Elektronik Bilgisayar Eğitimi Doktora Programı

Sorularınız herhangi bir ücret alınmadan, doğrudan ilgili kuruma yönlendirilecektir Marmara Üniversitesi

Iteği göndermek için Gizlilik politikasını kabul etmelisiniz

Hakkında yorumlar Elektronik Bilgisayar Eğitimi Doktora Programı - Kurumda - Kadıköy - İstanbul

 • Program tanımları
  ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI

  Programın Amacı

  Elektronik-Bilgisayar Eğitimi dalında yüksek kalitede teorik ve uygulamalı lisansüstü eğitim vermek, öğrenciye başarılı bir kariyer için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmak, öğrenciye bilimsel araştırma yöntemlerini kavratarak, meslek alanında bilimsel etik ilkelerine uygun bağımsız ve özgün araştırma yapmaya hazırlamak, araştırmanın hakemli dergilerde ve hakemli konferanslarda yayınlanabilir olmasını sağlamak, Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektronik-Bilgisayar Eğitimi Bölümlerine öğretim üyesi yetiştirmek,  yaşam boyu ve kendi kendine öğrenme yetenekleri kazandırmaktır.

  Programın Dili : Türkçe

  Bilimsel Hazırlık Programı Gerektiren Bilim Alan ve Dalları
  Farklı bilim dallarından mezun olmuş öğrencilerin almaları gereken  fark derslerinin toplamı 3’ü aşması halinde Bilimsel Hazırlık Programı’na alınırlar. Bilimsel Hazırlık Programı’nda 2 yarıyıl toplam 30 kredi saatinden fazlasını gerektiren dallardan mezun olmuş öğrenciler lisansüstü programlarına alınmazlar.

  ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

  FİBER OPTİK VE UYGULAMALARI

  Optik fiber dalga kılavuzları fiziği, optik dalga kılavuzu profilleri, optik fiber parametreleri ve ölçüm metodları, optik fiber imalat teknolojisi, elektro-optik sinyal dönüşümü, optik komponentler, optik transmisyon sistemleri, fiberoptik sensörler

  YAPAY SİNİR AĞLARI
  Yapay Sinir Ağı yapısı ve özellikleri, Adaptif Lineer Birleştirici, Çoklu Adaptif Lineer Birleştirici, İleri ve geri iletimli sinir ağları, Kendini organize eden sinir ağları, Ağ eğitim yöntemleri, Yapay sinir ağı uygulamalarına örnekler, dönem ödevi.  

  BİLGİSAYAR YAPISINDA YENİ TEKNİKLER              
  Tek işlemcili yapılara genel bakış. Yapı stilleri. Pipeline yapısına genel bakış. Pipeline tasarımında varsayımlar. Tasarım teknikleri Pipeline veri yolu tasarımı. Komutların yayılımı, Pipeline tehlikeleri. Komut düzeyinde paralellik. Super ölçekli yapılar. Intel, Motorola ve diğer üreticilerden örnekler. VLIW yapıları. Dizi işlemciler. Çok işlemcili sistemler.

  MİKROİŞLEMCİ TABANLI DEVRE TASARIMI          
  Mikrodenetleyici yapıları ve genel özellikleri, PIC mikrodenetleyiciler ve donanım özellikleri, program ve data bellek düzeni, biriktirmeli komut akışı, işletim komutları, giriş-çıkış portları, zamanlayıcı birimi, kesmeler ve kullanımı, bekçi zamanlayıcı, matris tuş takımı ve 7 parçalı gösterge sürme, özel fonksiyon yazmaçları, ADC ve DAC devreleri kullanımı, dönem ödevi.
   
  ENFORMASYON TEORİSİ
  Ayrık işaretler ve sistemler, Ayrık zaman süreçleri, Durağan ayrık kaynaklar, Enformasyonun ölçümü, Gürültüsüz kodalama teknikleri, Kaynak alfabesi kodlaması, Durağan kaynakların entropisi, Komünikasyon kanalları, Ayrık belleksiz kanal,   Ayrık beleksiz kanalın kapasitesi, Hata olasılıkları, Karar kuralları

  ROBOTİK
  Robotların çalışma felsefesi ve robot parçalarının tanınması. Cisimlerin koordinat sistemlerinde yerlerinin belirlenmesi, eksen takımlarının yerleşimi. Kinematik : eksen takımlarının eklemlere yerleştirilmesi, homojen transformasyon, düz kinematik çözümler. Ters kinematik çözümler, kinetik; hız, ivme, jakobyen. Yörünge planlama. Robotlarda kullanılan sensör çeşitleri.  

  OPTİMAL KONTROL
  Optimizasyon prensipleri, yasaları, kuadratik maliyet fonksiyonu, sistem optimizasyonunda değişimlerin hesaplanması yaklaşımı. Pontryagin’in max/min prensibi, kuadratik optimal kontrol, kararlı hal optimal kontrol, Kalman filtresi, servo sistemlerin optimal kontrolu.
   
  BİLGİSAYAR AĞLARI YÖNETİMİ
  Veri iletişim ve Ağ yönetimi genel bakış. Temeller : Standardlar, Modeller ve dili. Ağ yönetim araçları ve sistemleri. Gerçek dünya uygulamaları. Ağ yönetim uygulamaları: SNMv1: Organizasyon ve Enformasyon. SNMPv2, SNMPv3, RMON. ATM ağ yönetimi, Telekomünikasyon ağ yönetimi, Web tabanlı ağ yönetimi, Java tabanlı ağ yönetimi, Endüstriyel sistemlerde ağ yönetimi, standartları.

  BULANIK KONTROL
  Uzman sistemler ve uzman sistemlerin özellikleri, kural tabanlı uzman sistemler, bulanık mantık, kural tabanlı bulanık kontrolörler, bulanıklaştırma/berraklaştırma, kural tabanı, temel yorumlama algoritmaları, kural tabanlı bulanık kontrolör tasarımları.

  KONTROL SİSTEMLERİNDE YAPAY SİNİR   AĞLARI
  Kontrol sistemlerinde kullanılan YSA’larının incelenmesi. Doğrudan kontrol sistem tasarımı   doğrudan ters kontrol, iç model kontrolü, geri besleme lineerleştirilmesi, optimal kontrol. Dolaylı kontrol sistem tasarımı : yaklaşık kutup yerleştirme, minimum varyans ve öngörülü kontrol ve nonlineer öngörülü kontrol.

   

Eğitim ile ilgili diğer programlar

Bu site çerezleri kullanmaktadır.
Devam etmek istiyorsanız, yelken, kabul eder.
Daha fazlası  |