Yazılım Mühendisligi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Boğaziçi Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Yazılım Mühendisligi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Beşiktaş - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  Genel Not Ortalaması (GNO): • Bir üniversite veya yüksek okulun her hangi bir 4 yıllık lisans programından mezuniyet için zaten gerekli olan en az 2.00/4.00 lisans mezuniyet Genel Not Ortalaması (GNO) basvuru için yeterlidir. ALES ve/veya GRE/GMAT: • ALES Sayısal en az 55 (veya LES Sayısal en az 45) olmalıdır. ALES/LES sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. ALES/LES sınavı ile ilgili daha detaylı bilgiler http://www.osym.gov.tr web adresindedir. • ALES Sayısal 55 esdeger puanları GRE Sayısal (Quantitative) en az 610 ve GMAT en az 450'dir. GRE ve GMAT sınavlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. İngilizce Yeterlilik: • Bogaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Sınavı (Bogaziçi University English Proficiency Test, BUEPT) veya esdeger TOEFL (IBT Test en az 79 / TWE en az 24 veya bilgisayarlı test en az 213 / TWE en az 4.5 veya “paper-based“ en az 550 / writing en az 4.5) veya esdeger IELTS (en az 7.0) sonucu ile belirtilmelidir. • Ingilizce Yeterlilik konusunda daha detayli bilgiler http://www.boun.edu.tr/graduate/organization/admission_grad_tur.html web adresindedir. • TOEFL ve BUEPT sınavlarının geçerlilik süresi 2 yıldır. Bogaziçi Üniversitesi, lisansüstü basvurularında ÜDS ve KPDS sonuçlarını İngilizce yeterlilik için kabul etmemektedir. • Basvurudan sonra İngilizce yeterlilik sınavına girilebilir, İngilizce yeterlilik belgesi esas olarak kayıtlar sırasında gereklidir. Diger taraftan, basvuranlar arasında degerlendirme yapılırken İngilizce yeterliligi olanların kabul edilmesine öncelik verilir, dolayısıyla mülakatlar sırasında basvuru sahibinin İngilizce yeterlilik belgesi olmasında yarar vardır. • Güz 2007 Dönemi'nden itibaren, İLERİ (ADVANCED) seviyede İngilizce bilgisi olup da İngilizce Yeterliligi geçemeyen adaylar İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilmektedir. Seviye tespit sınavı Bogaziçi Üniversitesi Yabancı Diller Okulu, YADYOK tarafından düzenlenmektedir. Intermediate ve Pre- Intermediate seviyede olanlar ngilizce Hazırlıksınıfına kabul edilmemektedir. İngilizce Hazırlık sınıfı sadece Güz dönemlerinde vardır. Referans Mektubu: • Referans mektubu en az iki adet olmalıdır. Referans mektupları bir ögretim üyesinden ya da kisinin çalıstıgı kurumda yetkili bir kisiden alınabilir. Referans Mektup Formu http://www.cmpe.boun.edu.tr/graduate/msInSwe/recommendation.pdf web adresindedir.
 • Program tanımları
  Yazılım Mühendisligi Tezsiz Yüksek Lisans Programı'nın ana hedefi 4 yıllık üniversite/yüksek okul lisans programlarından birini bitiren kisilere yazılım mühendisligi alanında ihtisas egitimi
  verilmesidir
  . Programı basarıyla bitirenlere "Yazılım Mühendisligi Yüksek Lisans Diploması"
  verilmektedir. Yazılım Mühendisligi Yüksek Lisans Programı’nda esas olarak yazılım proje
  yönetimi ve yazılım gelistirme alanlarında ihtisaslasma amaçlanmaktadır.

  Yazılım Mühendisligi Yüksek Lisans Programı, üç yarıyılda bitirilecek sekilde planlanmıstır ve ön
  sart dersleri hariç en fazla altı yarıyılda bitirilmelidir. Dersler, önsart dersleri, zorunlu dersler ve
  seçmeli dersler olarak üç gruba ayrılmıstır. Yüksek lisans tezi yerine, kisisel ve takım halinde
  yapılacak projeleri kapsayan uygulama ve proje dersleri vardır. Egitim dili İngilizce’dir.


  DERS LİSTESİ

  SWE 501     Introduction to Object Oriented Programming       3
  SWE 510     Data Structures and Algorithms     3
  SWE 511     Computer Architecture     3
  SWE 512     Operating Systems     3
  SWE 513     Principles of Software Engineering     3
  SWE 514     Computer Systems     3
  SWE 520     Computer Networks     3
  SWE 521     Database Systems     3
  SWE 522     Software Requirements Engineering     3
  SWE 523     Managing Software Development I     3
  SWE 530     Software Design Process     3
  SWE 531     Managing Software Development II     3
  SWE 540     Multimedia and Web     3
  SWE 541     Electronik Commerce     3
  SWE 542     Advanced Software Engineering     3
  SWE 543     Decision Support Systems     3
  SWE 544     Internet Programming     3
  SWE 545     Distributed Systems Programming     3
  SWE 546     Data Mining     3
  SWE 547     Human Computer Interaction     3
  SWE 548     High Performance Computing     3
  SWE 549     System Software and Programming     3
  SWE 550     Software Quality Assurance and Reliability     3
  SWE 551     Lightweight Client Programming     3
  SWE 552     Telecommunications Software Engineering     3
  SWE 553     Embedded Systems     3
  SWE 554     CAD/CAM Software Development     3
  SWE 555     Artificial Intelligence Techniques     3
  SWE 571     Software Engineering Project     0
  SWE 572     Project 2     0
  SWE 573     Software Development Practice     4
  SWE 574     Software Development as a Team     4
  SWE 575     Case Studies in Software Engineering I     0
  SWE 576     Case Studies in Software Engineering II     0
  SWE 592     SP.TOP.IN SWE:ADVANCED DATABASE SYSTEMS     3
  SWE 593     Formal Methods in Software Verification and Validation     3
  SWE 599     Project  0

  Ders Tanımları

  SWE 501 Introduction To Object Oriented Programming (3+0+0) 3
  (Nesneye Yönelik Programlamaya Giris)

  Programming methodology: Specification, design, coding, program correctness. Review of data types:
  scalar types, structured types. Data Structures: Linear structures (stacks, queues, linear lists),
  nonlinear structures (trees, sets), files (sequential, random access). Implementation of data structures:
  Linked list implementation, multidimensional array implementation, record implementation, character string, stack, queue, tree and set implementations. Recursion.

  Programlama yöntemleri. Belirtim, tasarım, kodlama, program dogrulugu. Veri tiplerinin gözden
  geçirilmesi, sayıl tipler, yapılı tipler. Veri yapıları: Dogrusal yapılar( yıgıt, kuyruk, dogrusal listeler),
  dogrusal olmayan yapılar (agaçlar, kümeler), dosyalar( sıradan, rasgele erisimli). Veri yapılarının
  gerçeklestirilmesi. Baglı liste gerçeklestirilmesi, çok boyutlu dizi gerçeklestirilmesi, kayıt
  gerçeklestirilmesi, karakter katarı, kuyruk, agaç ve küme uygulamaları. Özyineleme.

  SWE 510 Data Structures and Algorithms
  (Veri Yapıları ve Algoritmalar) (3+0+0) 3

  Specification, usage and implementation and analysis of advanced data structures and algorithms.
  Hashing, heap structures, advanced sorting techniques, graphs and algorithm design techniques.
  İleri veri yapılarının ve algoritmalarının kullanımı, gerçeklenmesi ve analizi. Kurs, formül ile veriye
  ulasma, yıgın yapıları, ileri sıralama teknikleri, çizgeler ve algoritma tasarım teknikleri.

  SWE 511 Computer Architecture
  (Bilgisayar Mimarisi) (3+0+0) 3

  Hierarchical treatment of a computer system.Architectural elements,classification of computer
  architectures. Assembly level machine organization, instruction sets, address modes. CPU
  organization, local memory, data operators, interconnection topology. Memory hierarchy, cache
  memory, virtual memory, associative memory, memory management. I/O organization. Limitations of
  Von Neumann Architecture. RISC VS CISC. Pipelined processors. Multiprocessor architectures.
  Bilgisayar sistemleri hiyerarsik yapısı.Bilgisayar mimari elemanları,bilgisayar mimarilerinin
  sınıflandırılması. Bilgisayar yapısının “derleme” düzeyinde irdelenmesi, komut kümeleri ,adresleme
  türleri.İslemci yapısı, ayrılmıs bellek, sanal bellek, bellek yönetim mekanizması. Bilgisayar giris/çıkıs
  yapıları.Von Neumann mimarisinin kısıtlı yapısı. RISC ve CISC islemci yapılarının karsılastırılması.
  Boruhatlı islemciler. Dizi islemcileri. Çok islemcili sistem mimarileri.

  SWE 512 Operating Systems
  (İsletim Sistemleri) (3+0+0) 3

  Evolution of operating systems. Multi-programming and time sharing concepts. User and program
  interfaces. Concurrent processes, CPU scheduling, process synchronization, critical section problem.
  Deadlock prevention, avoidance, detection and recovery. Memory management, swapping, multiple
  partitions. Paging, segmentation, virtual memory, page replacement algorithms. File system
  structures, allocation methods, directory implementation. I/O interfaces, secondary storage structure.
  Protection and Security: Access matrix and rights, capabilities, security issues.

  İsletim Sistemlerinin Evrimi. Çoklu programlama ve zaman paylastırma. Kullanıcı ve program
  arayüzleri. Eszamanlı islemler, CPU zamanlaması, süreç eszamanlaması, kritik bölüm problemi.
  Ölümcül kilitlenmenin önlenmesi, kaçınılması, belirlenmesi ve kurtulma. Bellek yönetimi, çoklu
  bölmeleme. Sayfalandırma, bölümlendirme, sanal bellek, sayfa yenileme algoritmaları. Dosya sistemi
  yapıları, yer alma yöntemleri, girdi/çıktı arayüzleri, ikincil depolama yapıları. Koruma ve güvenlik:
  Ulasım hakları, yetkileri, güvenlik konuları.

  SWE 513 Principles of Software Engineering (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisliginin Temelleri)

  Introductory concepts in software engineering covering an overview of topics in software life cycle,
  project planning, software management, requirements capture and analysis, human factors, functional
  specification, software architecture, design methods, programming for reliability and maintainability,
  team programming, testing methods, configuration management, system delivery and maintenance,
  process and product evaluation and improvement and project documentation.

  Yazılım mühendisligine giris kavramları. Yazılım hayat döngüsü, proje planlaması, yazılım yönetimi,
  kullanıcı istekleri toplama ve analizi, insan faktörü, islevsel özellikler, yazılım mimarisi, tasarım
  metodları, güvenilirlik ve bakım için programlama, programlamada takım çalısması, program test
  yöntemleri, program teslimi ve bakımı, programlama süreçleri ve ürün degerlendirmesi, süreç ve ürün
  mükemmeliyeti, proje belgelendirilmesi.

  SWE 514 Computer Systems
  (Bilgisayar Sistemleri) (3+0+0) 3

  Classification of computer architectures. Computer organization, instruction sets, address modes.
  Processor and memory structures. I/O organization. Limitations of Von Neumann Architecture. RISC
  and CISC processors. Pipelined processors. Multiprocessor architectures. Multi-programming and
  time sharing concepts. User and program interfaces. Concurrent processes, processor scheduling,
  process synchronization, critical section problem. Deadlocks. Memory management. Multiple
  partitions, paging, segmentation, virtual memory. File and directory system structures. Secondary
  storage structures.

  Bilgisayar mimarilerinin sınıflandırılması. Bilgisayar yapısı, komut kümeleri ,adresleme türleri.
  İslemci ve bellek yapıları. Giris/çıkıs düzenekleri. Von Neumann mimarisinin kısıtları. RISC ve CISC
  islemciler. Boruhatlı islemciler. Çok islemcili mimariler. Çoklu programlama ve zaman paylastırma.
  Kullanıcı ve program arayüzleri. Eszamanlı islemler, islemci zamanlaması, süreç eszamanlaması,
  kritik bölüm problemi. Ölümcül kilitlenme. Bellek yönetimi. Çoklu bölmeleme, sayfalama,
  bölümlendirme, sanal bellek. Dosya ve dizin sistemi yapıları. İkincil depolama yapıları.

  SWE 520 Computer Networks
  (Bilgisayar Agları) (3+0+0) 3

  Network layers and architectures, reference models. Physical layer and data communications issues.
  Data link layer issues, sliding window protocols. Local area networks, Ethernet, bridges and switches.
  Network layer issues, routing and congestion control, Internet Protocol, routing protocols. Transport
  layer services and protocols. TCP and UDP. Network programming. Application layer issues and
  protocols.

  Ag katmanı ve mimarileri, dayanak modelleri. Fiziksel katman ve veri iletisimi konuları. Veri bagı
  katmanı konuları, kayan pencere protokolları. Yerel aglar, Ethernet, köprü ve anahtarlar. Ag katmanı
  konuları, yönlendirme ve tıkanıklık denetimi, Internet Protokolu, yönlendirme protokolları. Tasıma
  katmanı servisleri ve protokolları. TCP ve UDP. Ag programlama. Uygulama katmanı konuları ve
  protokolları.

  SWE 521 Database Systems
  (Veritabanı Sistemleri) (3+0+0) 3

  Practical and intuitive understanding of databases and database management systems. The relational
  model. Other important data models. SQL as a standard query language for the relational model.
  Design and use of data base management systems.

  Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemleriyle ilgili temel konular. Bagıntısal veritabanı modeli ve
  diger önemli veri modelleri. Bagıntısal veritabanlarda standart sorgulama dili olarak SQL. Veritabanı
  yönetim sistemlerinin kullanımı ve tasarımı.

  SWE 522 Software Requirements Engineering (3+0+0) 3
  (Yazılım İsterleri Mühendisligi)

  System and software requirements engineering. Identification, elicitation, modeling, analysis,
  specification, management, and evolution of functional and non-functional requirements. Interactions
  and trade-offs among hardware, software, and organization. Transition from requirements to design.
  Critical issues in requirements engineering.

  Sistem ve yazılım isterleri mühendisligi, İslevsel ve islevsel olmayan isterlerin tanılanması, ortaya
  çıkarılması, modellenmesi, çözümlenmesi, belirtimi, yönetimi ve evrimi. Donanım, yazılım ve
  örgütlenme arasındaki ödünlesim ve etkilesimler. Gerekirlerden tasarıma geçis. İsterler
  mühendisliginde kritik konular.

  SWE 523 Managing Software Development I
  (Yazılım Gelistirme Yönetimi I) (3+0+0) 3

  Overview of general project management issues. Specialized management techniques unique to
  nature of software development. Fundamental issues of software project management. Project
  personnel and organization. Software size, development duration, cost, budgeting and schedule
  estimation.

  Proje yönetimi konularına genel bakıs. Yazılım gelistirme alanına özgü yönetim teknikleri. Yazılım
  projesi yönetimi konularının temelleri. Proje personeli ve organizasyonu. Yazılım büyüklügü,
  gelistirme süresi, maliyet, bütçeleme ve zamanlama kestirimleri.

  SWE 530 Software Design Process
  (Yazılım Tasarımı Süreci) (3+0+0) 3

  Representations of design and architecture. Software architectures and design plans. Design methods.
  Design state assessment. Design quality assurance. Design verification. Group design and
  implementation of an application.

  Tasarım ve mimarinin gösterimleri. Yazılım mimarileri ve tasarım planları. Tasarım yöntemleri.
  Tasarım durum degerlendirmesi. Tasarım nitelik güvencesi. Tasarım dogrulaması. Grup halinde bir
  uygulamanın tasarımı ve gerçeklestirilmesi.

  SWE 531 Managing Software Development II (3+0+0) 3
  (Yazılım Gelistirme Yönetimi II)

  Detailed project planning and scheduling in software development. Software process management.
  Software configuration management. Public domain and commercial tools for software project
  management.

  Prerequisite: SWE 523
  Yazılım gelistirmede ayrıntılı proje planlama ve zamanlama. Yazılım süreçleri yönetimi. Yazılım
  yapılanıs yönetimi. Yazılım projesi yönetimi için açık ve ticari araçlar.
  Önkosul: SWE 523

  SWE 540 Multimedia and Web
  (Çokluortam ve Web) (3+0+0) 3

  Types of multimedia information: text, graphics, hypertext, sound, images, video and animation.
  Formats and standards of multimedia information: MPEG. The WWW as a medium for multimedia
  data. Low, medium and high level web page design. HTML, DHTML, Javascript and Java.
  Çokluortam bilgi tipleri: metin, grafik, yardımlı metin, ses, imgeler, video ve canlandırma.
  Çokluortam bilgi biçem ve standartları: MPEG. Çokluortam veri sunumu için WWW. Alt, orta ve
  yüksek düzeyde web sayfası tasarımı. HTML, DHTML, Javascript ve Java.

  SWE 541 Electronic Commerce
  (Elektronik Ticaret) (3+0+0) 3

  A critical review and analysis of electronic commerce, with emphasis on multidisciplinary aspects and team projects. Technology infrastructure for electronic commerce, examples of web-based businesses, economics and business models of the Internet, Internet security, social, legal, ethical and public policy issues of the Internet and a business plan creation for a web-based operation.
  Prerequisites: SWE 544

  Elektronik ticarete disiplinlerarası bakıs ve takım projeleri. Elektronik ticaretin teknoloji alt yapısı,
  web tabanlı isletme örnekleri, İnternet ekonomisi, is ve teknoloji modelleri, İnternette güvenlik,
  sosyal, yasal ve is ahlaki ile ilgili problemler. Web tabanlı isletme için is planı olusturulması.
  Önkosul: SWE 544

  SWE 542 Advanced Software Engineering
  (İleri Yazılım Mühendisligi) (3+0+0) 3

  Study of specific advanced topics in software engineering. Program construction and verification,
  software testing and reliability, advances in software development tools.
  Prerequisites: SWE 513

  İleri yazılım mühendisligi konularının incelenmesi. Program gelistirilmesi ve dogrulanması, yazılım
  test etme ve güvenilirligi, yazılım gelistirme araçlarında ilerlemeler.
  Önkosul: SWE 513

  SWE 543 Decision Support Systems
  (Karar Destek Sistemleri) (3+0+0) 3

  Supporting business decision-making. Gaining competitive advantage with Decision Support Systems
  (DSS). Analyzing business decision processes. Designing and developing decision support systems.
  Designing and evaluating DSS user interfaces. Understanding DSS architecture. Networking and
  security issues.Evaluating decision support system projects.

  İşletmelerde karar almayı destekleme, karar destek sistemleri ile rekabet avantajını artırma,
  isletmelerde karar alma süreçlerinin analizi, karar destek sistemlerinin tasarımı ve programlanması,
  önyüz tasarımı, karar destek sistemlerinin alt yapı mimarisinin tasarımı ve incelenmesi, ag ve
  güvenlik problemleri ve karar destek sistemleri projelerinin degerlendirilmesi.

  SWE 544 Internet Programming
  (Internet Programlama) (3+0+0) 3

  Programming in client and server side. Web-application-data base server architectures. Web servers,
  servlets, applets. Peer-to-peer applications. Network programming.

  İstemci-sunucu taraflarında programlama, Web-uygulama-veri tabanı sunuculu 3 katmanlı yazılım
  mimarileri, web sunucular, servlet ve applet’ler. Akrandan-akrana uygulamalar, ag programlama.

  SWE 545 Distributed Systems Programming
  (Dagıtık Sistem Programlama) (3+0+0) 3

  TCP/IP basics. Inter-process communication. Threads and condition variables. Sockets – Berkeley
  sockets. Transport Layer Interface (TLI) and STREAMS library. Remote Procedure Call (RPC). RMI
  and CORBA. XML and SOAP, Web Services. Mobile Agents

  TCP/IP temelleri. Süreçler arası haberlesme. Süreç parçacıkları ve kosullama degiskenleri. Soketler –
  Berkeley soketleri. Tasıma Katmanı Arayüzü (TLI) ve STREAMS kütüphanesi. Uzaktan Yordam
  Çagırma (RPC). RMI ve CORBA. XML ve SOAP, ag servisleri. Hareketli ajanlar.

  SWE 546 Data Mining
  (Veri Madenciligi) (3+0+0) 3

  Databases, data warehouses, and data mining. Data preprocessing and cleansing. Association mining.
  Feature extraction, Classification and regression. Case studies: Basket analysis and credit risk scoring.
  Veritabanları, veri ambarları ve veri madenciligi. Veri önisleme ve temizleme. Bagıntı ögrenme.
  Öznitelik çıkarma, sınıflandırma ve regresyon. Örnek çalısmalar: Sepet analizi ve kredi risk puanı
  hesaplama.

  SWE 547 Human Computer Interaction
  (İnsan Bilgisayar İletisimi) (3+0+0) 3

  An exploration of the languages, techniques and mechanisms used to define and enhance
  communication between people and computer applications, both for input and output, in the general
  case and for a variety of important special domains. Use of graphics in the interface; multimedia
  environments; alternative I/O devices; issues in interface design, and user-centered design and task
  analysis. Overview of psychological, physiological, linguistic, and perceptual factors. Advantages and
  disadvantages of various interaction techniques. Command language syntax and data presentations.
  İnsanlarla bilgisayarlar arasında iletisimi tanımlayan programlama dilleri, teknikler ve
  mekanizmaların gözden geçirilmesi. Önyüzde grafik kullanımı, çoklu sistemler, seçenekli donanımlar,
  önyüz tasarımlarında problemler, kullanıcı odaklı tasarımlar ve analizler. Psikolojik, fizyolojik ve
  algılamaya dayalı etkenler. Kullanılan tekniklerin üstünlük ve zayıflıkları, komut lisanları ve veri
  sunumları.

  SWE 548 High Performance Computing (3+0+0) 3
  (Yüksek Basarımlı Hesaplama)

  High performance computer architectures: Multiprocessors, multicomputers, Flynn’s taxonomy,
  SIMD, MIMD, SPMD, interconnection topologies, Beowulf clusters. Cache optimization Techniques.
  Vectorization. Parallel machine and performance models: PRAM, speedup, work efficiency,
  scalability. Parallel programming with message passing and multi-threading libraries. Parallel
  applications. Load balancing and graph partitioning.

  Yüksek basarımlı bilgisayar mimarileri: Çok-islemcililer, çok-bilgisayarlılar, Flynn mimari sınıfları,
  SIMD, MIMD, SPMD, baglama topolojileri, öbek bilgisayarları. Önbellek kullanımı eniyileme
  teknikleri. Vektörlestirme. Kosut makine ve basarım modelleri: PRAM, hızlanma, çalısma etkenligi,
  ölçeklenebilme. Mesaj yollama ve çoklu-sicim kütüphaneleri ile paralel programlama. Kosut
  uygulamalar. Yük dengeleme ve çizge parçalama.

  SWE 549 System Software and Programming (3+0+0) 3
  (Sistem Yazılımı ve Programlama)

  Overview of compilers, interpreters, assemblers, linkers and loaders. Unix environment and
  administration. System calls. Signals and exceptions. Localization and Unicode. Perl and CGI
  programming. Assembly language programming.

  Derleyicilere, yorumlayıcılara, çeviricilere, baglayıcılara ve yükleyicilere bakıs. Unix ortamı ve
  yönetimi. Sistem çagrıları. Sinyaller ve istisnalar. Yöresellestirme ve Unicode. Perl ve CGI
  programlama. Çevirici programlama.

  SWE 550 Software Quality Assurance and Reliability (3+0+0) 3
  (Yazılım Kalite Güvencesi ve Güvenilirligi)

  Processes and methods for developing,assessing and maintaining quality software. Quality factors,
  reliability, robustness etc. Spftware quality assurance via verification, testing and fault-tolerance.
  Software quality standarts and enforcement processes. Software verification vs validation.Goals of
  SW testing : defect detection & removal and assurance of quality. Classification and details of
  software testing procedures Problems and policies in optimum SW release time. Fault-tolerant
  software design. Software reliability modeling.

  Nitelikli yazılım gelistirme, güvenceleme ve bakımı ile ilgili yöntemler ve süreçler. Güvenilirlik,
  gürbüzlük vb nitelik etkenleri. Saglama, test ve hataya-dayanıklılık yolu ile kalite güvenceleme.
  Yazılım kalite standartları ve uygulanması. Yazılımın “dogrulanması” ve “geçerlilik saptanması”
  yöntemlerinin karsılastırılması. Kalite göstergeleme ya da hata bulup düzeltme amaçlı yazılım testi.
  Yazılım test yöntemleri ve ayrıntıları. En uygun test sonlandırma ve yazılım teslim zamanı ile ilgili
  problem ve politikalar. Hataya dayanıklı yazılım tasarımı. Yazılım güvenilirlik modellemesi.

  SWE 551 Lightweight Client Programming
  (Güçsüz İstemci Programlama) (3+0+0) 3

  Examples of lightweight clients. The Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME) and standard SML-based
  markup languages. Mobile information device profile (MIDP) and Connected Limited Device
  (CLCD) structures. CLCD and MIDP APIs. J2ME development tools. Technologies used to connect
  mobile devices to consumer and enterprise services: Standard data formats, security and application
  layer protocols.

  Güçsüz istemci örnekleri. Java 2 Micro Edition (J2ME) ve standart SML temelli diller. Gezgin
  Bilisim Cihaz Profili (MIDP), Baglanmıs Sınırlı Cihaz (CLCD) yapıları. CLCD ve MIDP uygulama
  gelistirme arayüzleri. J2ME gelistirme araçları. Bilgi sistemlerine gezgin araçlardan ulasım, standart
  veri biçemleri, güvenlik, uygulama katmanı protokolları.

  SWE 552 Telecommunications Software Engineering (3+0+0) 3
  (Telekomünikasyon Yazılımı Mühendisligi)

  Telecommunications software specifics. OSI framework and standardization, protocol stack and
  layering, typical mechanisms: error and flow control, recovery. Protocol modeling, formal
  specification techniques, modeling languages SDL, MSC, LOTOS, ASN.1. Design of protocol stacks
  and layer interfaces. Typical software structures. Production process of telecommunications software.
  Importance of conformed design and testing. TTCN test specification language. Design of test cases.
  Testing tools and environments.

  Haberlesme yazılımı özellikleri. OSI yapısı ve standardlasma, protokol yıgıtları ve katmanlar, temel
  mekanizmalar: hata ve akıs kontrolü, hatadan kurtarma. Protokol modelleme, öznellik teknikleri,
  modelleme dilleri SDL, MSC, LOTOS ve ASN.1. Protokol yıgıtı tasarımı ve katman arayüzleri. Tipik
  yazılım mimarileri. Haberlesme yazılımı üretim süreçleri. Standartlarla uyumlu tasarım ve test. TTCN
  test tanımlama dili. Test senaryosu tasarımı. Test araçları ve ortamı.

  SWE 553 Embedded Systems
  (Gömülü Sistemler) (3+0+0) 3

  Definition of embedded systems. Embedded processors, memory systems, basic peripherals,
  interfacing to the analogue world. Interrupts and exceptions. Real-time operating systems. Writing
  software for embedded systems. Emulation and debugging techniques. Buffering and other data
  structures. Memory and performance trade-offs. Software and design examples.
  Gömülü sistemlerin tanımı. Gömülü islemciler, hafıza sistemleri, temel dıs birimler, analog dünya
  arayüzleri. Kesmeler ve istisnai durumlar. Gerçek zamanlı isletim sistemleri. Gömülü sistemler için
  yazılım. Benzetim ve hata ayıklama teknikleri. Tamponlama ve diger veri yapıları. Bellek ve basarım
  arası iliskiler. Yazılım ve tasarım örnekleri.

  SWE 554 CAD/CAM Software Development (3+0+0) 3
  (Bilgisayar Destekli Tasarım/ Bilgisayar Destekli Üretim (BDT/BDÜ) Yazılımı Gelistirme)
  Geometric modeling and computer graphics techniques that are used in CAD/CAM systems.
  Standards for CAD/CAM. Survey of CAD/CAM software. Computer aided engineering analysis.
  Manufacturing processes and machine tools. Computer numerical control. Robot technology and
  applications. Group technology and computer-aided process planning. Manufacturing systems.
  BDT/BDÜ sistemlerinde kullanılan geometrik modelleme ve bilgisayar grafik teknikleri. BDT/BDÜ
  standartları. BDT/BDÜ yazılımlarının incelenmesi. Bilgisayar destekli mühendislik analizi. Üretim
  islemleri ve makine araçları. Bilgisayarlı sayısal denetim. Robot teknolojisi ve uygulamaları. Grup
  teknolojisi ve bilgisayar destekli islem planlama. Üretim sistemleri.

  SWE 555 Artificial Intelligence Techniques
  (Yapay Zeka Teknikleri) (3+0+0) 3

  Representation of knowledge. Search and heuristic programming. Logic and logic programming.
  Application areas of artificial intelligence: Problem solving, games and puzzles, expert systems,
  planning, learning, qualitative reasoning, and natural language understanding. An artificial
  intelligence language.

  Bilgi gösterimi. Arama ve bulussal programlama. Yapay zekanın uygulama alanları: Problem çözme,
  oyunlar ve bilmeceler, uzman sistemler, planlama, ögrenme, nitel uslamlama ve dogal dil anlama. Bir
  yapay zeka dili.

  SWE 556 Advanced Database Systems
  (İleri Veritabanı Sistemleri) (3+0+0) 3

  Examination of recent topics and advancements related to databases, database management systems
  and their applications: Extensible Markup Language (XML), deductive databases, object oriented
  databases, query processing, indexing, storage structures, concurrency control, security, data
  warehouses, medical databases, database design.

  Veritabanları, veritabanı yönetim sistemleri ve veritabanı uygulamalarında yeni gelismeler:
  Genisletilebilir Baglantılı Metin Dili (Extensible Markup Language, XML), tümdengelimli
  veritabanları, nesneye yönelik veritabanları, sorgu isleme, dizin, depo yapıları, kosut zamanlılık
  denetimi, veri anbarları, tıbbi veritabanları, veritabanı tasarımı.

  SWE 571, 572 Software Engineering Project I, II (0+0+3) 0
  (Yazılım Mühendisligi Projesi I, II)

  Project under the supervision of a faculty member for developing software for real-life problems.
  Progress reports, final report and demonstration of developed software.
  Ögretim üyesi tarafından yönlendirilen, gerçek hayat problemleri için yazılım gelistirme projesi. Ara
  gelisme raporları, sonuç raporu ve gelistirilen yazılımın çalısır sekilde gösterilmesi.

  SWE 573 Software Development Practice (2+0+4) 4
  (Yazılım Gelistirme Uygulamaları)

  Multi-programmer, real-world, object-oriented, versioned software development using source code
  management. Integrated development environments, internationalization, maintainable coding,
  commenting, refactoring, testing, design patterns and best practices.
  Çok programcılı, gerçek hayat, nesneye odaklı, kaynak kodu yönetimi kullanılan çok sürümlü yazılım
  gelistirme. Bütünlesik gelistirme ortamları, uluslararasılastırma, kolay bakımlı kodlama, yorumlama,
  yeniden düzenleme, test etme, tasarım örüntüleri ve en iyi uygulamalar.

  SWE 574 Software Development as a Team (2+0+4) 4
  (Yazılım Gelistirmede Ekip Çalısması)

  Hands on practice of software development process as a team. Scope, requirements specification,
  change management, integration and deployment. Tools, methods and techniques for managing the
  software development process. Use of software development tools. Communication and presentation
  skills. Development and presentation of software products.
  Ekip olarak yazılım gelistirme süreci uygulaması. Kapsam, gereksinimlerin belirlenmesi, degisim
  yönetimi, bütünlestirme ve kullanıma sunma. Yazılım gelistirme süreci yönetiminde araçlar,
  yöntemler ve teknikler. Yazılım gelistirme araçları kullanımı. İletisim ve sunum teknikleri. Yazılım
  ürünleri gelistirilmesi ve sunumu.

  SWE 575 Case Studies in Software Engineering I (0+4+0) 0
  (Yazılım Mühendisligi’nde Vaka Çalısmaları I)

  Investigation of software engineering problems through seminars. Teamwork applications and
  projects on software development problems.

  Yazılım mühendisligi problemlerinin seminerler aracılıgı ile incelenmesi. Ekip uygulamaları ve
  yazılım gelistirme problemleri üzerine projeler.

  SWE 576 Case Studies in Software Engineering II (0+4+0) 0
  (Yazılım Mühendisligi’nde Vaka Çalısmaları II)

  Continuation of Case Studies in Software Engineering I. Investigation of software engineering
  problems through site visits and seminars. Teamwork applications and projects on software
  development problems. Demonstration of results through presentations.
  Yazılım mühendisligi problemlerinin ziyaretler ve seminerler aracılıgı ile incelenmesi. Ekip
  uygulamaları ve yazılım gelistirme problemleri üzerine projeler. Sonuçların sunumlarla ortaya
  konulması.

  SWE 577 Directed Studies I
  (Yönlendirilmis Çalısmalar I) (0+4+0) 0

  Research in the field of software engineering, supervised by faculty.
  Ögretim elemanı denetiminde yazılım mühendisligi alanında arastırmalar.

  SWE 578 Directed Studies II
  (Yönlendirilmis Çalısmalar II) (0+4+0) 0

  Continued research in the field of software engineering, supervised by faculty.
  Ögretim elemanı denetiminde yazılım mühendisligi alanında devam eden arastırmalar.

  SWE 590-595 Special Topics in Software Engineering (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisligi'nde Özel Konular)

  Special studies on current topics in software engineering.
  Yazılım mühendisliginde güncel konular üzerine özel çalısmalar.

  SWE 599 Project
  (Proje) (0+3+0) 0

  Project under the supervision of a faculty member on software development and on various aspects of
  software systems. Progress report, final report and a presentation of final results.
  Ögretim üyesi tarafından yönlendirilen, yazılım gelistirme ve yazılım sistemlerinin degisik yönleri
  üzerine proje. Ara gelisme raporu, sonuç raporu ve sonuçların sunumu.
  Simdiye kadar tanımlanmıs ve verilmis“Special Topics” dersleri asagıdadır.

  SWE 592 Sp. Topics in Software Engineering: Advanced Database Systems (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisliginde Özel Konular: İleri Veritabanı Sistemleri)

  (SWE 556 ders kodu ile yukarıdaki listede yer almıstır.)

  SWE 594 Sp. Topics in Software Engineering: Multi-Core Programming (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisliginde Özel Konular: Çok-Çekirdek Programlama)

  Introduction. to hyper-threading technology and multi-core architectures. Parallel processing
  concepts. System overview of threading. Windows, POSIX and OpenMP multi-threading application
  programming interfaces. Message passing programming with MPI. Tools for debugging and
  performance analysis.

  Hiper sicimleme teknolojisi ve çok çekirdekli mimarilere giris. Parallel islem yapma kavramları.
  Windows, POSIX ve OpenMP çok-sicimli uygulama programlama arayüzleri. MPI ile mesaj geçerek
  programlama. Hata ayıklama ve basarım analizi için araçlar.

  SWE 595 Sp. Topics in Software Engineering: Secure Software Development (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisliginde Özel Konular: Güvenli Uygulama Gelistirme)

  Security concepts in software. Information, operating system and network security. Symmetric and
  public key cryptography, key distribution, hash codes, digital signatures. Authentication protocols.
  Secure Socket Layer (SSL) application development and SSL API libraries. Secure application
  requirements, design and implementation.

  Yazılımda güvenlik kavramları. Bilgi, isletim sistemi ve ag güvenligi. Simetrik ve açık anahtar
  sifreleme, anahtar dagıtımı, kıyımlı kodlar, sayısal imzalar. Kimlik kanıtlama protokolleri. Güvenli
  Soket Katmanı (SSL) uygulama gelistirme ve SSL API kütüphaneleri. Güvenli uygulama
  gereksinimleri, tasarımı ve gerçeklestirimi.

  SWE 596 Sp. Topics in Software Engineering: Patterns in Software Engineering (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisliginde Özel Konular: Yazılım Mühendisliginde Desenler)

  Introduction to patterns. Use of patterns in different fields. Pattern languages. Fundamental
  requirements of patterns. Information and data entity requirement patterns. User function patterns.
  Analysis patterns; Accountability, observation and measurement, conversion, object referance,
  inventory and accounting patterns. Design patterns; Creational, structural, behavioral patterns.
  Desenlere giris. Diger disiplinlerde desen kullanımı. Desen dilleri. Desenlerin temel isterleri. Bilgi ve
  veri birim isterleri desenleri. Kullanıcı islev desenleri. Analiz desenleri; sorumluluk, gözlem ve
  ölçüm, dönüsüm, nesne referans, envanter ve muhasebe desenleri. Tasarım desenleri; yaratım, yapısal
  ve davranıssal desenler.

  Tanımlanmıs fakat verilmemis“Special Topics” dersleri asagıdadır.:

  SWE 591 Sp. Topics in Software Engineering: Web Services (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisliginde Özel Konular: Web Servisleri)

  Service-oriented architecture; Standards for Web service description; Web Service Description
  Language (WSDL); Discovery techniques; Universal Description Discovery and Integration (UDDI);
  Simple Object Access Protocol (SOAP); Ontologies; Web Ontology Language (OWL); Applications
  of Web services

  Servis tabanlı mimari; Web Servis tanınmlamaları için standartlar; Web Servis Tanım Dili (WSDL);
  Servis bulma teknikleri; Evrensel Tanım Bulma ve Entegrasyon (UDDI); Basit Nesne Ulasım
  Protokolü (SOAP); Ontolojiler; Web Ontoloji Dili (OWL); Web servis uygulamaları

  SWE 593 Sp. Topics in Software Engineering: Formal Methods in Software Verification and
  Validation (3+0+0) 3
  (Yazılım Mühendisliginde Özel Konular: Yazılım Dogrulama ve Saglamada Biçimsel Metotlar)

  Propositional, predicate, and temporal logics. Formal systems and system modeling. Program and
  software verification and validation. Model checking. Basics of theorem proving. Resolution, natural
  deduction, and equality reasoning. Binary decision diagrams. Formal specification environments and
  applications. Case studies.

  Önerme, yüklem ve zamansal mantıklar. Biçimsel sistemler ve sistem modelleme. Program ve yazılım
  dogrulama ve saglama. Model denetimi. Teorem ispatlamanın temelleri. Çözümleme, dogal
  tümdengelim ve esitlige dayalı akıl yürütme. Akili karar diyagramları. Biçimsel belirtim araçları ve
  uygulamaları. Örnek çalısmalar.

Yazılım mühendisliği ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |