Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Kuramı uygulama ile bütünleştiren Yüksek Lisans Programımız, . İletişim süreci içinde kendilerini daha iyi tanımayı; . Sunulan seçimlik derslerle özel ilgi alanlarını, bilgi ve becerilerini geliştirmeyi; . Doktora çalışmalarına hazırlanmayı / çalıştıkları kurumlara daha verimli ve bilinçli katkıda bulunmayı amaçlayan . Bilgisayar, internet, multimedya donanımının bulunduğu bir ortamda yaratıcı çalışmalar, araştırmalar yapmak, projeler üretmek isteyen üniversite mezunlarına açıktır. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans programı 4 yıllık eğitim veren bütün lisans programlarından mezun olan adaylara açıktır. Ancak iletişim fakültelerinden mezun olmayan adayların, Bilimsel Hazırlık Programını tamamlamaları gerekmektedir. “Bilimsel Hazırlık Programı” adayların, halkla ilişkiler dalında yüksek lisans düzeyinde öğrenim görebilmeleri için gerekli seçenekler sunulmaktadır. *Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı’na dört yıllık Türk veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerden mezun olmuş adaylar başvurabilir. *Programa kabul için YÖK tarafından istenen LES’den (Lisansüstü Eğitim Sınavı) en az 45 EA (eşit ağırlık) puanı almaları gerekmektedir. (Yabancı uyruklu öğrenciler için, GRE sözel/eşit ağırlık 950, yazılı 3.5 veya GMAT 550) *Ayrıca yapılan yazılı ve/veya sözlü Bilim Sınavı’nda başarılı olunmalıdır. Farklı disiplinlerden lisansı olan öğrencilerin, Bilimsel Hazırlık Programı’na katılmaları istenir *Programın eğitim dili İngilizcedir. Adayların son iki yıl içinde TOEFL sınavından en az 213 (bilgisayarlı sistem) veya 550 (yazılı sistem) veya TWE’den (Test of Written English) en az 4.5 almış olmaları gerekmektedir. Bilim sınavında başarılı olmuş, ancak İngilizceleri yeterli düzeyde olmayan öğrenciler, İngilizce Hazırlık Programı’nı başarıyla tamamlayarak yüksek lisans programına başlarlar.
 • Program tanımları
  İletişimin yaşamın her alanında artan önemi ve bunun beraberinde getirdiği sonuçlar, halkla ilişkiler ve tanıtım uzmanlarının, iş yaşamında, devlette kamu kuruluşlarında, sivil toplum örgütlerinde, eğlence sektöründe ve sporda giderek daha etkin rol aldıklarını göstermektedir. Bu gelişmeler, yüksek lisans programlarının hem geniş bir kariyer yelpazesine uyarlanıp hem de akademik kariyer için gerekli olan eğitimi sunmasını zorunlu hale getirmektedir. Bu bağlamda, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Programımızın amacı, halkla ilişkiler alanında ileri düzeyde kuram, araştırma teknikleri, iletişim süreçleri, planlama, yaratıcılık, uygulama ve sorun çözmeye ilişkin bilgi ve becerileri kazanmış mezunlar yetiştirmektir.

  İş yaşamında kendini kanıtlamaya başlayan mezunlarımızın başarısı ve iletişimin iş dünyasının her alanında giderek artan önemi doğrultusunda, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programımız lisans eğitimini farklı alanlarda tamamlamış adaylara kariyer planlarını oluşturmada tamamlayıcı rol üstlenmektedir. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Yüksek Lisans Programımız başarısının sırrını yurtdışında çeşitli ülkelerde dersler vermiş, ufku geniş, öğretmeyi seven öğretim kadrosu ile kültürlerarası iletişimin vurgulandığı, teoriyle pratiğin bir arada keyifle yoğrulduğu öğretim sistemine borçludur.

  Yüksek lisans adaylarına, günümüz toplumunda halkla ilişkiler uzmanlarının iletişime dayalı çok çeşitli alanlarda çalıştıkları gözönünde bulundurularak, esnek bir yüksek lisans programı sunulmaktadır. Ders programı, lisansüstü çalışmalarını ileri düzeyde sürdürmeyecek kişiler için kendi uğraşlarındaki hedeflerine tekrar, ya da doktora düzeyinde çalışmalara hazırlanmaya yönelik olarak düzenlenmektedir.

  ÖĞRENİM SÜRECİ
  Programı bitirecek öğrencilerin iletişim, sosyal kuram ve araştırma tekniklerini kullanarak, kurumlarında sorunları analiz etmeye ve çözüm getirmeye yardımcı olmakta önderlik yapmaları beklenmektedir. Programımız seçimlik derslerle öğrencilerin bireysel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaktadır. Yüksek lisans adayları farklı seçimlik derslerle iletişime dayalı değişik alanlarda çalışmak üzere, yalnızca başlangıç düzeyindeki görevler için değil, alanlarında ilerlemelerini sağlama amacıyla da eğitilmektedirler. Akademik çalışmalara yönelecek adaylar ise kuram ağırlıklı derslerle ve yazacakları tezlerle doktora programına hazırlanmaktadırlar. Az sayıda öğrenciyle her derste interaktif eğitim yapma olanağı bulunmakta ve öğrenciler özgün araştırma yapmaya ve çalışmalarını sunmaya yönlendirilmektedirler.

  DERS PROGRAMI

  Programa kabul edilmiş, ancak farklı disiplinlerden gelen öğrencilerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı’na başlamadan önce Bilimsel Hazırlık Programı’nın gerekliliklerini yerine getirmeleri beklenir. Bilimsel Hazırlık Programına katılması öngörülen öğrencilerin en az beş ders almaları gerekmektedir. 

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans Programı Tezli ve Tezsiz olmak üzere iki programdan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için tüm öğrencilerin iki dönem boyunca her biri üçer kredilik iki temel ve iki seçmeli ders almaları öngörülmüştür. Toplam 24 kredilik dersi başarıyla tamamladıktan sonra tez yazacak öğrenciler master tezlerini oluşturacak bir araştırma üzerinde çalışmaya başlar ve bir yıl içinde tezlerini tamamlarlar. Tezsiz Yüksek Lisans Programı ise,  Tezli Yüksek Lisans Programında var olan zorunlu derslerin yanısıra üç ders almak koşuluyla tamamlanmaktadır.

  SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ / Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Ders Programı

  ZORUNLU DERSLER:
  PRP 509     Yaratıcı Tanıtım Yazarlığı    
  PRP 510     İletişim Araştırmaları ve Program Değerlendirme    
  PRP 528     Halkla İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar    
  PRP 598     İleri Düzey İletişim Kuramları    

  SEÇMELİ DERSLER:
  PRP 503     Pazarlama İletişiminin İlkeleri    
  PRP 507     Araştırma Süreci ve Metodolojisi    
  PRP 511     Halkla İlişkilerde İleri Düzeyde Örnekolay Çalışmaları    
  PRP 512     Halkla İlişkilerde  Özel Konular
  PRP 514     Halkla İlişkiler Tarih, Kuram ve Uygulaması    
  PRP 516     Küresel Halkla İlişkiler ve Tanıtım    
  PRP 517      Halkla İlişkilerde İnteraktif İletişim Tasarımı    
  PRP 518     Halkla İlişkiler ve Tanıtım için Multimedya Laboratuvarı    
  PRP 519     İmaj ve İmaj Analizi    
  PRP 520     Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim 
  PRP 521     Küresel İlişkiler ve Kültürlerarası İletişim    
  PRP 525     Kamuoyu ve Kamu Politikası    
  PRP 526     İletişim Çalışmalarında Özel Konular
  PRP 527     Kampanya ve Strateji Yönetimi    
  PRP 530     İletişim Etiği
  PRP 531     İleri Lobicilik Stratejisi    
  PRP 532     Kapsamlı Fon Yönetimi      
  PRP 533     İkna ve Güzel Konuşma    
  PRP 534     Medya İlişkileri Yönetimi
  PRP 535     Kurumsal İletişim    
  PRP 536     Araştırma ve Veri Toplama     
  PRP 537     İş ve Medya Yazarlığı
  PRP 538     Bütünleşik Marka İletişimi    
  PRP 597     Halkla İlişkiler ve Tanıtım Semineri    
  PRP 599     Yüksek Lisans Tezi    

  DERS İÇERİKLERİ

  PRP 503 Pazarlama İletişiminin İlkeleri
  Pazar araştırması, satış tahmini ve pazar hedefi;  hizmetler ve uluslararası pazarlama; dağıtım kanalları ve promosyon gibi pazarlama ve pazarlamanın araç ve stratejileri. Tüketicinin ürünler, hizmetler ve organizasyonlar üzerine bilgilenmeleri, tavırlarını değiştiren ve farklılık yaratan temel pazarlama ve promosyon prensipleri.  Derslerde öğrenciler, durum çalışmaları ve sınıf tartışmaları yaparak iletişimin rolünü incelemeyi öğrenmektedirler.

  PRP 506 İletişim Tarihi
  Bu ders öğrencilere iletişimin amacı, tarihi ve önemi hakkında bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir.

  PRP 507 Araştırma Süreci ve Metodolojisi
  Bu derste öğrenciler bilimsel yaklaşım anlayışını tüm derinliğiyle kavrayacaklardır. Dersin amacı araştırma sürecini ve sosyal iş uygulamalarında kullanılacak bilginin üretilmesinde araştırma yöntemlerini benimsemeyi öğretmektir. Ders bunlara ek olarak araştırma sürecini ve sonuçlarını genel izleyici kitlesiyle paylaşmak üzere tasarlanmış yazılı ve sözlü sunum tekniklerini de kapsayacaktır.

  PRP 509 Yaratıcı Tanıtım Yazarlığı
  Öykü oluşturmaya yönelik düşünceleri ve bakış açılarını geliştirmeyi;  arka plan araştırması yapmayı ve belirli bir konuya ilişkin öykü yazmayı içerir.  Derste, gazete ve dergilerin yanı sıra, radyo-TV ve teknik basın için yazı yazma konularına da ağırlık verilmektedir.

  PRP 510 İletişim Araştırmaları ve Program Değerlendirme
  İletişim araştırma metodolojisine giriş. Program geliştirilmesi ve değerlendirilmesinde kamuoyu araştırmalarının kullanımı, ön- ve son-testler, psikografik ve demografik araştırmalar nitel ve nicel yaklaşımlar incelenmektedir. Bilimsel mantığın özellikleri, araştırma oluşturma, kaynak taraması, anket yapılandırması, örnekleme, ölçüm teknikleri ve veri analizleri de ele alınmaktadır.

  PRP 511 Halkla İlişkilerde İleri Düzeyde Örnekolay Çalışmaları
  Çağdaş halkla ilişkilerin örneklerle durumsal analizi; güncel literatür ve programların değerlendirilmesi; gündemde olan ya da yeni ortaya çıkan halkla ilişkilerle ilgili konuların ele alınması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Örnekler arasında çalışan ilişkileri, medya ilişkileri, finansal ilişkiler, üye ilişkileri, hükümet ilişkileri, toplum ilişkileri, fon oluşturma ve lobicilik gibi noktaları ele alan konular bulunmaktadır.

  PRP 512 Halkla İlişkiler ve Tanıtımda Özel Konular
  Ders, halkla ilişkiler çalışmaları sonuçlarının, sorunlarının ve araştırmaların ayrıntılı olarak ele alınması ve ayrıca halkla ilişkiler ile reklamcılığın incelenmesi ve uygulaması konusundaki teorik ve pratik yaklaşımları sentezlemeye yönelik olarak programlanmıştır.

  PRP 514 Halkla İlişkiler Tarih, Kuram ve Uygulaması
  Halkla İlişkiler ilke, kuram, kamu ve süreçlerinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Ders, tarihsel çerçeve içinde başarılı bir uygulama için gereken kuramsal altyapının oluşturulmasını kapsamaktadır. Bu dersin sonunda öğrenci halkla ilişkilerin dünyada ve Türkiye’deki gelişimini ifade edebilecek, halkla ilişkiler aktivitelerini tanımlayabilecek, bir örgütün hedef kitlelerini belirleyebilecek, halkla ilişkiler sürecini tanımlayarak uygulayabilecek ve halkla ilişkiler problemlerini etik ve yasal bir çerçevede çözümleyebilecektir.

  PRP 516 Küresel Halkla İlişkiler ve Tanıtım
  Uluslararası bağlamda halkla ilişkiler ve iletişim organizasyonlarının yapı ve fonksiyonları.  Halkla ilişkiler ve tanıtım ilkelerinin değişik kültürler, gelişim düzeyleri ve medya sistemleri olan ülke ya da bölgelere uygulanması.

  PRP 517 Halkla İlişkilerde İnteraktif İletişim Tasarımı
  Tasarım iletişimleri, planları ve uygulamalarına yöneliktir. Öğrenciler iletişim programlarını tasarlamayı, hazırlamayı ve uygulamayı öğrenirler.  Konular; planlama, uygulama, değerlendirme ve son olarak kullanılabilirlik testi gerçekleştirmeyi kapsar.

  PRP 518 Halkla İlişkiler ve Tanıtım için Multimedya Laboratuvarı
  Öğrenciler, sponsorlu multimedia iletişimlerini yerel ve ulusal müşteriler için, -öğretim elemanlarının denetimi altında- tüm yaratıcılıklarını ve teknik donanımları kullanarak ekip projeleri ya da bireysel projeler yürütürler.

  PRP 519 İmaj ve İmaj Analizi
  İmaj ve imaj yaratmanın; reklamcılık ve halkla ilişkilerden kitlesel medya ve popular kültüre;  politikadan moda ve satışa kadar uzanan iletişim alanlarında önemli fonksiyonları vardır.  İmajlar postmodern dünyada tutum, davranış ve değerleri belirleyen faktörler olarak derin bilgi sahibi olma faktörünün yerini almaya başlamıştır. Bu derste yer alan konular şöyle sıralanabilir:  İmaj nedir?  Imajlar nasıl anlam  yaratabilir?  İmajların artması, görsel algılama ve iknanın ilkeleri.

  PRP 520 Halkla İlişkiler ve Siyasal İletişim
  Politik ve sonuca yönelik kapsamlı kampanyaları geliştirmek ve yönetmek konuları işlenmektedir. Bunlar devlet yönetimi ve yerel yönetim düzeyinde hükümetin yasama ve kanun düzenlemesindeki ilişkiler, seçmen tabanı oluşturma gibi konuları ve zamanlaması doğru olarak nitelendirilen durumların derinlemesine incelenmesidir. Bu konuda sektörden deneyimli kişiler tarafından sunumlar da yapılmaktadır.

  PRP 521 Küresel İlişkiler ve Kültürlerarası İletişim
  Kültürlerarası bağlamda iletişimin başlıca değişkenleri üzerinde odaklanan seminerde, günlük yaşamda, iş ortamında,  uluslararası ilişkilerde değişik kültürden gelen kişiler arasında ortaya çıkan iletişim sorunları tartışılmaktadır.

  PRP 525 Kamuoyu ve Kamu Politikası
  Karar verme sürecini ve kamuoyunu oluşturan öğeler, dinamikler ve karşılıklı etkiler incelenmektedir. Öğrenciler öğrendiklerini değişik ülkelerin örnekolaylarına uygulayarak yazılı ve sözlü rapor hazırlamaktadırlar. Kamuoyu ve kamu politikası arasındaki ilişkilerin karşılaştırılması ve ölçülmesinde temel olarak alınan siyaset bilimi, örgütsel iletişim ve grup dinamiklerinin ana ilkeleri incelenmektedir.

  PRP  526 İletişim Çalışmalarında Özel Konular
  Öğretim elemanının denetimi doğrultusunda belirlenen özel konularda bireysel ya da grup araştırma projelerinin okunması, tartışılması ve yürütülmesi çalışmaları yapılmaktadır. Konular; kitle iletişimi, semiyoloji, imaj yönetimi, kültür, dil, ikna ve iletişim teknolojisi gibi iletişime yönelik güncel konuları kapsamaktadır. Konular her dönem değişmekte olup ders programında açıklanmaktadır.

  PRP  527 Kampanyalar ve Strateji Yönetimi
  Öğrenciler bu derste modern kampanya yönetiminin en gelişmiş beceri ve tekniklerini öğrenmektedirler. Derste özellikle vurgulanan konular; halkla ilişkiler kampanyaları, iletişim ve strateji, kampanya organizasyonu ve kamuoyu yoklamalarıdır.

  PRP  528 Halkla İlişkiler’de Yeni Yaklaşımlar
  Bu dersin amacı öğrencileri halkla ilişkiler ve iletişim alanındaki en güncel kavram ve yöntemlerle donatarak gündemi yakalamalarını sağlamaktır. Öğrenciler iletişim yönetiminde gerekli olan en yeni stratejileri ve trendleri öğrenecektir. Ders sürdürülebilir gelişme için kurumsal düzeyde halkla ilişkiler, sponsorluk, ilişki yönetimi, viral pazarlama, ve halkla ilişkilerde mükemmellik yaklaşımı konularını kapsayacaktır. Öğrenciler akademik dergileri düzenli olarak tarayarak alandaki son tartışmaları takip edeceklerdir.

  PRP 530 İletişim Etiği
  Bu ders öğrencileri, etik karar verme sürecinde dikkate alınması gereken felsefi perspektiflerle ve iletişime dair etik kararlar almak için gerekli araçlarla tanıştırmayı amaçlamaktadır. Pek çok soru sorulacak ve bu sorulara verilen pek çok cevap tartışılacaktır. Bu ders öğrencilere etik meselelerde “doğru” cevapları vermeyecek, ancak onları kendi doğru kararlarını vermeleri için gerekli bilgiler ve bakış açıları ile donatacaktır. Örnekolay çalışması yöntemiyle örgütsel iletişim etiği ve medya etiği üzerine odaklanılacaktır.

  PRP 531 İleri Düzeyde Lobicilik Stratejisi
  Bu derste öğrenciler strateji ve taktikleriyle birlikte lobiciğin temellerini öğrenmektedirler. Derste işlenen başlıca konular; yürütme organı, meclis, hükümet ve yerel yönetimler ile diğer yabancı hükümetlerde lobicilik etkinliklerinin nasıl yürütüleceğidir.

  PRP 532 Kapsamlı Fon Yönetimi
  Bu dersin amacı; öğrencileri kampanya finans direktörlüğü, olay planlamacılığı, doğrudan pazarlama uzmanlığı ile kurumsal ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda üyelik geliştirme uzmanlığı gibi alanlardaki kariyer olanaklarına hazırlamaktır. Öğrenciler ayrıca, fon artırmayı kampanya yönetimi ya da lobicilikle nasıl birleştireceklerini de öğrenmektedirler.

  PRP 533 İkna ve Güzel Konuşma
  Dersin temel amacı çağdaş toplumda ikna ve güzel konuşma sanatı kuramları, kavramları, stratejileri ve süreçlerinin incelenmesi ve bunların reklam, pazarlama, kamu olayları ve siyasal kampanyalar ile halkla ilişkilere uygulanmasıdır. Öğrencilerden  birey ve grupların düşünce ve davranışlarını etkilemek üzere yaratıcı sözel ve görsel stratejiler tasarlamaları istenecektir. İkna mesajlarının analizi, geliştirilmesi ve bunlara direnme üzerinde durulacaktır.   

  PRP 534 Medya İlişkileri Yönetimi
  Bu ders basın konferansları, özel yerleştirimler, özel olaylar, medya gezileri gibi duyurum taktikleri ve bunların kampanyalara dahil edilişi üzerinde yoğunlaşacaktır. Konular ders anlatımı, tartışma, video gösterimi ve bireysel çalışmalar  biçiminde işlenecektir.  

  PRP 535 Kurumsal İletişim
  Kurumsal iletişimin, iç ve dış ilişkiler, tüketici ilişkileri, çalışanlarla ilişkileri, çevre sorunları, kriz ve sorun yönetimi gibi pek çok yönü ele alınacaktır.
  PRP 536 Araştırma ve Veri Toplama
  Bu derste öğrencilere; araştırma teknikleri, temel ve ileri seviyede niceliksel metodlar, araştırma ve veri toplama, istatiksel analiz öğretilmektedir.

  PRP 537 İş ve Medya Yazarlığı
  Bu ders öğrencilere, iç ve dış hedef kitleler ile olumlu bir iletişimin kurulması ve geliştirilmesi için gerekli olan çeşitli iş iletişimi araçlarını tanıtmaktadır. Dinleyicilerin beklentilerine göre davranmak, etkili ve açık iş mektupları ve memo’lar yazmak, resmi ve resmi olmayan raporlar yazmak için günümüz teknolojisinin gerektirdiği temel ve ileri düzey yazım tekniklerinin yanısıra medya için basın bülteni, özel hikayeler ve eleştiri yazıları gibi çeşitli yazın şekilleri de dersin kapsamında ele alınmaktadır.

  PRP 538 Bütünleşik Marka İletişimi
  Bu ders markalaşma sürecinde kullanılan tüm pazarlama iletişimi teknikleri üzerinde yoğunlaşmaktadır. Ders öğrencilere marka, markalama ve marka denkliği; marka mesajı ve stratejileri, marka mesajlarının tanımlanması ve değerlendirilmesinde kullanılan araçlar, ve marka stratejilerinin pazarlama ve diğer disiplinlerle nasıl etkileştiği konularını öğretmeyi amaçlamaktadır

  PRP 597 Halkla İlişkiler Çalışmaları Semineri
  Öğrenciler halkla ilişkileri tüm yönleriyle ele alan çalışmalar ve sunumlar hazırlayacaklardır.

  PRP  598 İleri Düzey İletişim Kuramları
  İletişimde temel kavramların ve sorunların ele alındığı seminerde başlıca kuramsal yaklaşımlar irdelenmektedir. (Belirli kavramları derinlemesine inceleyen ve kaynak taraması içeren dönem projeleri sunulmaktadır.)

  PRP 599 Yüksek Lisans Tezi
  Danışman öğretim üyesinin yönetimi altında tez yazılmaktadır.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |