Elektronik Bilgisayar Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik Bilgisayar Eğitimi Yüksek Lisans Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  Programın Amacı

  Elektronik-Bilgisayar Eğitimi dalında yüksek kalitede teorik ve uygulamalı lisansüstü eğitim vermek, öğrenciye başarılı bir kariyer için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmak, öğrenciye bilimsel araştırma yöntemlerini kavratarak, meslek alanında bilimsel etik ilkelerine uygun bağımsız ve özgün araştırma yapmaya hazırlamak, araştırmanın hakemli dergilerde ve hakemli konferanslarda yayınlanabilir olmasını sağlamak, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümlerine öğretim üyesi yetiştirmek,  yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme yetenekleri kazandırmaktır.

   Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları

  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken  fark derslerinin toplamı 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyıl toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlarına alınmazlar.


  ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

  DERS İÇERİKLERİ


   
  ALGILAYICILAR VE UYGULAMA TEKNİKLERİ
  Algılayıcıların genel yapıları çalışma ilkeleri ve kalibrasyonu. Manyetik, optik, kapasitif, ultrosonik algılayıcılar. Basınç, sıcaklık, konum, akış, seviye, titreşim, nem, yoğunluk akışkanlık, ağırlık ölçümleri. Algılayıcıların bilgisayarlı kontrol sistemlerindeki uygulamaları.

  İLERİ VERİ YAPILARI
  Veri Yapıları, Veri tipleri, Yığınlar, Kuyruklar ve kuyruksuzlar, Düzenlenmiş ve sıralanmış listeler, Hash tabloları ve Scatter tabloları, Ağaç yapıları, Uç ve öncelik kuyrukları, Dinamik bellek yerleştirme, Sıralama algoritmaları, Grafik ve Grafik algoritmaları

  ENDÜSTRİYEL PROSES KONTROL SİSTEMLERİ
  Proses kontrol nedir?, Proses kontrol elemanları, Proses değişkenleri ve bu değişkenlerin ölçümü, Sinyal uygunlaştırma, Sıcaklık proses kontrol sistemi, Akış proses kontrol sistemi, Seviye proses kontrol sistemi, Basınç proses kontrol sistemi, Servomekanizma(konum) ve Hız proses kontrol sistemleri.

  ENDÜSTRİYEL SÜRÜCÜLER
  Solenoid valfler, Oransal valfler, Pnömatik tabanlı valfler, Motorlu valfler, Frekans çeviriciler, DC sürücüler, Fırçasız DC motorlar, Adım motorları, Servomotorlar, Röle ve kontaktörlü sürücüler, Motor hız kontrol sistemleri

  SİSTEM MODELLEME VE TANILAMA
  Modelleme kavramı ve tanılama gereği. Matematik modelleme ve sistem tanılama. Modelleme ve tanılamanın temel tarif ve kavramları. Doğrusal zamanla değişmeyen sistemlerin modellenmesi. Zamalla değişen ve doğrusal olmayan sistenlerin modellenmesi. Sistem tanılamada parametrik ve parametrik olmayan yöntemler. Tanılama deneylerinde kullanılan giriş işaretleri. Yinelemeli tanılama yöntemleri. Model yapısı belirleme ve model kesinleştirme.

  KENT İÇİ TRAFİK SİSTEMLERİ
  Trafik Akımlarının Temel Karakteristikleri, Trafik Akım Parametrelerine İlişkin Verilerin Elde Edilmesi ve İşlenmesi, Sinyalize Kavşakların Gecikme Karakteristikleri, Arteriyel Sinyal Kontrol Teorisi, Karmaşık Yol Ağları İçin Sinyal Kontrol Teorisi, Optimal Trafik Akımlarının Atanması, Trafik Akımlarının Optimal Kontrolü, Trafik Akımlarının Simülasyonu, Entegre Trafik Kontrol Sistemleri.

  WEB TABANLI EĞİTİMİN TASARLANMASI
  Web tabanlı eğitim nedir? Web tabanlı eğitimin avantajları-dezavantajları, Web tabanlı eğitimde kurs seçimi, Web tabanlı eğitim sisteminde eğitim düzeninin organize edilmesi, Web tabanlı eğitimde içerik geliştirme,Web tabanlı eğitim sisteminde yardımcı sistemler, Web tabanlı eğitimin animasyon ve simulasyonla desteklenmesi, Web tabanlı sınav sistemleri, Akıllı eğitim sistemleri, Web tabanlı eğitimde sınıf yönetimi, Web tabanlı eğitimde teknik problemler ve çözüm önerileri, Web tabanlı eğitim uygulamaları.

  PC TABANLI VERİ TOPLAMA ÇÖZÜMLERİ
  PC tabanlı veri toplama ve kontrol sistemleri, gerçek hayattaki endüstriyel uygulamalarda ya da laboratuvar ortamında test, öçlme ve ar-ge çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Söz konusu bu donanımlar, çok fonksiyonlu olarak tasarlanmıştır. Ancak uygulamaya uygun donanım seçimini takiben, -bu tip sistemlerin belki de performansında belirleyici etkilerin en önemlisi- yazılım seçimi sorunu ortaya çıkmaktadır. Veri toplama ve kontrol sistemlerinde 3 tip programlama yöntemi kullanılmaktadır:

  ·          Donanım seviyesinde programlama (hardware-level programming)

  ·          Sürücü seviyesinde programlama (driver-level programming)

  ·          Paket seviyesinde programlama (package-level programming)

  Yukarıda sıralanan ilk 2 yöntem, sonuncusuna göre oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmakla birlikte, diğer taraftan da iyi bir yazılım bilgisine gereksinim duymaktadır. Bu yöntemlerde donanım üreticisi tarafından sağlanan bir kütüphaneden yüksek seviyeli fonksiyonlar çağırılarak işlemler yerine getirilir.

  Paket seviyesindeki programlama yöntemi, en kolay olanıdır. Ayrıca kullanıcının   iyi bir yazılım bilgisine sahip olması da gerekli değildir.
   
  KONTROL SİSTEMLERİNİN PAKET YAZILIM KULLANARAK ANALİZİ VE TASARIMI

  Dinamik sistemlerin matematik modelleri ve Doğrusal olmayan sistemlerin doğrusallaştırılması konularının gözden geçirilmesi, Geçici rejim cevabının MATLAB ile analizi, MATLAB kullanarak kontrolör tasarımı, MATLAB kullanarak kararlılık analizi, Frekans cevabının MATLAB ile analizi, MATLAB ile Bode, Nyquist ve Root Locus analizi

  NESNEYE YÖNELİK YAZILIM GELİŞTİRME
  Delphi geliştirme ortamı, programlama elemanları, Karar yapıları,   Veri yapıları, Sıralama ve Arama, Veri tabanı temelleri, SQL, QBE, Nesneye yönelik Programlama, Temeller ve terminoloji, Delphinin nesneye yönelik programlamada kullanımı, nesnelerle çalışma, Miras ve Polymorfizm, Yapıcılar ve yıkıcılar, OLE, DDE, İnternet programlama.

  GRAFİKSEL GELİŞTİRME ORTAMI
  NI LabVIEW t est, ölçme ve kontrol ile ilgili uygulamalarda, esnek, hızlı ve minumum maliyetle çözümler getiren bir geliştirme ortamıdır. Labview geleneksel geliştirme ortamlarında kullanılan araçlara göre daha kolay çözümler sunmaktadır. Bu ortamı 3 ayrı kısımda inceleyebiliriz:

  ·          Veri Toplama (Acquire)

  ·          Analiz (Analyze)

  ·          Sunum (Present)

  Labview’in diğer çözümlerden en önemli üstünlüğü, herhangi bir cihazla ölçülen bir veriyi -PC’ye gerekli sürücüler yüklendikten sonra – istendiği şekilde işlemeye izin vermesidir. Yani Labview , ölçme platformu bağımsız bir sistemdir. Kendi içinde barındırdığı 400 den fazla fonksiyon kullanılarak analiz işlemleri de kullanıcı için oldukça kolaylaştırılmıştır. Kullanıcı tarafından   görsel zenginliğe sahip arayüzler tasarlamak mümkündür.

  ESNEK PROGRAMLAMA
  Evrim Algoritmaları, Genetik Algoritma, Genetik Programlama, Benzetilmiş Tavlama, Sürü Optimizasyon Algoritmaları, Bulanık Mantık, Yapay Sinir Ağları, Bulanık-Genetik Algoritmalar, Genetik-Yapay Sinir Ağları, Esnek programlama uygulamaları  

  VERİ MADENCİLİĞİ

  Veri madenciliği, teknikler, veri ambarları ve veri madenciliği, veri önişleme, veri ambarlarının tasarımı ve gerçekleştirilmesi, OLAP sistemleri, veri madenciliği sistemleri, yapıları ve algoritmalar, birliktelik kuralları analizi, korelasyon analizi, sınıflama algoritmaları, kümeleme analizi ve algoritmalar, örnek çalışmalar.

  TELEKOM PLATFORMU
  Telekomünikasyon servisleri, Şebeke ve ekipman ihtiyaçları, Ses kodlaması, Görüntü kodlaması ve görüntü iletimi, Farklı servisler için band genişlikleri Transfer modları, TCP/IP protokolü, Bağlaşım işlevleri ve kontrolü, İletim teknikleri, Şebekeler arası iletişim

  BİYOLOJİK İŞARET İŞLEME
  Temel kavramlar, fizyolojik basınç ölçümleri, fizyolojik sıvı ve gaz akış hız ölçümleri, fizyolojik hareket ve kuvvet ölçümleri, fizyolojik sıcaklık-ısı akış hızı ve buharlaşma ölçümleri, biyoelektriksel ve biyomagnetik ölçümler, biyokimyasal ölçümler.

  AĞ GÜVENLİĞİ      
  TCP-IP ağ yapısına genel bakış, Güvenlik kavramı: Fiziksel ve sanal güvenlik, genel saldırı çeşitleri, protokol bazlı saldırılar, virus- truva atı saldırıları, ip-spoofing, mac spoofing, kablosuz ağlarda güvenlik açıkları. Ağ saldırılarından korunma yöntemleri,   güvenlik duvarları çalışma mantığı, saldırı tespit sistemleri çalışma mantığı

  OPTO ELEKTRONİK SİSTEMLERİ       
  Kuantum elektroniğine ve elektromanyetik teoriye genel bakış, optik rezonatörler, lazerler, yalıtkan lazerler, yarı iletken lazerler, gaz lazerleri, fotodedektörler, ısıl dedektörler, foto iletken dedektörler, eklem dedektörleri, ışığın modülasyonu, manyeto-optik aygıtlar, elektro-optik etki, akusto-optik aygıtlar, opto-elektronik devreler(infra-red alıcı-verici, optik sayıcı, ışıkla uzaktan kumanda, motor hız kontrolu

  KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ
  Navigasyon sistemlerine genel bir bakış, GPS’in tarihçesi ve geleceği, GPS’e genel bakış ve   GPS’in bölümleri, GPS sinyal ve kod yapısı, GPS ölçümleri ve hata unsurları, GPS hesaplamalarındaki mantık, Analitik düzlemde hata paylı mesafe hesaplama,   DGPS (Diferansiyel GPS), GPS uygulama örnekleri

  ANAHTARLAMALI GÜÇ KAYNAKLARI
  Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının özellikleri,   başlangıç ani gerilim ve akım koruma, elektromanyetik girişim, sigorta seçimi, hat gerilimi doğrultmaçları, başlatma devreleri, aşırı yük koruma, aşırı gerilim koruma, güç bileşenleri, DC-DC çeviriciler ve anahtarlamalı regülatör mimarileri,   anahtarlama kayıpları ve söndürme devreleri, kontrol ve sürücü devreleri, transformatör tasarımı, çıkış filtreleri, verim ve sıcaklık yönetimi.

  TIBBİ GÖRÜNTÜ İŞLEME
  Tıbbi görüntülemenin temelleri; Akustik görüntüleme yöntemleri ve ultrasonografi; Optik görüntüleme yöntemleri ve endoskopi; Elektromagnetik görüntüleme yöntemleri: Analog röntgen, Sayısal röntgen, Bilgisayarlı tomografi (CT), Floroskopi, Foton emisyon tomografi (SPECT), Pozitron emisyon tomografi (PET), Magnetik rezonans görüntüleme (MR); Nöromagnetik görüntüleme yöntemleri (NMI); Sayısal görüntü işlemenin temel ilkeleri; Görüntü filtreleme, dönüştürme ve kayıt yöntemleri; MATLAB görüntü işleme araç kutusu (IPT); Görüntü segmentasyonu; Görüntünün yeniden yapılandırılması ve geriye doğru projeksiyon algoritması; MATLAB ile görüntü işleme uygulamaları.

   

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |