Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • Programın Adı
              SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI / İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
   
  • Programın Türü         
             YÜKSEK LİSANS
   
  • Programın Yürütücüsü
              Bilim Dalı Başkanı          : Yard . Doç. Dr .Kamil Temizyürek
              Anabilim Dalı Başkanı   : Prof. Dr. Yusuf Avcı
   
  • Programın İlişkili Olduğu Bölüm ve Fakülte  
   
  İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI / HASAN ALİ YÜCEL EĞİTİM FAKÜLTESİ
   
        Anabilim Dalı Başkanı    :    Prof. Dr. Yusuf Avcı
        Fakülte Dekanı                 :    Prof. Dr. Yusuf Avcı
   
  • Okutulan Dersler ve İçerikleri
   1. OKUMA VE OKUMA GÜÇLÜKLERİ     
   1. ÖKLİDYEN VE ÖKLİDYEN OLMAYAN GEOMETRİLER
   1. ANALİZDEN SEÇME KONULAR 1    
   1. FEN ÖĞRETİMİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ    
   1. TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE ÇOCUK EDEBİYATI    
   1. İLKÖĞRETİMDE OKUL YÖNETİMİ         
   1.   BİLİŞİM SİSTEMLERİNE GİRİŞ      
   1.   MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR
   1. İNTERNET TABANLI UYGULAMA GELİŞTİRME   
   1.   SEMİNER            
   1.   ANALİZDEN SEÇME KONULAR II
   1. MATEMATİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ
   1. ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN EĞİTİMİNDE YENİ PERSPEKTİFLER
   1. ÜSTÜNLERDE ÜST DÜZEY DÜŞÜNME BECERİLERİ VE YARATICILIĞIN GELİŞTİRİLMESİ
   1. ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATINDAN SEÇME METİNLER
   1. SANAT EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ
   

İlköğretim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |