Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir İstanbul Teknik Üniversitesi - Ayazağa Kampüsü

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Program tanımları
  Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Doktora Programı

  Ders Listesi


  Ayrık-Olay Sistemleri
  Advanced Topics in Control and Automation
  Çok Değişkenli Kontrol Kuramı
  H-Sonsuz Optimal Kontrol        
  Uzmanlık Alan Dersi                  
  Değişken Yapılı Kontrol Sistemleri        
  Advanced Topics in Control and Automation     
  Robust Control Systems
  Stochastic Optimal Control Systems
  Nonlinear Control Systems
  Uzmanlık Alan Dersi

  Ders İçerikleri

  Ayrık-Olay Sistemleri
  Sistemler ve modeller. Sistem ve kontrolün temelleri. Ayrık olay sistemleri. Sistem kuramının amacı. Diller ve otomat kavramları. Otomat işlemleri. Sonlu durumlu otomat. Ayrık olay sistemlerinin analizi. Üst gözetim kontrolü. Üst gözetimli geribeslemeli kontrol. Kontrol edilen sistemin özellikleri. Kontrol edilemezlik, Gözlenemezlik, Yerinde kontrol. Petri ağları. Petri ağı temelleri. Petri ağları ile otomatanın karşılaştırılması. Petri ağlarının analizi. Zamanlanmış modeller. Zamanlanmış otomat, zamanlanmış Petri ağları. Duyarlık analizi ve uygun kestirim.

  Advanced Topics in Control and Automation

  Çok Değişkenli Kontrol Kuramı
  Ön matematik bilgiler; halkalarda matrisler ve matris denklemleri. Lineer sistemler; dinamikler, geri besleme, kararlılık, transfer matrisleri. Durum geri beslemesi; dinamik atama, sonlu zaman regülatörü. Durum kestirme ve gözleyici tasarımı. Çıkış geri beslemesi, dinamik atama. Dinamik kontrolörler ve eşdeğer yapılar. Model eşleme ve etkileşimsiz kontrol problemi.

  H-Sonsuz Optimal Kontrol
  H¥ kontrol kavramı, model eşleme, izleme, gürültü ayrıştırma ve bastırma problemleri ile ilişkisi; kararlılık teorisi; fonksiyonel uzaylar, operatör teorisi ve doğrusal matris eşitsizlikleri. Durum uzayı tekniklerinin geometrik bakış açısı ile incelenmesi. Geometrik yaklaşım ile model sadeleştirme. Kararlı hale getiren tüm kontrolörlerin bulunması. H¥ Optimal kontrol ve sentezleme. Belirsiz sistemlerin analiz ve kontrolü.

  Uzmanlık Alan Dersi      
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

  Değişken Yapılı Kontrol Sistemleri
  Değişken yapılı ve kayma kipli dinamik sistemlerin tanıtılması. Kayma kipinin tanımı, röle ve değişken yapılı sistemlerde kayma kipleri. Çok boyutlu kayma kipleri. Değişken yapılı kontrol için matematiksel temel; kayma manifoldları ve süreksizlik yüzeyleri, Filippov yöntemi, eşdeğer kontrol, min-maks kontrol. Lineer ve lineer olmayan sistemlerde kayma kipli kontrol tasarımı için hareket denklemlerinin düzenlenmesi; ayrıştırma ve izdüşüm yöntemleri, kayma yüzeyi ve kayma kipli kontrolun Lyapunov un ikinci yöntemi ile tasarımı. Kayma kipli kontrolun değişmezlik, dayanıklılık bozucu etkisizleştirme özellikleri, belirsizlikler durumunda kayma kipli kontrol. Kayma kipinde model izlemeli kontrol. Kayma kipli gözlemleyiciler. İntegral kayma kipi. Çatırtı problemi. Ayrık zamanlı ve gecikmeli sistemlerde kayma kipi. Uygulamalar .

  Advanced Topics in Control and Automation     
  Robust Control Systems (Dayanıklı Kontrol Sistemleri)
  Çevrim şekillendirme, ağırlıklı duyarlılık ve karışık duyarlılık. Çok giriş çok çıkışlı sistemlerde dayanıklılık. Genelleştirilmiş süreç kavramı ile sistem gösterilimi. Tek giriş tek çıkışlı sistemlerde başarımı sınırlandıran etkenler. Çok giriş çok çıkışlı sistemlerde başarımı sınırlandıran etkenler. Tek giriş tek çıkışlı sistemlerde belirsizlik ve dayanıklılık. Yapılanmış belirsizlikler ve yapılanmış tekil değer (m). DK iterasyon yöntemi ile kontrolör tasarımı.

  Stochastic Optimal Control Systems ( Rastlantısal Optimal Kontrol Sistemleri )
  Raslantısal işaretler, doğrusal sistemlerin rastlantısal girişlere yanıtları, bozucu girişlerin ve ölçme gürültüsünün korelasyonu, sürekli ve ayrık zaman Wiener ve Kalman filtreleri, doğrusal optimal öngörücü. Olasıl girişli ve ölçme hatalı sistemler için optimalliğin raslantısal prensibi. Doğrusal kuadratik Gauss kontrolörleri, minimum varyans kontrolu. Belirgin sistem tasarımında rastlantısal yöntemler.

  Nonlinear Control Systems (Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemleri )
  Doğrusal olmayan kontrol sistemlerine giriş. Doğrusal olmayan sistemlerin analizi: Faz düzlemi analizi; doğrusal olmayan kontrol sistemlerinin kararlılığı ve Lyapunov teoremi, ileri kararlılık kuramı, açıklayıcı fonksiyon yöntemiyle analiz. Doğrusal olmayan kontrol sistem tasarımı: Geribeslemeli doğrusallaştırma, kayma modunda kontrol, uyarlamalı kontrol. Çok girişli fiziksel sistemlerin kontrolu.

  Uzmanlık Alan Dersi
  Danışmanın yönetimindeki tez seviyesinde olan tüm doktora öğrencilerinin çalışma konularının ve bu konulardaki yeni gelişmelerin değerlendirilmesi.

   

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |