Psikoloji Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Maltepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Psikoloji Doktora Programı - Kurumda - Maltepe - İstanbul

 • Program tanımları
  Psikoloji Doktora Programı

  Çağımız kendine özgü koşullar içerisinde değişim göstermekte ve bu değişim gittikçe hızlanmaktadır. Böylesi hızlı bir değişime ayak uydurmaya çalışan insan, çözüm bulmakta zorlanmakta, stresi yaşamakta ve buna bağlı olarak da birçok psikolojik sorunla karşı karşıya kalmaktadır. Günümüz insanı stres ve strese bağlı olarak elliden fazla hastalıkla savaşmak durumundadır.

  İnsanların değişime uyumda karşılaştıkları problemlerin yönünü belirleyebilmelerinde, ortaya çıkan yeni bağlamları örgütleyebilmelerinde önderlik yapacak profesyonel danışmanlara, günümüzde daha çok ihtiyaçları vardır; bu profesyonel danışmanlar, psikologlardır. İnsan-toplum ilişkilerinde ortaya çıkabilecek yeni oluşumlar, ancak doğru yol göstericilerin, yani profesyonel danışmanların eğitimi ile sorun olmaktan çıkarılabilir. Yüksek Lisans eğitimini almış gençlerin sorun çözücü olabilmeleri için yetiştirilmeleri amacıyla psikolojinin alt dallarında derinleşmelerinin olanakları sağlanmalıdır.  

  • Psikoloji Doktora Programı, hem ulusal ve hem de uluslararası araştırmalarıyla ve çözüm önerileriyle katkı sağlayacak, projeler üretecek ve/veya var olan projelerde etkin görevler üstlenecek insanların, ihtiyaçları olan bilgilerle donatılmalarını sağlayacaktır.
  • Psikoloji Doktora Programı, insanlığın, dünyanın her yerinde he an karşılaşılan ve karşılaşılabilecek afetler ve bunların insan psikolojisinde yarattığı olası travmalara çözüm bulması beklenen psikologların yetiştirilmesini sağlayacaktır.
  • Doktora çalışması, nitelikli bilim insanlarının yetiştirilmesi sürecinin bir parçası olmakla birlikte ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıların da somutlaştırılması aşaması olarak görülmelidir. Psikoloji Doktora Programı'nın araştırma ve öğretim bağlamında tüm ilgililere ve bilim dünyasına üst düzeyde katkı sağlayacağı açıktır.

  Psikoloji Doktora Programında yer alan dersler:

  Güz Yarıyılı
  • Psikolojide Güncel Araştırmalar
  • Psikolojide Çağdaş Yaklaşımlar
  • Çağdaş Psikolojik Kuramlar
  • Çağdaş Kişilik Kuramları
  • Çeşitli Terapi Yöntemleri
  • Sosyokültürel Değişmeler Sosyolojisi
  • Türk Bilim Tarihinde Psikoloji
  • Psikolojide Çeşitli Yaklaşımların Alan Çalışmalarına Etkisi
  • Davranışın Nörobiyolojisi ve Bilişsel Süreçler
  • Sağlık Alanında Psikoloji
  • Klinik Değerlendirme
  • İleri İstatistik 
  Bahar Yarıyılı
  • Seminer
  • Klinik Psikolojide (KLP) Psikoloğun Rolü-Liezon
  • Psikolojinin Çeşitli Alanlarındaki Görüşme
  • Test Standardizasyonu
  • İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunu
  • Toplumsal Hareketler ve Kimlik Sosyolojisi
  • Performans Değerlendirme-Uygulama
  • Çeşitli Alanlarda Psikologların Görevleri
  • Farklı Terapi Yöntemlerinin Karşılaştırılması
  • Sağlık Psikolojisinde Sağaltım Yöntemleri
  • Bebeklik, Gençlik, Yetişkinlik, Olgunluk ve Yaşlılık Sorunları ve Başaçıkma
  • Çocuk Psikopatolojisi ve Terapi 
  AKADEMİK KADRO

  Prof. Dr. Nermin ÇELEN
  Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
  Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ
  Prof. Dr. Nursel TELMAN
  Doç. Dr. İlyas GÖZ
  Yrd. Doç. Dr. Figen KARADAYI
  Yrd. Doç. Dr. Levent ÖNEN
  Yrd. Doç. Dr. Nilgün ÖNGİDER
  Yrd. Doç. Dr. Bayhan ÜGE

Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |