Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Bahçeşehir Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları
  PROGRAM ÖZELLİKLERİ

  Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programı, Türkçe ve İngilizce seçenekleri olan tezsiz bir programdır.
  Program toplam 36 kredilik 12 ders ile proje çalışmasından oluşur; en erken 3 yarıyılda tamamlanabilir.

  PROGRAMIN AMAÇLARI VE HEDEF KİTLESİ

  Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programının amacı, mühendislik alanında lisans sahibi olan bireylere mühendislik projelerini verimli ve etkin şekilde yönetecek ve liderlik edebilecek beceri ve bilgileri kazandırmaktır. Bu program kendi kariyerlerini geliştirmek isteyen mühendislere, temel mühendislik yönetimi konularında bilgi vererek yardımcı olur. Program, genel yönetim problemleri yanında, mühendislik ve teknoloji konularındaki problemleri değişik yöntemler ile çözebilmek için gerekli özel bilgileri de içinde barındırır. Bu programa katılanlar, işletmelerde yönetici pozisyonlarının gerektirdiği liderlik, planlama, yaratma ve karar alma yetkinliklerini kazanır.

  Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programı temel olarak
  1. Mühendislik yönetimi konusunda bilgi ve deneyim elde ederek kariyerlerini geliştirmek isteyen her konudaki mühendisleri;  
  2. Çalıştığı şirketlerde stratejik düzeydeki yönetim kademelerini hedefleyen mühendisleri; ve
  3. İlgili alanda daha üst düzeyde akademik çalışma yapmaya hazırlanan katılımcıları
  hedeflemektedir. Bu programa Endüstri Mühendisliği dışında bir mühendislik dalında veya ilgili alanda lisans derecesi olanlar başvurabilir.
  PROGRAM YAPISI

  Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans programında, öğrencileri kendi kariyer planlarına uygun karma bir program seçebilecekleri gibi günümüzün şartlarına göre tanımlanmış alt uzmanlık modüllerinden herhangi birini de seçebilir.
  Seçmeli derslerin farklı gruplandırılması ile aşağıdaki üç ayrı alanda uzmanlaşma sağlanabilir.

  Karar Verme Uzmanlık Alanı: Analitik süreçler, yöneylem araştırması ve karar verme teknikleri gibi derslerde karar verme konusunda uzmanlaşılabilir.

  Proje ve Risk Yönetimi Uzmanlık Alanı:  Yeni ve çağdaş bir alan olan Risk Mühendisliği perspektifinde geliştirilen bu modülde finansal, operasyonel, proje ve çevre riskleri analizleri ve çözümlerinde söz sahibi olmak isteyenlere fırsat yaratıyoruz.

  Kalite Yönetimi Uzmanlık Alanı: Sistem kalite değerlendirmeleri alanıyla ilgilenenleri hedefleyen modülde toplam Kalite Yönetimi; İstatistiksel Proses Kontrol; Kalite Yönetim Modelleri gibi dersleri takip ederek uzmanlaşma fırsatı sağlanmaktadır.

  Yüksek Lisans derecesi ile birlikte ISO 9000, ISO TS 16949, ISO 22000 gibi kalite ve sektörel standartların sertifikasına da sahip olmak mümkündür.

  Mühendislik Yönetimi öğrencileri seçmek istedikleri uzmanlık alanına bağlı olarak, koordinatörlerinin önerisi çizgisinde, kısıtlı ders havuzundan en az dört ders seçmek zorundadır. Proje dersi herkese zorunludur. Öğrenciler kalan kredilerini kısıtlı seçmeli, teknik seçmeli ya da serbest seçmeli ders havuzlarındaki derslerden tamamlayabilir. Her öğrenci program dersleri dışında başka programlardan en fazla iki ders alabilir. Bu dersler Bilgi Teknolojileri, Bilgisayar veya Endüstri Mühendisliği programlarından veya sosyal bilimler enstitüsü bünyesindeki işletme programlarından, ilgili program koordinatörlerinin de onayı ile alınabilir.

  Ders Listesi

  Advanced Quality Management     
  Mathematical Programming and Modelling    
  Project Management in Engineering    
  Strategic Management Applications    
  Strategic Human Resource Management    
  System Simulation    
  Modelling & Analysis of Manufacturing Systems    
  Sequencing & Scheduling    
  Advanced Optimization    
  Design of Experiments    
  Case studies in industrial engineering    
  Principles of Engineering Management    
  Statistical Data Analysis & Decision Making    
  Investment Decision Making    
  Decision Analysis    
  Technology Management    
  Quality Management    
  Business Management & Enterpreneurship    
  Human Resources Management
  Risk Management    
  Service Operations Management    
  Lean Production    
  Product Development& Process Management    
  Applied Optimization Techniques    
  Supply Chain& Logistics Management    
  Operations Management    
  Customer Relationship Management    
  Seminar    
  Master Thesis    
  Project    

  Ders Tanımları

  Advanced Quality Management
  Tools and techniques used in total quality management including quality function deployment (QFD), failure modes and effects analysis (FMEA), design of experiments (DoE), Statistical Process Control (SPC) and additional SPC techniques for variables (eg. multi-vari chart and short-run SPC), 5 S, Poka Yoke, service quality framework and SERVQUAL.

  Mathematical Programming and Modelling
  Large scale modeling approach, modeling and solution technique in linear programming, sensitivity
  analysis in linear programming, dynamic programming, nonlinear systems and modeling and solution technique, meta heuristic tools and their applications.

  Project Management in Engineering
  Project organization, project leader specification, engineering project design, create project network, project network techniques: CPM and PERT, budgeting, cost analysis, project management, implementation and control.

  Strategic Management Applications
  The field of strategic management examines how organizations (both for-profit companies and not-for profit agencies) gain sustainable competitive advantages systematically and consistently. To be successful, the organization?s strategy must permeate all departments and functional areas. As such, this course integrates knowledge and skills gained from various studies in the functional areas of business. In drawing on these tools, a general management point of view will be applied.

  Strategic Human Resource ManagementThe value of human capital management, human capital management as strategic partner in organization, modeling and measurement of human capital, intangible asset management in organization.

  System Simulation
  Introduction to simulation systems, single server queuing systems, modeling approach in simulation, simulation with ARENA, techniques for increasing model, validity and credibility, validate the output from the model, simulation of manufacturing systems.

  Modelling & Analysis of Manufacturing Systems
  Manufacturing systems and models, Assembly lines, Line balancing, Transfer lines and serial systems, Shop scheduling with many products, Flexible manufacturing systems, and group technology.

  Sequencing & Scheduling
  Deterministic models: single MC, parallel MC; flow shops and flexible flow shops; single MC, parallel MC, flow shops and flexible flow shops, open shops, genetic algorithms, TABU search, simulated annealing, beam search, hill-climbing.

  Advanced Optimization
  Heuristic techniques such as genetic algorithm, ant colony, simulated annealing, TABU search and their applications, applied stochastic process and fuzzy logic.

  Design of Experiments
  Principles of experimental design: randomization, blocking, transformations, fixed and random effects. Single factor experiments (analysis of variance), Latin squares, factorial designs, response surface methods and designs, applications of advanced experimental design.


  Case studies in industrial engineering
  Modeling large scale projects; large scale project and applications in Industrial Engineering using with optimization, simulation, statistical and project management techniques.

  Principles of Engineering Management
  The practice of management as applied within technical organizations. Capitalism and opportunity; competitive advantage; creating a strategy; technology, innovation and timing; the technology entrepreneur; risk, return, and product design; corporate technology ventures; knowledge and learning; legal formation and intellectual property; marketing and sales; new enterprise organization; resource acquisition, organization and management; operations management; leadership.

  Statistical Data Analysis & Decision Making
  Emphasize the use of statistics as a tool for the analysis and interpretation of data. Understand how to collect and analyze data effectively and efficiently and how to draw appropriate conclusions from data to make a decision.

  Investment Decision Making
  Survey of material relevant to financial decision making for engineering activity, traditional engineering economy topics, fundamentals of accounting and financial planning, budgeting, and estimating.

  Decision Analysis
  Students integrate scientific evidence, patients' preferences, and experts' opinions to analyze managerial decisions and identify optimal alternatives. Included are applications to analysis of practice patterns, benchmarking, probabilistic risk assessment, cost analysis, conflict analysis and measurement of severity of illness. Decision analytical tools such as multi-attribute value models, Bayesian probability networks, and decision trees are covered.

  Technology Management
  Strategic management of technology and innovation, developing a licensing strategy, proper valuations of intellectual property, gathering and utilizing market research, marketing technology, negotiating and drafting licensing agreements, the legal hurdles, operational needs, and strategies involved.

  Quality Management
  Quality and quality system concepts in business, statistical quality control, statistical process control, quality assurance system and ISO 9000, quality function organization, quality deployment function, FMEA, 6-Sigma and its applications.

  Business Management & Enterpreneurship
  This course explains the stages of the development of technological innovations starting from a research project into establishing a business. Research and development, engineering project management, management of intellectual property, patenting, venture capital, industrial incubation, licensing, product development, outsourcing, and establishment of marketing and sales channels will be among the major topics of the course. The students will develop a business plan for their hypothetical technological innovation.

  Human Resources Management
  Requirement and selection system, performance management, award and compensation system, manpower planning system, employee relations, the analysis and design of work, training, employee development.

  Risk Management
  Objectives of risk management, demand for risk management (utility theory), analyzing tools, legal liability, risk retention/reduction, financial risk management, futures and options, enterprise risk management.

  Service Operations Management
  The role of services in an economy, nature of services, market positioning, service strategy, new service development, creating a service culture, the service encounter, e-service, service quality, quality improvement and productivity, location and layout: supporting facility, managing supply and demand, yield management, managing waiting lines, managing service supply relationships, growth and globalization of service.

  Lean Production
  Statistical methods useful in quality improvement; develop a broad understanding of lean production principles and practices; build capability to implement lean production initiatives in manufacturing operations; operate with awareness at the enterprise level.

  Product Development& Process Management
  Explores the methodology for managing the cohesive development and marketing of new products from idea inception to product discontinuation. Emphasis is placed on product development and support and market analysis in both traditional and entrepreneurial company settings. Concurrent engineering, reengineering, lean production processes.

  Applied Optimization Techniques
  Advanced Excel applications, model building, sensitivity analysis; applied linear programming models, pricing applications, DEA and its applications.

  Supply Chain& Logistics Management
  A systems approach to managing the entire flow of information, materials, and services from raw materials suppliers through factories and warehouses to the end customer, topics: Building blocks of a supply chain network, performance measures, decisions in the supply chain world, models for supply chain decision-making; relation to ERP, inventory management, e-logistics.

  Operations Management
  As a primary business function, along with marketing and finance, the operations function provides goods and services directly to the company's customers. Through models, methods, this course explores how the operations function plays a vital role in achieving a company's strategic plans and is a major determinant of a company's financial performance. Forecasting, design, inventory management, facilities planning, location, and supply chain issues.

  Customer Relationship Management

  Basic theories and methodology of customer relationship management, including identifying profitable customers, understanding their needs and wants, and building a bond with them, by developing customer-centric products and services directed toward providing customer value. Hands-on experience with popular analytical CRM and data mining tools that are widely used in the industry. Issues in the customer life cycle: market segmentation, customer acquisition, basket analysis and cross-selling, customer retention and loyalty, and practical issues in implementation of successful CRM programs.

  Seminar

  Master Thesis


  Project

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |