Home > Yüksek Lisans Programları > Sosyal Bilimler > Beşiktaş > Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Beşiktaş - İstanbul

Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  * Lisans eğitimini en az 2.50/4.00 veya denk bir genel not ortalaması ile bitirmiş olmak. * Lisansüstü Eğitim Sınavı'ndan (ALES'den) EA puan türünde en az 80 puan veya GMAT'ten en az 600 puan veya GRE sayısaldan en az 700 puan almak. * Aşağıdaki belgeleri teslim etmek. o 4 yıllık bir üniversiteden alınmış lisans diploması veya mezuniyet durumunda olan adayların bu durumlarını belgeleyen resmi bir yazı. o Adayların eğitimleri sırasında almış oldukları dersleri ve notları gösteren resmi bir belge. o Üniversitece kabul edilen ingilizce seviyesini gösteren, YADYOK tarafından onaylanmış bir belge. o İki adet referans mektubu (Boğaziçi Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemi bölümü mezunları dışındakiler için) o Kayıt İşleri Müdürlüğü'nce istenen diğer belgeler.
 • Program tanımları
  YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Bilgi çağının temelini oluşturan yönetim bilişim sistemleri dünyada ve ülkemizde gün geçtikçe daha kapsamlı ve derinlemesine ele alınmakta, çok farklı uygulama alanları bulmakta, dolayısıyla da hızla önem kazanmakta ve birçok bilim dalını etkilemektedir. Yönetim bilişim sistemleri ile aktif etkileşime giren bu bilim dallarında söz konusu etkileşimin sağlam ve bilimsel bir temele oturtulması gereği kaçınılmazdır.

  Bu gelişmelere paralel olarak hemen hemen her alandaki kişiler yönetimde verimliliği arttıran bu sistemler ile ilgilenmekte ve kendi alanlarında bu konuda uzmanlaşmak istemektedirler.

  Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı'nın amacı bu alanda bilimsel altyapıya sahip uzmanlar yetiştirmek ve araştırma çalışmalarına katkıda bulunmaktır.

  TEMEL İLKELER
  • Program Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı bir ana bilim dalıdır.
  • Programın Türkçe adı "Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programı" ve İngilizce adı "Master of Arts Program in Management Information Systems" dır. Program kapsamında açılacak derslere MIS kodu verilmektedir.
  • Programın dili İngilizce'dir.
  • Programı başarı ile tamamlayanlara "Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Diploması"(Master of Arts in Management Information Systems) verilecektir.
  • Programdan mezun olunabilmesi için en az 9 ders ve 24 kredinin ve yüksek lisans tezinin başarıyla tamamlanması gerekmektedir. 9 dersin 6'sı zorunlu, 2'si seçmeli ve 1'i kredisiz seminer dersinden oluşmaktadır.
  • Program 2'si ders, 2'si tez olmak üzere 4 dönemden oluşup, 2 yılda tamamlanacaktır. Bu süre en fazla 6 döneme uzayabilir.
  • Lisans derecesini Yönetim Bilişim Sistemleri'nden farklı bir bilim dalında almış olan öğrencilere lisans derslerindeki eksikliklerini tamamlayabilmeleri için en fazla 2 yarıyıllık bilimsel hazırlık süresi tanınabilir.

  Head of Department: Osman Nuri Darcan

  Professors: A. Nuri Basoglu, Meltem Ozturan

  Associate Professors: Osman N. Darcan, Asli Erdem, Birgul Kutlu, Aslihan Nasir, Zuhal Tanrikulu

  Assistant Professors: Bertan Badur, Ozgur Dogerlioglu, Hande Kimiloglu, Sona Mardikyan, Bilgin Metin, Ceylan Onay, Gokay Saldamli

  Instructors: Dr. Erdal Kemikli*, Dr. Tamer Sikoglu*, Dr. Ali Tükel

  *Part-time

  The graduate program offers a course of study leading to the Master of Arts (M.A.) degree in management information systems. It focuses on providing a balance between technical skills and knowledge of business processes. The aim of the graduate program is to give students a thorough knowledge of the field and to provide an enduring foundation for future professional growth where the emphasis is on introducing improvements in academic research.

  The program accepts applicants from various backgrounds who are interested in information systems and their applications in management. Successful applicants without prior experiences in information systems or management take one semester foundation courses. The graduate program is designed to be completed in four semesters. The students are required to take a minimum of 9 courses (24 credits) in two semesters and submit an M.A. Thesis.


  M.A. PROGRAM IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS
  First Semester    
  MIS 511     Data Resources Management     3
  MIS 513     Management Comm. Technology
  MIS 515     Systems Analysis, Model. and Design    
  MIS 517     Adv. Operation Management
  MIS 579     Graduate Seminar            

  Second Semester
  MIS 522     Project and Change Management    
  MIS 524     Strategic Planning for Information Systems    
  Elective    
  Elective    
  MIS 578      Directed Readings in Management Information Systems    
     
  Third Semester    
  MIS 690     Master's Thesis     0

  Fourth Semester
  MIS 690     Master's Thesis     0

   
  Elective Courses
  MIS 541     Managerial Decision Support     (3+0+0) 3
  MIS 542     Data Warehousing and Data Mining     (3+1+0) 3
  MIS 543     Simulation Models and Systems     (3+0+0) 3
  MIS 544     E-Business Models     (3+0+0) 3
  MIS 545     Internet Applications Development     (3+0+0) 3
  MIS 546     Emergency Management Information Systems     (3+0+0) 3
  MIS 547     Organizational Impacts of Information Technology     (3+0+0) 3
  MIS 548     Development of Innovative Information Systems     (3+0+0) 3


  COURSE DESCRIPTIONS

  MIS 501 Technical Foundations of MIS (3+0+2) 4
  (Yonetim Bilisim Sistemlerinin Teknik Temelleri)
  Information and information system concepts. Basic components and functions of computers. Information systems technologies and telecommunications. Fundamentals and types of information systems. Basic principles of algorithm development and programming. Implementation of the concepts through a programming language. Introduction to object oriented and visual programming.

  MIS 502 Managerial Foundations of MIS (4+0+0) 4
  (Yonetim Bilisim Sistemlerinin Yonetimsel Temelleri)
  Basics of management, core components of strategic management, organizational structures and behaviors. Principles and concepts of financial and cost accounting, steps in the accounting cycle, preparation of financial statements. Basic principles of marketing, core components of strategic marketing, marketing mix elements and applications.

  MIS 511 Data Resources Management (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Veri Kaynaklari Yonetimi)
  The concepts, principles and techniques for managing corporate data resources. Techniques for managing the design and development of large database systems including logical data models. Data distribution, database administration, data warehouse, data cleaning and data mining.

  MIS 513 Managing Communication Technology (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Iletisim Teknolojisi Yonetimi)
  Data communication fundamentals used in business environment. The concepts, models, architectures, protocols, standards, and security for the design, implementation, and management of digital networks. Essentials of local area networks and wide area networks.

  MIS 515 Systems Analysis, Modeling and Design (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Sistem Analiz, Modelleme ve Tasarim)
  Life cycle phases, techniques for requirements determination, team organization and communication, project feasibility assessment and risk analysis, design reviews, object oriented analysis and design, data organization and design, software and system quality metrics, application categories, software package evaluation and acquisition, globalization issues, professional code of ethics.

  MIS 517 Advanced Operations Management (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Ileri Yoneylem Yonetimi)
  Management of the operations function in manufacturing and service organizations. Emphasis on the coordination of resources to improve cost, quality and customer service. Inventory management, capacity planning, operations strategy, supply chain management and forecasting techniques.

  MIS 522 Project and Change Management(3+0+0) 3 ECTS 6
  (Proje ve Degisim Yonetimi)
  Managing projects within an organizational context, including the processes related to initiating, planning, executing, controlling, reporting, and closing a project. Project integration, scope, time, cost, quality control, and risk management. Managing the changes in organizations resulting from introducing or revising information systems. Identifying project champions, working with user teams, training, and documentation. The change management role of the IS specialist.

  MIS 524 Strategic Planning for Information Systems (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Bilisim Sistemleri icin Stratejik Planlama)
  The top management, strategic perspective for aligning competitive strategy, core competencies and information systems. The development and implementation of policies and plans to achieve organizational goals. Defining the systems that support the operational, administrative, and strategic needs of the organization, its business units and individual employees. Approaches to managing the information systems function in organizations. Role of the Chief Information Officer (CIO).

  MIS 541 Managerial Decision Support (Yonetimsel Karar Destegi) (3+0+0) 3 ECTS 6
  Organizations and decision making. Components of Decision Support Systems (DSS): Databases, model management, communication and user interfaces. Filtering, compiling, transformation and reforming appropriate data. Knowledgebase, datawarehouses, data mining. Expert systems mechanism and uncertainty factors, multi-criteria decision making, system dynamics and simulation, group DSS, executive information systems. Designing, implementation and evaluation of DSS. Impact of developing technologies on decision making processes. Application projects.

  MIS 542 Data Mining Concepts and Techniques (3+1+0) 3 ECTS 6
  (Veri Madenciligi Kavramlari ve Teknikleri)
  Advanced topics of data mining: evaluation of model accuracy, mining multidimensional data analysis, data visualization techniques, mining from special and multimedia databases, sequential pattern mining, Similarity search in databases, text mining and web mining. Computation of data cubes, indexing On-line Analytical Process (OLAP) data, and processing of OLAP queries.
  Prerequisite: Consent of instructor

  MIS 543 Simulation Models and Systems (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Benzetim Modelleri ve Sistemleri)
  Representation and modeling of stochastic systems using discrete event and continuous methodologies. Emphasis on verification, validation and interpretation of outputs. Simulation based optimization techniques, sensitivity analysis. Web based simulation. Applications of information systems simulations.
  Prerequisite: Consent of instructor

  MIS 544 E-Business Models (E-Is Modelleri) (3+0+0) 3 ECTS 6
  Electronic business models, major characteristics and analysis of the economics and strategies of e-business systems. Opportunities, threats, and sources of competitive advantage for e-business models and applications, identification of new business opportunities, differences between conventional and networked organizations. Organizational transformation and integration of manufacturing, distribution, finance, purchasing, and marketing transactions based on e-business models, special applications such as supply and value chain management.

  MIS 545 Internet Applications Development (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Internet Uygulamalari Gelistirme)
  Concepts involved in the Internet application design considerations. Emphasis on design, coding, implementation, debugging and maintenance issues. Development of an Internet application based on the analysis and documentation of the specific information and communication needs of an organization. Dynamic content creation, visual and web design principles, scripting languages, database development for the web. Web server administration and security issues.
  Prerequisite: Consent of instructor

  MIS 546 Emergency Management Information Systems (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Acil Durum Yonetim Bilisim Sistemleri)
  Principles of emergency management. Planning, operations and resource management. Emergency information requirements and its parameters; time, space and user relevancy. Collection and dissemination of information. Role of information and communication technologies in emergency management. Geographic information systems approaches.

  MIS 547 Organizational Impacts of Information Technology (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Bilisim Teknolojisinin Orgutsel Etkileri)
  Theories, research and forecasts regarding the impact of information technology on individuals, groups, organizations, value chains, industries, markets and societies. Changes in organizational structure, culture, decision-making process, organizatonal transactions and interpersonal communication arising from IT. Impacts of IT on management styles, rewarding systems and job satisfaction of employees.

  MIS 548 Development of Innovative Information Systems (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Yenilikci Bilisim Sistemlerinin Gelistirilmesi)
  Generation, development, and selection of new product concepts in information systems. Idea generation, understanding customer needs, involvement of customers in the innovation process. Best practices for designing and developing new products from the pre-project stage to commercialization. Technology forecast, and managing technological innovation, product platforms, product life cycle assessment and project management.

  MIS 578 Directed Readings in Management Information Systems (0+2+0) 0 ECTS 6
  (Yönetim Biliþim Sistemlerinde Yönlendirilmiþ Okumalar)
  Directed readings in the topics of Management Information Systems under the supervision of a faculty member.

  MIS 579 Graduate Seminar (0+1+0) 0 P/F ECTS 6
  (Yuksek Lisans Semineri)
  Seminars for expanding the students' perspectives and awareness of topics of interests.

  MIS 580-599 Special Topics in Management Information Systems (3+0+0) 3 ECTS 6
  (Yonetim Bilisim Sistemlerinde Ozel Konular)
  Study of special topics in management information systems.

  MIS 690 Master's Thesis ECTS 30
  (Yuksek Lisans Tezi)

Sosyal Bilimler ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır. Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder. Daha Fazlası  |