Tanıtım ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Tanıtım ve Halkla İlişkiler Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   TANITIM VE HAKLA İLİŞKİLER ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ 
   YÜKSEK LİSANS
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı : ---
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE 
   HALKLA İLİŞKİLER BÖLÜMÜ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ
   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN

  • DERSLER VE İÇERİKLERİ
  1. İLETİŞİM ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
  (Doç. Dr. Emine YAVAŞGEL)
   
  2. HALKLA İLİŞKİLER STRATEJİLERİNİN YÖNETİMİ
  (Doç. Dr. Ayla OKAY)
   

  3. SEMİNER I
  (Yrd. Doç. Dr. Seda MENGÜ) 


  4.  HALKLA İLİŞKİLER KURAM VE UYGULAMALARI
  (Doç. Dr. Serra GÖRPE)  
  Ders İçeriği
  Halka İlişkiler üzerine çalışmanın en iyi yöntemlerinden biri güncel örnekler üzerinden analiz yapmaktır. Halkla İlişkiler süreci problem çözümü için bir metottur ve 4 adımı içerir: araştırma, amaçlar, programlama ve değerlendirme. Başlangıç araştırması halkla ilişkiler prosedürünün 3 görünümünün incelemesinden oluşur. Halkla ilişkiler programının hazırladığı organizasyon ya da müşteri, programdaki problem ve fırsatlar ve halkla ilişkiler incelemesindeki hedef kitle. Halkla ilişkiler sürecindeki en önemli unsur olarak da maçlar da ele alınır. Halkla ilişkiler programındaki en önemli amaçlar, amaç çeşitleri sonuç ve hedefler arasındaki ayrım ve bunların nasıl ifade edildiği incelenir. Halkla ilişkiler programlama amaçların başarılması için  planlanır ve yürütülür. Halkla  ilişkilerin bu unsuru bir temanın belirlenmesi, eylemin planlaması, medyanın kullanımı ve iletişim programının işlevsel olarak, kontrollü ya da kontrolsüz kullanımını içerir. Son olarak programın hedeflerine ulaşmadaki yeterliliğini belirleyebilmek için takip ve değerlendirme tartışılacaktır. Ders halkla ilişkiler ve yaklaşımlarının problem çözme sürecinin tartışılmasını da içerir.  Halkla ilişkilerde eylem sürecinin temsili Türkiye ve Amerika'dan örnekleri kapsamaktadır. İş dünyasından, kar amacı gütmeyen,  eğitim ve profesyonel organizasyonlardan örnekler 9 temel alandan örneklerle ele alınmaktadır. Bunlar medya ilişkileri, uluslararası halkla ilişkiler, toplumsal halkla ilişkiler, halk vakaları ve hükümet ilişkileri,  yatırım ve finans ilişkileri, müşteri ilişkileri, özel ve acil durumlarda halkla ilişkiler. Ayrıca entegre pazarlama iletişimi derste ele alınmaktadır.


  8.  TOPLUMSAL YAPI VE DAVRANIŞ ÇÖZÜMLEMELERİ
  (Yrd. Doç. Dr. Yıldız Dilek ERTÜRK)
   
   
   
  9. KURUMSAL İLETİŞİM YÖNETİMİ
  (Doç. Dr. Aydemir OKAY)  
  Ders İçeriği
  Kurumsal iletişimin içeriği şunlardır: İletişim ve Kurumsal İletişim kavramı,  Kurumsal iletişimin değerlendirilmesi, kurumsal iletişim modelleri, kurumsal iletişimin sınıflandırılması, kurumsal kimlik ve görüntü, kurumsal itibar, iç iletişim, kriz iletişimi  ve medyayla ilişkiler, sponsorluk, kurumsal kimlik, kurumsal satış promosyonları, sergi ve fuarlar ve doğrudan pazarlama
   
   
  10. SEMİNER II
  (Yrd. Doç. Dr. Yeşim GÜÇDEMİR)
   
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Özel ve kamu kurumlarında, kuruma ilişkin hedef kitlede olumlu izlenimler yaratacak ilişkiler kurabilen uzmanlar yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Halkla İlişkiler bilimi içinde; psikoloji, sosyoloji, iletişim gibi pek çok disiplini de barındırmaktadır. Bu kadar çok disiplinden yararlanıyor olması halkla ilişkilerin önemini arttırmakta, eğitimini kapsamlı bir hale sokmaktadır.

  Kurulduğu 1950 yılından 1980'e kadar Enstitü statüsüyle eğitim veren fakültemiz, 1980 yılından itibaren Yüksekokul statüsüne kavuşmuş, 1980-1982 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu adını almış, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'ndan sonra 1982  yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu  adı ile faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren eğitim süresi dört yıla çıkmıştır. 1983-1984 eğitim öğretim yılında basın-yayın alanında lisans üstü öğretime de başlanmış, böylelikle kendi öğretim elemanlarını yetiştirme imkanına sahip olmuştur.

  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, hem reklam hem de halkla ilişkiler sektörüne sayısız personel kazandırmaktadır. İş başvurularında İstanbul Üniversiteli olmak tercih edilen nitelikler arasında yer almaktadır. Hem kuramsal eğitime hem de uygulamaya ağırlık verilmesi öğrencilerimizin profesyonel yaşamlarında başarıya ulaşmalarını ve topluma yön veren, göz önünde olan çalışmalara imza atmalarına temel oluşturmaktadır. Günümüzde her kurum ve kuruluşta halkla ilişkiler departmanının bulunması, Ayrıca reklam ajanslarının sayısının 1980'li yıllardan itibaren artması da bu alanda bir açığı ortaya çıkarmıştır.

Halkla i̇lişkiler ve reklamcılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |