Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Yeditepe Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  Plastik Sanatlar Bölümü Yüksek Lisans Programının amacı; öğrencileri, günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun şekilde, farklı sanat alanlarını kullanma kapasitesine sahip sanatçılar olarak yetiştirmektir. Verilen eğitim, bir yandan öğrencilerin sanatsal yeteneklerini geliştirirken diğer yandan sanatsal kavramları düşünme ve anlama becerilerini ilerletmelerini sağlamayı hedefler. Bu amacı gerçekleştirmek için; öğrencilerin, farklı disiplinlerin kendine özgü teorik ve pratik sorunlarını kavramaları ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak kavram ve eser üretmeleri için ortam hazırlar.
   
  Bölümün öngörüşü; sanatsal yaratıcılıkta düşünsel gelişimin, bireysel yeteneklerin gelişiminin ve çalışma yönünde bir özdisiplin oluşturulmasının sanat eğitiminin temeli olduğu yönündedir. Bu bağlamda eğitim programı bir yandan öğrencinin düşünsel gelişimiyle sanatsal değerleri sorgulayıp yaratıcılığını teşvik edecek ve heyecanlarını artıracak şekilde özgürlük ortamı sağlarken diğer yandan yoğun uygulama çalışmaları ile özdisiplini geliştirmeyi hedefler. Geniş atelyeleri, çağdaş düzeyde yürütülen eğitim anlayışı ve sağlanan sergileme olanakları ile öğrencilerin bütünsel bir sanat ortamı içerisinde yetişmeleri sağlanmaktadır. 
   
  Plastik Sanatlar Yüksek Lisans bölümünden mezun olan öğrenciler, bağımsız sanatçılar olabilecekleri gibi, eğitimci, kurs yöneticisi, sanat danışmanı, sergi düzenleyicisi olarak da çalışabilirler.

  DERS PROGRAMI

  Güz Yarıyılı
  Desen I
  Temel Sanat Eğitimi I
  Plastik Sanatlara Giriş
  Kısıtlanmış Seçmeli Seramik

  Bahar Yarıyılı
  Desen II
  Temel Sanat Eğitimi II
  Resim I
  Kısıtlanmış Seçmeli Heykel

  ZORUNLU DERSLER
  Güz Dönemi (2 Zorunlu)
  Resim I
  Desen ve Kompozisyon I

  Seçimlik DerslerGravür I
  Litografi I
  Serigrafi I
  Metin İncelemesi I
  Sanat Eleştirisi

  ZORUNLU DERSLER
  Bahar Dönemi (2 Zorunlu)
  Resim I
  Seminer  
  Desen ve Kompozisyon I

  Seçimlik DerslerGravür II
  Litografi II
  Serigrafi II
  Metin Analizi II
  Sanat Felsefesi
  Çağdaş Sanat Sorunları
     
   
  PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS KAPSAMLARI (İçerikleri)
    
  PLAS     501- 502 RESİM I- II (3,0)3
  Kişiliklerin oluşmasına yönelik olarak değişik konu, teknik ve malzemelerle araştırma ve düzenleme çalışmaları.
   
  PLAS      503- 504   DESEN ve KOMPOZİSYON I- II (3,0)3
  Canlı modellerden ve doğadan etüdler, kişisel çizgi ve biçimlendirme denemeleri ve özgünlüğe yönelik desen araştırmaları.
   
  PLAS     511- 512    GRAVÜR I- II (3,0)3
  Baskı tekniği olarak gravür ve bu teknikle araştırma ve denemeye dayalı özgün üretimlerin gerçekleştirilmesi.
   
  PLAS     513- 514     LİTOGRAFİ I- II (3,0)3
  Baskı tekniği olarak taş baskı (litho) ve bu teknikle araştırma ve denemeye dayalı özgün üretimlerin gerçekleştirilmesi.
   
  PLAS     515- 516     SERİGRAFİ I- II (3,0)3
  Baskı tekniği olarak serigrafi ve bu teknikle araştırma ve denemeye dayalı özgün üretimlerin gerçekleştirilmesi.
       
  PLAS      521- 522    METİN İNCELEMESİ I- II (3,0)3
  Sanatla ilgili seçilmiş metinlerin ve bu vesile ile çeşitli sanat sorunlarına ilişkin görüşlerin incelenmesi.
   
  PLAS      523    SANAT ELEŞTİRİSİ (3,0)3
  Eleştiri kavramının tanımı, 18.y.y.’dan günümüze sanat eserlerine yaklaşım ve bilimsel- izlenimci, yapısalcı eleştiri, psikanalitik eleştiri Wölflin ve Formalist yöntem, eleştiri ve felsefe ilişkisi, estetik ve eleştiri, sanatta soyutlama, Einfühlung ve Panofsky yöntemlerinin incelenmesi.
   
  PLAS     598       SEMİNER (0,0)0
  Türk ve dünya sanatı ile güncel sorunların (felsefi, teknik, eğitim, yayın, sergileme, güncel sanatsal etkinlikler vb. ) incelenmesi.
   
  PLAS      534 ÇAĞDAŞ SANAT SORUNLARI  (3,0)3
  Çağdaş sanatın tanımı, kapsadığı genel kavramlar.
  Çağdaş sanat akımlarının birbirine dönüşen ve birbirinden ayrılan yanları.
  Çağdaş sanat ve toplum. Geleneksel sanatlar ve çağdaş sanat. Çağdaş     sanatta doğa kavramı. Çağdaş teknolojik gelişmeler karşısınnda sanat. Çağdaş sanat kavramı karşısında yöreselcilik ve ulusalcılık. Özgünlük ve kişisellik.
   
  PLAS 524 SANAT FELSEFESİ   (3,0)3
  Focuses on the analysis of art from the wievpoint of sociology and philosophy with  special emphasis on the art movements.
    
    
  PLASTİK SANATLAR BÖLÜMÜ  YÜKSEK LİSANS BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERS KAPSAMLARI (İçerikleri)
   
  PLAS  111-112   TEMEL SANAT EĞİTİMİ I – II  (2,6)4
  Nesnelerden araştırmalar, doğa biçimlerinin incelenmesi ve yabancılaştırılması, plastik dilin gramerinin ve bunu oluşturan elemanların incelenmesi ve uygulanması.
   
  PLAS 101-102   DESEN I – II  (2,4)4
  Füzen, pastel, desen kalemi gibi malzemelerle, canlı ve cansız modelden, soyut somut etüdler, araştırma ve kroki çalışmaları, desen bilgisi ve sanat tarihinden seçilmiş önemli örneklerin incelenmesi.
   
  PLAS 131 PLASTİK SANATLARA GİRİŞ (2,2)3
  Plastik Sanatların sorunları, Plastik Sanatların yaşamla bütünlüğü, Resim, Heykel ve Seramik sanatlarında yararlanılan her türlü malzemenin tanıtılması ve hazırlanması ile ilgili teknik bilgiler ve uygulamalar.
   
  PLAS 212   RESİM I  (4,4) 4
  Boya (yağlı boya – akrilik) ile, canlı ve cansız modelden, soyut-somut etüdler, düzenlemeler. Çalışmaların topluca eleştirisi, resim sanatı ile ilgili malzeme, boya, tuval bilgisi ve renk kuramları.
   
  PLAS 231-232  ZORUNLU SEÇMELİ SERAMİK  (4,4) 4
  Yüzeysel ve hacimli tasarımları içeren Serbest Seramik tasarımı; fiziki çevre öğeleri ile endüstri ürünlerinin estetik ve teknik yönlerini araştırıp insan fonksiyon ve duygularına uyumunu düzenleyen çalışmaları, Mimari Seramik elemanları ve sağlık gerekçeleri gibi Endüstriyel seramik Tasarımı ana başlığı altında oran ve bağlantı bilgileri, disiplin içerisinde uygulatılacaktır.
   
  PLAS 221-222  ZORUNLU SEÇMELİ HEYKEL  (4,4) 4
  Temel amaç Heykel formasyonunu ve bu sanatın estetik ve tinsel değerlerini, öğrenciyi yaratıcılığa yönlendirerek uygulatmaktır. Bu bağlamda; kil, ahşap, vb. malzemelerle doğa etüdleri, serbest kompozisyon, strüktür, malzemeye uygun tasarım, silüet, ışık-gölge, kütle-mekan, büyük-küçük kütle ilişkisi, oran ve bağlantı bilgileri, heykel sanatının disiplinleri içerisinde öğretilecektir.

Pintura ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |