Matbaa Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Matbaa Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  MATBAA EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI
   

  Programın Amacı
  Çağdaş Matbaacılık seviyesinde ileri teknoloji bilgisine sahip, Bilimsel Araştırma ve Geliştirme yapabilen üst düzeyde bireyler yetiştirmek.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
  Farklı Bilim Dallarından mezun öğrencilerin almaları gereken fark derslerinin sayısının 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programına alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programında 2 yarıyılda toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlara alınmazlar.

  DERS İÇERİKLERİ


  SAYISAL ÇÖZÜM YÖNTEMLERİ
  Uygulamalı istatistik ve merkezi eğilim ve yayılım ölçülerinin bulunup yorumlanması. Temel olasılık kavramları. Korelasyon, regresyon analizi ve hipotez testleri. Yönetim ekonomisi ve uygulamaları. Fonksiyon, türev ve integralin yönetim ekonomisindeki uygulamaları. Doğrusal programlama ve çözüm teknikleri. Sayısal yaklaşım teknikleri.
   
  MATBAADA MALİYET KONTROL YÖNTEMLERİ
  Maliyet Hesaplama Yöntemleri, Sipariş Maliyeti ve Matbaa İşletmesinde Uygulanması, Safha Maliyeti, Matbaa İşletmelerinde Direkt Madde ve Direkt İşçilik, Genel Üretim Maliyetleri, Maliyetlerin Kontrolu, Maliyet Türleri Düzeyinde Kontrol, Maliyet Kontrolü ve Raporlama, Maliyet Kontrolu ve Planlama, Kalite Maliyetleri.

  ATELYE EĞİTİMİNDE ERGONOMİK İLKELER
  Modern ergonominin temel konuları doğrultusunda, matbaa atelyelerinde, gerekli olan insan vücut ölçüleri ve hareketlerini, cinsiyet ve yaş kriterleri doğrultusunda dikkate alarak makine ve donanımın yerleşimi alet ve cihazların yerleşimi, üretim tasarımı ve insan-çevre-çalışma yeri faktörleriyle ilgili sorunları, ergonomik veri ve standartlar yardımıyla çözülebilme yeteneğinin kazandırılmasını içerir.

  MATBAA ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE PLANLAMASI
  Gelen siparişin hangi baskı yöntemi ile çoğaltılacağının belirlenmesi. Baskı yöntemlerine göre baskı hazırlık ve planlama çalışmaları. Tifdruk, serigrafi, flekso, ofset baskı sistemlerinin çalışma prensipleri, baskı öncesi hazırlık çalışmaları, üretim planlamaları. İş akış diyagramı. Üretim hazırlığı. İş organizasyonu ve alt birimlere aktarımı. Baskı tekniğine ve kullanılan baskı altı malzemelerine göre mürekkep seçimi.

  OFSET HAZIRLIK VE BASKIDAKİ GELİŞMELER
  Ofset Baskı orijinalleri ve bunlarda aranan ideal özellikler, Film çıktılarının kalite kontrolü, Standart kağıt ebatlarına ve baskı makinesine göre, basılacak işe uygun: İş alanı, Ham sayfa ebadı, Bitmiş sayfa ebadı tespiti ve önemi, Ofset baskıda tram sıklığının önemi ve tram sıklığı seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli kurallar, Baskıda makas payı, makas ve poza yönünün önemi, Kağıt gramajları ve baskı sonrası cilt şekline ve kırım sayısına göre: Trase çizimi,   ekran ve film montaj şekilleri, Baskı kalıplarının   hazırlanması ve elde edilmesi gereken ideal durumların değerlendirilmesi, Nemlendirme suyu, Blanket ve mürekkebin baskı kalitesine etkisi, Ofset baskı yöntemi (kuru ofset, konvansiyonel ofset, susuz ofset ve dijital ofset) Ofset baskı sistem ve makinelerindeki teknolojik gelişmeler

  MESLEKİ İNGİLİZCE
  Matbaacılıkta kullanılan İngilizce Terminoloji, Türkçe’den İngilizce’ye ve İngilizce’den Türkçe’ye çeviri kuralları, Akademik yazıların (yayın, rapor, tez) yazım kuralları, Resmi mektup ve CV yazılım kuralları, İngilizce’de en sık karşılaşılan Pharasal verb’lere ait bilgiler, İngilizce’de kelime analizi ile kelime dağarcığının geliştirilmesi.

  MATBAACILIKTA İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL
  Matbaacılıkta uygulanan kalite kontrol yöntemleri. Kalite kontrolünde kullanılacak formların firmaya uygun şekilde düzenlenmesi. Formlardan elde edilecek verileri guruplandırma teknikleri ve bu verilerin değerlendirilmesi için kullanılan istatistiksel tekniklerin uygulanması. Verimlilik analizlerinin yapılması, raporların oluşturulması ve tespit edilen problemlere çözüm önerilerinin getirilmesi.

  KURUMSAL KİMLİK TASARIMI
  Amblem, logotype ve kurumsal kimlik kavramlarının örneklerle tanıtılması ve irdelenmesi. Kurumsal kimlik oluşturulmasında işlem basamakları ve araştırma yöntemleri. Kurumsal kimlik disiplinlerinin belirlenmesini etkileyen faktörler. Kurumsal kimlik tanıtım ve kullanım kitabının tanımı ve özellikleri ve dikkat edilecek hususlar.

  Sanal bir kurum için kurumsal kimlik oluşturulması taslak çalışmaları, kullanım kitapcığının tasarlanması ve bunların bilgisayar ortamında uygulanarak işlevsel hale getirilmesi. Analiz ve irdelemeler.

  MATBAADA KİMYASAL ANALİZLER
  Asit, baz ve pH ile ilgili deneyler, Matbaacılıkta kullanılan kimyasal maddelerin analizinde kullanılan yöntemler, Kromatografik teknikler, İnce tabaka kromatografisi, Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi, Spektroskopik tekikler, Ultraviyole spektrokopisi, İnfrared spektrokopisi, Mass spektrokopisi, Boyarmadde ve pigment sentezinde kullanılan teknikler.

  KARTON AMBALAJDA TASARIM GELİŞTİRME
  Karton ambalaj tasarımında son kullanıma ve üretime yönelik parametrelerin irdelenmesi. Belirlenmiş tipik ve fonksiyonel ürünler için bilgisayar ortamında yeni tasarımlar geliştirilmesi. Geliştirilen tasarımın müşteri ihtiyacını karşılama derecesi, maliyet ve üretilebilirliliği parametrelerinin incelenmesi ve son tasarım kararının alınmasındaki parametrelerin belirlenmesi.

  BASKIDA KALİTE ANALİZİ
  Kaliteli baskı nedir? Ofset baskıda kaliteye etki eden faktörler   (Film, Kağıt, Mürekkep, Nemlendirme Suyu, Blanket, Baskı Balıbı, ) Prova sistemleri ve prova baskı ile gerçek baskının yakınlığının incelenmesi, Kalıp çekiminde kullanılan filmlerde aranan ideal özellikler ve kalite kontrolü, Baskı kalıplarında çözünürlük ve ideal poz aralığı testi, Filmden baskı kalıbına ton değer nakli ve kalıpların densitometre ile kalite kontrolü, Baskıya hazır kalıplarda meydana gelebilecek hataların sebepleri ve çözüm yolları, Baskı sırasında ve baskı sonrası kontrol şeritleri üzerinden densitometre ile kalite kontrol, Baskıda; çiftleme-kayma, zeminton densitesi, nokta şişmesi standartları ve meydana gelebilecek hataların sebepleri ve giderilmesi, Bir baskının Fogra standartlarına göre raporunun çıkarılması ve grafiğnin çizilerek yorumlanması

  ÖZGÜN BASKI TEKNİKLERİ
  Dijital Baskı, Hologram Baskı, Kendinden Yapışkanlı Etiket Baskı, Metal Ofset Baskı, Tampon Baskı, Taş Baskı, Porselen Çıkartma Baskısı; Malzemeleri, Makinaları, Çalışma Sistemleri, Baskı ve Kalite Parametreleri, Özgün Baskı Yöntemleri ile Özel Baskıaltı Malzemeleri Üzerine Baskı Uygulamaları ve Malzeme Mürekkep İlişkisi.

  İLERİ GRAFİK TASARIM
  Basılı grafik tasarım örnekleri üzerinde yorum ve analizler yapılarak grafik tasarım kavramının irdelenmesi. Fotoğraflar, baskı yazıları, illüstrasyonlar, amblem ve logotypelar ve başka grafik elemanları belirlenmiş alanlar içinde birlikte ve etkili kompoze edilmesi amacına yönelik; öncelikle sanal daha sonra gerçek içeriklerle tasarım uygulamaları. Bilgisayar ortamındaki photoshop, freehand ve başka grafik program olanaklarının grafik tasarıma fonksiyonel katkılarının uygulanmasına yönelik tasarım araştırmaları ve bunların uygulaması. Tasarımların karşılaştırmalı analizi ve irdelenmesi.  

  GAZETE ÜRETİMİ
  Basın Tarihi, Organizasyon Yapısı, Gazete Üretim Aşamaları, Gazete Üretiminde Yapılan Kalite Kontroller, Gazete Üretiminde Baskı Problemleri

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |