Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Okan Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tuzla - İstanbul

 • Program tanımları
  Programın Amacı

  Okan Üniversitesi Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Klinik Psikoloji uzmanlık alanına yönelik bir yüksek lisans programıdır. Bu program, toplum ve ruh sağlığı alanında ihtiyaç duyulan, mesleki etik ilkelere bağlı, beceri ve bilimsel bilgi donanımı yüksek uygulamacı uzman (klinik) psikolog yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

  Çok yakın bir gelecekte AB'ye uyum yasaları çerçevesinde ele alınacak Çerçeve Sağlık Hizmetleri Yasasında yer alacak olan "uzman klinik psikolog" ihtiyacının giderilmesi aciliyet taşımaktadır. Ne yazık ki bu alanda yetişmiş uzman psikolog sayısı, alanın ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. Uzman hizmet gücüne ihtiyacın böylesine yoğun olduğu bir uygulama alanında, klinik psikoloji uzmanlarını yetiştirmeye yönelik yüksek lisans programları çok az sayıda devlet ve vakıf üniversitelerinde yürütülmektedir.

  Çağdaş Ruh Sağlığı eğitim ve uygulamalarında Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) yaklaşımı en fazla tercih edilen yaklaşım olarak yer almaktadır. Bilimsel verilerle etkili olduğu kanıtlanmış BDT ekolünün eğitim ve uygulamaları bugün batılı ülkelerdeki üniversitelerde, Psikoloji Yüksek Lisans Programlarında birinci tercih olarak bilimsel değerliliğini korumaktadır. Yüksek Lisans programımız, Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımının kuramsal ve uygulamalı eğitimini temel alarak, hem ülkemizde hem de batılı ülkelerde en fazla talep gören bir uzmanlık eğitimini gerçekleştirmeyi hedeflemektedir.


  Bu amaçla, yüksek lisans programımızda, uzmanlık derecelerini alan kişilerin şu bilgi ve becerilere sahip olmaları hedeflenmektedir:

  1. Klinik psikoloji alanında yapılan araştırmaları inceleme ve eleştirebilme, alanda araştırma düzenleme ve uygulama becerisi kazanma;

  2. Ruh sağlığı alanında davranışsal ve duygusal sorunları tanılama, ayrıştırma, analiz etme ve açıklama;

  3. Kişilik yapılarını ve psikolojik bozuklukları değerlendirmede yaygın olarak kullanılan psikolojik ölçekleri uygulama, puanlama, yorumlama ve bir psikolojik değerlendirme formülasyonunu içeren rapor yazabilme;

  4. Psikoterapi alanında bilimsel literatürle desteklenmiş psikoterapi tekniklerinden Bilişsel Davranışçı Terapi yaklaşımının kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerisine sahip olma; süpervizyon altında görüşme yapabilme;

  5. Toplumsal ve ruh sağlığı alanında mesleki rolünün ve etik ilkelerinin çerçevesinde en üstün hizmeti üretebilme.

  Programın Yapısı

  Psikoloji Yüksek Lisans Programı, klinik psikoloji alanına yönelik tezsiz bir programdır.
  Uluslararası standartla belirlenmiş "biliminsanı-uygulamacı" modelini içermektedir. Bu doğrultuda, mezunların güçlü bir bilimsel yöntem ve kuramsal bilgi alt yapısı kazanması hedeflenmektedir. Bu alt yapı üzerine, bilimsel literatürle en çok desteklenen uygulama ekollerinden Bilişsel Davranışçı Terapi modeline dayalı uygulama becerileri kazandırılmaya çalışılmaktadır. Bilim - uygulama - meslek etiği, programın sacayağını oluşturmaktadır.

  Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, Bilişsel Davranışçı Terapi yönelimine sahiptir. Bu bağlamda klinik psikoloji eğitimi Araştırma Yöntemleri, Psikolojik Değerlendirme, Psikopatoloji, Psikoterapi Kuramları, Psikoterapötik Beceri, Meslek Etiği gibi temel derslerin yanı sıra, ağırlıklı olarak BDT ekolüne ait kuramsal ve uygulamalı dersler içermektedir. Programda, Geştalt Terapi ve Şema Terapi gibi seçmeli dersler aracılığıyla farklı ekol ve uygulama yöntemlerine de yer verilmektedir.

  Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı, iki yıllık tezsiz bir programdır. Ancak, akademik kurul programın birinci yılını başarıyla tamamlayan kimi öğrencileri tez araştırmasına yönlendirebilir. Bu durumda öğrencilerin ikinci yıl alacağı dersler, tez araştırmasına yönelik düzenlenir. Tez araştırmasına yönlendirme, Yüksek Lisans Akademik Kurulunun onayına bağlıdır.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı

  Tezsiz Yüksek Lisans Programı, bilimsel bilgi ve beceri donanımı yüksek bir öğrenim sonucunda  etik ve mesleki sınırlar içerisinde uygulama yapabilecek uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu program, Uzmanlık Tezi dışında tezli programda bulunan derslerin tümünü içerdiği gibi, tez için ayrılan süreyi daha fazla uygulama ve süpervizyon dersine ayırmaktadır. Böylelikle, programdan mezun olan kişilerin kuramsal donanımlarının yanında, alanın ihtiyacı olan temel düzeydeki klinik becerilere üst düzeyde sahip olmaları hedeflenmektedir.

  Tezsiz programın uygulama ve beceriye verdiği önem, uygulama derslerinin yoğunluğundan fark edilebilir. İki dönemlik genel psikoterapötik beceri ve psikolojik değerlendirme eğitiminin yanı sıra, izleyen diğer iki dönemde seçilen vakalarda BDT yönelimli süpervizyon ile uygulama becerileri güçlendirilmektedir. Ayrıca, mezun olmadan önce ruh sağlığı hizmeti veren bir kurumda yapılan klinik staj ile uygulama alanı tanıtılır.

  Uygulamalı ve kuramsal eğitim Okan Üniversitesi'nin Kadıköy Hasanpaşa'daki Uygulamalı Psikoloji Biriminde yürütülmektedir. Bu birim, psikoterapi eğitimi için düzenlenmiş olup, sesli-görsel süpervizyon ve kayıt imkânı sunmaktadır. Süpervizyon ve klinik staj derslerinin toplamı 168 saattir. Gelecekte yüksek lisans eğitimlerinde AB programlarına geçiş durumlarında, eş değer diploma için gerekli olan minimum 60 saatlik süpervizyonlu uygulama (internship) koşulu karşılanmaktadır.

  Program, toplam 4 yarıyıl sürer ve en fazla 2 yarıyıl uzatılabilir. "Bilimde Uzmanlık" derece ve diploması alabilmek için, programda belirtilen 42 kredilik dersi başarıyla tamamlamak ve buna ek olarak kredisiz Alan Stajı ve Bitirme Projesi derslerinden başarılı olmak gerekmektedir.

  Tezsiz Yüksek Lisans Programından mezun olanlar doktora yapabilirler. Ancak başvurdukları enstitünün belirleyeceği telafi derslerini tamamlamak durumundadırlar.

  Dersler Türkçe yapılır. Ancak tüm okuma materyali İngilizce kaynakları içerdiğinden yeterli düzeyde İngilizce bilgisi aranmaktadır.

  Tezli Yüksek Lisans Programı

  Akademik Kurul programın birinci yılını başarıyla tamamlayan kimi öğrencileri tez araştırmasına yönlendirebilir. Bu durumda öğrencilerin ikinci yıl alacağı dersler, tez araştırmasına yönelik düzenlenir. Tez araştırmasına yönlendirme, Yüksek Lisans Akademik Kurulunun onayına bağlıdır.

  Yönlendirmedeki amaç, öğrencileri Klinik Psikoloji alanında doktora çalışmasına hazırlamaktır. Tezsiz programda dersler daha çok uygulama becerilerine yönelikken, tez araştırmasına yönlendirilen öğrenciler, kuramsal klinik psikoloji bilgisi, bilimsel yöntem ve araştırma becerisi ile ilgili dersler alırlar.

  Programın süresi, toplam 4 yarıyıldır ve en fazla 2 yarıyıl uzatılabilir. Öğrenciler zorunlu ve seçmeli 36 kredilik dersin yanı sıra 2 dönemlik Uzmanlık Tezi ve Alan Stajı dersini de başarıyla tamamlamak zorundadır. Programı başarıyla bitirenlere, "Bilim Uzmanlığı" derecesi verilir.

  Dersler Türkçe yapılır. Ancak tüm okuma materyali İngilizce kaynakları içerdiğinden yeterli düzeyde İngilizce bilgisi aranmaktadır.


  Eğitim Programı


  1.dönem
  İleri Psikopatoloji I
  Psikoterapötik Görüşme Becerileri I
  İleri Psikoterapi Kuramları
  Psikolojik Değerlendirme I
      
  2.Dönem
  Psikoterapötik Görüşme Beceri. II
  Bilişsel Davranışçı Terapi I
  İleri Araştırma Yöntemleri
  Seçmeli

  3.dönem
  Psikofarmakolojik Yaklaşımlar
  BDT Süpervizyonu I
  Seçmeli
  Seçmeli

  4.dönem

  BDT Süpervizyonu II
  Bitirme Projesi
  Seçmeli

  Seçmeli Dersler
  İleri Gelişim Psikolojisi
  Madde Bağımlılığı ve Psikolojik Müdahaleler
  Aile Terapileri ve Modelleri
  Meslek Etiği
  İleri Sosyal Psikolojide Seçme Konular
  İleri Bilişsel Gelişim
  Sosyal Gelişimsel Psikopatoloji
  İleri Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular
  Yetişkinlik ve Yaşlılık-I
  Yetişkinlik ve Yaşlılık-II
  Bağımlılık Psikolojisi
  İleri Adli Psikoloji
  Çocuklarda Psikolojik Değerlendirme ve Psikopatoloji
  Oyun Terapisi
  İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri
  İleri Psikoterapi Kuramları
  Bilgi İşleme Modelleri
  Gestalt Terapisi
  Şema Terapi
  Psikolojik Değerlendirme II
  Bilişsel Davranışçı Terapi II
  İleri Psikopatoloji II
  Gelişim Kuramları
  Sosyal Kişilik Kuramları
  Sosyal ve Duygusal Gelişim
     

  Ders İçerikleri


  Zorunlu Dersler

   PSİ 503 - Psikofarmakolojik Yaklaşımlar
  Psikopatolojileri açıklayan biyolojik yaklaşımlar öğretilir. Biyolojik modellere dayalı olarak yapılan psikiyatrik müdahaleler ve psikofarmakolojik ilaçlar tanıtılır.

  PSİ 511 - İleri Psikopatoloji I
  Psikolojik sağlıkla ilgili olarak bio-psiko-sosyal model öğretilir. Diatez-stres modeli çerçevesinde biyolojik ve sosyal yatkınlıklar anlatılır. Genel psikopatoloji ve DSM-IV sınıflandırma sistemindeki tanı kategorileri öğretilir, örnek vakalarda tanılama ve ayırıcı tanılar tartışılır. Bu kapsamda kaygı bozuklukları, disosiyatif bozukluklar, post-travmatik bozukluklar ve duygu durum bozuklukları incelenecektir.
  Kaynak Kitaplar:
  Sutker, P. B., & Adams, H. E. (Eds). (1994). Comprehensive handbook of psychopathology. New York: Plenum Press.
  Davison, G. C., & Neale J. M. (1998). Abnormal Psychology. New York: John Wiley & Sons.

  PSİ 512 - Psikoterapötik Görüşme Becerileri I
  Psikoterapi görüşmelerinin temel özellikleri öğretilir. Görüşme ortamının düzenlenmesi, danışanın karşılanması, koşulsuz olumlu kabul, saygı, empati, şeffaflık, tepki ve yönlendirmeler, ilk görüşme teknikleri, değerlendirme görüşmeleri, danışmanlık ve yardımın ilkeleri öğretilir, rol oynama tekniğiyle bu konularda beceri kazandırılır.
  Kaynak Kitaplar:
  Benjamin, A. (1981). The helping interview. Boston: Hough Mifflin Company
  Morrison, J. (1994). The first interview. New York: The Guilford Press.

  PSİ 513 - İleri Psikoterapi Kuramları
  Tarihsel olarak psikoterapi kuramları ele alınır. Psikoterapi kuramlarının genel insan ve zihin modelleri, değişimde odaklandıkları nokta, terapistin konumu, değişimde terapisin ve görüşmecinin sahip oldukları roller ve sorumluluklar hakkında karşılaştırmalı incelemeler yapılır.
  Kaynak Kitaplar:
  Prochaska, J. O. (1984). Systems of psychotherapy: A transtheoretical analysis. Chicago: The Dorsey Press.
  Safran, J. D. (1998). Widening the scope of cognitive therapy. New Jersey: Jason Aronson

  PSİ 520 - İleri Araştırma Yöntemleri
  Psikoloji araştırmalarında kullanılan bilimsel yöntemler öğretilir,  araştırma deseni oluşturma ve uygulama becerisi kazandırılır. Araştırma desenlerinin güçlü ve zayıf özellikleri tartışılır, araştırma deseninin gücünü artırma konusunda kullanılan teknikler tanıtılır, araştırmaların yöntem bilimsel açıdan eleştirel analizine yönelik beceriler kazandırılır.
  Kaynak Kitaplar:
  Shaughnessy, J. J., & Zechmeister, E. B. (1997). Research methods in psychology. New york: McGraw-Hill Com.

  PSİ 522 - Psikoterapötik Görüşme Becerileri II
  "PSİ 512 - Psikoterapötik Görüşme Becerileri I" dersinin uygulama ve süpervizyon kısmıdır. Öğrenciler, uygulamalı psikoloji laboratuarında ve anlaşmalı kurumların uygulama birimlerinde, ilgili öğretim üyelerinin süpervizyonu altında danışanlarla ilk görüşme yaparak, kuramsal derslerde edindikleri bilgileri beceriye dönüştürme eğitiminden geçerler.
  Öğrenciler görüşme sonrasında süpervizyon eğitimi alırlar, başvuran kişiye ilişkin sorun formülasyonu yapar ve psikolojik değerlendirme raporu yazmayı öğrenirler.
  Kaynak Kitaplar:
  Hersen, M., & Turner, S. M. (Eds). (1994). Diagnostic interview. New York: Plenum Press.

  PSİ 523 - Bilişsel Davranışçı Terapi I
  Bilişsel Davranışçı Terapi tekniklerinin dayandığı felsefi ve kuramsal insan modeli tanıtılır, BDT'ye ilişkin temel kavram ve yöntemler öğretilir. Bu çerçevede BDT görüşmelerinin temel yapısı, otomatik düşünce, ara inanç ve temel inançlarla çalışma yöntemleri, BDT'de duygu ile çalışma yöntemleri ve BDT'de kullanılan ek teknikler (imgeleme, gevşeme egzersizleri, sistematik duyarsızlaştırma, yüzleştirme vs.) ele alınır.
  Kaynak Kitaplar:
  Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: The Guilford Press.

  PSİ 531 - Psikolojik Değerlendirme I
  Psikolojik değerlendirme yöntemleri tanıtılır. Psikometrik ölçekleri uygulama ve yorumlama konusunda kuramsal ve uygulamaya dönük bilgi kazandırılır. Yapılandırılmış psikolojik ölçeklerden semptom envanterleri (BDE, BAE, SCL-90R vs), Weschler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği ve Bender Gestalt testinin uygulaması ve değerlendirmesi öğretilir.
  Kaynak Kitaplar:
  Holt, R. R. (Eds). (1980). Diagnostic psychological testing. New York: International Universities Press.

  PSİ 532 - Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Süpervizyonu I
  Kısa süreli Bilişsel Davranışçı Terapi'ye uygun bir görüşenle, ilgili öğretim üyesinin süpervizyonu altında kısa süreli bir BDT görüşmesi yürütür. İlgili öğretim üyesi tarafından öğrencilere her görüşme sonrasında eğitim süpervizyonu verilir.
  Kaynak Kitaplar:
  Wilson, P. H., Spence, S. H., & Kavanagh, D. J. (1989). Cognitive behavioral interviewing for adult disorders: A practical handbook. New York: Routledge.

  PSİ 542 - Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) Süpervizyonu II
  Kısa süreli Bilişsel Davranışçı Terapi'ye uygun bir görüşenle, ilgili öğretim üyesinin süpervizyonu altında kısa süreli bir BDT görüşmesi yürütülmesine devam edilir. İlgili öğretim üyesi tarafından öğrencilere her görüşme sonrasında eğitim süpervizyonu verilir.
  Kaynak Kitap:
  Blackburn, I., & Davidson, K. M. (1990). Cognitive therapy for depression and anxiety: A practitioner's guide. Oxford: Blackwell.

  PSİ 543 - Alan Stajı
  Alan Stajı opsiyoneldir.
  Alan Stajı yapmak isteyen öğrencilerin Tezli Program toplam ücretine ek olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği staj ücretini ödemesi gerekmektedir. Alan Stajında, öğrenciler, bir ruh sağlığı kliniğinde ilgili kurumun sorumlu uzmanın süpervizyonu altında klinik becerilerini geliştirecek görevlerde deneyim edinirler. Ekip toplantılarına, vaka toplantılarına, vizitlere katılırlar; süpervizyon altında psikolojik değerlendirme görüşmesi yaparlar, eğitimini aldığı psikolojik testleri uygularlar.

  PSİ 544 - Bitirme Projesi
  Öğrenciler, klinik bir konuyla ilgili az değişkenli, basit desenli ve küçük örneklemli bir araştırma düzenleyerek, sonuçlarını bir makale şeklinde yazarlar.

  PSİ 600 - Uzmanlık Tezi I*
  Klinik psikoloji alanıyla ilgili bir araştırma konusuna yönelik olarak bir tez projesi önerir. Önerisi bilim kurulu tarafından kabul edilenler tez projelerini yapmaya başlarlar.

  PSİ 601 - Uzmanlık Tezi II*
  Klinik psikoloji alanıyla ilgili bir araştırma konusuna yönelik olarak önerilen tez projesi yürütülür ve rapor halinde sunulur.


  * Tezli Programa davet edilecek öğrenciler için açılacaktır.

  Seçmeli Dersler PSİ 502 - İleri Gelişim Psikolojisi   
  İnsanın döllenmeden ölüme kadar uzanan zaman içinde geçirmiş olduğu duygusal, bilişsel ve davranışsal değişimleri tanıtılır. Yaşam boyu gelişimle ilgili çağdaş yaklaşımlar incelenir, yeni dönem kuramların alana yaptığı katkılar tartışılır. Öğrenciye insanın sağlıklı gelişim süreciyle ilgili bilimsel bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılır.

  PSİ 505 - Madde Bağımlılığı ve Psikolojik Müdahaleler
  Madde bağımlılığının etiyolojisi, madde bağımlılığının fizyolojik ve psikolojik mekanizmaları, sosyal dinamikleri ve bunları kapsayan bütüncül kuramlar tartışılır. Madde bağımlılığıyla mücadelede ruh sağlığı pratiklerinde kullanılan modeller tanıtılır.

  PSİ 508 - Aile Terapileri ve Modelleri
  Klinik psikolojide kullanılan aile terapilerine ilişkin farklı yaklaşımlar tanıtılır ve aile içi etkileşime ilişkin yaklaşım ve tekniklerin incelenir. Her yaklaşımın aile modeli ve buna yönelik müdahale teknikleri incelenir.

  PSİ 540 - Meslek Etiği

  Psikoloji mesleği ile ilgili dünya normlarını belirleyen APA ve EFPA'nın etik ilkeler ve standartları gözden geçirilir, mesleki uygulama, eğitim ve araştırma faaliyetleriyle ilgili etik standartlar öğretilir, etik ihlal örnekleri üzerinden tartışılır.

  Kaynak Kitaplar:

  Türk Psikologlar Derneği. (2006). Etik süreç yönetmeliği. http://www.psikolog.org.tr/docs/tpdetiksurec.pdf

  Bond, T. (1995). Standarts and ethics for counselling in action . London: Sage Publications.

  PSİ 625 İleri Sosyal Psikolojide Seçme Konular

  Sosyal Klinik psikoloji ilgi alanına giren ve toplumsal gündemle ilişkili olan konuların incelenmesi, sosyal psikoloji kuramları ve uygulamaları konusunda son dönem çalışmalarının incelenmesi 

  PSİ 635 İleri Bilişsel Gelişim

  İnsanlarda bilişsel sistemin gelişimine yönelik kuramlar, yeni doğanlarla yapılan algı çalışmalarında kullanılan yöntemler, yeni doğanlarda görsel ve işitsel algı, bilişsel gelişim, dil gelişimi, kavram gelişimi,

  PSİ 636 Sosyal Gelişimsel Psikopatoloji

  Gelişimsel bozukluklar ile ilgili modeller, dikkat eksikliği - hiperaktivite bozukluğu, kaygı bozukluğu, çocukluk depresyonu, yeme bozuklukları, zihinsel gerilik ve özgül öğrenme güçlüğü, yaygın gelişimsel bozukluklar

  PSİ 637 İleri Gelişim Psikolojisinde Seçme Konular

  Gelişim Psikolojisi alanına giren çeşitli konuların incelenmesi, Çocuk yetiştirme stilleri, bağlanma, sosyal cinsiyet gelişimi, ahlaki gelişim, saldırganlık, boşanmanın çocuk üzerindeki etkisi 

  PSİ 641 Yetişkinlik ve Yaşlılık I

  Yaşam boyu gelişim bakış açısı, erken ve orta yetişkinlik, yetişkinlikte aile ve ilişkiler, geç yetişkinlik, yetişkinliğe ilişkin alternatif yaklaşımlar

  PSİ 642 Yetişkinlik ve Yaşlılık II

  Yaşlılık, yaşlılık ile ilgili yanlış inançlar, yaşlılıktaki bilişsel, sosyal ve duygusal değişimler, yaşlılıkta yaşam kalitesi, ölüm

  PSİ 643 Psikolojik Bağımlılık

  Bağımlılığın temelleri; bağımlılığın tanılayıcı özellikleri; madde bağımlılığı; alkol bağımlılığı; seks bağımlılığı; bağımlılık türleri; birey, aile ve madde bağımlılığı; bağımlılar ile yapılan destekleyici ve tedavi amaçlı çalışmalar

  PSİ 644 İleri Adli Psikoloji

  Adli psikolojinin tanımı; psikoloji ve yasa, suça ilişkin psikoloji kuramları, kişilik bozuklukları ve suç; adli psikolojide psikolojik değerlendirme

  PSİ 646 Çocuklarda Psikolojik Değerlendirme ve Psikopatoloji

  Çocukların bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerinde ortaya çıkabilecek patolojilerin neler olduğu ve söz konusu alanlardaki gelişimsel süreci değerlendirmek için kullanılan ölçeklerin psikometrik özellikleri, bu ölçeklerin uygulanması ve sonuçlarının yorumlanması

  PSİ 647 Oyun Terapisi

  Oyun terapisinin amacı, oyun terapisinin temel prensipleri, oyun terapistinin özellikleri, oyun terapisinde kullanılan materyaller

  PSİ 651 İleri Gözlem ve Görüşme Teknikleri

  Gözlem ve görüşme çeşitleri, gözlem ve görüşmede güvenirlik, geçerlik, sözlü sözsüz iletişim, dinleme, soru sorma, yansıtma, yüzleştirme gibi teknikler ve örnekler. Empati, klinik değerlendirme, görüşme ilkeleri, öykü alma, ilk görüşme, problem davranış ve belirleyicileri hakkında bilgi toplama, vaka örneklerinin ileri düzeyde incelenmesi.

  PSİ 501 - Klinik Psikolojide Bilişsel ve Davranışçı Kuramlar
  Klinik psikolojide Bilişsel Davranışçı Yaklaşımın psikopatolojileri ve psikoterapileri açıklarken kendine dayanak olarak aldığı bilişsel kuramlar ve davranışçı-öğrenmeci paradigmalar öğretilir. Bu çerçevede klinik olguları açıklamada kullanılan, bilgi işleme modelleri, bellek modelleri, dikkat ve algı modelleri gibi bilişsel kuramlar ile klasik koşullama, edimsel koşulama, sosyal öğrenme, model alma gibi davranışçı kuramlar ele alınır.
  Kaynak Kitaplar:
  Haberlandt, K. (1994). Cognitive psychology. Boston: Allyn and Bacon.
  Ellis, H. C., & Hunt, R. R. (1993). Fundamentals of cognitive psychology. Boston: McGraw Hill.

  PSİ 504 - Geştalt Terapisi
  "Varoluşçu akımlardan biri olan Gestalt Terapi yaklaşımının kuramsal alt yapısı, insana olan yaklaşımı, temel kavramları, psikopatolojiyi açıklama şekli ve kullandığı teknikler anlatılır."
  Daş, C. (2006). Bütünleşmek ve büyümek: Geştalt terapi yaklaşımı. Ankara: HYB Yayıncılık.

  PSİ 506 - Şema Terapisi
  Bilişsel-Davranışçı Yaklaşımlar içerisinde yer alan, fakat ayrı bir okul olan Şema Terapi yaklaşımı tanıtılır. Bu yaklaşımın psikopatolojileri açıklama şekli ve önerdiği teknikler öğretilir.
  Kaynak Kitaplar:
  Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). Schema therapy: A practitioner's guide. New York: The Guilford Press.
  Young, J. (1990). Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach. Sarasota: Professional Resource Exchange, Inc.

  PSİ 509 - Çocuk Psikopatolojisi
  Tanımı-sınıflandırma-yaygınlığı-nedenleri; görme engelliler; işitme engelliler; konuşma engelliler; bedensel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocuklar; zihinsel engelli çocuklar; öğrenme güçlüğü gösteren çocuklar; uyumsuz çocuklar -Hiperaktif ve Dikkat eksikliği olan çocukların ileri düzeyde incelenmesi.

  PSİ 521 - İleri Psikopatoloji II
  "PSİ 511 - İleri Psikopatoloji I" dersinde belirtilen çerçeve içinde, şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları, impulsif bozukluklar ve cinsel işlev bozuklukları incelenecektir.
  Kaynak Kitaplar:
  Sutker, P. B., & Adams, H. E. (Eds). (1994). Comprehensive handbook of psychopathology. New York: Plenum Press.
  Davison, G. C., & Neale J. M. (1998). Abnormal psychology. New York: John Wiley & Sons.
  Williams, J. M. G., Watts, F. N., Macload, C., & Mathews, A. (1997). Cognitive psychology and emotional disorders. New York: John Wiley & Sons.

  PSİ 533 - Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) II (Ön Koşul: PSİ 523)
  Her psikopatoloji için, ona özgü olarak geliştirilen Bilişsel Davranışçı Terapi modelleri ve teknikleri öğretilir. Bu çerçeve içinde majör depresif bozukluk, özgül fobiler, sosyal fobi, yaygın kaygı, panik bozukluklar, obsesif- kompülsif bozukluk ve yeme bozukluklarında kullanılan BDT teknikleri öğretilir.
  Kaynak Kitaplar:
  Beck, J. S. (1995). Cognitive therapy: Basics and beyond. New York: The Guilford Press.
  Kirk, J., & Clark, D. M. (Eds). (1989). Cognitive-behavior therapy for psychiatric problems: A practical guide. New York: Oxford University Press.

  PSİ 541 - Psikolojik Değerlendirme II
  Kişilik testleri tanıtılır. Kişilik testlerinden Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Tematik Algı Testi, Benton Görsel Algı Testi, Rotter Cümle Tamamlama testlerinin uygulaması ve değerlendirmesi öğretilir. Uygulanan testlerin sonuçlarının klinik rapora nasıl dönüştürüldüğü ve rapor yazma yöntemleri öğretilir.
  Kaynak Kitaplar:
  Friedman, A. F. (1989). Psychological assessment with the MMPI. New Jersey: Lawrance Erlbaum Associate Inc.

  PSİ 631 Gelişim Kuramları

  İnsan gelişimi üzerine kuramların incelenmesi, bu kuramların ele aldığı konular, Piaget'in bilişsel aşamalar kuramı ve yeni Piagetcilik, Freud ve Erikson'un psikoanalitik kuramları, Sosyal Öğrenme Kuramı, Bilgi İşleme Kuramı, Etiyoloji ve diğer Evrimsel Kuramlar, Gibson'ın Ekolojik Algısal Kuramı, Vygotsky ve Sosyokültürel Kuramcılar ve Yeni Dönem Kuramcıları

  PSİ 621 Sosyal Kişilik Kuramları

  Kişilik gelişiminde sosyal etkenlerin belirleyiciliğine ağırlık verilen klasik ve yeni oluşturulmuş kuramların incelenmesi.

  Kaynak Kitaplar:

  Uluslararası dergiler, Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Yazıları Dergisinde yer alan tarama ve makaleler.       

  PSİ 638 Sosyal ve Duygusal Gelişim

  Bağlanma, benlik gelişimi, benlik düzenleme, duygu düzenleme, yakın ilişkiler

  PSİ 645 Program Değerlendirme

  Psikolojik müdahale programları geliştirmede yöntemler; sorun saptama; müdahale programı geliştirilmesi; müdahale programının etkililiğinin değerlendirilmesi

  Kaynak Kitaplar:

  Gredler. M.E. (1996) program Evaluation. New Jersey. Prentice Hall.

  Posovac E^.J. & Carey R.G. (1997) Program Evaluation Methods and Case Studies. New Jersey. Prentice Hall.

   

Klinik Psikoloji ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha Fazlası  |