Radyo-TV-Sinema Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Üniversitesi - Beyazıt ve Vezneciler Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Radyo-TV-Sinema Doktora Programı - Kurumda - Fatih - İstanbul

 • Program tanımları
  • PROGRAMIN ADI
   RADYO TV SİNEMA ANABİLİM DALI
  • PROGRAMIN TÜRÜ 
   DOKTORA 
  • PROGRAMIN YÜRÜTÜCÜSÜ
   Bilim Dalı Başkanı: ---
   Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Neşe KARS
  • PROGRAMIN İLİŞKİLİ OLDUĞU BÖLÜM VE FAKÜLTE
   RADYO TELEVİZYON VE SİNEMA BÖLÜMÜ / İLETİŞİM FAKÜLTESİ
   Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Neşe KARS
   Fakülte Dekanı: Prof. Dr. Suat GEZGİN
   
  • OKUTULAN DERSLER VE İÇERİKLERİ

  1. ÜÇÜNCÜ SİNEMA
  (Doç. Dr. Battal ODABAŞ) 
  Ders İçeriği:
  Üçüncü Sinema'ya giriş, Üçüncü sinemanın Hollywood, Avrupa ve Tür sinemalarından farkı Üçüncü Sinema kavramının Tanımı ve açıklaması, Üçüncü Sinema örnekleri, Üçüncü Dünya'da Sinema, Üçüncü Sinema yönetmenleri, Üçüncü Sinema örneklerinin çözümlenmesi.  2. GÖRSEL KÜLTÜR
  (Yrd. Doç. Dr. Rengin OZAN) 
  Ders İçeriği:
  Birey ve toplum açısından, görselleştirilmiş mesajların  tüketime hazırlanırken, hangi evrelerden geçtiğini araştırmak ve tartışmak dersin konusunu oluşturmaktadır. Medya gerçeği ile, toplumun gerçeği arasında öncelik sırası, kitle iletişim araçlarından gelen mesajlarla değişebilmektedir. Görsel olaylarla örülmüş bir çevrede yaşadığımız düşünülecek olursa, medyanın bu durumu nasıl kullandığı önem taşımaktadır. Kültürel oluşumların da temeline oturan görsellik, medya söz konusu olunca izleyicilerin konumu da daha önemli bir yere taşımaktadır. Konu bağlamında izleyiciler ve medya arasındaki ilişkiler farklı disiplinlerle incelenmektedir.  


  3. RADYO VE TELEVİZYON YAYIN POLİTİKALARI
  (Doç. Dr. Neşe KARS) 
  Ders İçeriği:
  Bu ders kapsamında Radyo ve televizyon kuruluşlarının yayın politikalarını etkileyen unsurlar, Radyo ve televizyon kuruluşlarının örgütsel yapıları, Radyo ve televizyon kuruluşlarının sermaye ve mülkiyet yapıları, Yatay ve dikey tekelleşmelerin etkisi, Bağımsız kuruluşlarda yayın politikaları, Yasaların sınırlayıcılığı, Radyo ve televizyon kuruluşlarının istihdam politikaları, Radyo ve televizyon kuruluşlarının reklam politikaları, Yayın politikası-haber kaynakları ilişkisi, Haber bültenleri üzerinden yayın politikasının saptanması, örnek çalışmalar, Ulusal kanalların yayın politikaları üzerine değerlendirmeler ele alınmaktadır.  


  4. POLİTİK SİNEMA
  (Yrd. Doç. Dr. Battal ODABAŞ) 
  Ders İçeriği:
  Politik Sinema'ya giriş, Politik Sinema türleri, Politik Sinema ve İmgesel sinema arasındaki farklılıklar, Sansür, Propaganda, Politik olaylar, Politik film yapmanın zorlukları, Politik sinema örneklerinin çözümlenmesi.


  5. KÜRESELLEŞME BAĞLAMINDA SİNEMA-TELEVİZYONDA ÜRÜN YERLEŞTİRME KAVRAMI
  (Yrd. Doç. Dr. Ergün YOLCU) 
  Ders İçeriği
  Televizyon, Sinema, Ürün Yerleştirme, Gizli Reklam, Marka Yerleştirme.


  6. MEDYA VE KADIN
  (Doç. Dr. Neşe KARS) 
  Ders İçeriği
  Toplumsal cinsiyet kavramı, Kitle iletişim araçlarında toplumsal cinsiyetin incelenebileceği programlardan örnekler, Kamu, özel ve tematik kanallarda toplumsal cinsiyet kavramını algılama farklılığı, Yayın politikaları ve toplumsal cinsiyet, İletişimde yeni açılımlar ve çeşitli söylemler hakkında genel değerlendirme, Liberal söylem ve toplumsal cinsiyet, Liberal söylemde kadının yeri ve örnekler, Televizyon haber bültenlerinde kadının konumlandırılması üzerine tartışma, Haber bültenlerinin hedef ve izler kitle analizi tartışması, Kadın söylemi ve kadın perspektifi ilişkisi, Haber bültenlerinde kadın nasıl haber oluyor, haberi nasıl aktarıyor, Kadın ve diğer toplumsal cinsiyetler arasındaki ilişki haber bültenlerinde nasıl kuruluyor, Bilişsel programlarda kadının konumlandırılması, Güldürü ve dramatik dizilerde kadının rolü üzerine tartışma, Kadının kitle iletişim araçlarını algılamaları üzerine yapılan araştırma çalışmalarının değerlendirilmesi.

  7. SEMİNER
  (Doç. Dr. Neşe KARS )
   
  8. SİNEMA VE ÇOCUK
  (Doç. Dr. Nilüfer ÖCEL)

  9. YENİ MEDYA VE TOPLUM
  (Doç. Dr. Ceyhan KANDEMİR)

  10. ALTERNATİF MEDYA
  (Prof. Dr. Ersan İLAL)

  11. İNTERAKTİF İLETİŞİMDE ANLAM VE ANLATI
  (Yrd. Doç. Dr. Ergün YOLCU)

  12. TÜRK SİNEMASI VE SOSYOLOJİ
  (Prof. Dr. Şükran ESEN)

  13. SİNEMA FELSEFESİ
  (Prof. Dr. Şükran ESEN)

  14. İLETİŞİM VE DEVİNİM
  (Doç. Dr. Nilüfer ÖCEL)
   
  15. AB'DE YAYINCILIK VE KÜLTÜREL KİMLİK
  (Doç. Dr. Ayşen GÜL AKKOR)
   
  16. SAYISAL TEKNOLOJİ VE İLETİŞİM
  (Prof. Dr. Ahmet ŞAHİNKAYA)
   
  17. TEKNOLOJİ VE GÖRÜNTÜ TASARIMI
  (Doç. Dr. Ceyhan KANDEMİR)
   
  • PROGRAMIN AMAÇ KAPSAM VE TARİHÇESİ
  Radyo ve televizyon yayıncılığı ve yapımcılığı için nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlayarak toplumsal, siyasal ve ekonomik olayları kavramaya yarayan uzmanlık bilgileri veren iletişim konularında eğitim ve araştırma yapan bir programdır.
   
  Kurulduğu 1950 yılından 1980'e kadar Enstitü statüsüyle eğitim veren fakültemiz, 1980 yılından itibaren Yüksekokul statüsüne kavuşmuş, 1980-1982 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi  Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksekokulu adını almış, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'ndan sonra 1982  yılında İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı Basın Yayın Yüksek Okulu  adı ile faaliyetini sürdürmüş ve bu tarihten itibaren eğitim süresi dört yıla çıkmıştır. 1983-1984 eğitim öğretim yılında basın-yayın alanında lisans üstü öğretime de başlanmış, böylelikle kendi öğretim elemanlarını yetiştirme imkanına sahip olmuştur.

  • MEZUNİYET SONRASI ÇALIŞMA ALANLARI
  Radyo-Televizyon ve Sinema Programı öğrencilerimiz tüm televizyon ve radyo kuruluşlarınca aranan elemanlar arasındadır. Şu anda gerek kamera önünde, gerekse kamera arkasında pek çok mezunumuz başarılı çalışmalar yürütmektedir. Mezunlarımız sinema sektörüne de hayat vermekte, gerekli eğitimli personel açığını kapatmaktadır.

Sinema televizyon ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |