İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Anadolu Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar İngilizce Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Tepebaşi - Eskişehir

 • Program tanımları
  İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
  İngilizce Öğretmenliği:İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı'nın amacı nitelikli, çağdaş, yeniliklere açık İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerin;
  a) Dil yetilerini (İngilizce) geliştirmelerini sağlamak,
  b) Dil kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamak,
  c) Öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamak,
  d) Dili (İngilizce) çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en iyi şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmek hedeflenmektedir.

  Bu amaçlar doğrultusunda İngiliz Dili Eğitimi programında yer alan dersleri işlevlerine göre dört başlık altında toplayabiliriz.

  a) Dil Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Dersler: İngilizce Dilbilgisi, Konuşma Becerileri, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri ve Çeviri gibi dersler bu grupta yer alır. Bu derslerde amaç öğrenciyi hem dil konusunda bilgilendirmek hem de öğrendiklerini nasıl öğreteceği konusunda bilinçlendirmektir.

  b) Genel Kültür Dersleri: Bu gruptaki dersler öğrencilerin dil kültür bağlantısını kurmalarını ve onların öğretecekleri dile daha geniş bir açıdan bakmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. İngiliz ve Amerikan Edebiyatı, Kısa Öyküler, Roman, Şiir ve Drama İncelemesi ve Öğretimi gibi dersler bu amaca yönelik derslerdir.

  c) Dil Öğretimine ve Eğitimine Yönelik Dersler Dil farklı yaş gruplarına, farklı ortamlarda ve farklı amaçlara yönelik olarak öğretmenin çağdaş yöntemlerini, tekniklerini anlatan ve açıklayan dersler bu grupta yer almaktadır. Ayrıca, çağdaş dil öğretiminin gerekliliği olan dil eğitiminde teknoloji kullanımını, öğretim malzemesi değerlendirmeyi ve uygulamayı ve sınav hazırlayıp değerlendirmeyi içeren dersler de bu grubun içinde sayılabilir.

  d) Öğretmenlik Formasyonu Dersleri Öğrencileröğretmenlik bilinci ve bilgisini arttırmaya yönelik Öğretimde Planlama, Sınıf Yönetimi, Rehberlik gibi dersler bu grupta sayılabilir.Bölümümüzde öğrenci odaklı bir eğitime yer verilmektedir. Öğrencilere verilen bilgiler sürekli güncelleştirilmektedir. Öğrencilerin derse etkin bir şekilde katılımı sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra öğrencilerden ders içeriği, anlatma tekniği ve öğretim elemanı hakkında dönütler alınarak değerlendirilmektedir. Bu amaçla öğrencilere bu bilgileri içeren bir sormaca verilmektedir

  ARAŞTIRMA FAALİYETLERİ
  İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı bünyesinde şu anda devam etmekte olan bir uluslararası bir de ulusal iki araştırma projesi yer almaktadır. Kopenhag Üniversitesi işbirliği ile devam ettirilmekte olan uluslararası projede tek dilli Türk çocukları ile Türkçe-Danca konuşan ikidilli Türk çocuklarının söyleşi becerileri incelenmektedir. Diğer projede ise öğretmen adaylarının hizmet öncesi eğitimlerine dayalı olarak bu sürece yönelik faktörler incelenerek bu sürecin etkin hale getirilmesi üzerine çalışılmaktadır. Ayrıca bölümümüzdeki öğretim elemanları yurt içi ve yurt dışı konferanslara bildiri sunarak katılmakta, ve yurt içi ve yurt dışı yayınlar yapmaktadırlar.

  SUNULAN OLANAKLAR
  Fakültemizde öğrencilerimizin kullanımına sunulan bilgisayar laboratuarları vardır. Bu laboratuarlardaki bilgisayarların tümü internete bağlıdır ve öğrencilerin kullanabilecekleri yazılım programları ile yüklenmiştir.Öğrenciler merkez kütüphaneyi kullanabilirler. Merkez kütüphanede kitap, süreli yayın, veri tabanı ve elektronik dergi gibi olanaklar öğrenci kullanımına açıktır.Fakültemizde, sandviç türü yiyecekler, sıcak ve soğuk içecekler satan sigara içilmeyen bir kantin vardır. Aynı zamanda sigara içen öğrenciler için ise bir sigara odası vardır. Kampüsümüzde öğrenci yemekhanesinin yanı sıra, değişik lezzetler sunan kafe ve lokantalar da bulunmaktadır.

  DERS PROGRAMI

  1. Yarıyıl
  ARY111     Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri    
  İNÖ501 (İng)    İngiliz Dili Eğitiminde Güncel Yaklaşım ve Yöntemler
  İNÖ502 (İng)    Uygulamalı Dilbilim    
  İNÖ528 (İng)    Dilbilim
  İNÖ790     Tez
  İNÖ793     Tez

  Seçmeli Dersler
  EPÖ501     Eğitimde Program Geliştirme    
  ETK500     Bilim Etiği    
  İNÖ507 (İng)    Çocuklara Dil Öğretiminde Yaklaşımlar
  İNÖ513 (İng)    ELT'de Sınıf İçi Gözlem ve Değerlendirme
  İNÖ516 (İng)    İngilizce Eğitiminde Edebiyat    
  İNÖ518 (İng)    Kültürler Arası İletişim ve Dil Eğitimi
  İNÖ519 (İng)    Ölçek Geliştirme Teknikleri    
  İNÖ524 (İng)    Deyişbilim    
  İNÖ525 (İng)    Kuramdan Uygulamaya Yabancı Dilde Okuma    
  İNÖ526 (İng)    Toplum ve Dil Değişkeleri    
  İNÖ527 (İng)    Sosyopragmatiks
   
  2. Yarıyıl
  İNÖ504 (İng)    ELT'de Dil Alan ve Becerileri Öğretimi    
  İNÖ505 (İng)    ELT Araştırmaları    
  İNÖ599 (İng)    Seminer    
  İNÖ790     Tez
  İNÖ793     Tez
  Seçmeli Dersler
  İNÖ507 (İng)    Çocuklara Dil Öğretiminde Yaklaşımlar    
  İNÖ508 (İng)    Dil ve İletişim
  İNÖ509 (İng)    Dil Öğreniminde Bireysel Farklılıklar    
  İNÖ514 (İng)    İkinci Dil Ediniminde Toplumdilbilimsel Sorunlar    
  İNÖ517 (İng)    İngilizcenin Eğitsel Dilbilgisi    
  İNÖ520 (İng)    Yabancı Dil Sınama İlkeleri    
  İNÖ526 (İng)    Toplum ve Dil Değişkeleri    
   
  3. Yarıyıl
  İNÖ790     Tez    
  Seçmeli Dersler
  İNÖ510 (İng)    Dil Öğretimi ve Çeviri    
  İNÖ511 (İng)    Düzence Deseni ve Gereç Geliştirme Değerlendirme    
  İNÖ512 (İng)    Eleştirel Düşünce ve Dil Öğretimi
  İNÖ515 (İng)    İngilizce Eğitiminde Bilgisayar    
  İNÖ521 (İng)    Sesbilim ve Dil Öğretimi I    
  İNÖ522 (İng)    Sesbilim ve Dil Öğretimi II    
  İNÖ523 (İng)    İşbirlikçi Öğrenme ve Dil Eğitimi    
  İST501     Eğitimde İstatistiksel Yöntemler    


Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |