplı kodlama yöntemleri: dönüşüm kodlama, karma dönüşüm kodlama, çerçeve arası kodlama, modele dayalı kodlama, piramit kodlama, görüntü ayrıştırma: eşikleme, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, bölgelere ayırma, projeksiyonlardan görüntü kurma, Fourier-dilim teoremi, filtrelenip geri yansıtma yöntemi, cebirsel görüntü kurma. İkili görüntü işleme ve paralel algoritmalar; görüntü tanıma: Fourier tanımlayıcıları, momentler, geometrik tanımlayıcılar, Hough dönüşümü. Model uydurma.

Bilgisayar Ağlarının Başarım Analizi
Stokastik süreçlere giriş.Gecikme modelleri. Little Teoremi. M/M/1, M/M/m, M/M/-, M/M/m/m sistemleri. Kleinrock?ın bağımsızlık yaklaşımı. Kuyruk ağları. Bilgisayar benzetimi. Ağ benzetim ortamları (ns-Network Simulator). LAN?larda başarım analizi. MAN ve WAN?larda başarım analizi. Ağların çizge olarak modellenmesi: Kapsayan ağaç algoritmaları, en kısa yol algoritmaları.

İleri Yapay Zeka
Giriş. Programlama Dilleri. Bilgi gösterimi: Üretim kuralları, içerme hiyerarşileri, önermesel ve yargısal hesap, çıkarım kuralları, çerçeveler, anlamsal ağlar, kısıtlamalar ve dizgesel yaklaşımlar. Arama: Hipotez ve test etme, derinlik öncelikli arama, genişlik öncelikli arama, sezgisel arama, optimal arama, oyun ağaçlan ve dönüşümlü arama, minimaks arama, alpha-beta indirgeme. Öğrenme: betimleme ağaçları, yapay sinir ağlan, Perseptronlar, genetik algoritmalar. Uzman sistemler, robotlar, bilgisayarla görü, doğal dil işleme, konuşma tanıma.

Makine Öğrenmesi

Giriş, Matematiksel Önbilgiler; Örnek-Temelli Öğrenme; Yapay Sinir Ağları; Karar Ağaçları ile Öğrenme; Bayes Öğrenmesi; Öğrenme Teorisi; Destek Vektör Sistemleri; Düzenlileştirme Yöntemleri; Destek-Tekrarlı Öğrenme; Öğrenme Algoritmalarının Değerlendirilmesi, Karşılaştırılması ve Birlikte Kullanılması; Evrimsel Algoritmalar; Çözümlemeli Öğrenme; Çözümlemeli ve Tümevarımsal Öğrenmenin Birlikte Kullanılması; Güncel Uygulamalar: Yüz Tanıma, Müzik Tür ve Bestecisi Tanıma, v.b.

Seminer
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

Uzmanlık Alan Dersi
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri
Giriş: Rastlantı değişkenleri, olasılık dağılımları ve yoğunlukları, çok boyutlu rastlantı değişkenleri, rastlantı değişkenlerinin fonksiyonları, koşullu dağılımlar, beklenen değer ve momentler, çeşitli dağılım fonksiyonları. Moment üreten fonksiyonlar, karakteristik fonksiyonlar, büyük sayılar yasası ve merkezi limit kuramı. Rastlantı süreçleri, sınıflandırılması, temel tanımlar, durağan süreçler ve ergodiklik kavramı. Markov, Poisson, Wiener süreçleri. Raslantısal türev ve integral. Güç spektrumu kavramları.

İki Boyutlu Sayısal Süzgeçler
Temel kavramlar: 2-D ayrık işaretler ve bir sistem olarak 2-D süzgeç. Durum uzayı modelleri: Givone-Roesser modeli. Gözlenebilirlik ve denetlenebilirlik. Gerçekleme. Dönüşüm yöntemleri: 2-D z ve Fourier dönüşümleri. Örnekleme süreci. z-dönüşüm uygulaması: Transfer fonksiyonu. Frekans ve durum uzayı domeninde kararlılık analizi. 2-D Lyapunov kararlılık kuramı. 2-D yinelenemez süzgeçlerin özellikleri. Fourier dizi tabanlı tasarım. Yinelenemez ve yinelenebilir süzgeçler için yaklaşıklık Hirano ve Aggarwal yöntemi. Çevrimsel simetrik süzgeç tasarımı. Önceden belirlenmiş gereksinimleri sağlayan süzgeçlerin tasarımı. McClellan dönüşümü. Yinelenebilir süzgeçlerin doğrudan ve dolaylı gerçeklenmesi. 2-D DFT hesaplaması. Sistolik uyarlama. İmge iyileştirmede 2-D süzgeç uygulaması. Sismik işaret işlemede doğrusal 2-D süzgeç uygulamaları

Bilgisayar Ağları Temel Protokolleri

Katmanlı ağ mimarisi: Başvuru modeli. Hizmete erişim noktaları ve arayüzler. Bağlantılı ve bağlantısız hizmetler. Yol atama ve Yönlendirme: Optimallik ilkesi, en kısa yol bulma. Taşkın yöntemi. Uzaklık vektörü ve bağ durumu algoritmaları. Akış ve tıkanıklık denetimi: Kredili ve eşikli akış düzenleme. Trafik şekillendirme. Tıkanıklık önleme. Ağların birlikte hizmet vermeleri: Köprüler, yönlendirici geçitler, tünelleme. Internet te yönlendirme: Internet protokolleri IPv4 ve IPv6. OSPF (Open Shortest Path First) ve BG (Border Gateway) protokolleri. Hizmet kalitesinin arttırılması: Çok protokollü etiket anahtarlaması. Tümleştirilmiş hizmetler. Kaynak ayırma protokolü. Ayrıştırılmış hizmetler. Bir noktadan çok noktaya yayın yönlendirmesi. Uçtan uca ulaşım: Ulaşım hizmetleri. Bağlantı yönetimi ve akış denetimi. TCP (Transmission Control Protocol). Gerçek zamanlı uçtan uca ulaşım protokolü. Çoğulortam oturum denetimi protokolü, H323.

Mikroişlemci Temelli Sayısal Dizge Tasarımı
Güncel mikroişlemci ve mikrobilgisayarlar: 8, 16 ve 32 bit mikroişlemciler. Donanım tasarım aşamaları: Beklentiler, gereksinimler, öntasarım, sınama, üretime hazırlama, güvenilirlik, sağlamlık. Yazılım tasarım aşamaları: Beklentiler, gereksinimler, tasarım, sınama, koruma, güvenilirlik, sağlamlaştırma. Adanmış bilgisayar dizgelerinin tasarım örnekleri. Paralel ve çok işlemcili dizge tasarımı.

Veri Sıkıştırma
Veri sıkıştırma ve kaynak kodlamaya giriş. Blok kodlama. Huffman ve aritmetik kodlama. Sözcük tabanlı kodlama. Sayıl nicemleme. Vektör nicemleme. Öngörücü kodlama. Dönüşüm, altbant ve dalgacık tabanlı kodlama. Görüntü, ses, video ve bilgisayar grafiği sıkıştırma yöntemlerinin sınıf içi sunumları.

Seminer
Seminerler; öğretim elemanları, çağrılı konuşmacılar ve derse kayıtlı öğrenciler tarafından verilir. Öğrenci Sunumları, tez çalışmaları kapsamında da olabilir.

U
zmanlık Alan Dersi
Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm yüksek lisans öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Seçmeli Dersler

Bilgi Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

Sistem analizi ve tasarımı kavramı. Yapısal analiz ve tasarım teknikleri: Sistem geliştirme süreci, mantıksal ve fiziksel modelleme, akış diyagramı. Sistem özeliklerinin tanımlanması. İş planı. Konu hakkında genel bilgilerin derlenmesi. Mevcut işletmenin anlaşılması. Bilgi Teknolojisi (BT) ile çalışacak sistemden beklentiler. Yeni sistemin tasarımı. Olurluk incelemesi. BT sisteminin getirilerinin değerlendirilmesi. Uygulama: Başlangıç sorunlarının giderilmesi.

Arabağlaşım Protokolleri
Akıllı dizge kavramı. Akıllı dizgeler arası bağlaşım yapıları ve standartları: Telli ve telsiz arabağlaşım protokolleri. Dizgeler arası yeni kuşak yerel telsiz arabağlaşım protokolleri: Bluetooth, IEEE802.11, Hyperlan. Kart teknolojisindeki yeni gelişmeler: Akıllı kartlar, şifreli kartlar, yaklaşımlı kartlar. Çoklu mikrodenetleyicili dağılmış dizgeleri için arabağlantı devreleri tasarımı ve tümleştirme.

E-Ticaret
Giriş: E-ticaret, ticaret örnekleri, temel kavramlar. Bilgiye erişim araçları: hizmetler, içerik, erişim aracı seçimi. E-ticaret ağları. Hizmet ve uygulama yerleri. İletişim altyapısı. Teknoloji altyapısı. Ödeme altyapısı. Sistem güvenliği: Hizmetler ve teknolojiler, gizlilik, erişim, ulaşma ve ağ güvenliği. E-iş için veri saklama teknolojileri. Business to Business (B2B) uygulamaları

Sinir Ağları ve Bulanık Mantık
Bulanık sistemler: bulanık sistemlerin temelleri; bulanık ölçütler; bulanık mantık ve yaklaşık uslamlama; bulanıklık kuramının uygulamaları. Yapay sinir ağları: radyal tabanlı işlev ağları; uyarlanabilir yapılı sinir ağları; Sinir ağ uygulamaları. Tümleşik bulanık-sinir sistemleri: Bulanık sistemlerin ve sinir ağlarının tümleştirilmesi; sinir ağlarına dayalı bulanık sistemler; bulanık mantık temelli sinir ağ modelleri; uygulamalar

Telsiz Ağ Protokolleri
Telsiz ağların temelleri. Telsiz ağlarda gezginlik yönetimi, ad hoc ağlar ve yol atama algoritmaları. Gezgin Internet protokolleri. Yeni nesil telsiz ağlarda gezginlik yönetimi ve çoğulortam desteği. Yeni nesil telsiz ağlarda yönlendirme protokolleri. Yeni nesil telsiz ağ protokolleri

Doğadan Esinli Hesaplama
Doğadan esinli hesaplama tekniklerine giriş; Klasik sezgisel arama ve eniyileme yaklaşımları; Tavlama benzetimi; Yasaklı arama; Yapay sinir ağları; Evrimsel algoritmalar: genetik algoritmalar, evrimsel stratejiler, genetik programlama; Karınca kolonisi eniyilemesi; Arı topluluğu zekası; Yapay bağışıklık sistemi; Melez sistemler; Yapay yaşam; Çoklu-etmen sistemleri.

Bilgisayarla Görü

Bilgisayarla görüye giriş, Görüntü oluşumu, Görüntünün modellenmesi, Görüntü elde etme düzenleri, alt düzey görü problemleri: yumuşatma, ayrıt saptama, ayrıt bağlama, çok ölçekli yaklaşımlar, orta düzey görü problemleri: yüzey kurma, tonlamadan, hareketten ve stereo görüntülerden şekil elde etme. Erim görüntüleri, yüksek düzey görü problemleri: modele dayalı görü, anlamsal ağlar, genelleştirilmiş silindirler ve Hough dönüşümü.

Yüksek Kapasiteli Bilgisayar Ağları
Asenkron Aktarım Moduna (ATM) giriş. Geniş Bandlı Tümleşik Hizmetler Sayısal Şebekesi (B-ISDN) protokol referans modeli. ATM fiziksel katmanı. ATM katmanı. ATM uyum katmanı. ATM anahtarlama: Tek seviyeli anahtarlama, çok seviyeli anahtarlama. ATM servis kategorileri. ATM trafik kontrolü. Bağlantı kabul kontrolü. Tıkanıklık kontrolü. Trafik şekillendirme. Servis kalitesi. İşaretleşme. Asenkron Aktarım Modu (WDM) yönlendirme. Optik anahtarlama.
anahtarlama: Tek seviyeli anahtarlama, çok seviyeli anahtarlama. ATM servis kategorileri. ATM trafik kontrolü. Bağlantı kabul kontrolü. Tıkanıklık kontrolü. Trafik şekillendirme. Servis kalitesi. İşaretleşme. Asenkron Aktarım Modu (WDM) yönlendirme. Optik anahtarlama.

Bilgisayar Ağlarında Güvenlik

Kriptografi teknikleri. Kullanıcı asıllama ve yetkilendirme. Paket süzgeçleri. Vekil sunucular ve güvenlik duvarları. Uygulama geçitleri. Internet katmanı güvenlik protokolleri. Ulaşım katmanı güvenlik protokolleri. Uygulama katmanı güvenlik protokolleri. Sanal özel ağlara giriş. Tünel açma. Sanal özel ağların yönetimi. Sistemlere yetkisiz girişlerin sezilmesi ve savunma. Taşınabilir kod ve etmen tabanlı sistemler. Stratejik güvenlik mekanizmaları.

Bilgisayarla Grafikte İleri Konular

Giriş. Temel kavramlar. Grafik ilkelleri. OpenGL ve OpenGL çağrıları (örnek programlar ile komut kümesinin analizi). GLUT (örnek programlar ile komut kümesinin analizi). Uzayda nokta, çizgi ve çokgen. Dönüşümler (iki boyutlu ve üç boyutlu). Doğru çizim algoritmaları. Daire çizim algoritması. Görüntü üetme, Projeksiyonlar (ortografik, perspektif). Aydınlatma (diffuse, specular, ambient). Doku kaplama, OpenGL?de font oluşturma, Hareketli görüntü üretme ve animasyon., OpenGL ile uygulama geliştirme.

Uzman Sistemler
Temel kavramlar: çıkarsama makinesi, bilgi tabanı, bilgi edinimi, bilgi temsili ve kontrolü, otomatik uslamlama, belirsizlik gösterimi, pratik problem çözme. Uzman sistemlerin kuram ve uygulamasının gelişimi. Bilinen uzman sistem örnekleri. Uzman sistem tasarımı için yazılım araçları ve mimarileri. Bir uzman sistem tasarımı.

Telsiz Ağ Protokolleri
Telsiz ağların temelleri. Telsiz ağlarda gezginlik yönetimi, ad hoc ağlar ve yol atama algoritmaları. Gezgin Internet protokolleri. Yeni nesil telsiz ağlarda gezginlik yönetimi ve çoğulortam desteği. Yeni nesil telsiz ağlarda yönlendirme protokolleri. Yeni nesil telsiz ağ protokolleri

Kriptografi
Giriş, gereksinimler, tarihçe. Klasik yöntemler. Simetrik algoritmalar ve Data Encryption Standard (DES). Bilginin kuramsal analizi. Sayı kuramından seçme konular ve modern yöntemlerdeki uygulamaları. Asimetrik algoritmalar: Rivest, Shamir, Adleman algoritması (RSA), El Gamal algoritması, anahtar dağıtımı sayısal imza, Digital Signature Standard (DSS), protokoller.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar: