Sayısal Yöntemler Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Sayısal Yöntemler Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI / İŞLETME ANA BİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ
   DOKTORA 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Neyran ORHUNBİLGE
   Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   İŞLETME BÖLÜMÜ / İŞLETME FAKÜLTESİ

   Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Neyran ORHUNBİLGE
   Enstitü Müdürü: Prof. Dr. Erhan ÖZDEMİR
           
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ
   
  1.       TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:

  Kalite ve Kalitenin Gelişimi/   Toplam Kalite Yönetimi/ Türkiye'de Toplam Kalite Yönetimi/ TKY'de Sürekli İyileştirme/ Yeniden Yapılanma/ Kıyaslama/ Kalite Modelleri/ Kalite Maliyetleri/ İstatistiksel Kalite Kontrol
   
  2.       İSTATİSTİK İLİŞKİ ANALİZİ
  Ders İçeriği:
             
  İlişki Analizi, Amacı ve Türleri/ Basit Regresyon ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Çoklu Regresyon Ve Korelasyon Analizi (En Küçük Kareler Yöntemi)/ Otokorelasyon/ Çoklu Doğrusal Bağlantı (Yanlı Tahminleyenler Yöntemi)/ Farklı Varyanslılık (Ağırlıklı En Küçük Kareler Yöntemi)/ Normallikten Sapmalar ve Maksimum Benzerlik Yöntemi/ Temel Bileşenler Analizi/ Faktör Analizi/ Lojistik Regresyon Analizi/ Kanonikal Korelasyon Analizi

    3.       BİLGİSAYAR DESTEKLİ KARAR VE DUYARLILIK ANALİZİ
  Ders İçeriği:

  Pareto Analizi/ Veri Zarflama Yöntemi/ Analitik Hiyerarşik Süreçleri/ Nonlineer Optimizasyon Yöntemleri/ Bilgisayarla Regresyon Modelleri Analizi/ Bilgisayarla Portföy Seçimi Modelleri/ Envanter Modelleri/ Zaman Serileri Analizi/ Simülasyon Modelleri/ Markov Süreçleri
   
  4.       PROJE YÖNETİMİ
  Ders İçeriği:
             
  Proje, Proje Yönetimi Nedir?/ Projelerin Başarısı/ Proje Organizasyonu/ Proje Yöneticisinin Aranan Özellikleri/ Proje Yönetim Teknikleri/ Proje İş Kırılım Yapısı ve Proje Sorumluluk Tablosu/ Müşteri Pazar Araştırma Çalışmasının Projelendirilmesi ve Analizi/ Satış Raporlama Sisteminin Değerlendirilmesi ve MS Project ile Analizi/ Kaynak Kullanımı ve Kaynak Seviyeleme, MS Project ile Analizi/ Maliyet Analizi ve Projenin Kazanılmış Değeri
   
  5.       DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA
  Ders İçeriği:

  Optimizasyon Problemi/ Klasik Optimizasyon/ Kısıtlar ve Lagrange Çarpanı/ Eşitsizlik Kısıtları Durumunda Optimizasyon/ Bir Boyutlu Araştırma Teknikleri/ Kısıtsız Gradient Tekniği/ Penaltı Fonksiyon Metodu/ Dinamik Programlama/ Büyük Ölçekli Programlama
   
  6.       ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ
  Ders İçeriği:

  Zaman Serileri Analizi, Amacı ve Türleri/ Fiyat İndeksleri/ Zaman Serilerinin Bileşkenlerine Ayrılması (Trend, Mevsim Etkisinin, Konjonktür ve Düzensiz Hareketlerin Saptanması)/ Üstel Düzgünleştirme Yöntemleri/ Otoregressif Model/ Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Bileşik Otoregressif Hareketli Ortalamalar Yöntemi/ Zaman Serilerinde Regresyon Analizi veya Koentegrasyon Analizi
   
  7.       ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL TEKNİKLERİ
  Ders İçeriği:

  İş Analizleri (Metod, Zaman Etüdü). Talep Tahminleri. İş Yeri Seçimi. Üretim Planlama ve Kontrol. Üretim Planlama ve Kontrol. Kapasite Planlama. Stok kontrol. Mamul Tasarımı. Malzeme İhtiyaç Planlama. Üretim Programlama. İş Yeri Düzenleme. Toplam Üretken Bakım
   
   
  8.       SEMİNER


Sayısal yöntemler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |