Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Haliç Üniversitesi - Mecidiyeköy Yerleşkesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Şişli - İstanbul

 • Giriş gereklilikleri
  * ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) sayısal bölümden en az 55 almış olmak, * Lisans diplomasının elektrik-elektronik-haberleşme bilimleri alanında olması, * 2 adet referans mektubu temin etmiş olmak, * Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün öğrenci başvuru koşullarına uymak.
 • Program tanımları
  Ülkemizin AR-GE konusunda atılım yapması, diğer yandan uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırarak, sürdürülebilir bir sosyoekonomik gelişme sağlaması için AR-GE faaliyetlerinin yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Araştırmanın altyapısını, Mühendislik Bilimlerinden Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanı da oluşturmaktadır.

  Bu perspektifi göz önüne alan T. C. Haliç Üniversitesi, ülkemizin mühendislik bilimleri alanlarında araştırmacı insan kaynağı yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı nın dört ana hedefi vardır:

  (1) Araştırmacı yüksek mühendisler yetiştirmek,
  (2) Orijinal araştırmaya dayalı ve SCI veya diğer indeksli yayınlarda yer alan dergilerde yayınlanabilir düzeyde tezlerin hazırlanmasını sağlamak,
  (3) Araştırmaların sanayi için fayda temin etmesine katkıda bulunabilmek ve  
  (4) Doktora programı açmak
  Mezunların bir yandan “Araştırmacı” kimliği ile sanayide, teknoloji enstitülerinde veya diğer araştırma merkezlerinde AR-GE uzmanı olarak istihdam edilmeleri, diğer yandan doktora programlarıyla birlikte kaliteli öğretim üyesi olarak yetişmeleri sağlanacaktır.

  Küreselleşen dünyada elektronik ve haberleşme mühendisliğine gereksinim artmakta ve dil bilen uluslar arası mühendisler aranmaktadır. Uzmanlaşmış elektronik ve haberleşme mühendislerine talep vardır. Bu nedenle, Haliç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü “Tezli Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans Programı” nı 24 krediden oluşan program ile açmayı benimsemiştir. Bu programda, isteyen öğrenci için, daha fazla kredi alma imkanı da açıktır.

  Bu programa kabul edilen öğrencilerin, araştırmacı yetiştirme amacına uygun olarak, % 20 si burslu olacak, onlardan hiçbir kayıt ücreti alınmayacak, ayrıca bu öğrenciler arasından bir bölümü de öğretim üye yardımcısı olarak istihdam edilebileceklerdir.

  Programın Amacı, öz görüş ve eğitim-öğretim dili

  Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan kişiler, esas mesleklerinin yanında, genelde, aldıkları matematik alt yapı ve kazandıkları analitik düşünce sistematiği ve iş disiplinleri ile kuruluşlarında kaynaklarının yönetilmesinden başlayarak, proje yönetimlerinin dengeli dağılmasından, etkin kullanımından ve uzmanlar arasındaki işbirliğinin kurulmasından da sorumludur. Bir örgütün kendi özgün uğraşları yanında, farklı alanlardaki uzmanlarla yönetim arasında bir köprü gibi iletişim görevi de yaparlar. Bunun yanında, kuruluşunun elektronik ve/veya haberleşme alanlarındaki iş tasarımı, süreçlerin tanımı, geliştirme, Ar-Ge, iş ölçümü, malzeme yönetimi, üretim planlaması ve kontrolü, kalite yönetimi, iş bilim ve ergonomi alanlarında çalışabilirler.

  Ayrıca Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan kişiler, planlama ve kalite güvencesi birimlerinde de çalışmaktadırlar. Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği günümüzde büyük ölçekli işletmelerde tam anlamıyla tanınmakta ve Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği yüksek lisansına sahip olan mezunların istihdamı her geçen gün artmaktadır. Artık bankacılık, sigortacılık, danışmanlık, yazılım, turizm ve sağlık sektörlerinde yer alan hizmet işletmelerinde de elektronik ve haberleşme mühendisleri çalışmaya başlamıştır.

  Bu perspektiften hareketle, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında eğitime başlayan Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümümüz ile, Haliç Üniversitesi’nin mühendislik bilimleri alanında güçlendirilmesi ve aynı zamanda ülkemizin ihtiyacı olan bu alandaki lisansiyerlerin yüksek lisans yapması amaçlanmıştır.

  Yüksek lisans programının da eğitim-öğretim dili Türkçe olacaktır. Bazı derslerin İngilizce verilmesini de destekleyeceğiz.

  Yürütmekte olduğumuz Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği dört yıllık eğitim ve öğretim programının yedinci yarıyılından itibaren, öğrencilerimizi, ortak derslerin yanında, seçime bağlı dersler ile “Elektronik” ya da “Haberleşme” alt programlarına yöneltmekteyiz. Öğrencilerimize, mühendis olduklarında,  çalışacakları sektörde lisans seviyesinde uzmanlık kazandırma amacımıza paralel olarak, yüksek lisans eğitim ve öğretiminde de programlarımızı “Elektronik Yüksek Lisans Programı” ve “Haberleşme Yüksek Lisans Programı” olarak iki dala ayırdık. Bu programlara başvuru koşullarında birçok seçenek mümkün olabilecektir. Elektrik-Elektronik, ya da Elektronik veya Haberleşme programları lisans mezunları, yüksek lisans eğitimleri için iki programdan birini seçebileceklerdir.

  DERS İÇERİKLERİ

  EHM 511       İleri Matematik
  Interpolasyon Yöntemleri, Sayısal Türev Alma, Seriler, Sayısal Integrasyon Yöntemleri, Matris Cebiri ve Matrislerin Özellikleri, Kompleks Sayılar, 1. ve 2. Dereceden Diferansiyel Denklem Çözümleri, PC ve PC yazılımlarının kullanımı, Data Analizi,

  EHM 513       Bulanık Kümeler ve Bulanık Mantık 
  Giriş / Bulanık kümeler, klasik kümeler / Bulanık kümelerin işlemleri / Bulanık aritmetik / Bulanık bağıntılar / Bulanık bağıntı eşitlikleri / Olasılık teorisi / Bulanık mantık / Belirsizlik temelli bilgi.

  EHM 521       Sayısal Filtreler 
  Zamansal ve uzaysal işaretlerin süzülmesinde komşuluk kavramı/ Frekansda seçicilik kavramı/Analog ve sayısal süzgeçler arasındaki ilişki /Diferansiyel denklemlerden fark denklemlerine geçiş, Çeşitli yaklaşıklık yöntemleri ve değişik açılardan yorumlanmaları/FIR filtreler, Hareketli Ortalama ve Tarak Filtreleri, Alçak geçiren, Yüksek geçiren ve band geçiren filtreler, Medyan filtreler/IIR filtreler, Alçak geçiren, Yüksek geçiren ve band geçiren filtreler, Medyan filtreler/FIR filtre tasarımı ve gerçeklemesi /IIR filtre tasarımı ve gerçeklemesi/FIR ve IIR filtre uygulamaları, Adaptif filtereler.

  EHM 522       Aktif Filtre Sentezi  
  Giriş: Devre Fonksiyonları, Filtrelerin Türleri, Frekans ve Empedans Denormalizasyonları, Filtre Uygulamalarına Örnekler. Yaklaşıklık: Genlik Yaklaşıklığı,  Kompleks-Frekans Değişkeninin Dönüşümleri, Faz Yaklaşıklığı. Duyarlılık: Bağıl Duyarlılık Bağıntıları, Fonksiyon Duyarlılığı, Katsayı Duyarlılığı, Normalleştirilmemiş Kök Duyarlılığı, Kalite faktörü ve Köşe Frekansı Duyarlılığı, Parazitik Duyarlılığı. Tek-Kuvvetlendiricili Aktif RC Filtreleri: Sonlu Kazançlı Tek-Kuvvetlendiricili Filtreler, Sonsuz Kazançlı Tek-Kuvvetlendiricili Filtreler,  Yüksek DerEHMden Filtreler, İşlemsel Kuvvetlendirici Parazitikleri ve Kazanç-Bandgenişliği. Çok-Kuvvetlendiricili Aktif RC Filtreleri: Durum-Değişkenli Filtreler,  Diğer Çok-Kuvvetlendiricili Filtreler, İkinci DerEHMden (Bikuadratik) Çok-Kuvvetlendiricili Filtreler, Üniversal Aktif filtre. Doğrudan Gerçekleme Yöntemleri: Doğrudan Gerçeklemeler İçin Aktif Devre Elemanları, Transmisyon Parametreleri,  Genelleştirilmiş Empedans Çevirici, Endüktans Simülasyonu,  Frekansa-Bağımlı Negatif Dirençler, Leapfrog Gerçekleme Teknikleri. Anahtarlamalı Kapasite Filtreler: Anahtarlamalı Kapasite (SC), Parazitiklerin Etkisi, Temel SC İntegratörler, Diğer SC Devreler, SC Tow-Thomas Devresi, SC Leapfrog Filtre.

  EHM 523       Elektronik Devrelerinde Gürültü Analizi   
  Gürültü tanımı, önemi, tipleri ve matematiksel modeli / Rasgele süreçler ve istatistiksel yöntemlerle karakterize edilmeleri / Korelasyon teknikleri ve güç spektral yoğunluk fonksiyonları / Beyaz gürültü / Başlıca elektronik devre eleman gürültüleri ve güç spektral yoğunlukları / Pasif ve aktif elektronik devre elemanlarının gürültüyle birlikte eşdeğerlikleri / Küçük işaret ve gürültü eşdeğer devreleri ve çalışma bantları boyunca eleman değerlerinin tayin edilme yöntemleri / Elektronik devrelerde gürültü analizi / Gürültü parametreleri ve dönüşümleri empedans ve yansıtma katsayı düzleminde gürültü daireleri ve düşük gürültü kuvvetlendiricisi tasarımı / Keyfi konfigürasyonda bağlanmış iki-kapılıların gürültü parametreleri / Dönüşümleri / Geri beslemeli bir iki- kapılı gürültü faktörü hesabı / Keyfi konfigürasyonda bağlanmış iki-kapılılardan oluşturulmuş çok-kapılı devre gürültü analizi / Nonlineer mikrodalga devrelerinin gürültü analizi / Düğüm yaklaşımıyla gürültülü devrelerin hassasiyetleri ve analizi / Gürültü ölçme prensipleri ve teknikleri.

  EHM 524       Nöron Ağları ve Uygulamaları 
  Nöron ağları ile hesaplama ve tarihçesi / Biyolojik sinir ağları ve biyolojik nöron / Nöron modeli / Aktivasyon fonksiyonları / Ağ topolojileri: İleri beslemeli ve geri beslemeli ağlar / Yapay sinir ağı modelleri: Statik ve dinamik ağlar / Yapay sinir ağlarının eğitilmesi-Eğiticili ve eğiticisiz öğrenme / İşaret ve ağırlık vektör uzayları / Öğrenme kuralları: Hebb kuralı, Perceptron kuralı, Delta kuralı, Widrow-Hoff kuralı, Yarışmalı öğrenme kuralı / ADALINE / Perceptron / Çok katmanlı ağlar ve geriye yayılma algoritması, genelleştirilmiş Delta kuralı / RBF ağları / CSFN ağları / Çağrışmlı bellekler / Hopfield ağı / Kendi kendine organize olan ağlar / Nöron ağlarının uygulamaları.

  EHM 541       İleri Sayısal İşaret İşleme
  Dalgacık Dönüşümüne Giriş / Filtreler / Alt Örnekleme ve Üst Örnekleme / Filtre Bankaları ve Mükemmel Geriçatım (Perfect Reconstruction)/ Dikgen Filtre Bankaları / Çoklu Çözünürlük (Multi Resolution) / Dalgacık Dönüşümü / M-Kanallı Filtre Bankaları/ Tasarım Metodları / Uygulamalar.

  EHM 542       Sayısal TV Yayıncılığı    
  Sayısal Tv Yayıncılığı: TV Yayın Sistemleri; S/B Televizyon Yayıncılığı, Kameralar ve TV Tüpleri, Renkli TV yayın Formatları, Analog İşaretlerin Sayısallaştırılması, JPEG, MPEG-2, MUSICAM, AC-3 Sıkıştırma Formatları; Çok Taşıyıcılı Modülasyon Teknikleri; QPSK, QAM, COFDM; MPEG-2 İletim Dizisi; Koşullu Erişim Sistemleri, Sayısal TV Alıcıları, STB, PVR konularının anlatılması.

  EHM 543       Sayısal Haberleşme Sistemleri         
  Darbe genlik modülasyonu / Ani örnekleme / Örnekle tut sistemi / Uygulamada örnekleme / Örneklemenin matematik yapısı / PAM demodülasyon yöntemleri / Band geçiren dalga şeklinin örneklenmesi / Darbe zaman modülasyonu / PPM ve PDM işaretlerinin analizi / Üniform olmayan yolla üretim / PPM ve PDM demodülasyonu / Uygulamada anabant işaretinin ideal demodülasyonu / Band genişliği gereksinmesi / Çoğullama / TDM ve FDM’nin bant genişliği gereksinmeleri / Birleşik modülasyon / Uygulamada telgraf ve telefon / Endüstriyel ve mobil haberleşme / Kuvantlanmış sistemler ve PCM işaret kuvantlama gürültüsü / İşaret kodlama / Anabant PCM’nin deteksiyonu / Delta modülasyonu / PCM taşıyıcı sistemler / İleri PSK sistemler / Uygulamada PCM sistemler.

  EHM 544       İki Boyutlu İşaret ve Görüntü İşleme 
  İşaret ve görüntü işlemenin temel kavramları / Ayrık Fourier dönüşümü / FIR ve IIR süzgeçler / Görüntü algılama / Görüntünün örneklenmesi ve kuantalanması / Görüntü dönüşümleri / İstatistiksel görüntü modelleri / Görüntü iyileştirme / Görüntü kodlaması.

  EHM 592       Proje Yönetimi  
  Proje yapısı, proje amacı, ilgili unsurlar gibi proje yönetemi kavramları. Proje programlamasında zaman ve maliyet boyutları. CPM, PERT ve GERT gibi network analiz teknikleri.

  EM 507          Kalite Planlama ve Mühendisliği
  Toplam Kalite Kontrol, kavram ve araçları, ilişkileri, sistematiği, matrisleri, ok diyagramları, matris veri analizi, KJ metodu ve yöntem kararı.  


  ELEKTRONİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ:

  EKM 541       İleri Mantık Devreleri Tasarımı
  Ardışıl makinalarda durum indirgeme, ardışıl makinaların ayrıştırılması, PLC ile mantık devresi tasarımı

  EKM 542       Endüstriyel Elektronik Tasarımı ve Uygulamaları
  Endüstriyel işletmelerde kullanılan elemanların yapılan prosese uygun olarak en iyi şekilde kontrolu ile üretimde hassasiyet, hız ve ekonomik açıdan bir iyileştirme olacaktır. Bu kontrolu sağlayan elektronik devrelerin tasarımında izlenmesi gereken yöntemler, kullanılan elemanların karakteristik davranışları ve endüstriyel uygulama örneklerinin verilmesi bu dersde amaçlanmaktadır.
  Yarıiletken güç elektroniği anahtarlama elemanları: Güç diyodu, tristör, triyak, kapıdan kesime sokulabilen tristör (GTO), MOS, kontrollu tristör (MCT), güç MOSFET' i, güç tranzistörü, IGBT, IGCT. Güç elektroniği devreleri: Doğrultucular, alternatif ve doğru akım kıyıcıları, eviriciler, kontrollu yarıiletken anahtarlar için tetikleme devreleri, işaret üreteçleri, zamanlayıcılar, darbe genişlik modülasyonu, opto-ikili elemanlar, darbe transformatörleri, işlemsel kuvvetlendiriciler, fark kuvvetlendiricileri, karşılaştırıcılar, röleler. Devre elemanların yerleşim biçimi, topraklama, gürültü ve gürültü azaltma yöntemleri, alçak geçiren, yüksek geçiren, band geçiren, geniş band ve notch filtresi, işaret uyumlaştırma devreleri, izolasyon, kuvvetlendirme, skalalandırma işlemleri ve uygulamaları, regüle edilmiş lineer güç kaynakları, anahtarlamalı güç kaynakları, akü şarj devreleri, DA motor kontrol devreleri, değişken frekanslı a.a. motor sürücüleri, ark kaynak devreleri, endüksiyonla ısıtma.

  EKM 543       Lineer Sistem Teorisi    
  Sistemlerin sınıflaması, sistemlerin matematiksel betimlemesi, durum modeli, kanonik formlar, durum geçiş matrisinin sayısal ve analitik hesaplaması, zamanla değişen ve ayrık zamanlı sistemler, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, durum geri beslemesi ve durum kestirimcisi, özdeğer ve özvektör ataması, doğrusal sistemlerin kararlılığı, doğrusal zamanla değişen sistemlerde kararlılık.

  EKM 544       Programlanabilir Lojik Kontrolörler ve Lab.   
  Programlanabilir lojik denetleyiciler/ Donanım özellikleri/ Bellek sahaları/ Yazma ve programa girilme/ Komut seti ve uygulamaları/ Program icra zamanlaması / Program denetleme ve icrası / Analog Giriş birimi ve kullanımı / Analog çıkış birimi ve kullanımı / Fuzzy logic birimi ve Kullanımı / Yüksek hızlı sayıcı birimi ve kullanımı / Sıcaklık kontrol birimi ve kullanımı / Hareket kontrol birimi ve kullanımı / Mil kontrol birimi ve PLC ile entegre kullanımı /Büyük kapasiteli PLC sistemleri / uzaktan kontrollu PLC sistemleri / PLC sayısal kontrol uygulamaları / PLC analog kontrol uygulamaları

  EKM 545       Kontrol Mühendisliği  
  Kumanda, geri besleme ve kontrol kavramlarının verilmesi. Kontrol mühendisliği ile ilgili bilim dalları ve uygulamaları. Kontrol mühendisliğinin diğer mühendislik alanları ile olan ilgisi. Kontrol mühendisliğinin çözüm getirdiği mühendislik konuları. Kontrol mühendisliğinin çalışabileceği endüstriyel alanlar. Kontrol mühendisliğinde lisansüstü eğitim ve akademik çalışmalar. Kontrol teknolojilerinin tanıtılması.

  EKM 546       Endüstriyel Otomasyon ve Kontrol Sistemleri             
  Endüstriyel otomatik kontrol sistemlerine giriş. Endüstriyel otomatik kontrol sistemlerinde kullanılan algılayıcılar, dönüştürücüler ve uygulamaları, işlemsel kuvvetlendiriciler ve uygulamaları, analog sayısal (ADC), sayısal analog (DAC), frekans gerilim (F/V), gerilim frekans (V/F) dönüştürücüleri, ayrık devre elemanları kullanarak kontrol uygulamaları, mikroişlemci temelli kontrol uygulamaları, sıcaklık ve motor kontrol sistemi tasarım ve uygulaması. LABVIEW kontrol yazılımı ve uygulamaları.

  EKM 547       Elektronik Devrelerin Bilgisayar Yardımı ile Analizi ve Sentezi
  Çeşitli program paketleri ile doğrusal ve doğrusal olmayan devrelerin çözümü. Hata analizi

  EKM 548       Anahtarlamalı Güç Dönüştürücüleri   
  Enerjinin bir biçimden başka bir biçime dönüştürülmesinde anahtarlamalı dönüştürücülerin rolü / Temel dönüştürücüler / Matematiksel model / Dönüştürücülerin dinamiğinin durum denklemleri ile incelenmesi / Durum denklemlerinin ortalaması / Kayan kipli denetimle güç dönüştürücülerinin kontrolü / Seçilmiş uygulamalar.

  EKM 549       Güç Elektroniği ve Lab.  
  Güç yarıiletkenleri, güç diyotları, tristörler ve güç tranzistörleri. güç elektroniği devreleri, doğrultucular, eviriciler, DC/DC ve AC/AC çeviricilerin tipleri ve çalışma ilkeleri, harmonikler, güç elektroniği devrelerinin giriş ve çıkış gerilim ve akım dalga şekillerindeki harmonikler ve bunların azaltılması, sanayi uygulamaları, motor kontrolu, kesintisiz güç kaynakları, anahtarlama modlu güç kaynakları, sabit ve dinamik reaktif güç kompanzasyonu, deneyler, kontrolsuz ve kontrollu doğrultucular, AA kıyıcılar, DA kıyıcılar, eviriciler

  EKM 552       Robotik  
  Robotiğe giriş, uzaysal tanımlar ve dönüşümler, ileri geri kinematik, robot hareketi mekaniği, statik kuvvet ve uyum, robot dinamiği, yörünge planlama, robot kontrolü ve robot duyarlılığı

  EKM 560       Seminer    
  Seminer süresince yüksek lisans öğrencileri belirlenen konularda sunum ve tartışma  yapacaklardır.

  EKM 590       Tez   
  Bu derste öğrencilerin,  öğrenimleri boyunca kazandıkları bilgileri kullanarak, tez sunmaları gerekmektedir.

Mühendislik ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |