Tekstil Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Gümüşsuyu Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tekstil Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Program tanımları
  Tekstil Mühendisliği Doktora Programı

  Ders İçerikleri

  Güz Dönemi
  Selected Topics in Spinning of Speciality Fibres
  Science of Clothing Comfort
  İLERİ SAYISAL YÖNTEMLER
  JAKARDA İLERİ DESENLENDİRME TEKNİKLERİ
  ÖRME PAMUKLU KUMAŞLARIN REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMASI
  ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞ GEOMETRİSİ
  Mühendislikte İstatistik Metotlar    
  Uzmanlık Alan Dersi
     
  Bahar Dönemi
  Advanced Fiber Formation and Production
  Protective Clothing Systems and Materials
  Microfibre Production and Applications
  Mechanics of Fibres and Yarns
  Selected Topics in New Spinning Processes
  TEKSTÜRE İPLİK MEKANİĞİ
  TEKSTİL TERBİYESINDE İLERİ KONULAR
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri
  Selected Topics in Spinning of Speciality Fibres (Özel Lif Eğirmede Seçilmiş Konular)
  Filamentlerin kesikli hale dönüştürülmesinde kullanılan makina ve prosesler. İpek, sentetik ipek, keten, rejenere lifler ve özel kullanıma yönelik olarak imal edilen liflerin eğrilmesinde kullanılan makina ve prosesler.

  Science of Clothing Comfort (Giyisi Fizyolojisi)
  Giysi konforu. Konfor ve psikoloji. Konfor ve nörofizyoloji. Isıl fizyoloji ve konfor. Tekstillerde dinamik ısı ve nem transferi. Sıcaklık ve nem duyusunun fiziksel mekanizmaları. Kumaş mekanik özellikleri ve dokunma duyusu. Giysi konfor performansının tahminlenmesi.

  İLERİ SAYISAL YÖNTEMLER
  Matematik modelleme ,Hatalar. Taylor serisi. Denklemlerin köklerinin bulunması, yaklaşık kök bulma -, aralık daraltma-, İterasyon-Newton-Raphson- yöntemleri ve mühendislik uygulamaları. Lineer olmayan cebirsel denklemlerin çözümleri ve mühendislik uygulamalar. Optimizasyon. Interpolasyon ,Newton-,Lagrange-,yöntemler, ters interpolasyon, Fourier Aproksimasyonu, İnterpolasyon yöntemlerinin mühendislik uygulamaları. Diferansiyel denklemler, sistematiği, lineer olmayan diferansiyel denklemlerin çözümü, Runge-Kutta-, Euler-, Picard- yöntemleri, Sınır değer ve özdeğer problemler.Kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, Mühendislik uygulamaları.

  JAKARDA İLERİ DESENLENDİRME TEKNİKLERİ
  Jakar makinaları , Jakarlı dokumada desenlendirme teknikleri , düz desenlendirme , renkli desenlendirme , goblen teknikleri ,havluda kadifede , halıda desenlendirme . Bu dokumaların analizi ve tasarımı

  ÖRME PAMUKLU KUMAŞLARIN REAKTİF BOYARMADDELERLE BOYANMASI
  Pamuklu örme kumaşların reaktif boyarmaddelerle boyanmasına yönelik olmak üzere, boyarmadde, lif özellikleri ve boyama metotlarının dizaynı ve uygulaması

  ÇÖZGÜLÜ ÖRME KUMAŞ GEOMETRİSİ
  Çözgülü örme teknolojisinin genel değerlendirmesi (temel prensip ve yöntemler), çözgülü örme kumaş yapıları ve özellikleri, ilmek oluşum mekanizması ve çözgülü örmede geri besleme teorisi, geliştirilen ilmek modelleri, modellerin standart ve farklı yapıların üretim hesaplarında kullanılabilirliği, çözgü gerginliğindeki değişmenin kumaş yapısına tesiri, çözgü iplik tüketim miktarlarının hesaplanmasına yönelik diğer yöntemler, çözgülü örme kumaşların farklı yönlerde uygulanan kuvvetler karşısındaki davranışı, bilgisayar destekli çözgülü örme kumaş modellemesi

  Mühendislikte İstatistik Metotlar    
  Matematiksel bekleyiş. Şans değişkenlerinin fonksiyonları. Tahminleme: teorisi ve uygulamaları. Hipotez testi: teorisi ve uygulamaları. Regresyon ve korelasyon. Varyans analizi. Parametrik olmayan testler

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.
      
  Advanced Fiber Formation and Production (İleri Lif Oluşumu ve Üretimi)
  Lif oluşturma işlemleri, lifin kullanım alanları ve özellikleri. Polimerik liflerin yapısal özellikleri. Yüksek-hızda filament üretimi. Yüksek-hızlı lif çekimi esnasında lif oluşumu. Lif çekimi esnasında akışın temel özellikleri. Eriyikten lif çekimi ve çözeltiden lif çekimi işlemleri. Polimer ve liflerin özellikleri. Suni liflerin test edilmesi. Yüksek-performans, endüstriyel ve modern uygulamalar için suni lifler. Spunbond ve eriyikten üfleme işlemleri. Polimer ve lif atıklarının tekrar kullanılması.

  Protective Clothing Systems and Materials (Koruyucu Giyisi Sistemleri ve Malzemeleri)
  Koruyucu giysiler. Koruyucu giysilerin dizaynı. Kimyasal zehirlere karşı koruyucu giysiler .İnsan vücudu ve giysi sistemlerinde ısı transferi. Isı ve aleve dayanıklı malzemeler. Biyolojik koruyucu giysiler. Soğuktan koruyucu giysi ve malzemeler. Balistik koruyucu malzemeler.

  Microfibre Production and Applications (Mikrolif Üretimi ve Uygulamaları)
  Mikrolif üretimi. Mikrolif tipleri ve özellikleri. Uygulama alanları. Eğirme, dokuma, örme, boyama ve dokusuz yüzey imalinde mikrolif kullanımının avantaj ve dezavantajları

  Mechanics of Fibres and Yarns (Lif ve İplik Mekaniği)
  İplik imalatında liflerin hareketleri, karmaşık sistemlerin mekaniği, çekim kuvvetinin hesaplanması, rasgele ve kusursuz çekilmiş şeritlerin düzgünsüzlükleri, hatalı çekim, liflerin karışımı, balon teorisi

  Selected Topics in New Spinning Processes (Yeni İplikçilik Metotlarında Seçilmiş Konular)
  Yeni iplikçilik sistemleri hakkında detaylı bilgi. Rotor iplikçiliğinde hammadde gereksinimi, iplik oluşum prensibi, iplik özellikleri ve fantazi iplik üretimi. Hava jeti iplikçiliğinde iplikçiliğinde hammadde gereksinimi, iplik oluşum prensibi ve iplik özellikleri. Friksiyon iplik eğirme prensibi ve friksiyon ipliklerinin özellikleri.

  TEKSTÜRE İPLİK MEKANİĞİ
  Tekstüre ipliklerin sınıflandırılması, Tekstüre ipliklerin geometrik yapıları, Yalancı-büküm tekstüre ipliği mekaniği, Hava-jetli tekstüre iplik mekaniği, Bi-komponent tekstüre iplik mekaniği, Farklı Büzülme Özellikli İpliklerin tekstüresi ile oluşan iplik mekaniği.

  TEKSTİL TERBİYESINDE İLERİ KONULAR
  Tekstil endüstrisinde kullanılan enzimler. Haşıl sökme işleminde enzim kullanımı. Pamuklu mamullerin hidrofilleştirme işlemlerinde enzim kullanımı. Biyolojik parlatma işlemlerinde enzim kullanımı. Ağartma işleminde peroksit uzaklaştırmada enzim kullanımı. Kot kumaşların yıkama işlemlerinde enzim kullanımı.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |