Home > Kurslar > Reklamcılık > Beyoğlu > Reklamcılık Kursu - Beyoğlu - İstanbul

Reklamcılık Kursu

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akademi İstanbul

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Reklamcılık Kursu - Kurumda - Beyoğlu - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  1 yıllık sertifika programlarına katılmak için asgari lise mezunu olmak gerekmektedir. Tüm programlara en fazla 15'er kişi alınacaktır
 • Program tanımları
  REKLAM AKADEMİSİ

  Reklam sektörünün en geniş tabanlı sivil toplum kuruluşu Reklam Yaratıcıları Derneği, reklam sektörüne uzman insan kaynakları yetiştirmek amacıyla yıllardır pek çok kurumla değişik çalışmalar yapmaktadır.

  Bu çalışmalardan birini de 2008 yılından itibaren Akademi İstanbul Gelişim ile başlatıyor: Reklam Akademisi. Bu eğitimin amacı reklam sektörünün ihtiyacı olan meslek dallarında, reklam sektörünün ihtiyacına uygun eleman yetiştirmektir.

  Reklam Akademisi programı, kendi içinde uzmanlık alanlarına ayrılmıştır. Uzmanlık alanlarına ayırmamızın temel nedeni, Türkiye reklam sektörünün kendi alanında uzmanlaşmış bireylere ihtiyaç duymasıdır. Reklam Akademisi programı bu açığı kapatmak amacıyla oluşturulmuştur.

  Reklam Akademisi Eğitmenleri:

  Reklam Akademisi'nin eğitmenleri iki ana grupta toplanmaktadır.
  Reklam sektöründe başarılı çalışmaları ile dikkat çeken ve yıllardır değişik kurumlarda kendi alanlarında eğitim veren sektör profesyonelleri.
  Reklam eğitimi veren fakültelerin ilgili bölümlerindeki alanlarında uzman akademisyenler.

  Bu Eğitim Kadrosunun Reklamcılık Eğitimindeki Yararı Nedir?

  Akademik eğitmenlerin program içinde bulunması ile dünyayla aynı anda bilgi akışını bilimsel temelde öğrencilere aktaracaktır. Reklam sektöründeki profesyonellerin eğitim vermesi, teoride öğretilen bilgilerin gerçek iş dünyasına yansımasını ortaya koyacaktır. Aynı zamanda sektörden eğitimlere katılan eğitmenler, öğrencileri birebir tanıyacak ve gelecek için seçimlerini daha eğitim sırasında yapabileceklerdir.

  Ajansların Desteği ve Staj:

  Reklam Akademisi programına Reklam Yaratıcıları Derneği önderliğinde, sektörün en önemli reklam ajansları destek vermektedir.

  Destek veren bu değerli reklam ajansları, programa yıl içinde eğitmen desteği yanı sıra eğitim sonunda da 1 ve 3 ay arasında değişen staj olanağı verilmiştir. Bu sayede eğitimin sonunda, iş dünyasıyla birebir tanışma olanağı ve öğrencinin çabasına bağlı olarak da staj yaptığı kurumda iş hayatına devam etme olanağı sunulmaktadır.

  Ajansların yanı sıra eğitime Türkiye'nin önde gelen reklamveren ve araştırma şirketleri de yine eğitmen, vaka çalışmaları, uygulama ve staj desteği vermektedir.

  Yönetim:

  Reklam Akademisi, Reklam Yaratıcıları Derneği Eğitim Kurulu Başkanı Neşet Dereli, Reklam Yaratıcıları Derneği Genel Koordinatörü Ali Gökçe Ertan ve Akademi İstanbul Müdürü Sibel Erentay tarafından koordine edilmektedir.


  Uzmanlık Eğitimleri İçerikleri


  Reklamcı olmak ne sadece reklamcılığın yararlandığı sosyal bilimlerin teorisini öğrenmekten, ne de sadece mesleğin uygulamalarını öğrenmekten ibarettir. İyi bir reklamcı, bunların her ikisini de öğrenip üzerine kültürel ve entellektüel bir birikim ekleyebilen, mesleki becerilerini geliştirebilendir. Biz eğitimlerimizi bu bakış açısıyla hazırladık.

  Eğitim programlarının birinci dönemleri teorik ağırlıklı, ikinci dönemleri uygulama ağırlıklıdır. İlk dönemde reklamcılığın yararlandığı temel sosyal bilimler öğretilecek, ikinci dönemde ise her alt bölümün kendine ait uzmanlık dersleri işlenecektir. Programların son çeyreğinde her öğrenci gerçek koşullarda bir bitirme projesi hazırlayacak ve mezuniyete hak kazanması önemli ölçüde projedeki başarısına bağlı olacaktır.

  İlk yarıyılda teorik derslerin yanı sıra, bir reklamcının sahip olması gereken kültürü alabilmesi için her hafta başka bir konunun işleneceği genel kültür dersleri yer alacaktır. Bu dersler, ikinci yarıyılda her mesleğe göre ihtiyaç duyulan becerileri geliştirmeye yönelik beceri dersleri olarak sürecektir.

  REKLAM YAZARLIĞI

  Reklam Yazarı: Bir reklam ajansında, yaratıcı ekibin bir parçası ve reklam sanat yönetmeninin partneri olarak, reklam fikrini ortaya çıkaran, ajansta müşterinin iletişim çalışmalarının tüm metinlerini yazan kişi.

  Reklam Yaratıcıları Derneği Başkanı Bülent Fidan'ın koordinatörlüğünde açılan Reklam Yazarlığı programı, sektörün alanında başarılı ve uzman profesyonelleri ve akademik dünyanın önemli isimlerini bir araya getiren çok özel bir yazarlık programıdır. Bu programda, kendini ifade etme, yazılı anlatım, değişik alanlarda yazı teknikleri, reklam yazarlığının tüm alanlarında yazarlık, işletme, Türkiye-Dünya ekonomisi, Türkçe bilgisi, sanat tarihi, ajans işleyişi gibi pek çok önemli derslerin ardından bitirme projesini başarıyla tamamlayanlar mezun olacaklardır. Eğitim sonrasında yaz dönemi Reklam Yaratıcıları Derneği'nin belirleyeceği ajanslarda 1 ve 3 ay arasında değişen staj olanağı, başarıyla bitiren tüm öğrencilere sağlanacaktır.

  GRAFİK UYGULAMA

  Grafik Uygulamacı (Operatör): Bir reklam ajansında, yayıncılık kurumunda, matbaa ya da reklamveren tarafında bir grafik tasarımcı ya da reklam sanat yönetmeninin asistanı olarak, grafik tasarımcı/reklam sanat yönetmeni tarafından yapılan tasarımın bilgisayar ortamına aktarılması ve baskıya hazırlanması aşamalarını gerçekleştiren kişiye grafik uygulamacı denir. Bu programın amacı bu tanıma uygun grafik uygulamacı yetiştirmektir.
  Reklam ajanslarında, yapılan tüm masaüstü çalışmaların baskı aşamasını gerçekleştiren ve ajansta reklam sanat yönetmenlerinin en önemli yardımcıları olan grafik uygulamacı eğitimi, Reklam Yaratıcıları Derneği için büyük önem taşıyor. Sektördeki bu açığı kapama yönünde bu eğitime katılanlar önemli bir şans elde etmiş olacaklar. Grafik tasarım programlarının Türkiye'deki ustasu Sabri Varol koordinatörlüğünde program sayesinde yepyeni bir meslek edinecek olan gençlerimiz gelecekleri için güvenli bir adım atmış olacaklardır. Öğrenciler Photoshop, Freehand, Adobe Illustrator ve In Design eğtimlerinin yanı sıra temel sanat eğitimi, çizim teknikleri, baskı teknikleri, matbaaya hazırlık ve sistem eğitimleri ile mesleklerini yaparken gerekli tüm bilgiyi ve deneyimi edinmiş olacaklar. Eğitimi başarıyla bitirenlerin reklam ajanslarında 1 ve 3 ay arasında değişen stajlarını Reklam Yaratıcıları Derneği sağlayacaktır.


  STRATEJİK PLANLAMA

  Stratejik Planlamacı: Reklam ajanslarında, medya ajanslarında ya da iletişim danışmanlığı şirketlerinde çalışır. Marka değeri ve cazibesini artımak için kime, ne mesajın verileceğini araştırmalar desteği ile belirleyip, konumlamaların brife ve etkili yaratıcılığa dönüşmesinden sorumludur.
  Sektörün önemli ismi stratejist Erol Batislam koordinatörlüğündeki program, Türk reklam ajanslarında önemli bir boşluk olan stratejik planlamacı eksikliğini gidermek amacıyla açıldı. Bu eksikliği doldurmak amacıyla açılan bu programda öğrenciler, bir reklamverenin ne istediğini ve bunu reklam ajansındaki yaratıcı ekibe nasıl bir strateji ile ve hangi belgelerle sunmaları gerektiğini ve bir işi nasıl analiz edeceklerini öğrenecekler. Araştırma teknikleri, analiz, Türk-Dünya ekonomisi, marka yönetimi gibi önemli derslerle öğrenciler, mesleklerini gerçekleştirirken ihtiyaç duyacakları tüm bilgi deneyimi kazanmış olacaklar. Bu eğitimin sonunda Reklam Yaratıcıları Derneği başarıyla bitiren tüm öğrencilere önemli reklam ajanslarında staj olanağı sunacaktır.
   
     
  MARKA TEMSİLCİSİ

  Marka Temsilcisi / Müşteri Temsilcisi: Reklam ajanslarında markaların temsilcisi olarak reklamverenle ajans arasındaki ilişkiyi yürüten kişi. Reklamverenle birlikte çalışarak marka değeri yaratmak üzere bütünleşik iletişim kampanyalarının brife, zaman planına ve bütçeye uygun uygulanmasından sorumludur.
  Reklam ajanslarının eksikliğini yıllardır hissettikleri, "İyi ve başarılı Marka (Müşteri) Temsilcisi" açığını bu programa katılacak gençlerimiz giderecektir. Bu programda akademik tüm eğitimin yanı sıra sektöre özel sunum teknikleri, marka yönetimi, brif teknikleri, reklamveren diyaloğu, Türk- Dünya ekonomisi gibi dersler reklamveren ve reklam ajansı arasında köprü kuracak olan Marka (müşteri) temsilcisini iş hayatına hazırlamış olacak. Programı başarıyla bitiren her öğrenci reklam ajanslarında stajlarına devam edecekler.


  İNTERNET REKLAMCILIĞI - E-İLETİŞİM YÖNETİMİ

  E İletişim Yöneticisi / Proje Yöneticisi: Hızla gelişen e-iletişim sektöründe faaliyet gösteren e-iletişim ajanslarının yapısı, sundukları hizmetler ve gerçekleştirdikleri e-iletişim proje süreçleri hakkında uygulamalı eğitimin verileceği internet reklamcılığı bölümü, öncelikli olarak e-iletişim ajanslarında proje yöneticisi/e-iletişim yöneticisi adaylarının yetişmesini hedeflemektedir. Bu bölümde alınacak eğitimle, kurumsal iletişim departmanlarında da markanın e-iletişim süreçlerini yönetebilecek donanımın kazandırılması hedeflenmektedir. E-yayıncılık, e-reklam, e-kampanya, e-proje, interaktif pazarlama gibi ders başlıklarıyla, internet ortamında hayata geçirilebilecek iletişim ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin uygulamalar ve örneklerle tam donanımlı e-iletişim yöneticisi-proje yöneticisi adayları bu bölümden sektöre kazandırılacaktır.
  Bu bölümden mezun olacak öğrenciler; reklam ajanslarında, interaktif ajanslarda ve halkla ilişkiler ajanslarında marka yöneticisi/müşteri temsilcisi ya da stratejik planlama uzmanı olarak görev alabilir. Müşteri/marka tarafında marka yöneticisi, kurumsal iletişim yöneticisi ya da internet kanal yöneticisi olabilir. e-Business projelerinde kanal yöneticisi, kurumsal iletişim yöneticisi, pazarlama yöneticisi olabilir. Akademisyen olabilir. İnternet ajansları ya da reklam ajanslarında e-iletişim yaratıcısı olabilir. PR ajanslarında e-pr uzmanı olabilir. Tüm pazarlama ve iletişim departmanlarında iletişim yöneticisi olabilir. Online medya planlama ve satınalma uzmanı olabilir. Telekomunikasyon sektöründe mobil pazarlama iletişimi yöneticisi olabilir. İnternet üzerinde pazarlama ve satış kanalı oluşturabilir.

  İletişim, pazarlama ve satış kanalı olarak hızla gelişen İnternet, geleneksel reklamcılık anlayışını da hızla değiştiriyor. Evet, gelecek internette ve internet reklamcılığı da geleceğin en dinamik mesleklerinden biri olarak öne çıkıyor.
  Bu program internet mecrasına ilgi duyan ve geleceğini reklamcılık ve interneti birleştiren bir alanda görenler için açıldı.

  Hiperaktif İnternet Ajansı'nın Başkanı, Reklam Yaratıcıları Derneği eski dönem Başkanı Metin Karaşahin koordinatörlüğünde açılan bu programda internetin tüm dinamikleri, tüm araçları, yöntemleri ve yetenekleriyle e-iletişim disiplininde bilinmesi gereken konuları kapsıyor. Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Reklam Yaratıcıları Derneği tarafından stajla ödüllendirilecektir.


  MARKA YÖNETİMİ

  Marka Sorumlusu / Uzmanı: Reklamverenlerin marka, reklam, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim bölümlerinde görev alarak markalarının değerini arttırmak için pazarlama iletişimi çalışmalarını düzenleyip yöneten kişi. Reklam ajansı, halkla ilişkiler, iletişim danışmanlığı şirketleriyle işbirliği içinde çalışır.
  Ben bir ürünü marka yapmak istiyorum diyen herkesin yolu bu programdan geçmeli. Çünkü, Türkiye'nin sayılı marka danışmanlarından ve öğretim görevlisi Ali Gökçe Ertan'ın koordinatörlüğünde açılan bu programda değerli bir markanın nasıl yaratılacağı ve yönetileceği masallarla değil, akademik bilgiyle, gerçek vakalarla ve uygulamalarla öğretiliyor. Marka ve marka iletişimi konusunda Türkiye'nin lider şirketlerinin de desteklediği bu eğitimle geleceğin markalarına yön verecekler genç beyinler yetişecek. Program sonunda başarılı olan öğrenciler, reklamveren veya reklam ajansı tarafında staj yapacaklardır.  Eğitim Başvurusu Programa katılabilmek için öncelikle Akademi İstanbul'da koordinatörlerin katıldığı bir mülakata katılma zorunluluğu vardır. Mülakatta eğitime katılması önerilen aday öğrenciler, diğer koşulları yerine getirdikten sonra programa dahil olabilirler.

Reklamcılık ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |