Home > Kurslar > Bilgi Sistemleri > Beşiktaş > Python Eğitimi - Beşiktaş - İstanbul

Python Eğitimi

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Akiza Bilişim Akademisi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Python Eğitimi - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Program tanımları

  Python Eğitimi, yorumlanabilen, nesne yönelimli, modüler ve etkileşimli bir programlama dilidir. Python, basit sözdizimi, girintilere dayalı yapısı; ile kolay adapte olunan bir dildir.
  Sınıf sistemini, modüler yapıyı ve her türlü veri alanı girişini destekler. Çoğu platformda çalışabilir. (Unix , Linux, Mac, Windows, Amiga, Symbian Os bunlardan birkaçıdır). Python Eğitimi sonunda sürekli bir değişime sahip yazılım dünyasında bir çok platforma uyumlu kalabilirsiniz. Python Eğitimimiz ile sistem programlama, kullanıcı arabirimi programlama, ağ programlama, uygulama ve veritabanı yazılımı programlama gibi birçok alanda yazılım geliştirebilirsiniz. Büyük yazılımların hızlı bir şekilde prototiplerinin üretilmesi ve denenmesi gerektiği durumlarda da C ya da C++ yerine kullanabilirsiniz.

  Python Eğitimi İçeriği

  Python Eğitimi : Temel Programlama ve Pyhton’a giriş

  - Python tanıtım ve python temelleri
  - Python için yazılım geliştirme ortamları
  - İlk program

  Python Eğitimi : Bölüm - I
  - Değişkenler
  - Koleksiyonlar ( collections )
  - İleri seviye data tipleri
  - Koşullar
  - if, if-else ve switch yapıları
  - döngüler
  - for-while döngüleri
  - Mantıksal ifadeler ve operatorler
  - Kullanıcı ile etkileşim. Kullanıcıdan bilgi alma.
  - Örnek Uygulamalar

  Python Eğitimi : Bölüm - II

  - Moduler programlama
  - Fonksiyonlar
  - Nesneye yönelik programlama
  - Python ile obje kullanımları
  - String Yönetimi
  - Örnek Uygulamalar

  Python Eğitimi : Bölüm - III
  - Listeler ( lists )
  - Sözlükler ( dictionaries )
  - Tuple ‘lar
  - Doysa yönetimleri ( file handling )
  - Hata yakalama ( Exception )
  - Rekürsif Yapılar
  - Düzenli İfadeler ( regex – regular expressions )
  - Debug
  - Threadler
  - Örnek Uygulamalar

  Python Eğitimi : Bölüm - IV
  - Geliştirme Ortamları
  - Python ve XML
  - Data ve sistem yönetimi için python
  - Web için python
  - Python ile ileri kullanımlar
  - Python & QT GUI
  - Wxpython
  - Python Zope & Plone

Bilgi Sistemleri ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |